Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил передачи на украинском языке географических названий и терминов Нидерландов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 11.08.2014 № 302
действует с 12.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014

м. Київ

N 302

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2014 р. за N 1002/25779

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Я. Рудик

 

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, особливих одиниць Нідерландів в Карибському морі (Бонайре, Сінт-Єкстатіус та Саба), Аруби, Кюрасао, Сінт-Мартена, Сурінама, фламандських назв у Бельгії, а також назв нідерландського походження на території Індонезії, західної частини Папуа-Нової Ґвінеї та Південної Африки в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України "Про географічні назви" за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об'єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об'єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;

традиційна назва - назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об'єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об'єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об'єкт.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про географічні назви".

1.3. Нідерландська абетка складається з таких літер:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Vv, Xx, Yy, Zz.

1.4. Наголос в нідерландських географічних назвах у більшості випадків падає на кореневий склад, який завжди стоїть на початку слова, наприклад:

Brda - Брда,

alten - лтен,

Gndringen - Ґндрінґен.

1.5. У складних географічних назвах, що складаються з двох і більше слів, кожне слово, яке входить до складу назви, зберігає наголос на кореневому складі, наприклад:

Leuwarden - Луварден,

Vllenhove - Влленгове,

udetonge - удетонґе.

1.6. Якщо друге слово у складеній назві - односкладове, наголос падає на кореневий склад першого, наприклад:

Wllemstad - Вллемстад,

Nmansdorp - Нмансдорп,

Zndvoort - Зндворт,

msterdam - мстердам.

1.7. Основними джерелами для встановлення автентичного написання нідерландських географічних назв є великомасштабні географічні карти і атласи нідерландською мовою останніх років видання. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв нідерландською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об'єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

II. Передача українською мовою нідерландських літер і літеросполук

2.1. Нідерландські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної нідерландської мови, фонетики і написання.

2.2. Правила та приклади передачі українською мовою голосних нідерландської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.3. Довгота голосних має у нідерландській мові змістове значення та позначається диграфами aa, ee, ie, oo, uu, які передаються українською мовою за допомогою однієї літери.

Правила та приклади передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

2.5. Подвоєні приголосні нідерландської мови передаються українською мовою:

двома відповідними українськими літерами у позиції між голосними, наприклад:

Annen - Аннен,

Assel - Ассел;

однією літерою в інших випадках, наприклад:

Akkrum - Акрюм.

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних нідерландської мови наведено в додатку 4 до цих Правил.

2.6. Слово nieuw (новий) передається українською мовою відповідно до вимови - ньїв, наприклад:

Nieuwdorp - Ньївдорп,

Nieuwedijk - Ньїведейк.

III. Передача українською мовою нідерландських географічних назв і термінів

3.1. Нідерландські складені географічні назви пишуться разом і окремо. Написання разом чи окремо під час передачі українською мовою визначається за написанням оригіналу.

Частини складених географічних назв пишуться через дефіс з великої літери за винятком службових слів, наприклад:

Groote Brekken - Ґроте-Бреккен,

Grooteketten - Ґротекетен,

Kleine Lindt - Клейне-Ліндт,

Kleinemeer - Клейнемер,

Kleinoosterwijk - Клейностервейк,

Het Gein - Гет-Ґейн,

Elburg - Елбурґ,

Waalen Burg - Вален-Бурґ.

3.2. Артиклі та прийменники пишуться на початку географічних назв з великої літери, всередині - з малої, наприклад:

De Diemen - Де-Дімен,

Den Berg - Ден-Берґ,

Hius ten Bosch - Гейс-тен-Бос,

Huis ter Heide - Гейс-тер-Гейде,

Hius te Woude - Гейс-те-Вауде,

Sas van Gent - Сас-ван-Ґент,

Broek in Waterland - Брук-ін-Ватерланд,

Capelle aan den Ijssel - Капелле-ан-ден-Ейссел.

3.3. Сполучення 's на початку нідерландської географічної назви українською мовою не передається, наприклад:

's Graveland - Ґравеланд,

's Gravelduin-Capelle - Ґравелдейн-Капелле,

's Hertogenbosch - Гертоґенбос.

3.4. Сполучення 't українською мовою не передається, якщо стоїть на початку географічної назви, і передається в формі т' всередині назви, наприклад:

't Hoogeheksel - Гоґегексел,

Hoek van't Ij - Гук-ван-т'Ей.

3.5. Нідерландські географічні терміни українською мовою передаються в транскрипції, наприклад:

Ameland-Flach - мілина Амеланд-Флах,

Dokkumer-Diep - канал Доккюмер-Діп,

Naardermeer - озеро Нардермер.

3.6. Географічний термін kanaal (канал) пишеться українською мовою через дефіс з малої літери, наприклад:

Wornsche Kanaal - Ворнсе-канал,

Noordseekanaal - Нордсе-канал.

3.7. Назви фізико-географічних об'єктів нідерландського походження на території Індонезії українською мовою пишуться разом із географічними термінами, якщо власна назва є прикметником або числівником, наприклад:

Bobbelberg - гора Боббелберґ,

Gebroken Eilanden - острови Ґеброкен-Ейланден.

В інших випадках географічні терміни перекладаються, наприклад:

Schildpad Eilanden - острови Схілдпад,

Zuidwachter Eiland - острів Зейдвахтер.

3.8. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію, наведено в додатку 5 до цих Правил.

3.9. Назви низки широковідомих фізико-географічних об'єктів наводяться у традиційно усталеному написанні, яке закріпилося в українській літературі і картографії, що не відповідає нормам, встановленим цими Правилами.

Приклади традиційних назв географічних об'єктів Нідерландів наведено в додатку 6 до цих Правил.

 

Директор Департаменту землеробства

Т. І. Лазарь

 

Правила та приклади передачі українською мовою голосних нідерландської мови

N з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

a, aa
 

 

 
ae

а
 

 
я

а

у всіх позиціях
 

 
у закінченні ia

у всіх позиціях

Adorp - Адорп
Baarlo - Барло
Aalburg - Албурґ

Maria - Марія

Baesrode - Басроде
Baexem - Баксем

2

e, ee*
 
 

 
eu

е
 
 

 
е

у всіх позиціях
 
 

 
у всіх позиціях

Angeren - Анґерен
Egmond - Еґмонд
Epse - Епсе
Beegden - Беґден

Geul - Ґел
Teuge - Теґе
Eursinge - Ерсінґе

3

i, ie**

і

у всіх позиціях, крім дифтонгів ai, ei, oi, ui

Ilp - Ілп
Giekerk - Ґікерк

4

o, oo
 

 
oe

о
 

 
у

у всіх позиціях
 

 
у всіх позиціях

Oostvolde - Остволде
Oploo - Опло
Overloon - Оверлон

Oeffelt - Уффелт
Oegstgeest - Уґстґест
Hoenderloo - Гундерло
Moergestel - Мурґестел

5

u, uu ***

ю
 
 
 
 

 
у

після приголосних
 
 
 
 

 
у решті випадків

Burum - Бюрюм
Lunteren - Люнтерен
Buurt - Бюрт
Buurserbeek - Бюрсербек
Burgerbrug - Бюрґербрюґ
але: Aardenburg - Арденбурґ

Ureterp - Уретерп
Urmond - Урмонд
Ursum - Урсюм
Graauw - Ґрау

6

y

й

і

 
ей

після голосної

після приголосної

 
якщо замінює дифтонг ij

Hey - Гей

Amby - Амбі
Gybeland - Ґібеланд

Dyserinck -Дейсерінк

____________
* Передачу e у літеросполуці eeu наведено в додатку 2 до цих Правил.

** Передачу дифтонгів ai, ei, oi, ui наведено в додатку 2 до цих Правил.

*** Слово burg наприкінці назви і назва Burg за традицією передаються української літерою у

 

Правила та приклади передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови

N з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

ai, aai, ay

ай

у всіх позиціях

Aaigem - Айґем

2

ei

ей

у всіх позиціях

Heide - Гейде
Keienburg - Кейенбурґ
Oosteinde - Остейнде
Eikenstein - Ейкенстейн

3

eeu

еу

у всіх позиціях

Leeuwen - Леувен
Eeufeespos - Еуфеспос

4

ij

й
 

 
ей

у сполученні з
попередніми a (aa), e

 
у решті випадків

Eijsden - Ейсден
Heijhof - Гейгоф
Peij - Пей

Ijlst - Ейлст
Baardvijk - Бардвейк

5

oi, ooi

ой

у всіх позиціях

Goirle - Ґойрле
Bezooien - Безойен
Gooiland - Ґойланд

6

ou

ау

у всіх позиціях

Oudshoorn - Аудсгорн
Houten - Гаутен
Drouwenermond - Драувенермонд

7

ui

ей

у всіх позиціях

Bakhuizen - Бакгейзен
Fluitenberg - Флейтенберґ
Uitbergen - Ейтберґен
Uithuizermeeden - Ейтгейзермеден

 

Правила та приклади передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови

N з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

ja

я

 

 
ья

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Janhagelhoek - Янгаґелгук

 
Heerjansdam - Гер'янсдам

 
Kabeljauw - Кабельяу

2

je

є

 

 
ьє

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Jelsum - Єлсюм

 
Loons Hoekje - Лонс-Гук'є

 
Tjetjerk - Тьєтьєрк

3

ji

ї

 

 
ьї

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Jisp - Їсп

 
Zuvjilen - Зув'їлен

 
Leljins - Лельїнс

4

jo

йо

у всіх позиціях

Joppe - Йоппе

5

joe

ю

 

 
ью

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Joesteel - Юстел

 
Amjoen - Ам'юн

 
Hakstjoede - Гакстьюде

6

jou

яу

 
'яу

 
ьяу

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Joure - Яуре

 
Hervjounen - Герв'яунен

 
Jagertjouw - Яґертьяу

7

ju

ю

 

 
ью

на початку слова і
після голосних

після б, п, в, м, ф, г, ґ,
к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Junne - Юнне

 
Pingjum - Пінґ'юм

 
Tjum - Тьюм
Anjum - Аньюм

 

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних нідерландської мови

N з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

b

б

у всіх позиціях

Babberik - Бабберік

2

c

 

 
ch
 
 

 

 
ck

к

 
с

х
 

 
не передається*

 
к
 

 
кк

перед a, o, u

 
перед і, е та у

у всіх позиціях
 

 
у кінці слова

 
перед
приголосними та в
кінці слова

між голосними

America - Америка
Abcoude - Абкауде

Arcen - Арсен

Acht - Ахт
Drachten - Драхтен
Baarschot - Барсхот

Heesch - Гес
Brielsche Maas - Брілсе-Маас

Brockzijder polder -
Брокзейдер-Полдер
Dysenrinck - Дейсенрінк

Jackijst - Яккейст

3

d

д

у всіх позиціях

Doezum - Дузюм

4

g

ґ

у всіх позиціях

Gast - Ґаст

5

h

г
 
 
 

 

 
не передається

на початку слова і
після голосних,

 
на початку другого
слова у складній
назві

після приголосних

Hank - Ганк
Ohe - Оге
Anholt - Анголт

Veenhuis - Венгейс
Arnhem - Арнем

 
Keithel - Кетел
Lhebroek - Лебрук

6

k

к

у всіх позиціях

Gorkum - Ґоркюм
Blokker - Блоккер

7

l

л

у всіх позиціях

Laar - Лар
Bellingvolde - Беллінґволде

8

m

м

у всіх позиціях

Meppel - Меппел
Limburg - Лімбурґ

9

n

н

у всіх позиціях

Notter - Ноттер
Onderdendam - Ондердендам

10

p

п

у всіх позиціях

Purmerend - Пюрмеренд
Elp - Елп

11

qu

кв

у всіх позиціях

Cruquius - Крюквіус

12

r

р

у всіх позиціях

Raalte - Ралте
Roermond - Рурмонд

13

s

 
sj**

с

 
ш

у всіх позиціях

Sneek - Снек
Beesel - Бесел

Gytsjerk - Ґітшерк
Sjoerd - Шурд

14

t

т

у всіх позиціях

Tonsel - Тонсел
Terneuzen - Тернезен

15

v

в

у всіх позиціях

Veldhoven - Велдговен
Vecht - Вехт

16

w

не передається

 
в

у кінці слова

 
в інших випадках

Hellouw - Геллау
Graauw - Ґрау

Wouterswoude -
Ваутерсвауде
Windeweer - Віндевер

17

x

кс

у всіх позиціях

Axel - Аксел
Hardinxveld - Гардінксвелд

18

z

з

у всіх позиціях

Zuidland - Зейдланд

____________
* Літеросполука ch y sch, sche, schen наприкінці слова у простих та складених назвах не вимовляється і не передається, проте в географічних назвах іноді зберігається написання, наприклад: Bergschenhoek - Берґсенгук, Vischgat - Вісґат.

** Зустрічається зрідка

 

Приклади географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію

Нідерландське написання

Українська передача

Український переклад

ankerplaats

archipel

arm

baai

baak, baken

bank

bassin

beek

berg

binnen

blauw

bocht

bos

bron

brug

buiten

burg

dal

dam

diep

dijk

dok

dorp

droogte

duin

eiland

fabriek

fontein

gat

gebergte

geel

geul

golf

gracht

grens

grond

groot

haven

havenhoofd

heide

heuvel

hoek

hoofd

hoog

hut

rif

rivier

rood

rots

schiereiland

sint

sluis

spits

stad

station

steen

straat

strand

stroom

ton

top

toren

uitkijk

vaart

vaarwater

vallei

vals

veen

veld

vesting

vijver

vlakte

voorste

vuurschip

vuurtoren

water

waterval

wel

werf

West, Westen

wit

woud

zand

zandbank

zee

zeegat

zeekant

Zuid, Zuiden

zwart

анкерплатс

архіпел

арм

бай

бак, бакен

банк

бассін

бек

берґ

біннен

блау

бохт

бос

брон

брюґ

бейтен

бурґ

дал

дам

діп

дейк

док

дорп

дроґте

дейн

ейланд

фабрік

фонтейн

ґат

ґеберґте

ґел

ґел

ґолф

ґрахт

ґренс

ґронд

ґрот

гавен

гавенгофд

гейде

гевел

гук

гофд

гоґ

гют

ріф

рівір

род

ротс

схірейланд

сінт

слейс

спітс

стад

статіон

стен

страт

странд

стром

тон

топ

торен

ейткейк

варт

варватер

валлей

валс

вен

велд

вестінґ

вейвер

влакте

ворсте

вурсхіп

вурторен

ватер

ватервал

вел

верф

вест, вестен

віт

вауд

занд

зандбанк

зе

зеґат

зекант

зейд, зейден

зварт

якірна стоянка

архіпелаг

рукав

затока, бухта

навігаційний знак, бакен

банка

басейн

струмок

гора

внутрішній

синій

бухта, затока

ліс

джерело

міст

зовнішній

фортеця

долина

гребля

глибокий, глибина, канал

дамба, гребля

док

село

банка, мілина

дюна

острів

фабрика

джерело

прохід, затока

гірський хребет, гори

жовтий

прохід, канава

затока

канал

кордон

дно, банка

великий

гавань

мол

пустинь

пагорб

кут, мис, коса

голова, мис, мол

високий

будинок, хижа

риф

річка

червоний

скеля

півострів

святий

шлюз, гребля

вершина

місто

станція

камінь, скеля

протока

узбережжя, морський берег

річка, течія

буй

вершина

башта

пост спостереження

канал (судноплавний)

фарватер

долина

несправжній

болото (осушене)

поле

фортеця, форт

ставок

банка

передній

плавучий маяк

маяк

вода

водоспад

колодязь, джерело

верф

захід

білий

ліс

пісок

піщана банка, мілина

море

морський прохід

морський берег

південь

чорний

 

Приклади традиційних назв географічних об'єктів Нідерландів

Нідерландське написання

Передача за правилами

Традиційна назва

Aurora Bank

Аурора-Банк

банка Аврора

s' Gravenhage

Ґравенгаґе

Гааґа

De Honte,
Wester Schelde

Де-Гонте,
Вестер-Схелде

Західна Шельда

Friesland

Фрісланд

Фрісландія

Maas

Мас

Маас*

Medusa Rif

Медуса-Ріф

риф Медуза

Noordholland

Нордголланд

Північна Голландія

Noord Brabant

Норд-Брабант

Північний Брабант

Ooster Schelde

Остер-Схелде

Східна Шельда

Valsche Doekono

Валсе-Доуконо

Несправжній Дуконо

Vlaanderen

Вландерен

Фландрія

Vlissingen

Вліссінґен

Фліссінґен

Waal

Вал

Ваал

Westfriesische Eilanden

Вестфрісісе-Ейланден

Західно-Фрізькі острови

Zuidholland

Зейдголланд

Південна Голландія

____________
* Відповідно передається українською мовою у всіх похідних географічних назвах, наприклад: Маасбрахт, Маасдам, Маасдейк

____________

Опрос