Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях присвоения (подтверждения, снижения, лишения) классной квалификации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты

МВД
Приказ, Инструкция от 29.07.2014 № 743
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2014

м. Київ

N 743

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2014 р. за N 956/25733

Про затвердження Інструкції про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 червня 2019 року N 469)

Відповідно до частини тринадцятої статті 90 Кодексу цивільного захисту України, пункту 135 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 593, а також з метою визначення порядку та умов присвоєння класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

1.2. Залежно від рівня підготовки, досвіду та тривалості роботи на посаді особам начальницького складу, діяльність яких пов'язана з організацією виконання підпорядкованим особовим складом завдань за призначенням, забезпеченням якісного навчання та виховання особового складу, безаварійної та безвідмовної роботи аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, несенням чергування на засобах управління та зв'язку і які досягли високої професійної майстерності за фахом, а також особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які безперервно виконують завдання за призначенням, експлуатують аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання, устаткування та споруди, беруть участь у їх обслуговуванні, навчають особовий склад, може бути присвоєна така класна кваліфікація - "Спеціаліст 3-го класу", "Спеціаліст 2-го класу", "Спеціаліст 1-го класу" та "Майстер".

1.3. Класна кваліфікація рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту присвоюється послідовно, починаючи зі "Спеціаліст 3-го класу", але не раніше ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації.

1.4. Кваліфікація "Спеціаліст 3-го класу" присвоюється:

особам начальницького складу (крім осіб молодшого начальницького складу) за наявності в них позитивної службової характеристики, а також уміння грамотно, без аварій і поломок експлуатувати аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання, утримувати її в належному технічному стані, здійснювати керівництво роботами без порушень правил заходів безпеки і пожежної безпеки, які закінчили навчальні заклади цивільного захисту та успішно склали державні іспити (особам середнього, старшого, вищого начальницького складу служби цивільного захисту, які не закінчили навчальні заклади цивільного захисту, класна кваліфікація "Спеціаліст 3-го класу" присвоюється на тих самих підставах, але за умови проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту не менше одного року та загальної оцінки з професійної підготовки за рік "добре");

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні заклади цивільного захисту із загальною оцінкою "добре", мають зразкову дисципліну і здатні самостійно виконувати обов'язки згідно із посадовими інструкціями;

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні заклади цивільного захисту із загальною оцінкою "задовільно", після проходження ними підсумкової (інспекційної) перевірки за період навчання із загальною оцінкою не нижче ніж "добре" та допуску їх до самостійної роботи.

1.5. До іспитів на підвищення, підтвердження класної кваліфікації допускаються особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які позитивно характеризуються по службі, сумлінно виконують свої функціональні обов'язки, мають добрі та відмінні оцінки з основних предметів навчання, постійно підвищують свої професійні навички, забезпечують високий рівень підготовки підпорядкованого особового складу, безаварійну експлуатацію аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання.

1.6. Особи начальницького складу служби цивільного захисту (крім осіб молодшого начальницького складу), які складають іспити на класність, повинні:

мати загальну оцінку з професійної підготовки не нижче ніж "добре";

знати основні форми і методи виховання особового складу, профілактики правопорушень.

1.7. Право на присвоєння класної кваліфікації надається:

1) Голові ДСНС України:

класна кваліфікація "Майстер" - особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

класні кваліфікації "Спеціаліст 3-го класу", "Спеціаліст 2-го класу", "Спеціаліст 1-го класу" - особам начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС України, начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України, навчальних закладів цивільного захисту та науково-дослідних установ ДСНС України;

2) начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

класні кваліфікації "Спеціаліст 3-го класу", "Спеціаліст 2-го класу", "Спеціаліст 1-го класу" - особам рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту структурних підрозділів та підпорядкованих підрозділів, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, крім особового складу підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України;

3) начальникам підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України:

класні кваліфікації "Спеціаліст 3-го класу", "Спеціаліст 2-го класу", "Спеціаліст 1-го класу" - особам рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту;

4) керівникам навчальних закладів цивільного захисту та науково-дослідних установ ДСНС України:

класні кваліфікації "Спеціаліст 3-го класу", "Спеціаліст 2-го класу", "Спеціаліст 1-го класу" - особам рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту.

Начальники, яким надається право присвоювати класну кваліфікацію, також мають право підтверджувати, знижувати або позбавляти класну кваліфікацію.

1.8. Для визначення ступеня професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу, які представляються на присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації на кожний навчальний рік наказами відповідних начальників, яким відповідно до пункту 1.7 цього розділу, надано право на присвоєння, підтвердження, зниження відповідної класної кваліфікації, призначаються позаштатні кваліфікаційні комісії (далі - Комісія).

Головою Комісії призначається один із заступників начальника, який призначив відповідну комісію. До складу Комісії, крім голови, входять секретар комісії та не менше трьох її членів.

1.9. До обов'язків членів Комісії входять підготовка документів, необхідних для проведення іспитів, оформлення необхідної документації для присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

1.10. На складання іспитів особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації планами підготовки до дій за призначенням передбачається до 5 днів навчального часу та виділяється справна аварійно-рятувальна, спеціальна техніка й обладнання та моторесурс за рахунок лімітів відповідних підрозділів.

II. Порядок складання іспитів на класну кваліфікацію та присвоєння класної кваліфікації

2.1. Термін і порядок роботи Комісії визначаються наказами відповідних начальників, які їх призначають, але не пізніше ніж за чотирнадцять календарних днів до початку іспитів.

Засідання Комісії проводиться не рідше одного разу на рік після закінчення навчального року.

2.2. До Комісії подаються список осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації (додаток 1), а також копії карток обліку стягнень і заохочень (довідку про наявність стягнень і заохочень).

Начальник, який надає до Комісії списки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, особисто відповідає за правомірність їх допуску до складання іспитів.

Результати іспитів, отримані особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час підсумкових (інспекторських) перевірок, зараховуються Комісією при підвищенні (підтвердженні, зниженні) класної кваліфікації.

2.3. Іспити проводяться в такій послідовності:

1) для осіб начальницького складу (крім молодшого начальницького складу) іспити проводяться за предметами професійної підготовки. Програма іспитів складається з таких частин:

теоретична частина, до якої входять 3 - 5 питань, передбачених для штатної категорії осіб, які складають іспити на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації;

практична частина, до якої включається перевірка практичних навичок з проведення оперативно-тактичних розрахунків, виконання встановлених індивідуальних нормативів на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні та вирішення завдань щодо управління підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання ними завдань за призначенням;

контрольні нормативи загальної та спеціальної фізичної підготовки відповідно до медико-вікових груп;

2) для осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту:

перевірка знань аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, що обслуговувалися спеціалістами, які складають іспити, здійснюється шляхом опитування особового складу щодо розуміння теоретичних основ будови техніки та обладнання, фізичних процесів роботи окремих блоків, вузлів, систем, механізмів і агрегатів, правил експлуатації й обслуговування, заходів безпеки, ремонту та збереження;

перевірка знань відповідних документів з використання та експлуатації аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, а також ведення технічної документації в частині, що стосується особи, яка складає іспит;

перевірка практичних навичок з підготовки техніки та обладнання до дій за призначенням, обслуговування, керування, усунення несправностей та виконання встановлених нормативів роботи;

контрольні нормативи загальної та спеціальної фізичної підготовки відповідно до медико-вікових груп.

2.4. Ступінь професійної підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту визначається за підсумком отриманої на іспитах загальної оцінки та оцінок, отриманих під час підсумкової (інспекторської) перевірки.

При цьому для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації необхідно мати такі оцінки:

"Майстра" - оцінки "відмінно" з усіх предметів, з яких складається іспит, а з фізичної підготовки не нижче ніж "добре";

"Спеціаліст 1-го класу" - у разі отримання оцінок "відмінно" з більш ніж 50 відсотків предметів, що перевіряються, у тому числі за спеціальною підготовкою, з інших - "добре";

"Спеціаліст 2-го класу" - у разі отримання з усіх предметів оцінок не нижче ніж "добре".

2.5. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які не склали іспитів з одного з розділів перевірки, до наступних іспитів не допускаються. До повторного складання іспитів ці особи можуть бути допущені тільки через рік при черговому складанні іспитів.

2.6. Результати іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації зазначаються в акті (додаток 2), що подається на затвердження начальникові, який призначив Комісію.

На підставі акта відповідним начальником видається наказ про присвоєння (підтвердження, зниження) особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації.

Датою присвоєння (підтвердження) особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації вважається день видання відповідного наказу.

2.7. Особі рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, якій присвоюється класна кваліфікація, видається посвідчення класного спеціаліста ДСНС України (додаток 3) та робиться відповідний запис в особовій справі.

2.8. Оголошення наказу про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, а також вручення посвідчення класного спеціаліста відбувається в урочистій обстановці.

2.9. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яким присвоєно класну кваліфікацію, підтверджують її з періодичністю один раз на рік.

2.10. Особам рядового та начальницького складу, які не підтвердили присвоєну їм класну кваліфікацію або не допущені до іспитів згідно із вимогами цієї Інструкції, наказом відповідного начальника знижується класна кваліфікація на один ступінь, про що робиться відповідний запис в посвідченні класного спеціаліста.

2.11. Особи рядового та начальницького складу, які не склали в установлений термін іспитів на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), зберігають право на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до проведення чергових іспитів (але не більше ніж на один рік) у порядку, визначеному цією Інструкцією, про що видається наказ відповідного начальника.

2.12. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які вступили до навчальних закладів цивільного захисту і у зв'язку із цим виключені із списків органу управління та підрозділу цивільного захисту, остання отримана класна кваліфікація зберігається протягом усього періоду навчання. Після закінчення навчального закладу цивільного захисту вищезазначені особи повинні скласти іспити на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації у встановленому порядку.

2.13. Особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту може бути знижена класна кваліфікація на один ступінь або її позбавлення начальником, який має право на присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) відповідної класної кваліфікації, за клопотанням Комісії у разі:

виникнення аварії на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні;

порушення правил експлуатації і збереження техніки та обладнання;

допуску браку при проведенні ремонту техніки та обладнання;

порушення правил чергування, збереження державної таємниці і безпеки зв'язку;

низьких морально-ділових якостей;

дисциплінарних порушень та отримання незадовільної оцінки під час інспекторської (підсумкової) перевірки із спеціальної або технічної підготовки, а для спеціалістів, які мають класну кваліфікацію "Майстер", - задовільної оцінки.

2.14. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яких було позбавлено класної кваліфікації або яким класну кваліфікацію було знижено, можуть бути допущені до складання іспитів на поновлення попередньої класної кваліфікації на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з дати позбавлення (зниження) їх класної кваліфікації.

2.15. Наявність в осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту протягом двох років кваліфікації "Майстер" або "Спеціаліст 1-го класу" ураховується в разі висування їх на посади вищого рівня та вступу до навчальних закладів цивільного захисту.

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення МВС України
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

СПИСОК
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації

N з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна (підтверджена) класна кваліфікація
(номер і дата наказу про її присвоєння)

Загальна оцінка з підготовки до дій за призначенням
(словами)

Висновок комісії про допуск до іспитів

 

 

 

 

 

 

Начальник

_____________________
(спеціальне звання)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Секретар комісії

_____________________
(спеціальне звання)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Примітка.

Список осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації, заповнюється відповідно до алфавіту.

 

АКТ

Комісія у складі: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
на підставі наказу від ___ ___ 20__ року N ____, в період з ___ до ___ ___ 20__ року, керуючись Інструкцією про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженою наказом МВС України від 29 липня 2014 року N 743, провела іспити у осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації та перевірила їх службові картки обліку стягнень і заохочень (копії).

На підставі результатів іспитів комісія визначає:

N з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація
(номер і дата наказу про її присвоєння, підтвердження)

Оцінка (словами)

Висновок комісії

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:

_____________________
(спеціальне звання)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____________________
(спеціальне звання)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії:

_____________________
(спеціальне звання)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста ДСНС України

 

(перша сторінка обкладинки посвідчення)

1. Обкладинка посвідчення виготовляється з ледерину (іншого матеріалу) синього кольору.

2. Розмір посвідчення 95 х 60 міліметрів.

3. На обкладинці:

зверху - малий Державний Герб України.

Написи:

посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ";

знизу - "класний спеціаліст ДСНС України".

 

 

(перша сторінка посвідчення)

Емблема ДСНС України

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста ДСНС України

Серія ___________ N ___________

Спеціальне звання ____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місце для фотокартки

Начальник

30 х 40 мм

________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(друга сторінка посвідчення)

Класна кваліфікація, що присвоєна під час видачі посвідчення
_____________________________________________________________________________________

присвоєна наказом ____________________________________________________________________

від ___________________ N __________

Стаж роботи на посаді _________________________________________________________________

 

Начальник
________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
"___" ____________ 20__ року

 

 

(третя, четверта, п'ята, шоста сторінки посвідчення)

Присвоєння наступних класних кваліфікацій:

класна кваліфікація _____________________________________________________________________

присвоєна наказом ____________________________________________________________________

від ___________________ N __________

Стаж роботи на посаді _________________________________________________________________

 

Начальник
________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
"___" ____________ 20__ року

 

 

(сьома, восьма, дев'ята, десята сторінки посвідчення)

Підтвердження присвоєної класної кваліфікації:

класна кваліфікація _____________________________________________________________________

підтверджена "___" ____________ 20__ року

наказом ______________________________________________________________________________

від ___________________ N __________

Стаж роботи на посаді _________________________________________________________________

 

Начальник
________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос