Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации медицинского обеспечения в Службе внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 29.07.2014 № 246
редакция действует с 14.08.2015

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2014

м. Київ

N 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 953/25730

Про затвердження Інструкції про організацію медичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Служби зовнішньої розвідки України
 від 8 липня 2015 року N 239

Відповідно до частини другої статті 6 та 8 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України", статей 7 та 21 Закону України "Про розвідувальні органи України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою вдосконалення організації медичного забезпечення в Службі зовнішньої розвідки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію медичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Начальникам Медичного центру та Юридичного управління Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я
України

О. Мусій

 

Інструкція
про організацію медичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про розвідувальні органи України", "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та визначає організаційно-правові та соціальні засади медичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

1.2. У цій Інструкції поняття і терміни вживаються у таких значеннях:

вироби медичного призначення (далі - ВМП) - вироби, що включені до Локального формуляра лікарських засобів та виробів медичного призначення, дозволених до використання у закладі охорони здоров'я СЗРУ (далі - Локальний формуляр);

лікувально-профілактична робота - це сукупність заходів, що проводяться Медичним центром з метою збереження і зміцнення здоров'я пацієнтів, забезпечення їх високої працездатності, попередження і зниження рівня захворюваності, працевтрат, своєчасного виявлення і лікування тих, хто захворів, найшвидшого відновлення їх здоров'я;

медикаменти - лікарські засоби (далі - ЛЗ), сироватки і вакцини, лікарська рослинна сировина, лікарські мінеральні води, дезінфекційні засоби тощо;

медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;

медичне забезпечення в СЗРУ - комплекс заходів, що проводиться Медичним центром СЗРУ (далі - Медичний центр) з метою відбору кандидатів на військову службу до СЗРУ за станом здоров'я, збереження та зміцнення здоров'я осіб, які перебувають на медичному обліку в закладі охорони здоров'я СЗРУ, надання їм необхідної медичної допомоги для найшвидшого відновлення працездатності після захворювань і травм;

медична карта амбулаторного хворого - форма первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

медичний облік - облік категорій осіб, які мають право отримувати медичну допомогу у закладі охорони здоров'я СЗРУ, що здійснюється згідно з цією Інструкцією, та інших закладах охорони здоров'я;

медичний огляд - огляд пацієнта лікарем з метою визначення стану його здоров'я;

пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога;

прикріплений контингент - особи, які перебувають на медичному обліку в закладі охорони здоров'я СЗРУ;

санітарно-протиепідемічна робота - комплекс заходів щодо збереження, покращення здоров'я та запобігання масовим захворюванням.

Інші поняття та терміни вживаються у цій Інструкції у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров'я.

1.3. Основними завданнями медичного забезпечення в мирний час є:

забезпечення високої бойової і мобілізаційної готовності сил і засобів медичної служби;

медичне забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів та закладів СЗРУ;

відбір кандидатів на військову службу до СЗРУ за станом здоров'я, збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців СЗРУ та інших осіб, які перебувають на медичному обліку в закладі охорони здоров'я СЗРУ, надання їм необхідної медичної допомоги для найшвидшого відновлення працездатності після захворювань і травм;

забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя СЗРУ;

забезпечення Медичного центру медичним майном;

організація навчання та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників закладу охорони здоров'я СЗРУ;

військово-медична підготовка, пропаганда гігієнічних знань та здорового способу життя.

II. Заклад охорони здоров'я СЗРУ

2.1. Надання медичної допомоги у СЗРУ покладається на Медичний центр.

2.2. Основними завданнями Медичного центру є організація, надання медичної допомоги прикріпленому контингенту, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

2.3. Головними напрямами діяльності Медичного центру є:

профілактика захворювань та надання кваліфікованої медичної допомоги прикріпленому контингенту;

проведення медичного огляду кандидатів на військову службу до СЗРУ, військовослужбовців та інших категорій осіб, які належать до прикріпленого контингенту;

здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у підрозділах та закладах СЗРУ.

2.4. Медичний персонал Медичного центру зобов'язаний:

сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню та лікуванню захворювань, надавати своєчасну кваліфіковану медичну допомогу;

не порушувати прав і законних інтересів прикріпленого контингенту;

постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;

не допускати захворювань прикріпленого контингенту, обумовлених застосуванням лікарських засобів.

III. Порядок надання медичної допомоги у Медичному центрі

3.1. Медична допомога у Медичному центрі надається відповідно до державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я в порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі:

нормативів надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

показників якості надання медичної допомоги;

нормативів пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

нормативів забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

показників санітарно-протиепідемічного благополуччя.

3.2. До прикріпленого контингенту належать такі категорії осіб:

військовослужбовці, в тому числі відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі;

державні службовці та працівники СЗРУ, які працюють за трудовим договором у СЗРУ;

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 08.07.2015 р. N 239,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я;

особи з числа військовослужбовців, які звільнилися із СЗРУ та мають статус:

ветеранів військової служби;

ветеранів війни;

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на медичне забезпечення відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

особи з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби за станом здоров'я, якщо отримані ними захворювання пов'язані з виконанням обов'язків військової служби.

3.3. Прикріплений контингент забезпечується в Медичному центрі безоплатною медичною допомогою.

Забезпечення прикріплених контингентів ЛЗ та ВМП здійснюється згідно з Локальним формуляром.

ЛЗ, визначені в Локальному формулярі, а в разі необхідності й інші ЛЗ, зазначені в Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року N 1071, відпускаються за рецептами лікарів закладу охорони здоров'я СЗРУ при амбулаторному лікуванні особам з числа прикріплених контингентів.

3.4. У разі потреби стаціонарне обстеження і лікування прикріпленого контингенту здійснюються у закладах охорони здоров'я інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, з якими СЗРУ укладено відповідні договори.

За відсутності за місцем проходження військової служби закладів охорони здоров'я інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, з якими СЗРУ укладено відповідні договори, чи відсутності відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, у невідкладних випадках, а також у разі відсутності у закладі охорони здоров'я СЗРУ фахівців необхідного профілю, кваліфікації, при лікуванні складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування тощо, медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок та в межах кошторисних призначень СЗРУ.

IV. Лікувально-профілактична робота

4.1. До лікувально-профілактичних заходів входять заходи, визначені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, а також:

постійне вивчення у підрозділах та закладах СЗРУ умов оперативно-службової діяльності військовослужбовців з метою виявлення факторів, що негативно впливають на їх стан здоров'я та є причиною виникнення захворювань і травм, розробка комплексних профілактичних заходів;

пропаганда здорового способу життя та гігієнічних знань;

диспансеризація та проведення динамічного нагляду прикріплених контингентів;

медичне забезпечення оперативно-службової діяльності військовослужбовців СЗРУ;

здійснення санітарно-епідемічного нагляду на об'єктах СЗРУ;

своєчасне виявлення осіб, що захворіли, надання їм необхідної медичної допомоги на амбулаторно-поліклінічному етапі та організації у разі потреби стаціонарного лікування;

контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних захворювань та отруєнь;

підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя прикріпленого контингенту, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) інфекційних хвороб;

проведення медичного огляду;

санітарно-просвітницька робота серед прикріпленого контингенту.

4.2. Лікувально-профілактичні заходи ґрунтуються на систематичному аналізі причин, рівня і структури поширеності захворювань, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інвалідності військовослужбовців СЗРУ, ефективності заходів з охорони здоров'я.

4.3. Основою лікувально-профілактичних заходів у СЗРУ є щорічна диспансеризація.

4.4. З метою своєчасного виявлення захворювань та збереження здоров'я прикріплені контингенти щороку проходять профілактичні медичні огляди в порядку, визначеному законодавством України.

V. Порядок прикріплення на медичне обслуговування. Організація медичного обліку

5.1. Прикріплення військовослужбовців на медичне обслуговування до Медичного центру проводиться за місцем проходження військової служби.

Заявка на прикріплення військовослужбовця на медичний облік, зразок якої наведено у додатку до цієї Інструкції, подається керівником структурного підрозділу, в якому військовослужбовець проходить військову службу, на ім'я начальника Медичного центру або його заступника з медико-санітарної роботи.

5.2. Прикріплення інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне забезпечення у Медичному центрі, здійснюється за місцем проживання шляхом особистого звернення до Медичного центру з наданням документів, які підтверджують їх статус, або на умовах, передбачених відповідними укладеними договорами із закладами охорони здоров'я інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів.

5.3. Облік прикріпленого контингенту СЗРУ, який перебуває на медичному забезпеченні, ведеться у Медичному центрі в порядку, установленому чинним законодавством України.

5.4. У Медичному центрі використовується облікова статистична документація згідно з чинним законодавством України.

5.5. Основним обліковим медичним документом є медична карта амбулаторного хворого.

5.6. Медичні карти амбулаторного хворого зберігаються у реєстратурі Медичного центру за номерним принципом. У випадку смерті пацієнта медична карта амбулаторного хворого зберігається у Медичному центрі протягом п'яти років, після чого знищується в установленому законодавством порядку.

5.7. Особа з числа прикріпленого контингенту, яка втратила право перебування на медичному обліку в закладі охорони здоров'я СЗРУ, знімається з обліку. Їй особисто (а за неможливості законному представнику або членам сім'ї) передаються медична карта амбулаторного хворого та інші медичні документи.

 

Начальник Медичного центру
Служби зовнішньої розвідки України

О. Перерва

 

ЗАЯВКА
на прикріплення на медичний облік

Прошу Вас взяти на медичний облік _______________________________________________________
                                                                                                                             (найменування посади)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця

Рік народження

Місце проживання

Примітка

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, військове звання (за наявності), підпис, ініціал імені та прізвище керівника структурного підрозділу)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос