Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств

Минюст, МИД, Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 13.08.2014 № 341/934/1335/5
действует с 22.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2014

м. Київ

N 341/934/1335/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2014 р. за N 981/25758

Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 61 "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" та з метою вдосконалення процесу проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року N 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за N 1151/8472, такі зміни:

1) у пункті 3:

абзац четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Апостиль не проставляється на:

оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи;

оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз'яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Документи, наведені в абзаці п'ятому цього пункту, можуть бути прийняті для проставлення апостиля у вигляді копій (фотокопій), засвідчених у нотаріальному порядку.";

2) абзац другий пункту 4 після слова "копіях" доповнити словами "(фотокопіях) або копіях (фотокопіях) з перекладом";

3) у пункті 6:

в абзаці третьому знак "." замінити знаком ";";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"заяву від особи, яка подає такі документи.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий після слів "програмно-технічні комплекси самообслуговування" доповнити словами "(у разі наявності)";

4) пункт 11 після слова і знака "апостиля -" доповнити словом "до".

2. Міністерству закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра освіти і науки України, заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр
закордонних справ України

П. А. Клімкін

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

Опрос