Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД Украины от 04 октября 2013 года N 950

МВД
Приказ от 11.08.2014 № 808
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014

м. Київ

N 808

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2014 р. за N 1048/25825

Про внесення змін до наказу МВС України від 04 жовтня 2013 року N 950

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 жовтня 2013 року N 950
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 листопада 2015 року N 1376)

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, з метою підвищення ефективності застосування законодавства України про адміністративні правопорушення та вдосконалення порядку забезпечення органів внутрішніх справ України бланками та журналами

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МВС України від 04 жовтня 2013 року N 950 "Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1829/24361 (далі - наказ), такі зміни:

після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Бакумов С. Ф.) забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справі про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання.

4. Головному штабу МВС України (Вербенський М. Г.) щороку під час формування бюджетного запиту МВС України на наступний бюджетний рік надавати до Департаменту матеріального забезпечення МВС України узагальнену річну потребу органів внутрішніх справ у розрізі видів, серії та кількості бланкової продукції.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 наказу вважати відповідно пунктами 5 - 9.

2. Затвердити:

1) Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2013 року N 950, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1829/24361, що додаються;

2) Зміни до Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 04 жовтня 2013 року N 950, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1829/24361, що додаються;

3) Зміни до Положення про комісію зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затвердженого наказом МВС України від 04 жовтня 2013 року N 950, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1829/24361, що додаються.

3. Головному штабу МВС України (Вербенський М. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С. А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник управління організаційного
та правового забезпечення
Генеральної прокуратури України

В. Вичіков

 

Зміни
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України

1. У розділі III:

пункт 3.5 після слів "друкарським способом" доповнити словами та цифрою "згідно з технічним описом (додаток 3)";

абзац четвертий пункту 3.9 після слів "місце реєстрації" доповнити словами "номер телефону".

2. У розділі IV:

пункт 4.4 після слів "друкарським способом" доповнити словами та цифрою "згідно з технічним описом (додаток 5)".

3. У розділі VI:

пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом згідно з технічним описом (додаток 7), на якому проставлено відповідні серію і номер".

4. У розділі VIII:

пункт 8.1 після слів "та протоколів про адміністративне затримання" доповнити словами ", постанов у справі про адміністративне правопорушення".

пункт 8.2 викласти в новій редакції:

"8.2. Забезпечення органів внутрішніх справ України журналами обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (додаток 1), журналами видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративне правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 14) та журналами обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 15), передбаченими цією Інструкцією, здійснюється ГУМВС, УМВС.";

пункт 8.3 після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами ", бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення";

пункт 8.4 після слів "Складені протоколи про адміністративні правопорушення" доповнити словами ", постанови у справах про адміністративні правопорушення";

пункт 8.5 викласти в новій редакції:

"8.5. В ОВС журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і журнал обліку справ про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання, заповнення корінців складених протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.".

5. Пункт 9.2 розділу IX після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами ", бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення".

6. Доповнити Інструкцію новими додатками 3, 5, 7, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 3 - 12 вважати відповідно додатками 8 - 15. У тексті Інструкції посилання на додатки 3 - 12 замінити посиланнями відповідно на додатки 8 - 15.

7. Додатки 2, 4, 6, 13 - 15 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

 

Протокол про адміністративне правопорушення

  

"___" ____________ 20__ року

                                                                                     Серія АА
                                  __________________________ N 000000
                                                           (місце складання протоколу)

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                            (посада, найменування підрозділу органів внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про те, що громадянин(ка) 
                                                                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
дата та місце народження ____________________________________, громадянство ________________, місце проживання _______________________________
_________________________________________________, місце реєстрації _____________________________________________________________________,
номер телефону _________________, місце роботи (навчання), посада __________________________________________________________________________,
особу встановлено ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (назва документа, серія, N, ким і коли виданий)
чи притягувався(лася) до адміністративної відповідальності ____________________________________________________________________________________,
склад адміністративного правопорушення __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення)
чим вчинив(ла) правопорушення, передбачене частиною _____ статті ____ КУпАП
Свідки: 1. ___________________________________________________________________________________________                     ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                                            (підпис)
              2. ___________________________________________________________________________________________                     ___________________
                                                                                                            (прізвища, імена, по батькові, місця проживання)                                                                                  (підпис)
Потерпілий: _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвища, імена, по батькові, місця проживання)
Правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду ___________________________________________________________________________________________
Гр-ну(ці)____________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені
статями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, і
повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться ___ ____________ 20__ року о ____ год. _____ хв. у ______________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                 (місце розгляду справи)
                                                                                                                                   
Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи _____________________
У присутності понятих: 1. ______________________________________________________________________________________________________________
                                             2. ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були у гр-на(ки) ________________, та згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені
речі вилучено для тимчасового зберігання __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи понятих: 1. _______________ 2. ________________                  Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _____________________
Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Від пояснення та підпису відмовився(лася) у присутності понятих: 1. __________________________________                2. ___________________________________
Заяви та клопотання: ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Рішення керівництва ОВС за заявою, клопотанням ____________________________________________________________________________________________
До протоколу додається ________________________________________________________________________________________________________________
Підпис посадової особи, яка склала протокол ________________________________________________________________________________________________
Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав ____________________         _________________         _________________________
                                                                                                                                                                     (дата)                                         (підпис)                                         (П. І. Б.)
Постанова серії ____ N ____________

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка протоколу про адміністративне правопорушення

1. Бланк протоколу про адміністративне правопорушення є аркушем паперу розміром 210 х 297 мм (+- 0,5 мм) масою 80 г/м2 і складається з протоколу та копії. Протокол і копія надруковані на самокопіювальному папері з лицьового боку трьома фарбами способом офсетного друку.

2. На бланку протоколу про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від лівого краю.

3. Серія протоколів складається з літеросполук. Номер зазначається шестизначним цифровим показником та виконується високим способом друку.

4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.

5. Для захисту бланка використані малі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії бланка;

2) нерегулярна комп'ютерна фонова сітка для протоколу виконана блакитним кольором, для копії - жовтим кольором.

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії.

7. Кількість комплектів у блоці - 20.

8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.

9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

 

Корінець до протоколу про адміністративне затримання

Прийняв та перевірив __________________________________________   ________   ____________
                                                                                                (П. І. Б., посада)                                               (підпис)                (дата)

                                                                                                                                          Серія КИ N 000000

-----------------------------------------------лінія перфорації-------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ КИ N 000000
про адміністративне затримання

за частиною___ статті ________ КУпАП

"___" ___________ 20__ р.

 

_____________________
(назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________________________________
                                          (посада, найменування підрозділу ОВС, звання, П. І. Б. особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, склав цей протокол про те, що
  

_____________________________________________________________________________________,
доставлений(а) у службове приміщення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (найменування ОВС, іншого приміщення: службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт
                                            охорони порядку тощо, куди доставлено затриманого(у), його місцезнаходження)
"___" ____________ 20__ р. о "____" год. "____" хв. у зв'язку з вчиненням
правопорушення, передбаченого частиною__ статті__ КУпАП, для ___________________________
_____________________________________________________________________________________
      (мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне
_____________________________________________________________________________________
                                                                              правопорушення, для розгляду справи тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр-ну(ці) _______________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, а також право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

"___" ____________ 20__ р.

__________________
(підпис затриманої особи)

_______________________________
(прізвище та ініціали затриманої особи)

Про місце перебування затриманого(ї) згідно з частиною другою статті 261 КУпАП повідомлено о "___" год. "___" хв. "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                       (родичів, адміністрацію за місцем роботи чи навчання, яким чином повідомлено)

Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених у присутності понятих:
1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                          (П. І. Б., місце проживання)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (П. І. Б., місце проживання)
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були у затриманого(ї) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (зазначити перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
_____________________________________________________________________________________
                                  правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця, обставини виявлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Затриманий(а) одягнутий(а) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені / виявлені ____________________________
                                                                                                       (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
    (які саме, чи надавалась невідкладна медична допомога, номер бригади швидкої медичної допомоги, П. І. Б. лікаря)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді _____________________________________
                                                                                                                                                (зазначити ким і які саме)
_____________________________________________________________________________________

Підписи понятих: 1. _____________________________      2. _________________________________

Підпис затриманої особи _______________________________________________________________

Підпис працівника, який проводив огляд _________________________________________________

Гр-нин(ка) _____________ звільнений(а) "___" ____________ 20__ р. о "__" год. "__" хв.

Підстава для звільнення ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При звільненні одержав(ла) _____________________________________________________________
                                                                                              (зазначити перелік речей, повернутих при звільненні)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Скарг, зауважень до дій працівників ОВС не маю / маю _____________________________________
                                                                                          (непотрібне закреслити)                          (зазначити, які саме)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис звільненої особи             ________________________

Підпис посадової особи             ________________________

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка протоколу про адміністративне затримання

1. Бланк протоколу про адміністративне затримання є аркушем паперу з двостороннім друком розміром 210 х 297 мм (+- 0,5 мм) масою 80 г/м2.

2. З лицьового боку бланка протоколу про адміністративне затримання нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.

3. Серія протоколу складається з літеросполук. Номер зазначається шестизначним цифровим показником та виконується високим способом друку.

4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.

5. Для захисту бланка використані такі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні;

2) нерегулярна комп'ютерна фонова сітка.

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку.

7. Кількість комплектів у блоці - 30.

8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.

9. Бланк скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

 

-------------------------------------------- лінія перфорації----------------------------------------------------

ПОСТАНОВА АА N 000000
у справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ р.

 

___________________________
(назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________________________________
        (посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка винесла постанову)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали адміністративної справи стосовно гр-на(ки) ___________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

1. Число, місяць і рік народження

____________________________________________________

2. Місце народження

____________________________________________________

3. Місце проживання

____________________________________________________

4. Місце роботи та посада

 

5. Документ, який посвідчує особу

____________________________________________________,
(зазначити документ, коли і ким виданий, серія і номер)


УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи, що гр-нин(ка) _____________________ вчинив(ла) адміністративне правопорушення,
передбачене частиною ___ статті ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти гр-на(ку) _________________________до адміністративної відповідальності і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді
_____________________________________________________________________________________
               (зазначається вид адміністративного стягнення - попередження або штраф (сума штрафу зазначається цифрами та словами))
_____________________________________________________________________________________

2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення згідно зі статтею 299 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП до вищого органу або районного (міського) суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Відповідно до статей 291, 292 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку її оскарження.

3. На підставі частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати гр-нином(кою) __________________
_____________________ штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (зазначається сума штрафу цифрами і словами у дужках)

Рішення, винесене щодо вилучених документів, речей _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вилучені документи, речі отримав    ______________________________________________________
                                                                                                                               (підпис правопорушника)

Примірник постанови отримав            _____________________________________________________
                                                                                                          (дата отримання постанови та підпис правопорушника)

Посадова особа ________________________________________________________________________
                                                                                                         (підпис, ініціали, прізвище)

До постанови додаються ________________________________________________________________

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано

рекомендованим листом за вих. N _____________________ від ____________ 20__ р.

СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

СТАТТІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1724 - 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладання штрафу

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Підпис про ознайомлення правопорушника __________________________________________

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка постанови у справі про адміністративне правопорушення

1. Бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення є аркушем паперу розміром 210 х 297 мм (+- 0,5 мм), масою 80 г/м2 і складається з постанови та копії. Постанова і копія надруковані на самокопіювальному папері з лицьового боку трьома фарбами способом офсетного друку.

2. На бланку постанови у справі про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.

3. Серія постанови складається з літеросполук. Номер зазначається шестизначним цифровим показником та виконується високим способом друку.

4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.

5. Для захисту бланку використані такі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії бланка;

2) нерегулярна комп'ютерна фонова сітка для протоколу виконана блакитним кольором, для копії - жовтим кольором.

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії.

7. Кількість комплектів у блоці - 20.

8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.

9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

 

СЕРІЇ
протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання, установлені для ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях

N з/п

Найменування регіонів

Серія адміністративних протоколів

1

Автономна Республіка Крим

КР

2

Вінницька область

ВІ

3

Волинська область

ВН

4

Дніпропетровська область

ДН

5

Донецька область

ДО

6

Житомирська область

ЖИ

7

Закарпатська область

ЗА

8

Запорізька область

ЗП

9

Івано-Франківська область

ІФ

10

Київська область

КХ

11

місто Київ

КИ

12

Кіровоградська область

КД

13

Луганська область

ЛГ

14

Львівська область

ЛВ

15

Миколаївська область

МИ

16

Одеська область

ОД

17

Полтавська область

ПО

18

Рівненська область

РВ

19

місто Севастополь

СВ

20

Сумська область

СУ

21

Тернопільська область

ТЕ

22

Харківська область

ХА

23

Херсонська область

ХН

24

Хмельницька область

ХМ

25

Черкаська область

ЧК

26

Чернігівська область

ЧН

27

Чернівецька область

ЧВ

28

Південно-Західна залізниця

ПЗ

29

Донецька залізниця

ДТ

30

Львівська залізниця

ЛТ

31

Придніпровська залізниця

ПР

32

Південна залізниця

ПТ

33

Одеська залізниця

ОТ

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Дата видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

Кількість отриманих бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

Серії та номери протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, бланки постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланки протоколів про адміністративне затримання отримав (посада, прізвище, підпис)

Відмітки про прийняття пошкоджених бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (серія, номер, дата, посада, прізвище, підпис особи, яка їх прийняла)

1

2

3

4

5

6

 

ЖУРНАЛ
обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Дата реєстрації

Серії та номери складених протоколів про адміністративні правопорушення, адміністративні затримання та постанов у справах про адміністративне правопорушення

Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протоколи про адміністративне правопорушення та адміністративне затримання

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника

Дата вчинення правопорушення та його стислий зміст

Прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Дата розгляду справи про адміністративне правопорушення, прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номер справи, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанови, або куди вони направлені, дата, найменування органу внутрішніх справ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Зміни
до Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ

Підпункт 3 пункту 2.5 розділу II після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами ", бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення".

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

 

Зміни
до Положення про комісію зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

Підпункт 3 пункту 2.7 розділу II після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами ", бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення".

 

Начальник Головного штабу
МВС України

М. Г. Вербенський

Опрос