Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка упрощенной идентификации юридических лиц аккредитованными центрами сертификации ключей

Минюст, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 11.08.2014 № 1312/5/377
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014

м. Київ

N 1312/5/377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 947/25724

Про затвердження Тимчасового порядку спрощеної ідентифікації юридичних осіб акредитованими центрами сертифікації ключів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 11 квітня 2016 року N 1080/5/263)

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, підпунктів 7 та 11 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, та з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів юридичних осіб, зареєстрованих на територіях Донецької та Луганської областей, у зв'язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась в цих областях,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Тимчасовий порядок спрощеної ідентифікації юридичних осіб акредитованими центрами сертифікації ключів (далі - Тимчасовий порядок), що додається.

2. Встановити, що акредитовані центри сертифікації ключів застосовують Тимчасовий порядок, затверджений пунктом 1 цього наказу, для ідентифікації юридичних осіб, зареєстрованих на територіях Донецької та Луганської областей, установчі документи яких втрачені, а також фізичних осіб - представників таких юридичних осіб.

3. Встановити, що акредитовані центри сертифікації ключів, які надають послуги електронного цифрового підпису юридичним особам, що зареєстровані на територіях Донецької та Луганської областей та звернулись до акредитованого центру сертифікації ключів за формуванням посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, забезпечують внесення відповідних змін до власних регламентів робіт та їх погодження в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (Костенко О. В.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Бондарчука І. В. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Корнейка О. В.

 

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

 

Тимчасовий порядок
спрощеної ідентифікації юридичних осіб акредитованими центрами сертифікації ключів

1. Цей Тимчасовий порядок поширюється на акредитовані центри сертифікації ключів, які надають послуги електронного цифрового підпису юридичним особам, що зареєстровані на територіях Донецької та Луганської областей та звернулись до акредитованого центру сертифікації ключів за формуванням посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, установчі документи яких втрачені.

2. У разі вимушеної відсутності в юридичної особи установчих документів (положення, статуту юридичної особи тощо) або копій таких документів, які нотаріально посвідчені відповідно до законодавства, встановлення юридичної особи та повноваження фізичної особи - представника юридичної особи з категорії осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу в правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, допускається з використанням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру або веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру (далі - інформаційний ресурс Єдиного державного реєстру).

3. Акредитований центр сертифікації ключів забезпечує зазначення заявником у заяві на формування посиленого сертифіката відкритого ключа обставин втрати установчих документів.

4. Встановлення фізичної особи під час звернення до акредитованого центру сертифікації ключів здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює).

Посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час звернення до акредитованого центру сертифікації ключів.

5. Для додаткового підтвердження повноважень представника юридичної особи з категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, у разі вимушеної відсутності в заявника установчих документів акредитований центр сертифікації ключів може запросити у заявника документ, виданий банком (відокремленим підрозділом, що здійснює банківську діяльність від імені банку), який містить ідентифікаційні дані, що підтверджують повноваження представника юридичної особи, надані банку під час відкриття поточного рахунку юридичної особи.

6. Встановлення повноважень фізичної особи - представника заявника, який не належить до категорій осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється відповідно до законодавства.

7. У разі вимушеної відсутності в заявника документів, що відповідно до законодавства підтверджують факт належності до юридичної особи фізичної особи з категорій осіб, не зазначених у пункті 2 цього Порядку, достатнім підтвердженням такого факту є внесення уповноваженим представником юридичної особи з категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, відповідних даних про цих фізичних осіб до заяв на формування посилених сертифікатів відкритих ключів.

8. У разі використання для встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, інформації з інформаційного ресурсу Єдиного державного реєстру акредитований центр сертифікації ключів забезпечує зберігання отриманих даних у вигляді роздрукованого документа на паперовому носії або електронного документа, в якому відображається інформація в обсязі, що є достатнім для заповнення реквізитів посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, сформованого для представника юридичної особи.

Допускається формування документів на паперових носіях та електронних документів із використанням графічних файлів, отриманих за результатами копіювання зображення екрана автоматизованого робочого місця, з якого здійснено доступ до інформаційного ресурсу Єдиного державного реєстру під час встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

9. На паперовому документі проставляються дата та час встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, та особистий підпис посадової особи акредитованого центру сертифікації ключів, яка відповідає за встановлення фізичних та юридичних осіб під час формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів та безпосередньо здійснювала встановлення особи.

Паперові документи долучаються акредитованим центром сертифікації ключів до особової справи заявника.

10. У разі створення електронного документа на документ накладається електронний цифровий підпис посадової особи акредитованого центру сертифікації ключів, яка відповідає за встановлення фізичних та юридичних осіб під час формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів та безпосередньо здійснювала встановлення особи.

До електронного документа додається позначка часу.

11. Акредитований центр сертифікації ключів здійснює централізоване зберігання електронних документів, отриманих за результатами процедури встановлення юридичної особи та її представника, протягом строку зберігання, встановленого для документів особової справи заявника.

 

Начальник Управління
функціонування центрального
засвідчувального органу
Міністерства юстиції України

О. В. Костенко

Директор Департаменту криптографічного
захисту інформації Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

А. І. Пушкарьов

Опрос