Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 065-1/о "Медицинская карта больного грибковым заболеванием N ___"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
действует с 05.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   _____________________________________________________
   _____________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   _____________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 065-1/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

МЕДИЧНА КАРТА
хворого на грибкове захворювання N ___

Дата заповнення повідомлення "___" ____________ ____ року


1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого __________________________________________________________________________________________


2. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2

 


3. Дата народження

|__|__|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

 


4. Місце проживання (реєстрації)/перебування __________________________________________________________________________________

5. Місце роботи хворого (за наявності) _________________________________________________________________________________________

6. Для дітей: дошкільний/загальноосвітній навчальний ____________________________________________________________________________
заклад, найменування, адреса закладу (група/клас)


7. Діагноз ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Код за МКХ-10
|___|___|___|___|___|

8. Дані мікроскопічного дослідження __________________________________________________________________________________________


9. Культура грибка __________________________________________________________________________________________________________

10. Захворювання виявлено: при зверненні в заклад охорони здоров'я, при профілактичному медичному огляді (необхідне підкреслити)

11. Джерело зараження:

а) людина (чи перебуває у родинних стосунках з хворим, місце проживання/перебування) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

б) тварина (вказати назву) ___________________________________________________________________________________________________

Заходи, які проведено відносно тварини (на обліку у ветеринарній лікарні не стоїть) ___________________________________________________


 12. Результати огляду членів сім'ї хворого

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Місце проживання / перебування

Місце роботи / навчання
(за наявності)

Ступінь родинного зв'язку

Дата огляду

Діагноз

Культура грибка

первинного

повторного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Результати огляду контактних осіб/груп осіб (у квартирі, гуртожитку, дошкільному/загальноосвітньому навчальному закладі тощо):
підлягало огляду ________________, оглянуто ________________, з них хворих ________________, залучено до лікування __________________

14. Дезінфекція: поточна ___________________________________________________, заключна _________________________________________

15. Анамнез _______________________________________________________________________________________________________________


 

 16. Розвиток цього захворювання _____________________________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 17. Дані об'єктивного дослідження ____________________________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

18. Спостереження під час лікування

Дата огляду

Перебіг захворювання

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Спостереження після закінчення лікування

Дата звернення

Дані щодо стану пацієнта

Дані лабораторних досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знято з диспансерного обліку

з причини

____________________________________________________________

"___" ____________ ____ року

 

____________________________________________________________

 

Лікуючий лікар

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

 


 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 065-1/о "Медична карта хворого на грибкове захворювання N ___"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 065-1/о "Медична карта хворого на грибкове захворювання N ___" (далі - форма N 065-1/о).

2. Форма N 065-1/о заповнюється лікарем-дерматовенерологом закладу охорони здоров'я, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу при виявленні у хворого грибкового захворювання.

На титульній стороні форми N 065-1/о справа проставляється дата заповнення повідомлення (форма первинної облікової документації N 089-2/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560).

3. У пунктах 1 - 6 форми N 065-1/о зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові хворого, стать, дата народження (число, місяць, рік), місце проживання (реєстрації)/перебування (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання (реєстрації)/перебування її батьків або інших законних представників), місце роботи хворого (за наявності); для дітей - найменування та адреса дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу (якщо дитина відвідує) із вказівкою групи/класу.

4. У пункт 7 записується діагноз захворювання, проставляється код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10).

5. У пункті 8 зазначаються дані мікроскопічного дослідження; у пункті 9 - культура грибка.

6. У пункті 10 вказуються обставини виявлення захворювання: при зверненні до закладу охорони здоров'я, при профілактичному медичному огляді.

7. У пункті 11 зазначаються відомості щодо джерела зараження: людина (чи перебуває у родинних стосунках з хворим, місце проживання/перебування), тварина (вказується назва); заходи, які проведені відносно тварини, якщо вона не стоїть на обліку у ветеринарній лікарні. На підставі цих даних дерматологічною службою закладу охорони здоров'я проводяться оперативна робота і профілактичні заходи.

8. У пункті 12 зазначаються результати огляду членів сім'ї хворого: записуються прізвище, ім'я, по батькові кожного, рік народження, місце проживання (реєстрації)/перебування, місце роботи або навчання (за наявності), ступінь родинного зв'язку (за згодою), проставляються дати оглядів (первинного і повторного), діагноз та культура грибка.

9. У пункті 13 вказуються результати огляду контактних осіб/груп осіб (у квартирі, гуртожитку, дошкільному/загальноосвітньому навчальному закладі тощо), кількість осіб, що: підлягають огляду, оглянуті, з них хворі та ті, які залучені до лікування.

10. У пункті 14 зазначається інформація про дезінфекцію (поточну і заключну).

11. У пункті 15 зазначається анамнез, у пункті 16 - розвиток цього захворювання, у пункті 17 - дані об'єктивного дослідження хворого на грибкове захворювання.

12. У пункті 18 зазначаються дані спостереження за хворим під час проведення лікування та перебування під контролем лікуючого лікаря, описується перебіг захворювання, вказуються дати оглядів, призначення.

13. У пункті 19 зазначаються дані спостереження за хворим після закінчення лікування, вказуються дата звернення, дані щодо стану пацієнта, дані лабораторних досліджень.

14. У кінці форми N 065-1/о вказуються дата зняття хворого з диспансерного обліку та причина зняття, проставляється особистий підпис лікуючого лікаря із зазначенням його прізвища, імені, по батькові.

15. Форма N 065-1/о зберігається в кабінеті лікуючого лікаря у спеціальній картотеці.

16. Строк зберігання форми N 065-1/о - 5 років.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос