Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 01.07.2014 № 737
действует с 16.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2014

м. Київ

N 737

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2014 р. за N 1003/25780

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою уніфікації форм висновків, що видаються штатними та акредитованими експертами Державного гемологічного центру України,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 1997 року N 19 "Про затвердження: тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи та підготовкою експертів-гемологів з дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форм висновків за результатами експертизи дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форми Свідоцтва, а також Положення про акредитацію експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 1997 року за N 72/1876 (із змінами), такі зміни:

1) визнати таким, що втратив чинність, пункт 2;

2) доповнити наказ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Затвердити форми висновків за результатами експертизи гемологічних об'єктів, які видаються штатними і акредитованими експертами Державного гемологічного центру України (додатки 10, 11).".

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7;

3) доповнити наказ додатками 10, 11, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про акредитацію експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 1997 року N 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 1997 року за N 72/1876, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року N 684 "Про затвердження уніфікованої форми Висновку за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних речовин, а також культурних цінностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2006 року за N 105/11979.

4. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Матвійчука В. М.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

 

  

Міністерство фінансів України
Державний гемологічний центр України
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38 - 44
www.gems.org.ua

N _____

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами експертизи гемологічних об'єктів

Замовник експертизи __________________________________________________________________
Завдання експертизи __________________________________________________________________
Назва об'єкта експертизи _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код товару згідно з УКТЗЕД ____________________________________________________________
Встановлено: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Супровідні документи до об'єкта експертизи _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Оцінна вартість _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примітка. Державний гемологічний центр України проводить незалежну експертизу гемологічних об'єктів. Експерт не несе відповідальності за можливу комерційну вартість об'єкта експертизи. Відповідальність за достовірність наданих супровідних документів та інформації несе замовник експертизи.

Експерт

_______________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Державного
гемологічного центру України

М. П.

 
_______________
(підпис)

 
_______________
(ініціали, прізвище)

 

Начальник відділу державного
регулювання у сфері видобутку,
виробництва, використання та
зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту
державної політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

О. В. Кузнєцова

 

  

Міністерство фінансів України
Державний гемологічний центр України
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38 - 44
www.gems.org.ua

N _____

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами експертизи гемологічних об'єктів

Замовник експертизи __________________________________________________________________
Завдання експертизи __________________________________________________________________
Назва об'єкта експертизи _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код товару згідно з УКТЗЕД ____________________________________________________________
Встановлено: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Супровідні документи до об'єкта експертизи _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Оцінна вартість _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примітка. Державний гемологічний центр України проводить незалежну експертизу гемологічних об'єктів. Експерт не несе відповідальності за можливу комерційну вартість об'єкта експертизи. Відповідальність за достовірність наданих супровідних документів та інформації несе замовник експертизи.

Експерт

_______________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Акредитаційне посвідчення N _______________

                      М. П.

 

Начальник відділу державного
регулювання у сфері видобутку,
виробництва, використання та
зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту
державної політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

О. В. Кузнєцова

 

Зміни до Положення про акредитацію
експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння

1. Абзац десятий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"Експертний висновок - офіційний документ, що є письмовим викладенням результатів гемологічної експертизи конкретного гемологічного об'єкта або об'єктів. Висновок складається за формою, затвердженою Міністерством фінансів України.".

2. В абзаці другому пункту 6.2 глави 6 слова та цифру "(додаток N 5 до Положення)" виключити.

3. Додатки N 2, N 3, N 4 та N 5 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додаток N 1 вважати додатком. У тексті Положення посилання на додаток N 1 замінити посиланням на додаток.

 

Начальник відділу державного
регулювання у сфері видобутку,
виробництва, використання та
зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту
державної політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

О. В. Кузнєцова

Опрос