Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений, отвечающих за реализацию государственной молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских, районных, районных в городах государственных администраций, органов местного самоуправления и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи

Министерство социальной политики Украины, Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 28.07.2014 № 2460/502
действует с 02.09.2014

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2014

м. Київ

N 2460/502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 950/25727

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Відповідно до статті 4 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", статей 7, 16 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", підпункту 2 пункту 4, пунктів 7, 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України 06 квітня 2011 року N 389, Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 573, та з метою забезпечення соціальної профілактики, захисту, формування позитивної поведінки, здорового способу життя та зайнятості молоді

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Порядок), що додається.

2. Структурним підрозділам, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити дотримання норм цього Порядку та щороку до 20 лютого подавати інформацію про стан виконання цього наказу до Міністерства молоді та спорту України та до Міністерства соціальної політики України відповідно.

3. Департаменту молодіжної політики та комунікацій Міністерства молоді та спорту України (Коляда В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра молоді та спорту України Вишняка А. В. та заступника Міністра соціальної політики України Федорович Н. В.

 

Міністр
молоді та спорту України

Д. Булатов

Міністр
соціальної політики України

Л. Денісова

 

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - структурні підрозділи) та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) щодо підтримки соціальних ініціатив молоді, здійснення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання потраплянню молоді та молодих сімей у складні життєві обставини, формування у них позитивної поведінки, з метою формування здорового способу життя.

2. Структурні підрозділи та центри керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Порядком.

3. Механізмом взаємодії є:

обмін письмовою та усною інформацією;

проведення спільних заходів (конференції, робочі зустрічі, наради, засідання за круглим столом, семінари, тренінги тощо);

підведення підсумків роботи;

підготовка методичних рекомендацій.

За потреби кожен із суб'єктів взаємодії ініціює проведення спільних зустрічей, нарад чи інших заходів для вирішення нагальних питань соціального становлення молоді.

4. Функції структурних підрозділів:

сприяння роботі молодіжних громадських організацій із забезпечення зайнятості молоді, пропаганди здорового і безпечного способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

сприяння впровадженню в адміністративно-територіальних одиницях механізму соціального замовлення та залучення громадських організацій до надання соціальних послуг молоді з особливими потребами, ВІЛ-інфікованій молоді, а також молоді з різними формами наркотичної залежності з метою її правового захисту, соціальної адаптації та соціального становлення;

проведення виховних, інформаційних, культурологічних та науково-методичних програм та заходів у молодіжній сфері (конкурси, ігри, турніри, виставки, пленери, акції, фестивалі, конференції, форуми, конгреси, засідання за круглим столом, семінари, тренінги тощо);

розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами про надання соціальних послуг молоді;

проведення навчально-практичних семінарів для спеціалістів центрів з питань соціальної підтримки найбільш уразливих категорій молоді, розробки інформаційно-методичних матеріалів;

залучення спеціалістів центрів до розробки методичних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення роботи з розв'язання проблем молоді з особливими потребами, ВІЛ-інфікованої молоді, молоді з різними формами наркотичної залежності.

5. Функції центрів:

виявлення молоді (молодих сімей), яка(і) перебуває(ють) у складних життєвих обставинах;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню молоді у складні життєві обставини;

надання молоді (молодим сім'ям), яка(і) перебуває(ють) у складних життєвих обставинах, соціальних послуг;

забезпечення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованої молоді та молоді з різними формами наркотичної залежності;

забезпечення інформування молоді про можливість стати учасниками соціально-просвітницьких, спортивно-оздоровчих заходів, що проводяться структурними підрозділами;

проведення консультацій серед молоді за місцем проживання щодо позитивної поведінки, здорового способу життя;

розповсюдження соціальної реклами щодо формування позитивної поведінки, здорового способу життя, надання соціальних послуг молоді.

 

Заступник директора Департаменту
молодіжної політики та комунікацій -
начальник відділу сприяння зайнятості
та утвердження здорового способу життя
молоді Міністерства молоді та спорту

В. С. Коляда

Директор Департаменту усиновлення
та захисту прав дітей Міністерства
соціальної політики

Р. С. Колбаса

Опрос