Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке выдачи удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков "Ветеран войны - участник боевых действий" и листов талонов на право получения ветераном войны и лицом, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости в Управлении государственной охраны Украины

Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 11.08.2014 № 485
действует с 26.09.2014

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України).

2. Підставою для видачі посвідчень учасника бойових дій і нагрудних знаків є рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в УДО України (далі - Комісія) щодо визнання осіб учасниками бойових дій.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій в УДО України.

Військовослужбовці (працівники), які мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до УДО України, мають право одержувати листи талонів після надання довідки з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) в УДО України.

4. Посвідчення учасників бойових дій і листи талонів підписуються Начальником УДО України, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки, та скріплюються каучуковою (гумовою) гербовою печаткою з написом "Управління державної охорони України Ідентифікаційний код 00037478 N II" і зображенням Державного Герба України.

5. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків, листів талонів, їх видачу здійснює секретар Комісії.

6. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються учасникам бойових дій, які засвідчують їх особистими підписами.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів реєструється у журналі обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форма якого наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

7. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи, якій вони видані, видається нове посвідчення або лист талонів у встановленому цією Інструкцією порядку. Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів секретарем Комісії зберігаються та знищуються відповідно до чинного законодавства.

8. Якщо посвідчення учасника бойових дій зазнало значних пошкоджень або було втрачено, то за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

У разі втрати або фізичного псування нові листи талонів та нагрудні знаки не видаються.

9. Акт списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талонів, форма якого наведена у додатку 2 до цієї Інструкції, складається у двох примірниках та подається секретарем Комісії щокварталу не пізніше 3 числа після звітного періоду (якщо вручення було здійснено):

перший примірник - до фінансового підрозділу;

другий примірник долучається до відповідної номенклатурної справи, яка зберігається в підрозділі кадрового забезпечення.

 

Директор Департаменту
роботи з особовим складом

О. Литвиненко

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер та дата протоколу Комісії про визнання учасником бойових дій

Серія та номер посвідчення

Дата і підпис про отримання посвідчення

Серія та номер листа талонів

Дата і підпис про отримання листа талонів

Дата і підпис про отримання нагрудного знака

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________
(підрозділ)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
_____________________________________
                                          (посада)
_____________________________________

 

 

_________________
(ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

АКТ
списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талонів

___ ____________ 20__ року

На підставі наказу УДО України від ___ ____________ 20__ року N ___ проведено перевірку використаних бланків матеріально відповідальною особою _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (посада)

Перевіркою встановлено, що в 20__ році були використані бланки:

1) оформлено та видано за призначенням:

Найменування використаних бланків

Кількість

Серія бланків

Номери бланків

з N

по N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) зіпсовано при оформленні:

Найменування використаних бланків

Кількість

Серія бланків

Номери бланків

з N

по N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього використано і підлягає списанню ________________ _________________________________
                                                                                                         (цифрами)                                                (словами)
бланків ______________________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування бланків)
на загальну суму ________________ ______________________________________________________
                                                  (цифрами)                                                                             (словами)
_____________________________________________________________________________________

Додаток: ____ зіпсованих бланків.

Голова комісії

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_______________
_______________
_______________
_______________
(посади)

____________
____________
____________
____________
(підписи)

________________
________________
________________
________________
(ініціали, прізвища)

Секретар комісії

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос