Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления финансовых отчетов о реализации программ, проектов и проведении мероприятий государственной политики в молодежной сфере

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 25.06.2014 № 2069
редакция действует с 01.07.2016

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014

м. Київ

N 2069

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2014 р. за N 1015/25792

Про затвердження Порядку подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 23 травня 2016 року N 2005

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року N 116 (зі змінами), з метою упорядкування подання фінансових звітів всеукраїнськими молодіжними, дитячими громадськими організаціями, які одержують фінансову підтримку з державного бюджету, та бюджетними установами, які уповноважені на виконання окремих заходів державних цільових програм та одержують кошти з державного бюджету на зазначені цілі за бюджетними програмами, головним розпорядником за якими є Мінмолодьспорт,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

2. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вишняка А. В.

 

Міністр молоді та спорту України

Д. С. Булатов

 

Порядок подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

2. Фінансові звіти складаються всеукраїнськими молодіжними, дитячими громадськими організаціями (далі - організації) і бюджетними установами за формами згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку і після перевірки відділом бухгалтерського обліку та звітності подаються на затвердження першому заступнику (заступнику) Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків протягом 15 робочих днів після завершення реалізації проектів та проведення заходів у двох примірниках, один з яких (з переліком документів, що додаються до фінансового звіту, наведених у пунктах 4 та 5 цього Порядку) після його затвердження зберігається у відділі бухгалтерського обліку та звітності, а другий - повертається вищезазначеним організаціям і установам з відміткою про їх прийняття.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

3. Підтверджувальні документи до фінансового звіту про реалізацію проектів та проведення заходів надаються організаціями та структурними підрозділами, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - установи) з метою виконання вимог статей 4, 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до яких фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

4. Організації додають до фінансового звіту про реалізацію проектів та проведення заходів документи, які підтверджують здійснення видатків на реалізацію проектів та проведення заходів як за рахунок коштів державного бюджету, виділених організації за відповідною бюджетною програмою на її рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби, так і за рахунок коштів, залучених організацією із зазначеною метою з інших позабюджетних джерел, у тому числі у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, а також отримання та використання цією організацією за призначенням придбаних для реалізації проектів та проведення заходів, товарів і послуг.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

5. Зазначені документи надаються в копіях, завірених у встановленому порядку організацією (установою), що подає звіт, за таким переліком:

1) наказ про реалізацію програми (здійснення заходу);

2) договір на реалізацію програми (здійснення заходу) - для організацій;

3) положення про програму (здійснення заходу);

4) план використання бюджетних коштів - для організацій;

5) список учасників програми (заходу);

6) договір з додатками (калькуляція витрат, специфікація), в яких зазначаються найменування, місце реєстрації та банківські реквізити постачальника і замовника, назва, строк і місце проведення заходу, найменування товарно-матеріальних цінностей чи послуг, їх кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю без податку на додану вартість, сума податку на додану вартість, загальна сума до сплати, у тому числі словами.

До договору обов'язково додаються копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи - підприємця) або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, довідки про види діяльності відповідно до реєстраційної картки та обрану систему оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, виданої органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (лише для фізичної особи - підприємця), а також ліцензії надавача послуг, якщо певний вид діяльності підлягає ліцензуванню, завірені печаткою надавача послуг. Договори про надання транспортних послуг на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах мають бути укладені відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року N 331 "Про затвердження Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за N 1130/21442.

До цивільно-правових договорів, які укладаються з фізичними особами, додаються копії паспортних даних фізичної особи, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки, відомості про нарахування та видачу коштів, підтверджувальні документи про сплату єдиного соціального внеску;

7) накладна на отримання товарно-матеріальних цінностей з зазначенням номера та дати видачі довіреності, прізвища матеріально відповідальної особи, а також одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю без ПДВ, суми ПДВ, загальної вартості отриманих товарів;

(підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

8) платіжні доручення, товарні та фіскальні чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, відомості на видачу готівки, проїзні документи;

9) акт приймання-передавання наданих послуг, в якому зазначаються найменування, місце реєстрації та банківські реквізити постачальника і замовника, дата і місце надання послуг, а також зміст та обсяги господарської операції, одиниці їх виміру (у натуральному та/або вартісному вимірі), кількість, ціна за одиницю без податку на додану вартість, сума податку на додану вартість, загальна вартість наданих послуг.

В акті приймання-передавання послуг залежно від виду наданих послуг обов'язково вказується інформація про:

харчування - місцезнаходження приміщення, де надавались послуги, кількість осіб, які харчувались, дата надання послуг, вартість харчування однієї особи на добу, вартість харчування відповідної групи осіб на добу, загальна вартість харчування відповідної групи осіб за період проведення програми (здійснення заходу), а в разі придбання продуктів харчування для самостійного приготування їжі в польових умовах - кількість осіб, які харчувались, вартість харчування однієї особи на добу, вартість харчування відповідної групи осіб на добу, загальна вартість харчування відповідної групи осіб за період реалізації проекту або проведення заходу);

(абзац третій підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

проживання - місцезнаходження приміщення, де надавались послуги, відомості про його власника (балансоутримувача), кількість осіб, які проживали, дата і час початку і закінчення проживання;

транспортні послуги - марка та модель транспортного засобу, державний номер, дата та час початку і закінчення надання транспортних послуг, час роботи (у годинах) та фактичний пробіг транспортного засобу за час надання транспортних послуг (у кілометрах);

послуги зв'язку - рахунок оператора зв'язку;

оренду приміщень, територій, споруд, де проводиться проект/захід (чи плату за користування ними), - місцезнаходження та площа орендованого приміщення, території, споруди, дата початку і закінчення оренди;

(абзац сьомий підпункту 9 пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

оренду обладнання, оргтехніки (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування та експлуатацію - перелік обладнання, оргтехніки, товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням марки та моделі), кількість одиниць кожного найменування, дата приймання-передавання обладнання, оргтехніки, товарно-матеріальних цінностей;

(абзац восьмий підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

поліграфічні послуги - технічні характеристики поліграфічної продукції (формат, кольороподіл, щільність та вид паперу);

інформаційні послуги - найменування телеканалу, радіостанції, інтернет-ресурсу, друкованого засобу масової інформації, час виходу та тривалість аудіо-, відеоролика, період розміщення в ефірі, обсяг друкованої інформації, дата видання її публікації, місце розташування, розміщення носіїв зовнішньої соціальної реклами та інших носіїв інформації, строк розміщення інформації на інших носіях.

До актів приймання-передавання наданих послуг обов'язково додаються:

щодо харчування - меню (меню-розкладка) чи інший документ, який містить найменування страв, напоїв та інших продуктів харчування, вихід (вага) готової страви (напою, продукту), кількість порцій, ціна за порцію, завірені печаткою надавача послуг, список учасників програми (заходу), які забезпечувались харчуванням, затверджений керівником бюджетної установи (організації), а в разі придбання продуктів харчування для самостійного приготування їжі в польових умовах - рахунок (у разі здійснення попередньої оплати), звіт про витрати, що підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами іншими розрахунковими документами, що підтверджують здійснення закупівлі товарів, які містять найменування продуктів харчування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю, загальну вартість отриманих товарів, список учасників програми, проекту/заходу, які забезпечувалися харчуванням, затверджений керівником бюджетної установи (організації);

(абзац дванадцятий підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

щодо проживання - витяг з карти поселення в готелі або список осіб, що проживали, із зазначенням прізвищ, імен, номерів кімнат та періоду проживання, завірений печаткою надавача послуг, відомості про його власника;

(абзац тринадцятий підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

щодо транспортних послуг - копії ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

абзац п'ятнадцятий підпункту 9 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства молоді та
 спорту України від 23.05.2016 р. N 2005
,
 у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим
)

щодо оренди приміщень, територій, споруд, де проводиться проект/захід (чи плати за користування ними), - акти приймання-передавання приміщення від орендодавця орендарю та навпаки, відомості про його власника (балансоутримувача);

(абзац п'ятнадцятий підпункту 9 пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

щодо оренди обладнання, оргтехніки (чи плати за користування ними), витрати на їх обслуговування та експлуатацію - акти приймання-передавання обладнання, оргтехніки, товарно-матеріальних цінностей від орендодавця орендарю та навпаки;

(абзац шістнадцятий підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

щодо поліграфічних послуг - зразок виготовленої поліграфічної продукції в 1 примірнику;

щодо інформаційних послуг - ефірна довідка (із зазначенням найменування телеканала, радіостанції, часу виходу та тривалості аудіо-, відеоповідомлення), копії сторінок друкованих видань, інтернет-ресурсу, на яких були розміщені інформаційні матеріали, а в разі оплати за підготовку інформаційних матеріалів - копії підготовлених матеріалів, перекладів, матеріалів редагування;

10) акти на списання товарно-матеріальних цінностей (канцелярські товари, витратні матеріали, інші малоцінні та швидкозношувані предмети), включаючи первинні документи, що підтверджують розповсюдження (вручення) призів, сувенірів, поліграфічної продукції, аудіо- та відеопродукції чи інформації на електронних носіях, предметів одягу, інших роздаткових матеріалів, підписані уповноваженими посадовими особами.

6. У разі якщо внесок організації для реалізації проектів та проведення заходів здійснюється у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, організація надає документи, які підтверджують факт залучення зазначених ресурсів, включаючи джерело їх походження та вартість у грошовому еквіваленті, зокрема договори про співпрацю, листи про безоплатне надання товарів чи послуг фізичними чи юридичними особами, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передавання.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

 

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Ю. М. Рудаковська

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про проведення заходу

___________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи)

(наказ Мінмолодьспорту від "___" ____________ ___ 20___ року N ______)

Строк реалізації проведення заходу: з "___" _____________ 20___ року по "___" ____________ 20___ року.

Передбачено виділити бюджетні асигнування на реалізацію проведення заходу за КПКВК 3401070 - ______ (_________) гривень, у тому числі за КЕКВ ________ - ____ (________) гривень, 
                      (словами)                                                                                                                     (словами)

КЕКВ _____ - ____ (________) гривень.
                                                 (словами)

Виділено бюджетних асигнувань ____ (________) гривень, у тому числі за КЕКВ
                                                                                             (словами)

 _____-____ (_______) гривень, КЕКВ _____ - ____ (_______) гривень
                               (словами)                                                                      (словами)

(розподіл відкритих асигнувань від "___" ____________ 20__ року N _______).

____________
* Підтвердними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо.

Підтвердними документами щодо здійснення фактичних видатків є договори, акти приймання-передавання наданих послуг, накладні, авансові звіти, а також інші документи, перелік яких визначено Порядком подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту від 25 червня 2014 року N 2069, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 1015/25792 (зі змінами).

Підтвердними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов'язань є реєстри зобов'язань та реєстри фінансових зобов'язань з відміткою органу Державної казначейської служби України "Зареєстровано та взято на облік".

Після перевірки фінансового звіту на рахунок ______________________________________________,
                                                                                                                             (найменування бюджетної установи)

відкритий в органах Державної казначейської служби України, належить перерахувати бюджетні асигнування в сумі ____ (_______________________)
                                                                              (словами)

гривень (у тому числі за КЕКВ _____ - ________ (______________) гривень,
                                                                                                                          (словами)

КЕКВ _____ - ____ (________) гривень), що відповідає сумі зареєстрованих та несплачених 
                                                 (словами)

фінансових зобов'язань.

Додаток: копії первинних документів на ___ арк.

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії
________________________________________ (м. _________, вул. _________, буд. ____, оф. _____).
                        (найменування бюджетної установи)

Керівник

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
М. П.

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Творчий звіт прийнято:

 

 

профільний структурний підрозділ
"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Фінансовий звіт перевірено:

 

 

відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Затверджений фінансовий звіт прийнято:

 

 

відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Бюджетні асигнування в сумі ____ (______________________) гривень
                                                                                                     (словами)

(у тому числі за КЕКВ _____ - ____ (______________) гривень, КЕКВ
                                                                                           (словами)

_______ - __________ (___________________________) гривень) перераховано
                                                                              (словами)

_______________________________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи)

(розподіл відкритих асигнувань від "___" ____________ 20__ року N ____________)

або корегувальним розподілом відкритих асигнувань від "___" ____________ 20__ року N ____ повернуто залишок не використаних за цільовим призначенням бюджетних коштів у сумі _____ (________) гривень (у тому числі за КЕКВ _____ - ____ (________) гривень,
    (словами)                                                                                                           (словами)

КЕКВ _____ - ____ (________) гривень).
                                                (словами)

Фінансово-економічне управління

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Копії платіжних доручень, що підтверджують використання решти бюджетних коштів, прийнято та долучено до звіту.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

     про реалізацію проекту ______________________________________________________________
                                                                                                  (назва проекту)
всеукраїнською молодіжною, дитячою громадською організацією, яка одержала фінансову підтримку з державного бюджету

______________________________________________________________________________________
(найменування організації)

(наказ Мінмолодьспорту від "___" ____________ 20__ року N ___, договір про реалізацію проекту від "___" ____________ 20__ року N ___)

Строк реалізації проекту: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

1. Звіт про використання бюджетних асигнувань на реалізацію проекту.

Передбачено виділити бюджетних асигнувань на реалізацію проекту за КПКВК 3401070 КЕКВ ___ - ________ (___________) гривень.
                              (словами)

Виділено бюджетних асигнувань ________________ гривень (розподіл відкритих асигнувань 
                                                                                       (словами)

від "____" _____________ 20__ року N ____).

____________
* Підтвердними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо.

Підтвердними документами щодо здійснення фактичних видатків є договори, акти приймання-передавання наданих послуг, накладні, авансові звіти, а також інші документи, перелік яких визначено Порядком подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту від 25 червня 2014 року N 2069, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 1015/25792 (зі змінами).

Підтвердними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов'язань є реєстри зобов'язань та реєстри фінансових зобов'язань з відміткою органу Державної казначейської служби України "Зареєстровано та взято на облік".

2. Звіт про використання коштів з позабюджетних джерел на реалізацію проекту.

Передбачено залучити коштів з позабюджетних джерел на реалізацію проекту _______ (___________) гривень.
       (словами)

Використано коштів з позабюджетних джерел на реалізацію проекту _________ (_________) гривень.
                                                                                                                                                                                          (словами)

____________
* Підтвердними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо.

Підтвердними документами щодо здійснення фактичних видатків є договори, акти приймання-передавання наданих послуг, накладні, авансові звіти, а також інші документи, перелік яких визначено Порядком подання фінансових звітів про реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту від 25 червня 2014 року N 2069, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 1015/25792 (зі змінами).

3. Після перевірки фінансового звіту на рахунок

_____________________________________________________________________________________,
(найменування організації)

відкритий в органах Казначейства, належить перерахувати бюджетні асигнування в сумі __________ (________________________________________)
                                                                      (словами)

гривень, що відповідає сумі зареєстрованих та несплачених фінансових зобов'язань.

Додаток: копії первинних документів на ___ арк.

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії __________________________________
                                                                                                                     (найменування організації)

(м.____, вул. _________, буд.  ____, оф. _____).

Керівник всеукраїнської молодіжної, дитячої громадської організації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
М. П.

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Творчий звіт прийнято:

 

 

профільний структурний підрозділ

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Фінансовий звіт перевірено:

 

 

відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Затверджений фінансовий звіт прийнято:

 

 

відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Бюджетні асигнування в сумі _______ (______________________) гривень
                                                                                                              (словами)

перераховано _________________________________________________________________________
                     (найменування організації)

(розподіл виділених бюджетних асигнувань від "___" ________________ 20__ року N ____).

Фінансово-економічне управління

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Копії платіжних доручень, що підтверджують використання решти бюджетних коштів, прийнято та долучено до звіту.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 23.05.2016 р. N 2005)

____________

Опрос