Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства образования и науки Украины от 29 октября 2013 года N 1510

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 04.08.2014 № 896
действует с 29.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2014

м. Київ

N 896

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2014 р. за 958/25735

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510

Відповідно до статті 18 Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення процедури конкурсного відбору на навчання осіб, які проживають у Донецькій і Луганській областях,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Зміни
до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387

1. Унести до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387, такі зміни:

1) у розділі III:

у пункті 5:

в абзаці першому цифри "VIII" замінити цифрами "IX";

в абзаці третьому цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

в абзаці другому пункту 6 цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

2) в абзаці чотирнадцятому пункту 2 розділу IV цифри "XII" замінити цифрами "XIII";

3) у пункті 4 розділу V цифри "XI", "VIII" замінити відповідно цифрами "XII", "IX";

4) у пункті 8 розділу VI цифри "VIII" замінити цифрами "IX";

5) у пункті 5 розділу VII слово та цифри "розділом VIII" замінити словом та цифрами "розділами VIII, IX";

6) у розділі VIII:

доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Особи, які постійно проживають у Донецькій і Луганській областях і не проходили у 2014 році зовнішнє незалежне оцінювання, беруть участь у конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) та за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти за результатами вступних випробувань у вищих навчальних закладах Донецької і Луганської областей.

Приймальна комісія здійснює перевірку участі вступника у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2014 році за допомогою Єдиної бази.

Для конкурсного відбору таких категорій осіб на навчання за кошти державного бюджету вищі навчальні заклади встановлюють 40 % від місць державного замовлення, доведеного відповідному вищому навчальному закладу Донецької і Луганської областей за відповідним напрямом (спеціальністю).".

У зв'язку з цим пункти 1 - 11 вважати відповідно пунктами 2 - 12;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Прийом заяв та документів від вступників, що проживають на території Донецької та Луганської областей і вступають на основі повної загальної середньої освіти, а також проходять співбесіду відповідно до розділу XII цих Умов, складають вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пункту 1 цього розділу, закінчується о 18:00 годині 07 вересня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 08 вересня до 15 вересня.";

7) у пункті 9 розділу X цифри "XXII" замінити цифрами "XXIII";

8) в абзаці другому пункту 5 розділу XI цифри "XIII" замінити цифрами "XIV";

9) у пункті 1 розділу XIII цифри "XV" замінити цифрами "XVI";

10) у розділі XVI:

у пункті 1 цифри "XII, XIII, XIV" замінити цифрами "XIII, XIV, XV";

у пункті 5:

в абзаці першому цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

в абзаці другому цифри "XV" замінити цифрами "XVI";

11) в абзаці першому пункту 1 розділу XVII цифри "XV" замінити цифрами "XVI";

12) у розділі XIX:

у пункті 1 цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

в абзаці першому пункту 4 цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

13) у розділі XX:

в абзаці першому пункту 2 цифри "XXIII" замінити цифрами "XXIV";

у пункті 3 цифри "XVII" замінити цифрами "XVIII";

14) в абзаці другому пункту 1 розділу XXIII цифри "XIX" замінити цифрами "XX";

15) у пункті 6 розділу XXIV цифри "X - XIV" замінити цифрами "XI - XV".

2. Унести до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1856/24388, такі зміни:

1) в абзаці чотирнадцятому пункту 2 розділу I цифри "XVII", "XVIII" замінити відповідно цифрами "XVIII", "XIX";

2) у розділі III:

в абзаці першому пункту 5 цифри "XVI" замінити цифрами "XVII";

у пункті 6 цифри "XVII", "XVIII" замінити відповідно цифрами "XVIII", "XIX".

 

Перший заступник Міністра

І. Р. Совсун

Опрос