Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 04.08.2014 № 15-1
действует с 12.09.2014

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.08.2014

м. Київ

N 15-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2014 р. за N 1001/25778

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663, що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Міністр
соціальної політики України

Л. Денісова

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У главі 6:

1) у пункті 6.4 слова "відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України" замінити словами "органами Пенсійного фонду України";

2) пункт 6.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.8, 6.9 вважати відповідно пунктами 6.7, 6.8;

3) в абзаці першому пункту 6.7 слово "повідомленні" замінити словом "розрахунку";

4) у пункті 6.8:

у абзаці першому слово "повідомлення" замінити словом "розрахунок";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства не направляється.".

2. Додатки 6 - 8а викласти в такій редакції:

Кому надсилається ______________________________
                                                         (найменування підприємства)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",
з ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Стаж, необхідний для призначення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підприємстві, що враховано при обчисленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Частка плати даного підприємства (%), гр. 6 х 100 / гр. 5

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік
(грн)

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призначення (перерахунку) пенсії до дати формування розрахунку

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій
(гр. 10 + гр. 11) х гр. 12

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактичних витрат на доставку пенсій
(% від гр. 10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

142

153

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________
         (найменування органу Пенсійного                   (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

Виконавець __________________________
                                        (прізвище, ініціали, тел.)

 

Кому надсилається ______________________________
                                                         (найменування підприємства)

 

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників),
з ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підпри-
ємстві, що враховано при обчислен-
ні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн.

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за поперед-
ній рік
(грн)

Розмір плати відповідно до Закону України "Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страху-
вання"
(%)

Загальна сума плати за поперед-
ній рік
(грн)

Частка плати даного підпри-
ємства (%), гр. 6 х 100 / гр. 5

Сума плати даного підпри-
ємства Пенсій-
ному фонду України за поперед-
ній рік

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення (перера-
хунку) пенсії до дати форму-
вання розра-
хунку

Місячний розмір фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій
(гр. 10 + гр. 11) х гр. 15

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактичних витрат на доставку пенсій
(% від гр. 10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

162

173

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________
         (найменування органу Пенсійного                 (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

Виконавець __________________________
                                        (прізвище, ініціали, тел.)

 

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з _____________ 20 __ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Пункт та стаття, згідно з якими призна-
чено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 7 = гр. 9)

фактич-
них витрат на доставку
пенсій
(% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

наймену-
вання підпри-
ємства

місцезна-
ходження підпри-
ємства

стаж роботи для призна-
чення пенсії (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

162

172

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Графи 16 - 18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________
         (найменування органу Пенсійного                 (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

 

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з ____________ 20__ року, які не можуть бути відшкодовані у зв'язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або знаходженням їх за межами України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Пункт та стаття, згідно з якими призна-
чено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього
(років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 7 = гр. 9)

фактичних витрат на доставку пенсій
(% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

наймену-
вання підпри-
ємства

місце-
знаход-
ження підпри-
ємства

стаж роботи для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

162

172

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Графи 16 - 18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________".
         (найменування органу Пенсійного                 (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Опрос