Идет загрузка документа (237 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил написания украинских географических названий на картах и в других изданиях

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 29.07.2014 № 282
действует с 02.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2014

м. Київ

N 282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2014 р. за N 957/25734

Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.61 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Я. Рудик

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПРАВИЛА
написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють основні принципи і правила унормування та написання українських географічних назв в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних й інших виданнях за нормами і правилами українського правопису та їх передачі літерами латинського алфавіту відповідно до положень Закону України "Про географічні назви".

1.2. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об'єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів певної мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об'єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;

транслітерація - спосіб передачі назв однієї алфавітної системи іншою алфавітною системою, при цьому кожній літері, диграфу, триграфу чи тетраграфу алфавітної системи-джерела відповідає літера, диграф, триграф чи тетраграф, літера з діакритичним знаком або поєднання цих варіантів алфавітної системи, на яку передається назва.

1.3. Український алфавіт складається з 33 літер, які вживаються для позначення на письмі 38 фонем:

Аа, Бб, Вв, Гг, Ґґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ьь, Юю, Яя.

Приголосні звуки: б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Голосні звуки: а, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я.

Літера "ь" звукового значення не має, а вживається для позначення м'якості приголосного звука, наприклад: Буринь, Польове.

Надрядковий знак апостроф (') вживається в географічних назвах після приголосних б, п, в, м, ф, р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї, наприклад: В'язівок, Слов'янськ, Луб'яна, Кіз'я, Кам'яна, Мар'янівка, Торф'яне, Лип'ятин, Дуб'є, Куп'євате, В'юнниця, Мар'їнка, Мурав'ї.

1.4. Наголос в українській мові є динамічним і нефіксованим, що може стояти на будь-якому складі слова, наприклад: першому - Кїв, ржиця, Пвлівка; другому - Козтин, Носвка, Черкси; третьому - Берестчко, Компанївка, Радивлів; четвертому - Добровелчківка, Золотонша, Новоархнгельськ; останньому - Близнюк, Воловць, Помічн.

Знак наголосу застосовують, коли потрібно розрізнити значення слова, наприклад: Олеський змок - замк.

II. Правила унормування і написання українських географічних назв і термінів та їх передачі латиницею

2.1. Назви географічних об'єктів України утворюються і передаються на письмі українською мовою за нормами українського правопису.

2.2. Українські географічні назви бувають прості, складні і складені. Географічні назви незалежно від кількості їх складників пишуться з великої літери, крім географічних термінів і службових слів, наприклад: Північнокримський канал, гора Говерла, Зелений мис, коса Бирючий Острів, Кременецькі гори.

2.3. Географічний термін в українській мові ставиться перед назвою або після неї, наприклад: озеро Кагул, гора Роман-Кош, річка Уж, парк "Софіївка", Хаджибейський лиман, Кримський півострів, Ялтинський заповідник, Каркінітська затока.

Приклади географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах, наведено у додатку 1 до цих Правил.

2.4. Географічний термін або інше означувальне слово (острів, коса, брід, вал, ворота, міст, шлях, яр тощо), що є складовою частиною географічної назви і не виражає родового поняття, пишеться з великої літери, наприклад:

фізико-географічні об'єкти: коса Бирючий Острів, острів Коса Тузла, острів Тендрівська Коса;

урочища: Козинські Горби, Веселий Майдан, Старе Село, Лиса Гора;

міста: Біла Церква, Жовті Води, Залізний Порт, Гола Пристань;

села: Зелений Гай, Житні Гори, Красна Поляна, Красна Гора, Красна Балка, Красний Бір, Зелене Поле, Золота Долина, Золоті Пруди, Солоний Яр, Сухий Ставок, Стара Гребля, Слобідка-Балинська, Миколай-Поле;

вулиці: Боричів Тік, Вітряні Гори, Добрий Шлях, Козиний Брід, Красні Ворота, Ярославів Вал, Нижній Вал.

2.5. Складні і складені географічні назви пишуться окремо, разом або через дефіс:

1) пишуться окремо:

а) географічні назви, що складаються з якісного прикметника та іменника. Прикметники, утворені від таких назв, пишуться разом, наприклад:

Біла Церква - білоцерківський,

Ясна Поляна - яснополянський,

Зелена Гута - зеленогутський,

Нове Місто - новоміський,

Зелена Поляна - зеленополянський,

Голуба Затока - голубозатоцький;

б) географічні назви й географічні терміни при них. Прикметники, якщо їх можна утворити від таких назв, пишуться разом, наприклад:

Чорне море - чорноморський,

Біле озеро - білоозерний,

Кримський півострів;

в) географічні назви, що становлять сполучення іменника з порядковим числівником, який може стояти перед іменником та після нього. Похідні від таких назв прикметники пишуться разом або окремо залежно від місця числівника. Якщо числівник стоїть на першому місці, прикметник пишеться разом. Якщо числівник стоїть на другому місці, прикметник пишеться окремо, наприклад:

Бабенківка Перша - бабенківський перший,

Залісся Перше - заліський перший,

Перше Садове - першосадівський,

Перше Травня - першотравенський;

г) географічні назви, що становлять сполучення імені та прізвища, наприклад Івана Франка (село). Прикметники, утворені від таких назв, пишуться разом, наприклад іванофранківський;

2) пишуться разом:

а) географічні назви-іменники, що складаються з прикметника та іменника, з'єднаних сполучним звуком, а також прикметники, що походять від них, наприклад:

Новоолексіївка - новоолексіївський,

Білопілля - білопільський,

Верхньодніпровськ - верхньодніпровський,

Гостролуччя - гостролучанський,

Дорогобуж - дорогобузький,

Кам'яногірка - кам'яногірківський;

б) географічні назви, що складаються з числівника та іменника, з'єднаних сполучним звуком, а також похідні від них прикметники, наприклад:

Семигори - семигірський,

Трипілля - трипільський,

Дворіччя - дворічанський,

П'ятихатки - п'ятихатський;

в) географічні назви з першою дієслівною частиною у формі наказового способу та похідні від них прикметники, наприклад:

Вернигородок - вернигородоцький,

Гуляйполе - гуляйпільський,

Копайгород - копайгородський;

г) географічні назви, що складаються з двох іменників, з'єднаних сполучним звуком, та похідні від них прикметники:

Богодухівка - богодухівський,

Верболози - верболозівський,

Дубмаслівка - дубмаслівський,

Страхолісся - страхоліський;

ґ) географічні назви з другою частиною -град, -город; -піль, -поль та похідні від них прикметники, наприклад:

Красноград - красноградський,

Звенигород - звенигородський,

Костопіль - костопільський,

Нікополь - нікопольський;

3) пишуться через дефіс:

а) географічні назви, що складаються з двох або кількох іменників (без сполучного звука) або з іменника та подальшого прикметника, та похідні від них прикметники, наприклад:

Баня-Березів - баня-березівський,

Пуща-Водиця - пуща-водицький,

Віта-Поштова - віта-поштовий,

Іване-Пусте - іване-пустівський,

Андрієво-Зорине - андрієво-зоринський,

Гута-Яцьковецька - гута-яцьковецький;

б) географічні назви, що становлять поєднання двох імен або імені і прізвища (або прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка - без нього) й зі зміною форми другого компонента, а також похідні від них прикметники, наприклад:

Андрієво-Іванівка - андрієво-іванівський,

Івано-Михайлівка - івано-михайлівський,

Дмитро-Дар'ївка - дмитро-дар'ївський,

Івано-Франківськ - івано-франківський,

але

Петропавлівка - петропавлівський;

в) географічні назви (переважно назви населених пунктів) з першими складовими частинами усть- і похідні від них прикметники, наприклад:

Усть-Кам'янка - усть-кам'янський,

Усть-Путила - усть-путильський,

Усть-Чорна - усть-чорнянський;

г) географічні назви, що складаються з іменників, які поєднуються прийменниками, сполучниками чи мають при собі частку, а також утворені від них прикметники, наприклад:

Новосілки-на-Дніпрі - новосілківський-на-Дніпрі,

Микільське-на-Дніпрі - микільський-на-Дніпрі.

2.6. Українські географічні назви передаються літерами латинського алфавіту шляхом транслітерації з унормованої українською мовою назви географічного об'єкта України відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" та рекомендованої резолюцією X/9 Десятої Конференції Організації Об'єднаних Націй із стандартизації географічних назв для міжнародного використання при передачі українських географічних назв.

2.7. Транслітерація українських географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери відповідною літерою латинського алфавіту. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

Правила та приклади передачі назв географічних об'єктів України літерами латинського алфавіту наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.8. Усі елементи складених географічних назв при транслітерації латиницею зберігають їх українське написання: разом, через дефіс або окремими словами, кожне з яких пишеться з великої літери, а службові слова - прийменники, сполучники - з малої літери. Зберігаються закінчення української мови, наприклад:

Гори-Стрийовецькі - Hory-Stryiovetski,

Слобода-Болехівська - Sloboda-Bolekhivska,

Дача Косовського - Dacha Kosovskoho,

Сім Колодязів - Sim Kolodiaziv,

Яр-під-Зайчиком - Yar-pid-Zaichykom.

2.9. На іншомовних картах при передачі українських географічних назв латиницею географічні терміни транслітеруються, наприклад:

Кримський півострів - Krymskyi pivostriv,

Біле озеро - Bile ozero,

гора Говерла - hora Hoverla,

мис Бурун - mys Burun.

2.10. Переклад географічних термінів, що зустрічаються на карті, подається на карті у таблиці мовою, якою видається карта. При написанні на карті термінів у скороченому вигляді (наприклад: h. Hoverla, m. Burun, Krymskyi p-iv, Bile oz.) наводяться також відповідні скорочення, наприклад:

h. (hora) - mountain,

m (mys) - cape,

p-iv (pivostriv) - peninsula,

oz. (ozero) - lake.

2.11. В іншомовних текстах, що подаються на карті, український географічний термін транслітерується завжди, коли до складу географічної назви входить прикметник чи числівник, що є складовою частиною власної назви. Географічний термін іншою мовою ставиться перед або після назви залежно від мови, наприклад:

Біле озеро - Bile Ozero lake (англ.), See Bile Ozero (нім. ),

Солона річка - Solona Richka river (англ.), Flu Solona Richka (нім. ).

В інших випадках географічні терміни можна перекладати, при цьому місце терміна залежить від того, де він стоїть в українській мові, наприклад:

гора Говерла - mount Hoverla,

мис Бурун - cape Burun,

скелі Білі Камені - rocks Bili Kameni,

гора Роман-Кош - mount Roman-Kosh.

Назви будинків відпочинку, санаторіїв, готелів, ресторанів тощо в іншомовному тексті (наприклад англійському) транслітеруються відповідно до оригінальної форми: з великої літери, в лапках або без лапок з виділенням власної назви курсивом, наприклад:

Санаторій "Ай-Петрі" - Sanatorium "Ai-Petri" - Sanatorium Ai-Petri,

Пансіонат "Яремче" - Rest-house "Yaremche" - Rest-house Yaremche,

Готель "Дніпро" - Hotel "Dnipro" - Hotel Dnipro,

Кафе "Одеса" - Cafe "Odesa" - Cafe Odesa.

2.12. Приклади скорочень географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах, наведено у додатку 3 до цих Правил.

III. Географічні назви регіональними мовами або мовами меншин

3.1. Мови, які віднесені в Україні до регіональних мов або мов меншин, визначені Законом України "Про засади державної мовної політики".

3.2. Топоніми російського, кримськотатарського, угорського, румунського і молдавського, польського, болгарського, білоруського, німецького, грецького та іншого походження в межах території, на якій поширена ця регіональна мова або мова меншини, передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису.

3.3. Географічні назви в межах території, на якій поширені регіональні мови або мови меншин, відтворюються регіональними мовами або мовами меншин відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики".

3.4. Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

Лечебное - Лічебне,

Северное - Сєверне,

Приятное Свидание - Приятне Свідання,

Советский - Совєтський,

Угловое - Углове,

Южное - Южне,

Оползневое - Оползневе,

Южноукраинск - Южноукраїнськ,

Прудовое - Прудове.

3.5. Кримськотатарська писемність базується на основі латинської графіки та кирилиці.

Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 09 квітня 1997 року N 1139-I введено алфавіт кримськотатарської мови, заснований на латинській графіці.

3.6. Географічні назви кримськотатарського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

назви фізико-географічних об'єктів:

Alaq - Алчак,

Ayuvda - Аю-Даг,

Ay Todor - Ай-Тодор,

Sasq - Сасик,

Armutluq - Армутлук,

Qarabiy yayla - Карабі-яйла,

Qaraa - Карагач,

Qzl Qoba - Кизил-Коба,

Aq Qaya - Ак-Кая;

назви населених пунктів:

Baasaray - Бахчисарай,

Kktbel - Коктебель,

Zuya - Зуя.

3.7. Угорський алфавіт базується на основі латинської графіки.

Географічні назви угорського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

Haranglb - Горонглаб,

Btrgy - Батрадь,

Gorond - Горонда,

Fornos - Форнош,

Dercen - Дерцен,

Gt - Гать,

Jnosi - Яноші,

Zpszony - Запсонь,

Dda - Дийда,

Balazsr - Балажер,

Asztly - Астей,

Bene - Бене,

Hetyen - Гетен,

Beregjfalu - Берегуйфалу.

3.8. Румунський алфавіт базується на основі латинської графіки.

Географічні назви румунського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

Mmlig - Мамалига,

Costiceni - Костичани,

Chudei - Чудей,

Iordneti - Йорданешти,

Rni - Рені,

Srata - Сарата,

Brosc - Броска,

Vldiceni - Владичень,

Flora - Флора,

ureni - Цурень,

Suceveni - Сучевени,

Hera - Герца.

3.9. Українські географічні назви іншими регіональними мовами або мовами меншин відтворюються відповідно до традицій мови відтворення.

IV. Джерела унормованих українських географічних назв

4.1. Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, а також назви географічних об'єктів інших країн світу, які використовуються в Україні, підлягають обліку та державній реєстрації.

Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.

Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року N 622.

4.2. Джерелами інформації про унормовані географічні назви є акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів державної влади та місцевого самоврядування, відомості центральних органів виконавчої влади, а також картографічні (державні топографічні карти масштабів 1:10000 - 1:100000, видання адміністративних карт України та областей), архівні, статистичні, енциклопедичні та інші довідкові видання.

4.3. Назви одиниць адміністративно-територіального устрою України (Автономної Республіки Крим та областей) встановлені Конституцією України.

Система адміністративно-територіального устрою України встановлена статтею 133 Конституції України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами України.

Найбільші міста (більшість обласних центрів, Кривий Ріг, Макіївка, Маріуполь та інші) поділяються також на райони.

4.4. Джерелом унормованих назв населених пунктів, районів, районів у містах, сільських та селищних рад є довідник Верховної Ради України "Україна. Адміністративно-територіальний устрій" 2012 року видання, а також електронний довідник Верховної Ради України "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", який щомісяця оновлюється за офіційними даними (www.rada.gov.ua). У довіднику подані алфавітні покажчики нових і старих найменувань, а також населених пунктів, об'єднаних з іншими населеними пунктами, включених у межі міст та інших населених пунктів або знятих з обліку.

4.5. Перелік назв одиниць адміністративно-територіального устрою України та їх центрів українською мовою і латиницею наведено у додатку 4 до цих Правил.

4.6. Перелік назв районів Автономної Республіки Крим, областей України та їх центрів українською мовою і латиницею наведено у додатку 5 до цих Правил.

4.7. Перелік назв районів міст, що мають спеціальний статус, наведено у додатку 6 до цих Правил.

4.8. Джерелом унормованих назв залізничних станцій та зупинкових пунктів є Тарифне керівництво N 4 залізниць України.

4.9. Джерелом унормованих назв об'єктів природно-заповідного фонду (національних природних парків, природних заповідників, регіональних ландшафтних парків, заказників, заповідних урочищ, дендрологічних парків, пам'яток природи тощо) є відомості центрального органу виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4.10. Джерелом унормованих назв гідронімів (річки, струмки та інші водотоки) є Словник гідронімів України (Київ, Наукова думка, 1979 р.), енциклопедичні та інші довідкові видання.

 

Директор Департаменту землеробства

Т. І. Лазарь

 

Приклади географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах

Географічний термін українською мовою

Географічний термін англійською мовою

автовокзал

bus station

автозаправна станція

filling station

автомагістраль

highway

аеропорт

airport

алея

alley

бакен

beacon

балка

hollow

банка

bank

басейн

basin

башта, вежа

tower

болото

marsh, swamp

брама

gates

брід

ford

будинок

house

будівля

building

буй

buoy

бульвар

avenue, boulevard

бухта

bay

вал

rampart

вишка

tower

великий

big, large

верф

dockyard

верхів'я річки

source

верхній

upper

вершина

top, peak

вир

whirlpool

висота

height

височина

highlands

виставковий зал

exhibition hall

відвідний канал

derivation canal

відкрита розробка

digging

відносна глибина

relative depth

водний шлях

waterway

вододіл

watershed

водоспад

waterfall

водосховище

reservoir

вузлова станція

railway junction

вулиця

street

гавань

harbour, haven

гай

grove

гаражі

garages

гарячі джерела

hot springs

геодезичний пункт

geodetic point

гирло річки

river mouth

гідроелектростанція

hydroelectric station

гірський хребет

ridge

глибина

depth

гора

mount, mountain

гори

mountains

готель

hotel

гребля (морськ.)

barrage, dike

ґрот

grotto

ґрунтова дорога

earth road

дамба

dam

дельта

delta

джерело

source, spring

дно

bottom

док

dock

долина

valley

дорога

road

електростанція

power station

завод

plant

заказник

game reserve

залізниця

railway

залізнична станція

railway station

замок

castle

западина

depression

заповідник

reserve

затока

gulf, bay

захід

west

західний

western

земля

earth

інститут

institute

каменярня

quarry

камінь

stone

канал

canal, channel

кар'єр

open pit

карстова печера

cavern

кемпінг

camping

кінотеатр

cinema

кладовище

cemetery

коса (морськ.)

spit, beak

котлован

foundation pit

країна

country

криниця

well

курган

barrow

курорт

resort

лиман

firth

лікарня

hospital

ліс

forest

лощина

hollow

луки

meadow

магазин

shop, store

майдан

square

майстерня

workshop

малий

small, little

маяк

lighthouse

мис

cape, point

мисливське господарство

hunting ground

мілина

shoal

мінеральне джерело

mineral spring

міст

bridge

місто

city, town

млин

mill

мол (морськ.)

jetty, mole, seawall

монастир

monastery

море

sea

морський берег

sea shore

музей

museum

мур

wall

набережна

quay

нагір'я

tableland

насип

mound

національний парк

national park

нижній

lower

низина

lowlands

новий

new

область

region, oblast

озеро

lake

океан

ocean

опора (моста)

pier

острів

island

пагорб

hill

палац культури

Palace of Culture

палац спорту

Palace of Sports

пам'ятник

monument

парк

park

паркінг

parking

пасмо гір

mountain chain

пасовище

pasture

перевал

pass

перевіз

ferriage

переправа

crossing

перехрестя

crossroads

перешийок

isthmus

печера

cave

південний

southern

південь

south

північ

north

північний

northern

півострів

peninsula

підвищення

height

підвісна канатна дорога

cableway

пірс

pier

піски

sands

піщана коса (морськ.)

spit, sand beak

плато

plateau

плесо

stretch (of river/lake)

плоскогір'я

highland

площа

square

пляж

beach

поле

field

поріг

rapid

поромна переправа

ferry

порт

port

поштове відділення

post office

прибережна смуга

riverside

прибережні піски

seashore sands

пристань

landing

притока річки

tributary

причал

berth

провулок

lane, side street

проспект

avenue, broad street

протока

straits

прохід

passage

пустир

waste land, vacant lot

район

district

районна адміністрація

district administration

рейд

roadstead

ресторан

restaurant

рів

ditch

рівнина

plain

річка

river

розвилка

road fork

розкопки

excavations site

розлом

fault

рудник

mine

руїни

ruins

рукав (річки)

branch, arm

садиба

estate

сарай

shed

селище

settlement

село

village

середній

middle

сигнальний вогонь

signal light

скеля

rock

собор

cathedral

солоне озеро

salt lake

солончак

salt pan

спортивний майданчик

sports ground

спорткомплекс

sports complex

ставок

pond

стадіон

stadium

старий

old

степ

steppe

стіна

wall

стрілка

spit

струмок

stream

судноплавна частина каналу

navigable part of a channel

судноплавний канал

navigable channel

сухе гирло

dry river mouth

сухе річище

dry riverbed

схід

east

східний

eastern

теплиця

greenhouse

технічна споруда

technical building

торф'яна місцевість

peaty land

торф'яне болото

peatbog

трясовина

bog

тунель

tunnel

турбаза

tourist centre

туристичний об'єкт

tourist site

узвіз

descent

укріплення

fortification

улоговина

depression

університет

university

урвище

escarpment

уступ

ledge

ущелина

gorge

фарватер

fairway

ферма

farm

хатина

hut

хвилеріз

breakwater

хребет

ridge

хутір

hamlet

церква

church

шахта

mine

школа

school

шлюз (морськ.)

sluice, lock

шлях

road

шосе

highway

якірна стоянка

anchorage

яр

ravine

 

Правила та приклади передачі назв географічних об'єктів України літерами латинського алфавіту

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа

Aa

в усіх позиціях

Аграрне
Антонівка

Ahrarne
Antonivka

Бб

Bb

в усіх позиціях

Борислав
Бабенки
Бабії

Boryslav
Babenky
Babii

Вв

Vv

в усіх позиціях

Вільшаник
Валентинове

Vilshanyk
Valentynove

Гг

Hh

в усіх позиціях

Галушки Богодухівка
Згурівка

Halushky Bohodukhivka
Zghurivka

Ґґ

Gg

в усіх позиціях

Ґалаґанівка
Ґорґани
Ґорноґла

Galaganivka
Gorgany
Gornogla

Дд

Dd

в усіх позиціях

Дунаївка
Гордіївка

Dunaivka
Hordiivka

Ее

Ee

в усіх позиціях

Есень
Веселівка
Катеринівка
Нова Еметівка

Esen
Veselivka
Katerynivka
Nova Emetivka

Єє

Ye

на початку слова

Єрмакове
Євтодія

Yermakove
Yevtodiia

ie

в інших позиціях

Воєгоща
Остап'є

Voiehoshcha
Ostapie

Жж

Zh zh

в усіх позиціях

Жашків
Запорожець

Zhashkiv
Zaporozhets

Зз

Zz

в усіх позиціях

Заозерне
Зеблози

Zaozerne
Zeblozy

Ии

Yy

в усіх позиціях

Чигирин
Литвинівка

Chyhyryn
Lytvynivka

Іі

Ii

в усіх позиціях

Підгірне
Іванківці

Pidhirne
Ivankivtsi

Її

Yi

на початку слова

Їжаківка
Їздецьке

Yizhakivka
Yizdetske

i

в інших позиціях

Андріївка
Мар'їне
Горобії

Andriivka
Marine
Horobii

Йй

Y

на початку слова

Йосипівка

Yosypivka

i

в інших позиціях

Мирний
Майори

Myrnyi
Maiory

Кк

Kk

в усіх позиціях

Канів
Ковалівка

Kaniv
Kovalivka

Лл

Ll

в усіх позиціях

Ладижин
Леляки

Ladyzhyn
Leliaky

Мм

Mm

в усіх позиціях

Миролюбівка
Максимівка

Myroliubivka
Maksymivka

Нн

Nn

в усіх позиціях

Нікополь
Надільне

Nikopol
Nadilne

Оо

Oo

в усіх позиціях

Очаків
Осокори

Ochakiv
Osokory

Пп

Pp

в усіх позиціях

Прилуки
Потопиха

Pryluky
Potopykha

Рр

Rr

в усіх позиціях

Рахів
Рунгури

Rakhiv
Runhury

Сс

Ss

в усіх позиціях

Севастополь
Северини

Sevastopol
Severyny

Тт

Tt

в усіх позиціях

Тарасівка
Тетянівка

Tarasivka
Tetianivka

Уу

Uu

в усіх позиціях

Умань
Устилуг

Uman
Ustyluh

Фф

Ff

в усіх позиціях

Сімферополь
Федорівка

Simferopol
Fedorivka

Хх

Kh kh

в усіх позиціях

Христинівка
Хохітва

Khrystynivka
Khokhitva

Цц

Ts ts

в усіх позиціях

Царедарівка
Гриців

Tsaredarivka
Hrytsiv

Чч

Ch ch

в усіх позиціях

Чернігів
Чечельник

Chernihiv
Chechelnyk

Шш

Sh sh

в усіх позиціях

Ашанівка
Шевченківка

Ashanivka
Shevchenkivka

Щщ

Shch shch

в усіх позиціях

Щербанівка
Піщане
Волоща

Shcherbanivka
Pishchane
Voloshcha

Юю

Yu

на початку слова

Юрівка
Юхни

Yurivka
Yukhny

iu

в інших позиціях

Кармалюкове
Васюків

Karmaliukove
Vasiukiv

Яя

Ya

на початку слова

Ялта
Ярмолинці
Ясіня

Yalta
Yarmolyntsi
Yasinia

ia

в інших позиціях

Улянівка
Слов'янківка

Ulianivka
Sloviankivka

Примітка. Літеросполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" на відміну від "zh" - відповідника української літери "ж", наприклад: Згорани - Zghorany, Розгон - Rozghon)

 

Приклади скорочень географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах

Український географічний термін

Скорочення

Автономна Республіка Крим

АР Крим

артезіанський колодязь

арт. к.

атомна електростанція

АЕС

балка

б., бал.

банка

б-ка

басейн

бас.

болото

бол.

брід

бр.

будинок лісника

лісн.

бульвар

бульв.

бухта

бух.

Великий, великий -а; -е; -і

Вел., вел.

Верхній, верхній -я; -є; -і

Верх., верх.

височина

височ.

віддалена частина

в. ч.

Вінницька область

Вн, Вінн.

водоспад

вдсп.

водосховище

вдсх.

вокзал

вкз.

Волинська область

Вл, Волин.

врізка

вр.

вулиця

вул.

гавань

гав.

географічна область

геогр. обл.

гірський

гір.

гора

г.

готель

гот.

дачні ділянки

дач. діл.

джерело

дж., джер.

Дніпропетровська область

Днп, Дніпроп.

долина

дол.

Донецька область

Днц, Донец.

електростанція

ел.-ст.

Житомирська область

Жт, Житом.

Закарпатська область

Зк, Закарп.

заповідник

запов.

Запорізька область

Зп, Запоріз.

затока

зат.

Західний, західний -а; -е; -і

Зах., зах.

Івано-Франківська область

ІФ, Івано-Фр.

імені

ім.

канал

кан.

кемпінг

кемп.

Київська область

Кв, Київ.

Кіровоградська область

Крв, Кіровогр.

колодязь

к., К

курган

кург.

курорт

кур.

лиман

лим.

лікарня

лік.

Луганська область

Лг, Луган.

Львівська область

Лв, Львів.

майдан, площа

майд., пл.

Малий, малий -а; -е; -і

Мал., мал.

Миколаївська область

Мк, Микол.

мис

м.

міська рада

МР

набережна

наб.

національний

нац.

нежитловий

Н., нежитл.

Нижній, нижній -я; -є; -і

Ниж., ниж.

низовина

низов.

новий

нов.

область

обл.

Одеська область

Од, Одес.

озеро

оз.

острів, острови

о., о-ви

пансіонат

панс.

перевал

пер.

печера

печ.

Південний, південний -а; -е; -і

Півд., півд.

Північний, північний -а; -е; -і

Півн., півн.

півострів

п-ів

платформа

пл.

Полтавська область

Пл, Полтав.

пором, поромна переправа

пор.

потік

п.

природний

прир.

провулок

пров.

протока

прот.

районна рада

РР

ринок

рин.

Рівненська область

Рв, Рівн.

річка

р.

річковий вокзал

річ. вкз.

роз'їзд

рзд.

сарай

сар.

селище

с-ще

селищна рада

СелР

село

с.

Середній, середній -я; -є; -і

Сер., сер.

сільська рада

СР

скеля

ск.

солоний -а; -е; -і

сол.

стадіон

стад.

станція

ст.

Старий, старий -а; -е; -і

Стар., стар.

Сумська область

См, Сумськ.

сухий -а; -е; -і

сух.

Східний, східний -а; -е; -і

Сх., сх.

Тернопільська область

Тр, Терноп.

тунель

тун.

тупик

туп.

туристичний -а; -е; -і

тур.

урочище

ур.

ущелина

ущ.

фруктовий -а; -е; -і

фр.

Харківська область

Хрк, Харк.

Херсонська область

Хрс, Херсон.

Хмельницька область

Хм, Хмельн.

хребет

хр.

частина міста

ч. м.

Черкаська область

Чрк, Черкас.

Чернівецька область

Чрв, Чернів.

Чернігівська область

Чрг, Черніг.

шахта

шах.

школа

шк.

 

Перелік назв одиниць адміністративно-територіального устрою України та їх центрів українською мовою і латиницею

Назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, місто)

Передача латиницею

Назва центру адміністративно-територіальної одиниці (місто)

Передача латиницею

Автономна Республіка Крим

Avtonomna Respublika Krym

Сімферополь

Simferopol

Вінницька

Vinnytska

Вінниця

Vinnytsia

Волинська

Volynska

Луцьк

Lutsk

Дніпропетровська

Dnipropetrovska

Дніпропетровськ

Dnipropetrovsk

Донецька

Donetska

Донецьк

Donetsk

Житомирська

Zhytomyrska

Житомир

Zhytomyr

Закарпатська

Zakarpatska

Ужгород

Uzhhorod

Запорізька

Zaporizka

Запоріжжя

Zaporizhzhia

Івано-Франківська

Ivano-Frankivska

Івано-Франківськ

Ivano-Frankivsk

Київська

Kyivska

Київ

Kyiv

Кіровоградська

Kirovohradska

Кіровоград

Kirovohrad

Луганська

Luhanska

Луганськ

Luhansk

Львівська

Lvivska

Львів

Lviv

Миколаївська

Mykolaivska

Миколаїв

Mykolaiv

Одеська

Odeska

Одеса

Odesa

Полтавська

Poltavska

Полтава

Poltava

Рівненська

Rivnenska

Рівне

Rivne

Сумська

Sumska

Суми

Sumy

Тернопільська

Ternopilska

Тернопіль

Ternopil

Харківська

Kharkivska

Харків

Kharkiv

Херсонська

Khersonska

Херсон

Kherson

Хмельницька

Khmelnytska

Хмельницький

Khmelnytskyi

Черкаська

Cherkaska

Черкаси

Cherkasy

Чернівецька

Chernivetska

Чернівці

Chernivtsi

Чернігівська

Chernihivska

Чернігів

Chernihiv

Київ

Kyiv

 

 

Севастополь

Sevastopol

 

 

 

Перелік назв районів Автономної Республіки Крим, областей України та їх центрів українською мовою і латиницею

Назва району

Передача латиницею

Назва центру району (місто, селище)

Передача латиницею

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайський

Bakhchysaraiskyi

Бахчисарай

Bakhchysarai

Білогірський

Bilohirskyi

Білогірськ

Bilohirsk

Джанкойський

Dzhankoiskyi

Джанкой

Dzhankoi

Кіровський

Kirovskyi

Кіровське

Kirovske

Красногвардійський

Krasnohvardiiskyi

Красногвардійське

Krasnohvardiiske

Красноперекопський

Krasnoperekopskyi

Красноперекопськ

Krasnoperekopsk

Ленінський

Leninskyi

Леніне

Lenine

Нижньогірський

Nyzhnohirskyi

Нижньогірський

Nyzhnohirskyi

Первомайський

Pervomaiskyi

Первомайське

Pervomaiske

Роздольненський

Rozdolnenskyi

Роздольне

Rozdolne

Сакський

Sakskyi

Саки

Saky

Сімферопольський

Simferopolskyi

Сімферополь

Simferopol

Совєтський

Sovietskyi

Совєтський

Sovietskyi

Чорноморський

Chornomorskyi

Чорноморське

Chornomorske

Вінницька область

Барський

Barskyi

Бар

Bar

Бершадський

Bershadskyi

Бершадь

Bershad

Вінницький

Vinnytskyi

Вінниця

Vinnytsia

Гайсинський

Haisynskyi

Гайсин

Haisyn

Жмеринський

Zhmerynskyi

Жмеринка

Zhmerynka

Іллінецький

Illinetskyi

Іллінці

Illintsi

Калинівський

Kalynivskyi

Калинівка

Kalynivka

Козятинський

Koziatynskyi

Козятин

Koziatyn

Крижопільський

Kryzhopilskyi

Крижопіль

Kryzhopil

Липовецький

Lypovetskyi

Липовець

Lypovets

Літинський

Litynskyi

Літин

Lityn

Могилів-Подільський

Mohyliv-Podilskyi

Могилів-Подільський

Mohyliv-Podilskyi

Мурованокуриловецький

Murovanokurylovetskyi

Муровані Курилівці

Murovani Kurylivtsi

Немирівський

Nemyrivskyi

Немирів

Nemyriv

Оратівський

Orativskyi

Оратів

Orativ

Піщанський

Pishchanskyi

Піщанка

Pishchanka

Погребищенський

Pohrebyshchenskyi

Погребище

Pohrebyshche

Теплицький

Teplytskyi

Теплик

Teplyk

Тиврівський

Tyvrivskyi

Тиврів

Tyvriv

Томашпільський

Tomashpilskyi

Томашпіль

Tomashpil

Тростянецький

Trostianetskyi

Тростянець

Trostianets

Тульчинський

Tulchynskyi

Тульчин

Tulchyn

Хмільницький

Khmilnytskyi

Хмільник

Khmilnyk

Чернівецький

Chernivetskyi

Чернівці

Chernivtsi

Чечельницький

Chechelnytskyi

Чечельник

Chechelnyk

Шаргородський

Sharhorodskyi

Шаргород

Sharhorod

Ямпільський

Yampilskyi

Ямпіль

Yampil

Волинська область

Володимир-Волинський

Volodymyr-Volynskyi

Володимир-Волинський

Volodymyr-Volynskyi

Горохівський

Horokhivskyi

Горохів

Horokhiv

Іваничівський

Ivanychivskyi

Іваничі

Ivanychi

Камінь-Каширський

Kamin-Kashyrskyi

Камінь-Каширський

Kamin-Kashyrskyi

Ківерцівський

Kivertsivskyi

Ківерці

Kivertsi

Ковельський

Kovelskyi

Ковель

Kovel

Локачинський

Lokachynskyi

Локачі

Lokachi

Луцький

Lutskyi

Луцьк

Lutsk

Любешівський

Liubeshivskyi

Любешів

Liubeshiv

Любомльський

Liubomlskyi

Любомль

Liuboml

Маневицький

Manevytskyi

Маневичі

Manevychi

Ратнівський

Ratnivskyi

Ратне

Ratne

Рожищенський

Rozhyshchenskyi

Рожище

Rozhyshche

Старовижівський

Starovyzhivskyi

Стара Вижівка

Stara Vyzhivka

Турійський

Turiiskyi

Турійськ

Turiisk

Шацький

Shatskyi

Шацьк

Shatsk

Дніпропетровська область

Апостолівський

Apostolivskyi

Апостолове

Apostolove

Васильківський

Vasylkivskyi

Васильківка

Vasylkivka

Верхньодніпровський

Verkhnodniprovskyi

Верхньодніпровськ

Verkhnodniprovsk

Дніпропетровський

Dnipropetrovskyi

Дніпропетровськ

Dnipropetrovsk

Криворізький

Kryvorizkyi

Кривий Ріг

Kryvyi Rih

Криничанський

Krynychanskyi

Кринички

Krynychky

Магдалинівський

Mahdalynivskyi

Магдалинівка

Mahdalynivka

Межівський

Mezhivskyi

Межова

Mezhova

Нікопольський

Nikopolskyi

Нікополь

Nikopol

Новомосковський

Novomoskovskyi

Новомосковськ

Novomoskovsk

Павлоградський

Pavlohradskyi

Павлоград

Pavlohrad

Петриківський

Petrykivskyi

Петриківка

Petrykivka

Петропавлівський

Petropavlivskyi

Петропавлівка

Petropavlivka

Покровський

Pokrovskyi

Покровське

Pokrovske

П'ятихатський

Piatykhatskyi

П'ятихатки

Piatykhatky

Синельниківський

Synelnykivskyi

Синельникове

Synelnykove

Солонянський

Solonianskyi

Солоне

Solone

Софіївський

Sofiivskyi

Софіївка

Sofiivka

Томаківський

Tomakivskyi

Томаківка

Tomakivka

Царичанський

Tsarychanskyi

Царичанка

Tsarychanka

Широківський

Shyrokivskyi

Широке

Shyroke

Юр'ївський

Yurivskyi

Юр'ївка

Yurivka

Донецька область

Амвросіївський

Amvrosiivskyi

Амвросіївка

Amvrosiivka

Артемівський

Artemivskyi

Артемівськ

Artemivsk

Великоновосілківський

Velykonovosilkivskyi

Велика Новосілка

Velyka Novosilka

Волноваський

Volnovaskyi

Волноваха

Volnovakha

Володарський

Volodarskyi

Володарське

Volodarske

Добропільський

Dobropilskyi

Добропілля

Dobropillia

Костянтинівський

Kostiantynivskyi

Костянтинівка

Kostiantynivka

Красноармійський

Krasnoarmiiskyi

Красноармійськ

Krasnoarmiisk

Краснолиманський

Krasnolymanskyi

Красний Лиман

Krasnyi Lyman

Мар'їнський

Marinskyi

Мар'їнка

Marinka

Новоазовський

Novoazovskyi

Новоазовськ

Novoazovsk

Олександрівський

Oleksandrivskyi

Олександрівка

Oleksandrivka

Першотравневий

Pershotravnevyi

Мангуш

Manhush

Слов'янський

Slovianskyi

Слов'янськ

Sloviansk

Старобешівський

Starobeshivskyi

Старобешеве

Starobesheve

Тельманівський

Telmanivskyi

Тельманове

Telmanove

Шахтарський

Shakhtarskyi

Шахтарськ

Shakhtarsk

Ясинуватський

Yasynuvatskyi

Ясинувата

Yasynuvata

Житомирська область

Андрушівський

Andrushivskyi

Андрушівка

Andrushivka

Баранівський

Baranivskyi

Баранівка

Baranivka

Бердичівський

Berdychivskyi

Бердичів

Berdychiv

Брусилівський

Brusylivskyi

Брусилів

Brusyliv

Володарсько-Волинський

Volodarsko-Volynskyi

Володарськ-Волинський

Volodarsk-Volynskyi

Ємільчинський

Yemilchynskyi

Ємільчине

Yemilchyne

Житомирський

Zhytomyrskyi

Житомир

Zhytomyr

Коростенський

Korostenskyi

Коростень

Korosten

Коростишівський

Korostyshivskyi

Коростишів

Korostyshiv

Лугинський

Luhynskyi

Лугини

Luhyny

Любарський

Liubarskyi

Любар

Luibar

Малинський

Malynskyi

Малин

Malyn

Народицький

Narodytskyi

Народичі

Narodychi

Новоград-Волинський

Novohrad-Volynskyi

Новоград-Волинський

Novohrad-Volynskyi

Овруцький

Ovrutskyi

Овруч

Ovruch

Олевський

Olevskyi

Олевськ

Olevsk

Попільнянський

Popilnianskyi

Попільня

Popilnia

Радомишльський

Radomyshlskyi

Радомишль

Radomyshl

Романівський

Romanivskyi

Романів

Romaniv

Ружинський

Ruzhynskyi

Ружин

Ruzhyn

Червоноармійський

Chervonoarmiiskyi

Червоноармійськ

Chervonoarmiisk

Черняхівський

Cherniakhivskyi

Черняхів

Cherniakhiv

Чуднівський

Chudnivskyi

Чуднів

Chudniv

Закарпатська область

Берегівський

Berehivskyi

Берегове

Berehove

Великоберезнянський

Velykobereznianskyi

Великий Березний

Velykyi Bereznyi

Виноградівський

Vynohradivskyi

Виноградів

Vynohradiv

Воловецький

Volovetskyi

Воловець

Volovets

Іршавський

Irshavskyi

Іршава

Irshava

Міжгірський

Mizhhirskyi

Міжгір'я

Mizhhiria

Мукачівський

Mukachivskyi

Мукачеве

Mukacheve

Перечинський

Perechynskyi

Перечин

Perechyn

Рахівський

Rakhivskyi

Рахів

Rakhiv

Свалявський

Svaliavskyi

Свалява

Svaliava

Тячівський

Tiachivskyi

Тячів

Tiachiv

Ужгородський

Uzhhorodskyi

Ужгород

Uzhhorod

Хустський

Khustskyi

Хуст

Khust

Запорізька область

Бердянський

Berdianskyi

Бердянськ

Berdiansk

Василівський

Vasylivskyi

Василівка

Vasylivka

Великобілозерський

Velykobilozerskyi

Велика Білозерка

Velyka Bilozerka

Веселівський

Veselivskyi

Веселе

Vesele

Вільнянський

Vilnianskyi

Вільнянськ

Vilniansk

Гуляйпільський

Huliaipilskyi

Гуляйполе

Huliaipole

Запорізький

Zaporizkyi

Запоріжжя

Zaporizhzhia

Кам'янсько-Дніпровський

Kamiansko-Dniprovskyi

Кам'янка-Дніпровська

Kamianka-Dniprovska

Куйбишевський

Kuibyshevskyi

Куйбишеве

Kuibysheve

Мелітопольський

Melitopolskyi

Мелітополь

Melitopol

Михайлівський

Mykhailivskyi

Михайлівка

Mykhailivka

Новомиколаївський

Novomykolaivskyi

Новомиколаївка

Novomykolaivka

Оріхівський

Orikhivskyi

Оріхів

Orikhiv

Пологівський

Polohivskyi

Пологи

Polohy

Приазовський

Pryazovskyi

Приазовське

Pryazovske

Приморський

Prymorskyi

Приморськ

Prymorsk

Розівський

Rozivskyi

Розівка

Rozivka

Токмацький

Tokmatskyi

Токмак

Tokmak

Чернігівський

Chernihivskyi

Чернігівка

Chernihivka

Якимівський

Yakymivskyi

Якимівка

Yakymivka

Івано-Франківська область

Богородчанський

Bohorodchanskyi

Богородчани

Bohorodchany

Верховинський

Verkhovynskyi

Верховина

Verkhovyna

Галицький

Halytskyi

Галич

Halych

Городенківський

Horodenkivskyi

Городенка

Horodenka

Долинський

Dolynskyi

Долина

Dolyna

Калуський

Kaluskyi

Калуш

Kalush

Коломийський

Kolomyiskyi

Коломия

Kolomyia

Косівський

Kosivskyi

Косів

Kosiv

Надвірнянський

Nadvirnianskyi

Надвірна

Nadvirna

Рогатинський

Rohatynskyi

Рогатин

Rohatyn

Рожнятівський

Rozhniativskyi

Рожнятів

Rozhniativ

Снятинський

Sniatynskyi

Снятин

Sniatyn

Тисменицький

Tysmenytskyi

Тисмениця

Tysmenytsia

Тлумацький

Tlumatskyi

Тлумач

Tlumach

Київська область

Баришівський

Baryshivskyi

Баришівка

Baryshivka

Білоцерківський

Bilotserkivskyi

Біла Церква

Bila Tserkva

Богуславський

Bohuslavskyi

Богуслав

Bohuslav

Бориспільський

Boryspilskyi

Бориспіль

Boryspil

Бородянський

Borodianskyi

Бородянка

Borodianka

Броварський

Brovarskyi

Бровари

Brovary

Васильківський

Vasylkivskyi

Васильків

Vasylkiv

Вишгородський

Vyshhorodskyi

Вишгород

Vyshhorod

Володарський

Volodarskyi

Володарка

Volodarka

Згурівський

Zghurivskyi

Згурівка

Zghurivka

Іванківський

Ivankivskyi

Іванків

Ivankiv

Кагарлицький

Kaharlytskyi

Кагарлик

Kaharlyk

Києво-Святошинський

Kyievo-Sviatoshynskyi

Київ

Kyiv

Макарівський

Makarivskyi

Макарів

Makariv

Миронівський

Myronivskyi

Миронівка

Myronivka

Обухівський

Obukhivskyi

Обухів

Obukhiv

Переяслав-Хмельницький

Pereiaslav-Khmelnytskyi

Переяслав-Хмельницький

Pereiaslav-Khmelnytskyi

Поліський

Poliskyi

Красятичі

Krasiatychi

Рокитнянський

Rokytnianskyi

Рокитне

Rokytne

Сквирський

Skvyrskyi

Сквира

Skvyra

Ставищенський

Stavyshchenskyi

Ставище

Stavyshche

Таращанський

Tarashchanskyi

Тараща

Tarashcha

Тетіївський

Tetiivskyi

Тетіїв

Tetiiv

Фастівський

Fastivskyi

Фастів

Fastiv

Яготинський

Yahotynskyi

Яготин

Yahotyn

Кіровоградська область

Бобринецький

Bobrynetskyi

Бобринець

Bobrynets

Вільшанський

Vilshanskyi

Вільшанка

Vilshanka

Гайворонський

Haivoronskyi

Гайворон

Haivoron

Голованівський

Holovanivskyi

Голованівськ

Holovanivsk

Добровеличківський

Dobrovelychkivskyi

Добровеличківка

Dobrovelychkivka

Долинський

Dolynskyi

Долинська

Dolynska

Знам'янський

Znamianskyi

Знам'янка

Znamianka

Кіровоградський

Kirovohradskyi

Кіровоград

Kirovohrad

Компаніївський

Kompaniivskyi

Компаніївка

Kompaniivka

Маловисківський

Malovyskivskyi

Мала Виска

Mala Vyska

Новгородківський

Novhorodkivskyi

Новгородка

Novhorodka

Новоархангельський

Novoarkhanhelskyi

Новоархангельськ

Novoarkhanhelsk

Новомиргородський

Novomyrhorodskyi

Новомиргород

Novomyrhorod

Новоукраїнський

Novoukrainskyi

Новоукраїнка

Novoukrainka

Олександрівський

Oleksandrivskyi

Олександрівка

Oleksandrivka

Олександрійський

Oleksandriiskyi

Олександрія

Oleksandriia

Онуфріївський

Onufriivskyi

Онуфріївка

Onufriivka

Петрівський

Petrivskyi

Петрове

Petrove

Світловодський

Svitlovodskyi

Світловодськ

Svitlovodsk

Ульяновський

Ulianovskyi

Ульяновка

Ulianovka

Устинівський

Ustynivskyi

Устинівка

Ustynivka

Луганська область

Антрацитівський

Antratsytivskyi

Антрацит

Antratsyt

Біловодський

Bilovodskyi

Біловодськ

Bilovodsk

Білокуракинський

Bilokurakynskyi

Білокуракине

Bilokurakyne

Краснодонський

Krasnodonskyi

Краснодон

Krasnodon

Кремінський

Kreminskyi

Кремінна

Kreminna

Лутугинський

Lutuhynskyi

Лутугине

Lutuhyne

Марківський

Markivskyi

Марківка

Markivka

Міловський

Milovskyi

Мілове

Milove

Новоайдарський

Novoaidarskyi

Новоайдар

Novoaidar

Новопсковський

Novopskovskyi

Новопсков

Novopskov

Перевальський

Perevalskyi

Перевальськ

Perevalsk

Попаснянський

Popasnianskyi

Попасна

Popasna

Сватівський

Svativskyi

Сватове

Svatove

Свердловський

Sverdlovskyi

Свердловськ

Sverdlovsk

Слов'яносербський

Slovianoserbskyi

Слов'яносербськ

Slovianoserbsk

Станично-Луганський

Stanychno-Luhanskyi

Станиця Луганська

Stanytsia Luhanska

Старобільський

Starobilskyi

Старобільськ

Starobilsk

Троїцький

Troitskyi

Троїцьке

Troitske

Львівська область

Бродівський

Brodivskyi

Броди

Brody

Буський

Buskyi

Буськ

Busk

Городоцький

Horodotskyi

Городок

Horodok

Дрогобицький

Drohobytskyi

Дрогобич

Drohobych

Жидачівський

Zhydachivskyi

Жидачів

Zhydachiv

Жовківський

Zhovkivskyi

Жовква

Zhovkva

Золочівський

Zolochivskyi

Золочів

Zolochiv

Кам'янка-Бузький

Kamianka-Buzkyi

Кам'янка-Бузька

Kamianka-Buzka

Миколаївський

Mykolaivskyi

Миколаїв

Mykolaiv

Мостиський

Mostyskyi

Мостиська

Mostyska

Перемишлянський

Peremyshlianskyi

Перемишляни

Peremyshliany

Пустомитівський

Pustomytivskyi

Пустомити

Pustomyty

Радехівський

Radekhivskyi

Радехів

Radekhiv

Самбірський

Sambirskyi

Самбір

Sambir

Сколівський

Skolivskyi

Сколе

Skole

Сокальський

Sokalskyi

Сокаль

Sokal

Старосамбірський

Starosambirskyi

Старий Самбір

Staryi Sambir

Стрийський

Stryiskyi

Стрий

Stryi

Турківський

Turkivskyi

Турка

Turka

Яворівський

Yavorivskyi

Яворів

Yavoriv

Миколаївська область

Арбузинський

Arbuzynskyi

Арбузинка

Arbuzynka

Баштанський

Bashtanskyi

Баштанка

Bashtanka

Березанський

Berezanskyi

Березанка

Berezanka

Березнегуватський

Bereznehuvatskyi

Березнегувате

Bereznehuvate

Братський

Bratskyi

Братське

Bratske

Веселинівський

Veselynivskyi

Веселинове

Veselynove

Вознесенський

Voznesenskyi

Вознесенськ

Voznesensk

Врадіївський

Vradiivskyi

Врадіївка

Vradiivka

Доманівський

Domanivskyi

Доманівка

Domanivka

Єланецький

Yelanetskyi

Єланець

Yelanets

Жовтневий

Zhovtnevyi

Миколаїв

Mykolaiv

Казанківський

Kazankivskyi

Казанка

Kazanka

Кривоозерський

Kryvoozerskyi

Криве Озеро

Kryve Ozero

Миколаївський

Mykolaivskyi

Миколаїв

Mykolaiv

Новобузький

Novobuzkyi

Новий Буг

Novyi Buh

Новоодеський

Novoodeskyi

Нова Одеса

Nova Odesa

Очаківський

Ochakivskyi

Очаків

Ochakiv

Первомайський

Pervomaiskyi

Первомайськ

Pervomaisk

Снігурівський

Snihurivskyi

Снігурівка

Snihurivka

Одеська область

Ананьївський

Ananivskyi

Ананьїв

Ananiv

Арцизький

Artsyzkyi

Арциз

Artsyz

Балтський

Baltskyi

Балта

Balta

Березівський

Berezivskyi

Березівка

Berezivka

Білгород-Дністровський

Bilhorod-Dnistrovskyi

Білгород-Дністровський

Bilhorod-Dnistrovskyi

Біляївський

Biliaivskyi

Біляївка

Biliaivka

Болградський

Bolhradskyi

Болград

Bolhrad

Великомихайлівський

Velykomykhailivskyi

Велика Михайлівка

Velyka Mykhailivka

Іванівський

Ivanivskyi

Іванівка

Ivanivka

Ізмаїльський

Izmailskyi

Ізмаїл

Izmail

Кілійський

Kiliiskyi

Кілія

Kiliia

Кодимський

Kodymskyi

Кодима

Kodyma

Комінтернівський

Kominternivskyi

Комінтернівське

Kominternivske

Котовський

Kotovskyi

Котовськ

Kotovsk

Красноокнянський

Krasnooknianskyi

Красні Окни

Krasni Okny

Любашівський

Liubashivskyi

Любашівка

Liubashivka

Миколаївський

Mykolaivskyi

Миколаївка

Mykolaivka

Овідіопольський

Ovidiopolskyi

Овідіополь

Ovidiopol

Ренійський

Reniiskyi

Рені

Reni

Роздільнянський

Rozdilnianskyi

Роздільна

Rozdilna

Савранський

Savranskyi

Саврань

Savran

Саратський

Saratskyi

Сарата

Sarata

Тарутинський

Tarutynskyi

Тарутине

Tarutyne

Татарбунарський

Tatarbunarskyi

Татарбунари

Tatarbunary

Фрунзівський

Frunzivskyi

Фрунзівка

Frunzivka

Ширяївський

Shyriaivskyi

Ширяєве

Shyriaieve

Полтавська область

Великобагачанський

Velykobahachanskyi

Велика Багачка

Velyka Bahachka

Гадяцький

Hadiatskyi

Гадяч

Hadiach

Глобинський

Hlobynskyi

Глобине

Hlobyne

Гребінківський

Hrebinkivskyi

Гребінка

Hrebinka

Диканський

Dykanskyi

Диканька

Dykanka

Зіньківський

Zinkivskyi

Зіньків

Zinkiv

Карлівський

Karlivskyi

Карлівка

Karlivka

Кобеляцький

Kobeliatskyi

Кобеляки

Kobeliaky

Козельщинський

Kozelshchynskyi

Козельщина

Kozelshchyna

Котелевський

Kotelevskyi

Котельва

Kotelva

Кременчуцький

Kremenchutskyi

Кременчук

Kremenchuk

Лохвицький

Lokhvytskyi

Лохвиця

Lokhvytsia

Лубенський

Lubenskyi

Лубни

Lubny

Машівський

Mashivskyi

Машівка

Mashivka

Миргородський

Myrhorodskyi

Миргород

Myrhorod

Новосанжарський

Novosanzharskyi

Нові Санжари

Novi Sanzhary

Оржицький

Orzhytskyi

Оржиця

Orzhytsia

Пирятинський

Pyriatynskyi

Пирятин

Pyriatyn

Полтавський

Poltavskyi

Полтава

Poltava

Решетилівський

Reshetylivskyi

Решетилівка

Reshetylivka

Семенівський

Semenivskyi

Семенівка

Semenivka

Хорольський

Khorolskyi

Хорол

Khorol

Чорнухинський

Chornukhynskyi

Чорнухи

Chornukhy

Чутівський

Chutivskyi

Чутове

Chutove

Шишацький

Shyshatskyi

Шишаки

Shyshaky

Рівненська область

Березнівський

Bereznivskyi

Березне

Berezne

Володимирецький

Volodymyretskyi

Володимирець

Volodymyrets

Гощанський

Hoshchanskyi

Гоща

Hoshcha

Демидівський

Demydivskyi

Демидівка

Demydivka

Дубенський

Dubenskyi

Дубно

Dubno

Дубровицький

Dubrovytskyi

Дубровиця

Dubrovytsia

Зарічненський

Zarichnenskyi

Зарічне

Zarichne

Здолбунівський

Zdolbunivskyi

Здолбунів

Zdolbuniv

Корецький

Koretskyi

Корець

Korets

Костопільський

Kostopilskyi

Костопіль

Kostopil

Млинівський

Mlynivskyi

Млинів

Mlyniv

Острозький

Ostrozkyi

Острог

Ostroh

Радивилівський

Radyvylivskyi

Радивилів

Radyvyliv

Рівненський

Rivnenskyi

Рівне

Rivne

Рокитнівський

Rokytnivskyi

Рокитне

Rokytne

Сарненський

Sarnenskyi

Сарни

Sarny

Сумська область

Білопільський

Bilopilskyi

Білопілля

Bilopillia

Буринський

Burynskyi

Буринь

Buryn

Великописарівський

Velykopysarivskyi

Велика Писарівка

Velyka Pysarivka

Глухівський

Hlukhivskyi

Глухів

Hlukhiv

Конотопський

Konotopskyi

Конотоп

Konotop

Краснопільський

Krasnopilskyi

Краснопілля

Krasnopillia

Кролевецький

Krolevetskyi

Кролевець

Krolevets

Лебединський

Lebedynskyi

Лебедин

Lebedyn

Липоводолинський

Lypovodolynskyi

Липова Долина

Lypova Dolyna

Недригайлівський

Nedryhailivskyi

Недригайлів

Nedryhailiv

Охтирський

Okhtyrskyi

Охтирка

Okhtyrka

Путивльський

Putyvlskyi

Путивль

Putyvl

Роменський

Romenskyi

Ромни

Romny

Середино-Будський

Seredyno-Budskyi

Середина-Буда

Seredyna-Buda

Сумський

Sumskyi

Суми

Sumy

Тростянецький

Trostianetskyi

Тростянець

Trostianets

Шосткинський

Shostkynskyi

Шостка

Shostka

Ямпільський

Yampilskyi

Ямпіль

Yampil

Тернопільська область

Бережанський

Berezhanskyi

Бережани

Berezhany

Борщівський

Borshchivskyi

Борщів

Borshchiv

Бучацький

Buchatskyi

Бучач

Buchach

Гусятинський

Husiatynskyi

Гусятин

Husiatyn

Заліщицький

Zalishchytskyi

Заліщики

Zalishchyky

Збаразький

Zbarazkyi

Збараж

Zbarazh

Зборівський

Zborivskyi

Зборів

Zboriv

Козівський

Kozivskyi

Козова

Kozova

Кременецький

Kremenetskyi

Кременець

Kremenets

Лановецький

Lanovetskyi

Ланівці

Lanivtsi

Монастириський

Monastyryskyi

Монастириська

Monastyryska

Підволочиський

Pidvolochyskyi

Підволочиськ

Pidvolochysk

Підгаєцький

Pidhaietskyi

Підгайці

Pidhaitsi

Теребовлянський

Terebovlianskyi

Теребовля

Terebovlia

Тернопільський

Ternopilskyi

Тернопіль

Ternopil

Чортківський

Chortkivskyi

Чортків

Chortkiv

Шумський

Shumskyi

Шумськ

Shumsk

Харківська область

Балаклійський

Balakliiskyi

Балаклія

Balakliia

Барвінківський

Barvinkivskyi

Барвінкове

Barvinkove

Близнюківський

Blyzniukivskyi

Близнюки

Blyzniuky

Богодухівський

Bohodukhivskyi

Богодухів

Bohodukhiv

Борівський

Borivskyi

Борова

Borova

Валківський

Valkivskyi

Валки

Valky

Великобурлуцький

Velykoburlutskyi

Великий Бурлук

Velykyi Burluk

Вовчанський

Vovchanskyi

Вовчанськ

Vovchansk

Дворічанський

Dvorichanskyi

Дворічна

Dvorichna

Дергачівський

Derhachivskyi

Дергачі

Derhachi

Зачепилівський

Zachepylivskyi

Зачепилівка

Zachepylivka

Зміївський

Zmiivskyi

Зміїв

Zmiiv

Золочівський

Zolochivskyi

Золочів

Zolochiv

Ізюмський

Iziumskyi

Ізюм

Izium

Кегичівський

Kehychivskyi

Кегичівка

Kehychivka

Коломацький

Kolomatskyi

Коломак

Kolomak

Красноградський

Krasnohradskyi

Красноград

Krasnohrad

Краснокутський

Krasnokutskyi

Краснокутськ

Krasnokutsk

Куп'янський

Kupianskyi

Куп'янськ

Kupiansk

Лозівський

Lozivskyi

Лозова

Lozova

Нововодолазький

Novovodolazkyi

Нова Водолага

Nova Vodolaha

Первомайський

Pervomaiskyi

Первомайський

Pervomaiskyi

Печенізький

Pechenizkyi

Печеніги

Pechenihy

Сахновщинський

Sakhnovshchynskyi

Сахновщина

Sakhnovshchyna

Харківський

Kharkivskyi

Харків

Kharkiv

Чугуївський

Chuhuivskyi

Чугуїв

Chuhuiv

Шевченківський

Shevchenkivskyi

Шевченкове

Shevchenkove

Херсонська область

Бериславський

Beryslavskyi

Берислав

Beryslav

Білозерський

Bilozerskyi

Білозерка

Bilozerka

Великолепетиський

Velykolepetyskyi

Велика Лепетиха

Velyka Lepetykha

Великоолександрівський

Velykooleksandrivskyi

Велика Олександрівка

Velyka Oleksandrivka

Верхньорогачицький

Verkhnorohachytskyi

Верхній Рогачик

Verkhnii Rohachyk

Високопільський

Vysokopilskyi

Високопілля

Vysokopillia

Генічеський

Henicheskyi

Генічеськ

Henichesk

Голопристанський

Holoprystanskyi

Гола Пристань

Hola Prystan

Горностаївський

Hornostaivskyi

Горностаївка

Hornostaivka

Іванівський

Ivanivskyi

Іванівка

Ivanivka

Каланчацький

Kalanchatskyi

Каланчак

Kalanchak

Каховський

Kakhovskyi

Каховка

Kakhovka

Нижньосірогозький

Nyzhnosirohozkyi

Нижні Сірогози

Nyzhni Sirohozy

Нововоронцовський

Novovorontsovskyi

Нововоронцовка

Novovorontsovka

Новотроїцький

Novotroitskyi

Новотроїцьке

Novotroitske

Скадовський

Skadovskyi

Скадовськ

Skadovsk

Цюрупинський

Tsiurupynskyi

Цюрупинськ

Tsiurupynsk

Чаплинський

Chaplynskyi

Чаплинка

Chaplynka

Хмельницька область

Білогірський

Bilohirskyi

Білогір'я

Bilohiria

Віньковецький

Vinkovetskyi

Віньківці

Vinkivtsi

Волочиський

Volochyskyi

Волочиськ

Volochysk

Городоцький

Horodotskyi

Городок

Horodok

Деражнянський

Derazhnianskyi

Деражня

Derazhnia

Дунаєвецький

Dunaievetskyi

Дунаївці

Dunaivtsi

Ізяславський

Iziaslavskyi

Ізяслав

Iziaslav

Кам'янець-Подільський

Kamianets-Podilskyi

Кам'янець-Подільський

Kamianets-Podilskyi

Красилівський

Krasylivskyi

Красилів

Krasyliv

Летичівський

Letychivskyi

Летичів

Letychiv

Новоушицький

Novoushytskyi

Нова Ушиця

Nova Ushytsia

Полонський

Polonskyi

Полонне

Polonne

Славутський

Slavutskyi

Славута

Slavuta

Старокостянтинівський

Starokostiantynivskyi

Старокостянтинів

Starokostiantyniv

Старосинявський

Starosyniavskyi

Стара Синява

Stara Syniava

Теофіпольський

Teofipolskyi

Теофіполь

Teofipol

Хмельницький

Khmelnytskyi

Хмельницький

Khmelnytskyi

Чемеровецький

Chemerovetskyi

Чемерівці

Chemerivtsi

Шепетівський

Shepetivskyi

Шепетівка

Shepetivka

Ярмолинецький

Yarmolynetskyi

Ярмолинці

Yarmolyntsi

Черкаська область

Городищенський

Horodyshchenskyi

Городище

Horodyshche

Драбівський

Drabivskyi

Драбів

Drabiv

Жашківський

Zhashkivskyi

Жашків

Zhashkiv

Звенигородський

Zvenyhorodskyi

Звенигородка

Zvenyhorodka

Золотоніський

Zolotoniskyi

Золотоноша

Zolotonosha

Кам'янський

Kamianskyi

Кам'янка

Kamianka

Канівський

Kanivskyi

Канів

Kaniv

Катеринопільський

Katerynopilskyi

Катеринопіль

Katerynopil

Корсунь-Шевченківський

Korsun-Shevchenkivskyi

Корсунь-Шевченківський

Korsun-Shevchenkivskyi

Лисянський

Lysianskyi

Лисянка

Lysianka

Маньківський

Mankivskyi

Маньківка

Mankivka

Монастирищенський

Monastyryshchenskyi

Монастирище

Monastyryshche

Смілянський

Smilianskyi

Сміла

Smila

Тальнівський

Talnivskyi

Тальне

Talne

Уманський

Umanskyi

Умань

Uman

Христинівський

Khrystynivskyi

Христинівка

Khrystynivka

Черкаський

Cherkaskyi

Черкаси

Cherkasy

Чигиринський

Chyhyrynskyi

Чигирин

Chyhyryn

Чорнобаївський

Chornobaivskyi

Чорнобай

Chornobai

Шполянський

Shpolianskyi

Шпола

Shpola

Чернівецька область

Вижницький

Vyzhnytskyi

Вижниця

Vyzhnytsia

Герцаївський

Hertsaivskyi

Герца

Hertsa

Глибоцький

Hlybotskyi

Глибока

Hlyboka

Заставнівський

Zastavnivskyi

Заставна

Zastavna

Кельменецький

Kelmenetskyi

Кельменці

Kelmentsi

Кіцманський

Kitsmanskyi

Кіцмань

Kitsman

Новоселицький

Novoselytskyi

Новоселиця

Novoselytsia

Путильський

Putylskyi

Путила

Putyla

Сокирянський

Sokyrianskyi

Сокиряни

Sokyriany

Сторожинецький

Storozhynetskyi

Сторожинець

Storozhynets

Хотинський

Khotynskyi

Хотин

Khotyn

Чернігівська область

Бахмацький

Bakhmatskyi

Бахмач

Bakhmach

Бобровицький

Bobrovytskyi

Бобровиця

Bobrovytsia

Борзнянський

Borznianskyi

Борзна

Borzna

Варвинський

Varvynskyi

Варва

Varva

Городнянський

Horodnianskyi

Городня

Horodnia

Ічнянський

Ichnianskyi

Ічня

Ichnia

Козелецький

Kozeletskyi

Козелець

Kozelets

Коропський

Koropskyi

Короп

Korop

Корюківський

Koriukivskyi

Корюківка

Koriukivka

Куликівський

Kulykivskyi

Куликівка

Kulykivka

Менський

Menskyi

Мена

Mena

Ніжинський

Nizhynskyi

Ніжин

Nizhyn

Новгород-Сіверський

Novhorod-Siverskyi

Новгород-Сіверський

Novhorod-Siverskyi

Носівський

Nosivskyi

Носівка

Nosivka

Прилуцький

Prylutskyi

Прилуки

Pryluky

Ріпкинський

Ripkynskyi

Ріпки

Ripky

Семенівський

Semenivskyi

Семенівка

Semenivka

Сосницький

Sosnytskyi

Сосниця

Sosnytsia

Срібнянський

Sribnianskyi

Срібне

Sribne

Талалаївський

Talalaivskyi

Талалаївка

Talalaivka

Чернігівський

Chernihivskyi

Чернігів

Chernihiv

Щорський

Shchorskyi

Щорс

Shchors

 

Перелік назв районів міст, що мають спеціальний статус

Назва району

Передача латиницею

м. Київ

Голосіївський

Holosiivskyi

Дарницький

Darnytskyi

Деснянський

Desnianskyi

Дніпровський

Dniprovskyi

Оболонський

Obolonskyi

Печерський

Pecherskyi

Подільський

Podilskyi

Святошинський

Sviatoshynskyi

Солом'янський

Solomianskyi

Шевченківський

Shevchenkivskyi

м. Севастополь

Балаклавський

Balaklavskyi

Гагарінський

Haharinskyi

Ленінський

Leninskyi

Нахімовський

Nakhimovskyi

____________

Опрос