Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 100/о "Заключение судебно-психиатрического эксперта N ___"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
действует с 05.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   __________________________________________
   __________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   __________________________________________

Код за ЄДРПОУ              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 100/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

Висновок судово-психіатричного експерта N ___

1. Дата проведення експертизи

|__|__|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

 2. Час проведення
      експертизи

 

 

 

 


(години, хвилини)


3. Місце проведення експертизи: ________________________________________________________


4. Вид експертизи:

 


 

|
|
|
|
|
|
|

5. Процесуальні ознаки експертизи:

 


 

 судово-психіатрична

1

 комплексна судова психолого-психіатрична

2

 інша: _________________________________

3


 первинна

1

 повторна

2

 додаткова

36. Організаційні ознаки експертизи:

 


 

|
|
|
|
|
|
|

7. Форма проведення експертизи:

 


 

 одноосібна

1

 комісійна

2

 

 


 стаціонарна

1

 амбулаторна

2

 посмертна

3 8. Прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза: _____________________
  

 9. Дата народження      |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                  (число, місяць, рік)

10. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2

 


 


11. Статус особи, стосовно якої проводиться експертиза:

 


 


     підозрюваний

1

позивач

6
7

особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності

9

     обвинувачений

2

відповідач

     підсудний

3

особа, щодо якої вирішується питання недієздатності

8

засуджений

10

     свідок

4

визнання правочину недійсним

11

     потерпілий

5

 

 

інший статус

12


12. Справа, за якою проводиться експертиза:

 


 

      цивільна - 1, кримінальна - 2, адміністративна - 3, господарська - 4


 13. Підстава проведення експертизи, найменування органу, який її призначив: __________________
  

 

 Дата винесення процесуального документа, яким призначено експертизу    |    |    |    |    |    |    |    |    |

                                                                                                                                                                                      (число, місяць, рік)

 14. Прізвище, ім'я, по батькові експерта(ів), спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційний клас, стаж експертної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності): ___________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 15. Про відповідальність за надання явно неправдивих висновків та відмову експерта(ів) від виконання покладених на нього (них) обов'язків за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України експерт(и) попереджений(і):
  

 

(підпис(и) експерта(ів))
  

  
 16. Особи, присутні при проведенні експертизи: ____________________________________________
  

 

 

 

 

 

  
 17. Перелік запитань, що були поставлені експертові(ам): ____________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. Опис отриманих експертом(ами) матеріалів та які матеріали були використані при проведенні
експертизи: ___________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. Обставини справи, за якою проводиться експертиза: _____________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. Характеристика вчиненого злочину (суд, яким призначено покарання, стаття, за якою засуджено особу, строк, на який засуджено, дата, з якої відраховується покарання): _______________
  

 

 

 

 

 

 21. Відомості, отримані при дослідженні поданих на експертизу об'єктів, що стосуються психічного стану особи: ___________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 анамнез життя: ________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

  
 анамнез хвороби: ______________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення експертизи:
 скарги: _______________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 психічний стан: _______________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 неврологічний стан: ___________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 соматичний стан: _____________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 22. Обґрунтування та пояснення даних про психічний стан особи та фактів, які встановлені та виявлені при дослідженні об'єктів експертизи: _____________________________________________
  

 

 

 

 

 

  
 23. Відповіді на кожне поставлене питання (зазначені у пункті 17):
  

 

 

 

 

 

 24. Підпис(и) експерта(ів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, спеціальності, свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційного класу, стажу експертної роботи, посади, наукового ступеня (за наявності), вченого звання (за наявності): _______________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 25. Печатка установи, що засвідчує підпис(и) експерта(ів)
  
  

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 100/о "Висновок судово-психіатричного експерта N ___"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 100/о "Висновок судово-психіатричного експерта N ___" (далі - форма N 100/о).

2. Форма N 100/о заповнюється на особу, стосовно якої проводиться судово-психіатрична експертиза (далі - експертиза). Форма N 100/о ведеться в усіх закладах охорони здоров'я, у яких проводиться експертиза лікарем-судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій.

3. У пунктах 1 - 3 зазначаються дата, час та місце проведення експертизи. Наприклад, експертиза проведена 15 лютого 2012 року, час проведення - 10 годин 30 хвилин. У пункті 1 проставляється 15022012, а в пункті 2 - 1030.

4. У квадратах пунктів 4 - 7, 10 - 12 слід вказати необхідну цифру. Інші пункти заповнюються відповідно до вимог, які зазначені в кожному з них.

5. У пункті 4 вказується вид експертизи: судово-психіатрична або комплексна судова психолого-психіатрична. Комплексною експертизою є експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. У разі проведення комплексної експертизи іншого виду, відмінного від комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, її назва вказується у рядку 3 пункту 4.

6. У пунктах 5 - 7 зазначаються процесуальні ознаки експертизи (первинна, повторна, додаткова), організаційні ознаки експертизи (одноосібна, комісійна) та форма проведення експертизи (стаціонарна, амбулаторна, посмертна).

7. У пунктах 8 - 10 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза, дата її народження та стать.

Заповнення дати народження: наприклад, особа народилася 10 липня 1990 року - у квадратах проставляється 10071990.

8. У пункті 11 зазначається статус особи, стосовно якої проводиться експертиза (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, особа, щодо якої вирішується питання недієздатності, особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності, засуджений, особа, стосовно якої вирішується питання визнання укладеного нею правочину недійсним).

У разі відсутності серед вказаних варіантів необхідної характеристики статусу особи, стосовно якої проводиться експертиза, характеристика вказується у рядку "інший статус" та позначається цифрою "12".

9. У пункті 12 вказуються вид справи, за якою проводиться експертиза (цивільна - 1, кримінальна - 2, адміністративна - 3, господарська - 4), та назва справи.

10. У пункті 13 зазначається підстава для проведення експертизи, вказується орган (слідчий, судовий), що її призначив, зазначається дата винесення процесуального документа, яким призначено експертизу.

11. У пунктах 14, 15 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові експерта (експертів), спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційний клас, стаж експертної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності). Експерт (експерти) засвідчує (засвідчують) підписом (підписами), що він (вони) попереджений (попереджені) про відповідальність за надання явно неправдивих висновків та відмову від виконання покладених на нього (них) обов'язків за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

12. У пункті 16 перелічуються всі особи, які були присутні при проведенні експертизи (крім особи, щодо якої проводилась експертиза, та експертів).

13. У пункті 17 зазначаються запитання, що були поставлені експертові (експертам).

14. У пункті 18 описуються отримані експертом (експертами) матеріали та зазначається, які матеріали були використані при проведенні експертизи.

15. У пункті 19 зазначаються обставини справи, за якою проводиться експертиза.

16. Пункт 20 заповнюється у разі проведення експертизи стосовно особи, яка вчинила злочин та щодо якої винесено рішення суду, яке набрало законної сили. У пункті 20 зазначається характеристика вчиненого злочину (додатково вказуються найменування суду, яким призначено покарання, стаття, за якою засуджено, строк, на який засуджено, дата, з якої відраховується покарання).

17. У пункті 21 зазначаються відомості, що були отримані при дослідженні поданих на експертизу об'єктів, що стосуються психічного стану особи, стосовно якої проводиться експертиза, а саме: анамнез життя, анамнез хвороби, дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення експертизи, у тому числі: скарги, психічний стан, неврологічний стан, соматичний стан.

18. У пункті 22 зазначаються обґрунтування та пояснення даних про психічний стан особи та фактів, які встановлені і виявлені при дослідженні об'єктів експертизи.

19. У пункті 23 вказуються відповіді на кожне з поставлених запитань, що були зазначені у пункті 17.

20. У пунктах 24, 25 проставляється підпис (підписи) експерта (експертів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, спеціальності, свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, класу судового експерта, стажу експертної роботи, посади, наукового ступеня (за наявності), вченого звання (за наявності) та ставиться печатка закладу охорони здоров'я.

21. Форма N 100/о складається у двох примірниках і підписується кожним з експертів, які проводили експертизу. Перший примірник форми направляється у заклад, що призначив експертизу, другий - зберігається у закладі охорони здоров'я, де проводилась експертиза.

22. Строк зберігання форми N 100/о - 25 років.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос