Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Положение, Приказ от 12.08.2014 № 1334/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2014

м. Київ

N 1334/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2014 р. за N 982/25759

Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 397, та Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 5, з метою захисту життя і здоров'я громадян, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчу пожежну охорону Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу пожежну охорону Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Відомча пожежна охорона (далі - ВПО) утворюється в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, на підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, в установах та організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - об'єкти кримінально-виконавчої служби), та складається з пожежно-рятувальних підрозділів, кількість яких визначається Державною пенітенціарною службою України (далі - ДПтС України).

2. ВПО утворюється для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України, з метою захисту життя і здоров'я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах кримінально-виконавчої служби.

3. ВПО у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями ВПО є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж на об'єктах кримінально-виконавчої служби, рятування засуджених, осіб, узятих під варту, персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та інших осіб, які можуть перебувати на об'єктах кримінально-виконавчої служби, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

5. Служба пожежної безпеки апарату ДПтС України та її структурні підрозділи в територіальних органах ДПтС України, утворені для забезпечення пожежної безпеки в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, на підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, в установах та організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, здійснюють контроль за виконанням правил пожежної безпеки на цих об'єктах.

6. ВПО відповідно до покладених на неї завдань:

запобігає виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;

здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, вживає заходів щодо мінімізації або ліквідації пожеж;

проводить аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

здійснює контроль за дотриманням порядку проведення пожежонебезпечних робіт;

подає суб'єктові господарювання пропозиції щодо проведення науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки;

здійснює контроль за виконанням галузевих програм у частині забезпечення пожежної безпеки;

бере участь у вирішенні питань кадрового забезпечення ВПО;

використовує об'єктові системи оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відомчі засоби масової інформації для інформування про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки;

здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

7. Посадові особи ВПО мають право:

одержувати від персоналу об'єктів кримінально-виконавчої служби відомості та документи щодо стану пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

брати участь у розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки на об'єктах кримінально-виконавчої служби;

брати участь у розробленні проектів відомчих і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов на виготовлення продукції та проведення робіт, що встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції;

надсилати у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей, відповідні матеріали територіальним органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС) для прийняття рішення.

8. Пожежно-рятувальні підрозділи, які мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

9. Під час гасіння пожеж персонал пожежно-рятувальних підрозділів має право на безперешкодний доступ до житлових, виробничих та інших приміщень об'єктів кримінально-виконавчої служби, а також вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на рятування населення та осіб, які перебувають на території об'єктів кримінально-виконавчої служби, запобігання поширенню вогню та ліквідацію пожежі.

10. Керівник пожежно-рятувального підрозділу безпосередньо підпорядковується керівникові об'єкта кримінально-виконавчої служби або його заступникові.

11. Методичне керівництво, координацію діяльності ВПО здійснює керівник об'єкта кримінально-виконавчої служби, а контроль за діяльністю ВПО - ДСНС.

12. Персонал пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, що працюють на об'єктах кримінально-виконавчої служби, які фінансуються з державного бюджету) підлягає обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з Положенням про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року N 232.

13. Забороняється залучати персонал пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань, не передбачених цим Положенням.

14. Штатна чисельність пожежно-рятувальних підрозділів визначається керівником об'єкта кримінально-виконавчої служби відповідно до покладених на такі підрозділи завдань та з урахуванням пожежної небезпеки виробництва і типових штатів, що затверджуються ДПтС України за погодженням з ДСНС.

15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення ВПО здійснюється за рахунок коштів на утримання ДПтС України.

16. На керівні посади та посади, пов'язані з виконанням функцій щодо запобігання виникненню пожеж та здійсненням контролю у сфері пожежної безпеки, призначаються особи, які мають базову або повну вищу спеціальну технічну освіту.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

Опрос