Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 078/о "Направление в санаторий для больных туберкулезом"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
действует с 05.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   __________________________________________
   __________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   __________________________________________

Код за ЄДРПОУ                              |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації
N 078/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|_|_|_|_|_|_|_|_| N |_|_|_|_|

НАПРАВЛЕННЯ
в санаторій для хворих на туберкульоз

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого _____________________________________________________

2. Місце проживання (реєстрації)/перебування _____________________________________________
  

3. Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, який направляє хворого
  

 

4. Найменування та місцезнаходження санаторію, куди направляється хворий на лікування
  

 

5. Номер місця, прикріпленого до закладу охорони здоров'я __________________________________

6. Дата прибуття до санаторію       |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                                         (число, місяць, рік)

7. Медична документація видана на руки / відправлена поштою (необхідне підкреслити)
  

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала медичну документацію)

 

Дата заповнення направлення                       |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                                                              (число, місяць, рік)

 

 

                                   М. П.

 

Головний лікар закладу охорони здоров'я / завідувач відділення          ___________________________
                                                                                                                                                                               (прізвище, підпис)

Лікуючий лікар          _______________________________
                                                                     (прізвище, підпис)

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 078/о "Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 078/о "Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз" (далі - форма N 078/о).

2. Форма N 078/о заповнюється відповідальними особами протитуберкульозних закладів (диспансерів, диспансерних відділень лікарень) при направленні хворого в санаторій для хворих на туберкульоз.

3. Форма N 078/о заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації N 081/о "Амбулаторна карта хворого на туберкульоз", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527.

4. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові хворого.

5. У пункті 2 зазначається місце проживання (реєстрації) / перебування хворого (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання (реєстрації) / перебування її батьків або інших законних представників).

6. У пункті 3 вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я (лікарні, диспансеру, відділення), який направляє хворого в санаторій.

7. У пункті 4 зазначаються найменування та місцезнаходження санаторію, куди направляється хворий на лікування.

8. У пункті 5 вказується номер місця, прикріпленого до закладу охорони здоров'я (диспансеру, диспансерного відділення), який направляє хворого на лікування.

9. У пункті 6 вказується дата (число, місяць, рік) прибуття до санаторію.

10. У пункті 7 шляхом підкреслення зазначається, чи видана медична документація хворому на руки, чи відправлена поштою. У разі видачі медичної документації на руки вказуються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка її отримала.

11. Після заповнення всіх пунктів форми N 078/о проставляються дата (число, місяць, рік) заповнення направлення, підписи головного лікаря закладу охорони здоров'я (завідувача відділення) та лікуючого лікаря із зазначенням їх прізвищ.

12. Форма N 078/о завіряється печаткою закладу охорони здоров'я, який направляє хворого на санаторне лікування.

13. Строк зберігання форми N 078/о - 3 роки.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос