Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Приказ от 08.08.2014 № 549
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2014

м. Київ

N 549

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2014 р. за N 1049/25826

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", з метою виконання подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 02 червня 2014 року N 1-1014/14-105

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров'я України:

1) у наказі Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974:

підпункт 1.38 пункту 1 виключити;

форму первинної облікової документації N 003-6/о "Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення" та Інструкцію щодо її заповнення викласти у новій редакції, що додаються;

2) пункт 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року N 577 "Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за N 1504/21816, виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 1 - 5;

3) підпункт 1.28 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, виключити.

2. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

 

Міністр

О. Мусій

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   _______________________________________
   _______________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна
поштова адреса) закладу охорони здоров'я,
де заповнюється форма
   _______________________________________

Код за ЄДРПОУ |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 003-6/о

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 

                          Наказ МОЗ України
         |__|__|__|__|__|__|   N   |__|__|__

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА
НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА НА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗНЕБОЛЕННЯ

Я, ________________________________________________________________________, одержав(ла)
у ____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування закладу охорони здоров'я)
інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз'яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов'язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стану здоров'я дитини). Я поінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров'я.

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров'я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

  

Інформацію надав лікар

__________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

_____________
(підпис)


Я, _________________________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування

________________________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ року
(дата)


_____________________________________________________________________________________

  

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ОПЕРАЦІЮ ТА ЗНЕБОЛЕННЯ

Я підтверджую, що отримав(ла) зрозумілу для мене інформацію про характер виявленого у мене (у моєї дитини) захворювання, яке потребує лікування шляхом здійснення оперативного втручання.

Я отримав(ла) інформацію про _______________________________________ у мене (у моєї дитини)
                                                                                                 (наявність/відсутність)
супутніх захворювань, які можуть впливати на перебіг операції та післяопераційного періоду. Я отримав(ла) пояснення про можливі варіанти хірургічного лікування та про те, що операція буде виконуватись за ___________________________________________________________ показаннями.
                                                                                          (відносними/абсолютними)

У процесі обговорення з лікуючим лікарем ми дійшли висновку, що найбільш оптимальним методом хірургічного втручання може бути операція в обсязі: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
виконання якої планується під знеболенням (необхідне відзначити):

 

інфільтраційною регіонарною анестезією

 

 

 

 

 


 

 

внутрішньовенною анестезією

 

 

загальною анестезією з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень

 

 

регіонарною (спинномозковою/епідуральною) анестезією

 

 

комбінованою анестезією (загальною + регіональною).

 


Я усвідомлюю, що операція та знеболення - це складні медичні втручання, під час виконання яких можуть виникнути непередбачувані обставини, внаслідок яких може бути змінено хід операції та знеболення, на що я надаю згоду. У виняткових випадках кінцевий клінічний діагноз та обсяг необхідних медичних послуг можуть бути визначені під час операції. Крім того, я розумію, що під час операції може виникнути потреба в переливанні крові, на що я
                                                                                          ________________________ згоду.
                                                                                                                                           (даю/не даю)

Інформацію надав лікар, який лікує або буде оперувати мене (мою дитину)

  
______________
(П. І. Б. лікаря)

 
"___" ____________ 20__ року

 
_____________
(підпис лікаря)

Інформацію довів лікар-
анестезіолог

______________
(П. І. Б. лікаря)

"___" ____________ 20__ року

_____________
(підпис лікаря)


Підтверджую, що я мав(ла) можливість поставити всі питання стосовно операції і знеболення, які мені (моїй дитині) запропоновано, та можливі їх наслідки. У мене немає недовіри щодо інформації, яку я отримав(ла), та мені були надані можливість і час на обміркування.

________________________ згоду на операцію і доручаю виконати її лікарю _____________________
                  (даю/не даю)
_________________________, а знеболення - лікарю _________________________, що підтверджую своїм підписом.

___________________________
(підпис пацієнта)

 

"___" ____________ 20__ року


Копію інформованої згоди отримав: пацієнт (законні представники) ____________________________

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. В. Терещенко

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 003-6/о "Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 003-6/о "Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення" (далі - форма N 003-6/о).

2. Форма N 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся в заклад охорони здоров'я та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності на оперативне втручання та знеболення. Це здійснюється у присутності лікуючого лікаря даного закладу охорони здоров'я.

3. Пацієнтом власноруч вказуються його прізвище, ім'я, по батькові; лікуючий лікар доводить йому інформацію щодо плану діагностики та лікування, надає в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання, наслідки при відмові від лікування.

4. Згода пацієнта на запропоноване лікування та діагностику (форма N 003-6/о) засвідчується підписами лікуючого лікаря та пацієнта.

5. Форму N 003-6/о можна використовувати в медичній карті амбулаторного хворого (форма N 025/о) або медичній карті стаціонарного хворого (форма N 003/о), що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, а також у медичній карті переривання вагітності (форма N 003-1/о) та історії пологів (форма N 096/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 26 липня 1999 року N 184.

6. Форма N 003-6/о має термін зберігання, який відповідає терміну зберігання облікових форм, зазначених у пункті 5 цієї Інструкції.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. В. Терещенко

Опрос