Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 105/о "Журнал регистрации судебно-психиатрических экспертиз"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
действует с 05.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   _____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                         |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 105/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
судово-психіатричних експертиз

Розпочато "___" ____________ 20__ року

 

Закінчено "___" ____________ 20__ року


 

 

 

 

Реєстрація судово-психіатричних експертиз

Номер з/п

Дата надход-
ження справи до закладу охорони здоров'я

Склад комісії

Прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза

Стать

Рік народ-
ження

Орган (особа), що призначив (призначила) експертизу, та дата винесення процесу-
ального документа, яким призначена експертиза

Вид експер-
тизи

Процесу-
альні ознаки експерти-
зи

Форма прове-
дення експерти-
зи

Статус особи, стосовно якої прово-
диться експерти-
за

Справа, за якою прово-
диться експерти-
за

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація судово-психіатричних експертиз

Документо-
обіг за експертизою

Дата проведення експертизи

Номер експерт-
ного висновку

Висновки експертизи

Рекомендо-
ваний вид примусових заходів медичного характеру

Для стаціонарної експертизи

Дата відправ-
лення справи

діагноз

код згідно з чинною МКХ-10

експерт-
ний висновок

куди направля-
ється

дата виписки

кількість прове-
дених ліжко-
днів

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 105/о "Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 105/о "Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз" (далі - форма N 105/о).

2. Форма N 105/о є основним медичним документом, що заповнюється для реєстрації судово-психіатричних експертиз (далі - експертиза). Форма N 105/о ведеться в усіх закладах охорони здоров'я, у яких проводиться експертиза лікарем-судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій.

3. У верхній лівій частині форми N 105/о вказуються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, який здійснює судово-психіатричну експертизу, код за ЄДРПОУ.

4. На початку форми N 105/о зазначається дата початку ведення форми N 105/о, а після закінчення - відповідно дата закінчення її ведення.

5. У графі 1 вказується порядковий номер експертизи.

6. У графі 2 вказується дата надходження справи до закладу охорони здоров'я.

7. У графі 3 зазначається склад експертної комісії, призначеної для проведення експертизи.

8. У графах 4 - 6 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, стать та рік народження особи, стосовно якої проводиться експертиза.

9. У графі 7 вказуються орган (особа), що призначив (призначила) експертизу, та дата винесення процесуального документа, яким призначена експертиза.

10. У графах 8 - 10 зазначаються: вид експертизи (судово-психіатрична, комплексна судова психолого-психіатрична), процесуальні ознаки експертизи (первинна, повторна, додаткова) та форма проведення експертизи (стаціонарна, амбулаторна, посмертна).

11. У графі 11 вказується статус особи, стосовно якої проводиться експертиза (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, особа, щодо якої вирішується питання недієздатності, особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності, засуджений, особа, стосовно якої вирішується питання визнання укладеного нею правочину недійсним).

12. У графі 12 вказується справа, за якою проводиться експертиза.

13. У графі 13 зазначається перелік документів, на підставі яких проводилась експертиза.

14. У графах 14, 15 вказуються дата проведення експертизи та номер експертного висновку.

15. У графах 16 - 18 зазначаються результати експертизи, а саме: у графі 16 вказується діагноз відповідно до чинної Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10), у графі 17 - код хвороби згідно з МКХ-10, у графі 18 - експертний висновок.

16. Графа 19 заповнюється у разі призначення особі, стосовно якої проводиться експертиза, примусових заходів медичного характеру. У цій графі вказується рекомендований вид примусових заходів медичного характеру.

17. Графи 20 - 22 заповнюються у разі проведення стаціонарної експертизи, а саме: у графі 20 вказується, куди направлено особу після проведення експертизи, у графі 21 - дата виписки особи із закладу охорони здоров'я, де було проведено стаціонарну експертизу, у графі 22 - кількість ліжко-днів, проведених особою під час стаціонарної експертизи.

18. У графі 23 вказується дата відправлення справи до органу (особи), який (яка) призначив (призначила) проведення експертизи.

19. Форма N 105/о має бути пронумерована, прошита, підписана керівником та завірена печаткою закладу охорони здоров'я, у якому проводилась судово-психіатрична експертиза.

20. Строк зберігання форми N 105/о - 25 років.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос