Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 039/о "Ведомость учета посещений пациентов"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
редакция действует с 13.03.2020

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 26 січня 2018 року N 157
,
 від 28 лютого 2020 року N 587

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, підприємства, установи, організації, до сфери
управління якого (якої) належить ліцензіат
_______________________________________________
_______________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова
адреса) ліцензіата, де заповнюється форма
_______________________________________________

Код за ЄДРПОУ                   |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 039/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ВІДОМІСТЬ
обліку відвідувань пацієнтів

за ______________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Місце провадження медичної практики:

місто - 1; село - 2; гірський населений пункт - 3              

Числа місяця

Кількість відвідувань, усього

Кількість відвідувань дітей віком 0 - 17 років включно
(із графи 1)

Кількість відвідувань вдома, усього

Кількість відвідувань вдома дітей віком 0 - 17 років включно
(із графи 3)

А

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лікар / молодший спеціаліст з медичною освітою ___________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, підпис)

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

(форма у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 26.01.2018 р. N 157)

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів" (далі - форма N 039/о).

2. Форма N 039/о заповнюється щомісяця медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом та відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних, диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських та фельдшерських пунктах охорони здоров'я.

3. Форму N 039/о заповнюють також лікарі-консультанти, завідувачі відділень, лікарі денних стаціонарів, які ведуть амбулаторний прийом у поліклініці та вдома.

4. Лікарі допоміжних відділень (кабінетів) враховують відвідування за формою N 039/о при призначенні процедур та досліджень, якщо зроблено відповідний запис у формах первинної облікової документації: N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - наказ МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110), або N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі - наказ МОЗ від 28 липня 2014 року N 527).

5. Форму N 039/о заповнюють також психотерапевти при проведенні групових занять: число відвідувань враховується за кількістю хворих, які перебувають у групі. Обліку підлягають відвідування лікарів, які надають медичну допомогу в спеціально виділений для амбулаторного прийому час: у разі виїздів в інші заклади охорони здоров'я (районні лікарні, дільничні лікарні і амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМСД).

6. Відвідування, які здійснені пацієнтом протягом дня до одного і того самого лікаря, враховуються як одне відвідування.

7. Не заповнюють форму N 039/о:

лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;

лікарі військових комісаріатів;

медичні працівники закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, у разі внесення ними медичних записів у Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.02.2020 р. N 587)

8. Форму N 039/о не заповнюють лікарі-стоматологи, лікарі зубні, які враховують свою роботу за формами первинної облікової документації: N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затвердженою наказом МОЗ від 28 липня 2014 року N 527; N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда", затверджених наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110.

9. Форма N 039/о заповнюється на підставі форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів", затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 січня 2018 року N 157).

10. На титульній сторінці форми N 039/о зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою, а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

11. У графі "А" зазначаються числа місяця, за який заповнюється форма N 039/о.

12. У графі 1 зазначається загальна кількість відвідувань пацієнтами лікарів усіх спеціальностей / молодших спеціалістів з медичною освітою, які ведуть амбулаторний прийом.

13. У графі 2 зазначається загальна кількість відвідувань медичного персоналу дітьми віком 0 - 17 років включно (із графи 1).

14. У графі 3 вказується кількість відвідувань медичним персоналом пацієнтів вдома, усього (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно).

15. У графі 4 вказується кількість відвідувань медичним персоналом дітей віком 0 - 17 років включно вдома (у тому числі патронажних) (із графи 3).

16. Строк зберігання форми N 039/о - 1 рік після звітного періоду.

 

В. о. директора Медичного департаменту

А. Гаврилюк

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 26.01.2018 р. N 157)

Опрос