Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса на должности государственных и главных тренеров штатной команды национальных сборных команд Украины по видам спорта

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 11.08.2014 № 2624
редакция действует с 18.05.2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014

м. Київ

N 2624

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2014 р. за N 1025/25802

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства молоді та спорту України
 від 18 квітня 2016 року N 1462
,
від 2 квітня 2018 року N 1435

Відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 квітня 2012 року N 509 "Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатних збірних команд України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2012 року за N 738/21051.

3. Департаменту олімпійських видів спорту (Мирський Л. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

Д. С. Булатов

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визначає організаційні та правові засади проведення конкурсу кандидатів на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту (далі - тренери).

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

2. Метою проведення конкурсу є об'єктивна оцінка професійної підготовки та відбір тренерів при формуванні складу штатних команд національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, який щороку затверджується Мінмолодьспортом.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

II. Умови проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром молоді та спорту України.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

2. Особи, які надали документи, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку, до комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посад тренерів.

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними.

4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення Мінмолодьспорту про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті Мінмолодьспорту;

2) прийом комісією документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до тренерів, затвердженим в установленому порядку;

3) співбесіда з комісією та відбір кандидатів.

III. Оголошення про конкурс

1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та поширення його через веб-сайт Мінмолодьспорту здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу та доводяться до відома працівників апарату Мінмолодьспорту та тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування Мінмолодьспорту як органу, що оголошує конкурс, із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) повне найменування посад;

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

3) основні вимоги до кандидатів, визначені кваліфікаційною характеристикою до тренера, затвердженою в установленому порядку;

4) строк прийняття документів (30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

5) в оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

IV. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із кваліфікаційною характеристикою тренера, затвердженою в установленому порядку;

2) заповнену особову картку (форма П-2);

3) копії документів про освіту;

4) 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

6) додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації за наявності);

7) біографічну довідку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

8) копію трудової книжки;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

9) копію усіх сторінок військового квитка (чоловікам до 60 років).

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 9 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

2. Секретар комісії перевіряє подані документи на відповідність встановленим цим Порядком вимогам.

3. Особи, документи яких не відповідають встановленим цим Порядком вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє Мінмолодьспорт з відповідним обґрунтуванням.

V. Організація роботи комісії

1. Для конкурсного відбору претендентів на посаду тренера наказом Мінмолодьспорту утворюється комісія у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.

2. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту.

4. Основним завданням комісії є підготовка рішення щодо зарахування на посаду державного або головного тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту. Рішення про укладання трудового договору (контракту) з кандидатом приймає Міністр молоді та спорту України на підставі рішення комісії.

5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

У день проведення засідання члени комісії реєструються в реєстраційній картці за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(пункт 6 розділу V доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

У разі відсутності на засіданні членів Комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов'язаний бути присутнім член Комісії у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, тощо), наслідком якої є відсутність кворуму, конкурс переноситься на інший день з урахуванням строків, передбачених пунктом 7 цього розділу.

(пункт 6 розділу V доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

7. Конкурсний відбір кандидатів на посади тренерів здійснюється на засіданні комісії протягом 30 днів після закінчення строку подання документів. Про дату проведення засідання Мінмолодьспорт повідомляє учасників конкурсу протягом 5 робочих днів після закінчення строку подання документів. Зазначене повідомлення може надсилатись поштою (у письмовій формі), електронним зв'язком або іншими доступними засобами.

(розділ V доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462
,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 12 вважати відповідно пунктами 8 - 13
,
пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

8. Рішення комісії приймаються на закритому засіданні простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, що підписується головою або заступником голови та секретарем.

(абзац перший пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

У випадку, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту саму посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним є голос голови комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, оголошується повторний конкурс.

9. Комісія протягом 5 робочих днів з дня підписання протоколу повідомляє кандидатів на посади тренерів про результати конкурсу. Зазначене повідомлення може надсилатись поштою (у письмовій формі), електронним зв'язком або іншими доступними засобами.

(пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462
,
у редакції наказу Міністерства молоді
 та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

10. Рішення комісії може бути оскаржено до Міністра молоді та спорту України протягом 5 робочих днів з дня його отримання.

11. Рішення Міністра молоді та спорту України може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

12. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз документів, що надійшли від учасників конкурсу на посади тренерів;

(підпункт 1 пункту 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

2) внесення відповідних пропозицій Міністру молоді та спорту України.

13. Комісія має право:

1) одержувати від учасників конкурсу додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

VI. Співбесіда з конкурсною комісією та відбір кандидатів

1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної та неупередженої оцінки професійної підготовки кандидатів на посади тренерів та має відповідати принципам демократичності, публічності та прозорості.

(пункт 1 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

2. Комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди з кандидатами на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття посад тренерів.

(пункт 2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

3. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття посад тренерів, оголошується повторний конкурс.

(пункт 3 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 р. N 1462)

 

Заступник директора департаменту
олімпійського спорту - начальник
відділу аналітичного, науково-методичного
та медичного забезпечення
збірних команд України

Т. А. Федюшина

 

Трудова діяльність

_______________
(дата)

__________________
(підпис)

(Порядок доповнено додатком 1 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

 

Реєстраційна картка

Секретар комісії ______________________
                                                              (підпис)

_______________________________________.
(П. І. Б.)

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2018 р. N 1435)

 
____________

Опрос