Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам предоставления услуг в морских портах Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 12.08.2014 № 390
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2014

м. Київ

N 390

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2014 р. за N 1043/25820

Про затвердження Змін до Правил надання послуг у морських портах України

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про морські порти України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил надання послуг у морських портах України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 05 червня 2013 року N 348, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 року за N 1401/23933, що додаються.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А. Є.

 

Міністр

М. Ю. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті

П. Буланович

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Правил надання послуг у морських портах України

1. У розділі IV:

пункти 4.1 та 4.2 викласти в такій редакції:

"4.1. Портовий оператор (оператор термінала) визначає обсяг і строки завезення в морський порт вантажу на підставі поданої заявки замовником згідно з договором перевалки та з урахуванням:

умов чинних договорів, укладених портовим оператором (оператором термінала) з перевізниками, адміністрацією морського порту;

норм і строків технологічного накопичення, установлених у договорах перевалки, щодо кожного виду вантажу;

норм обробки транспортних засобів;

обов'язкових постанов по порту;

зводу звичаїв морського порту;

Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457.

Заявки на завезення в морський порт вантажу шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які с об'єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, або згідно з договорами, укладеними між адміністрацією морського порту і перевізником (замовником, відправником), погоджуються з адміністрацією морського порту.

4.2. Замовник зобов'язаний узгоджувати завезення у морський порт вантажів з портовим оператором (оператором термінала) до відвантаження вантажу з пункту відправлення, а також з адміністрацією морського порту, якщо завезення вантажу в морський порт виконується шляхами, що знаходяться на балансі (користуванні) в адміністрації морського порту, або шляхами, які належать до об'єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності, або згідно з договорами, укладеними між адміністрацією морського порту і перевізником (замовником, відправником).

Замовник повинен заздалегідь погодити з портовим оператором (оператором термінала) завезення небезпечних вантажів незалежно від того, чи є вантаж транзитний або буде вивантажений у портового оператора (оператора термінала), а також письмово поінформувати адміністрацію морського порту.";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Вивантаження вантажу із судна дозволяється лише з дозволу суб'єкта господарювання, що має належним чином оформлені згідно із законодавством повноваження здійснювати експлуатацію причалу, морського термінала.";

пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. При плануванні своєї діяльності у морському порту портові оператори (оператори терміналів) зобов'язані додержуватись положень зводу звичаїв морського порту.".

2. У розділі VII:

пункти 7.1 та 7.2 викласти в такій редакції:

"7.1. Технологічні процеси, пов'язані із ввезенням (вивезенням) в (з) морський(ого) порт(у), а також переміщенням у межах морського порту вантажів, багажу, транспортних засобів та обслуговуванням пасажирів, визначаються ТС.

7.2. Примірна ТС розробляється відповідно до вимог законодавства, у тому числі цих Правил, зводу звичаїв морського порту, робочої технологічної документації, інших документів, що встановлюють порядок роботи в морському порту, та затверджується адміністрацією морського порту. Портові оператори (оператори терміналів) на підставі положень примірної ТС розробляють та затверджують робочі ТС морських та інших терміналів, експлуатація яких здійснюється ними в установленому порядку. Робочі ТС для об'єктів, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, а також об'єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності розробляються та затверджуються адміністрацією морського порту.

У разі внесення змін у примірну ТС переглядаються робочі ТС.

Робочі ТС є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території морських портів, морських та інших терміналів або користуються послугами, що надаються на їх території.

Після затвердження робочі ТС морських та інших терміналів надаються адміністрації морського порту до відома.";

у пункті 7.3 слова "та обробки" виключити;

пункт 7.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 7.5 вважати пунктом 7.4.

3. Пункт 8.2 розділу VIII викласти в такій редакції:

"8.2. Робоча технологічна документація розробляється з урахуванням вимог нормативних документів, що регламентують умови та забезпечення безпеки здійснення ВО і складських робіт, затверджується портовим оператором (оператором термінала) та подається адміністрації морського порту до відома.

Робоча технологічна документація щодо об'єктів, які знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, а також об'єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності, затверджується адміністрацією морського порту.".

4. У розділі XI:

пункт 11.3 після слова "складування" доповнити словами "тарно-штучних";

абзац перший пункту 11.9 викласти в такій редакції:

"11.9. Розміщення (зберігання) вантажів на складах портовий оператор (оператор термінала) здійснює відповідно до затвердженої ТС розміщення вантажів окремо за накладними або коносаментними партіями повагонно або судновими партіями, якщо інше не передбачено законодавством.".

5. Пункт 12.2 розділу XII після слів "складських" доповнити словами "та/або облікових".

6. Пункт 13.4 розділу XIII викласти в такій редакції:

"13.4. У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом замовник щодоби погоджує з портовим оператором (оператором термінала) графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.

У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які є об'єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, портовий оператор (оператор термінала) погоджує з адміністрацією морського порту графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.".

7. Абзац другий пункту 14.1 розділу XIV виключити.

8. У підпункті 1 пункту 15.2 розділу XV слова "та тарифами" виключити.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

Д. В. Демидович

Опрос