Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства юстиции Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 03 декабря 2012 года N 1779/5/748

Минюст, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 05.08.2014 № 1283/5/291
действует с 19.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2014

м. Київ

N 1283/5/291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2014 р. за N 933/25710

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 1779/5/748

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та пункту 9 Порядку надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року N 118,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 1779/5/748 "Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за N 2056/22368, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Мостовій І. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ємельянову І. І. та заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Дикуна А. Є.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр аграрної політики
та продовольства України

І. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

 

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 1779/5/748 "Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав"

1. У Регламенті надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженому наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 1779/5/748, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за N 2056/22369:

1) у пункті 5:

після слів "інформаційні файли" доповнити пункт знаком та словами "/ файли повідомлень про помилку";

слово "обмінних" замінити словом "таких";

2) у пункті 6:

абзац перший після слів "протягом дня земельні ділянки," доповнити словами "зміни/виправлення, внесені до записів,";

абзац другий після слів "прав на земельні ділянки," доповнити словами "зміни/виправлення, внесені до записів,";

3) після пункту 6 доповнити Регламент новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Інформаційний файл не обробляється, якщо:

порушена загальна структура XML-файла;

файл надіслано повторно;

виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;

помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.

У випадку, якщо частина відомостей з інформаційного файла не відповідає вимогам, установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів помилок для відомостей, що не були оброблені (в елементі "Помилки у відомостях").

8. Надання інформаційних файлів, файлів повідомлень про помилку відбувається через сервер обміну - файловий сервер, який працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows XP або вище. Сервер обміну розгортається Держземагентством України, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування.

Доступ до сервера обміну відбувається з використанням ftps-протоколу (FileZilla Server).".

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 9 - 11;

4) у пункті 9 цифру "3" замінити цифрою "5";

5) додатки 1 - 3 до цього Регламенту викласти в новій редакції, що додаються;

6) доповнити Регламент новими додатками 4, 5, що додаються.

2. У Регламенті надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки, затвердженому наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 1779/5/748, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за N 2057/22369:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Файл запитів / файл відповідей не обробляється, якщо:

порушена загальна структура XML-файла;

файл надіслано повторно;

виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;

помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.

У випадку, якщо частина відповідей з файла відповідей не відповідає вимогам, установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів помилок для відповідей, що не були оброблені (в елементі "Помилки у відповідях").";

2) додатки 1, 2 до цього Регламенту викласти в новій редакції, що додаються;

3) у додатках 3, 4 до цього Регламенту назву колонки "Обов'язковість" доповнити словами "в XSD-схемі".

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції

І. О. Мостова

Директор Департаменту землеробства
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Т. І. Лазарь

 

Структура даних інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки

Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується таким чином: DZKRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

DzkData

0.1

Версія формату файла

[набір 3]2
{1-10}

Обов'язковий

 

Version

0.2

Ідентифікатор файла

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (0..*)

DzkData:GroundAreas:GroundArea

1.1

Дата державної реєстрації

Дата

Обов'язковий

 

RegDate

1.2

Час державної реєстрації

Час

Обов'язковий

Вказується у форматі (HH24:MI:SS)

RegTime

1.3

Орган, що здійснив державну реєстрацію

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Organization

1.4

Стан запису

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується поточний стан запису про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Приймає значення: "зареєстровано", "скасовано", "помилковий"

State

2

Відомості про земельну ділянку

 

2.1

Кадастровий номер

[0-9][:]
{19-22}

Обов'язковий

 

KadNum

2.2

Кадастровий номер за результатом виправлення

[0-9][:]
{19-22}

 

Вказується у випадку зміни/виправлення кадастрового номера.
Зазначається кадастровий номер за результатом зміни/виправлення

KadNumV

2.3

Площа

[0-9][,]
{1-28}

Обов'язковий

 

Area

2.4

Одиниці виміру

(га)

Обов'язковий

 

AreaUnit

2.5

Місце розташування

GroundArea: ParcelLocationInfo

2.5.1

Регіон

Адміністративно-територіальна одиниця 1-го рівня
{1-250}

Обов'язковий

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

Region

2.5.2

Район

Адміністративно-територіальна одиниця 2-го рівня
{1-250}

Обов'язковий

 

District

2.5.3

Населений пункт

Адміністративно-територіальна одиниця 3-го рівня
{1-250}

 

 

Settlement

2.5.4

Додаткові відомості

[набір 3]
{1-1000}

 

 

AdditionalInfoBlock

2.5.5

Адреса

ParcelLocationInfo: ParcelAddress

2.5.5.1

Тип вулиці

[набір 3]
{1-250}

 

 

StreetType

2.5.5.2

Назва вулиці

[набір 3]
{1-250}

 

 

StreetName

2.5.5.3

Номер будинку

[набір 3]
{1-10}

 

 

Building

2.5.5.4

Номер корпусу

[набір 3]
{1-10}

 

 

Block

2.6

Кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки

 

2.6.1

Графічне зображення

Бінарний файл у форматі JPEG для кольорових. TIFF CCITTGroup4 для чорно-білих

Обов'язковий

 

GroundArea: PlanImage

2.6.2

Структурована інформація щодо кадастрового плану

GroundArea: PlanStructured

2.6.2.1

Цільове призначення земельної ділянки

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Purpose

3

Відомості про операцію (1..1)
(обов'язковий елемент)

GroundArea: Operation

3.1

Дата операції

Дата

Обов'язковий

Вказується дата виконання операції щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційний запис, виправлення помилок

OperationDate

3.2

Час операції

Час

Обов'язковий

Вказується у форматі (HH24:MI:SS)

OperationTime

3.3

Назва операції

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

Приймає значення: "реєстрація", "скасування реєстрації", "внесення змін", "виправлення помилок"

Name

3.4

Орган, що здійснив операцію

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

Вказується назва органу, що вніс запис щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційний запис, виправлення помилок

Organization

3.5

Суть змін, виявлених технічних помилок

[набір 3]
{1-2000}

 

Вказуються відомості про документ, у якому виявлено технічну помилку

EssenceErrors

3.6

Вид та найменування документа, в який внесено зміни, виправлення

[набір 3]
{1-1000}

 

 

KindNameDoc

3.7

Підстава для скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

[набір 3]
{1-1000}

 

 

CancelCause

3.8

Дата скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

Дата

 

 

CancelDate

3.9

Кадастрові номери земельних ділянок

[0-9] [:,]
{1-1000}

 

Вказуються кадастрові номери земельних ділянок у результаті поділу, виділу частки, об'єднання яких утворилася земельна ділянка, щодо якої проведена державна реєстрація. Кадастрові номери розділяються комою

CancelKadNum

4

Відомості про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки або її частини (0..*)

DzkData: RestrictionInfo

4.1

Дата державної реєстрації обмеження

Дата

 

 

RestrictionDate

4.2

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

[набір 3]
{1-1000}

 

 

RestrictionOrganization

4.3

Стан запису про обмеження

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується поточний стан запису про реєстрацію обмеження. Приймає значення: "зареєстровано", "скасовано", "помилковий"

RestrictionState

4.4

Назва обмеження

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 1051

RestrictionName

4.5

Код обмеження

[0-9][.]
{2-7}

 

Вказується згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 1051

RestrictionCode

4.6

Номер обмеження

[0-9][:]
{26}

 

Вказується номер обмеження у використанні земельної ділянки або її частини у форматі: кадастровий номер земельної ділянки{22}: номер обмеження {3}

RestrictionNum

4.7

Площа території дії обмеження

[0-9][,]
{1-28}

 

 

RestrictionArea

4.8

Одиниці виміру

(га)

 

 

RestrictionAreaUnit

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь
эюя
та пробіл;

[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

 

Структура даних інформаційного файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки

Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується таким чином: RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RrpData

0.1

Версія формату файла

[набір 3]2
{1-10}

Обов'язковий

 

Version

0.2

Ідентифікатор файла

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відомості про ОНМ (0..*)

RrpData:ONMs:ONM

1.1

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна

[0-9]
{1-28}

 

Вказується, крім випадку реєстрації у спеціальному розділі

RegNum

1.2

Кадастровий номер земельної ділянки

[0-9][:]
{19-22}

 

Вказується, крім випадку реєстрації у спеціальному розділі

KadNum

1.3

Стан запису про об'єкт нерухомого майна

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "зареєстровано", "закрито", "скасовано", "помилковий"

State

1.4

Цільове призначення земельної ділянки

xs:string
{1-1000}

 

Вказується, якщо атрибут "Вид іншого речового права" має значення "право оренди земельної ділянки"

Purpose

2

Відомості про право власності (0..1)

 

ONM:Right
(з атрибутом type="PossessionRight")

2.0

Номер запису про право власності

[0-9]
{1-28}

Обов'язковий

 

RegNum

2.1

Дата державної реєстрації права власності

Дата і час

Обов'язковий

 

RegDate

2.2

Орган державної реєстрації прав

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

 

Organization

2.3

Форма власності

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

 

OwnershipForm

2.4

Вид спільної власності

[набір 3]
{1-250}

 

Приймає значення: "спільна сумісна", "спільна часткова"

CommonOwnershipType

2.5

Розмір частки

[0-9][,] [/]
{1-20}

 

 

Part

2.6

Стан запису про право

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "зареєстровано", "припинено", "скасовано", "помилковий"

State

2.7

Відомості про суб'єктів права власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права

PossessionRight:Subjects

2.8

Відомості про суб'єктів права власності, від яких перейшло право власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права (вказується, якщо атрибут "Вид спільної власності" має значення "спільна сумісна" або "спільна часткова")

PossessionRight:Subjects

3

Відомості про інше речове право (0..1).
Відноситься до елемента ONM

ONM:Right
(з атрибутом type="OtherRight")

3.1

Номер запису про інше речове право

[0-9]
{1-28}

Обов'язковий

 

RegNum

3.2

Номер обмеження

[0-9][:]
{26}

 

Вказується номер обмеження у використанні земельної ділянки або її частини, на яку зареєстроване інше речове право

RestrictionNum

3.3

Дата державної реєстрації іншого речового права

Дата і час

Обов'язковий

 

RegDate

3.4

Орган державної реєстрації прав

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

 

Organization

3.5

Вид іншого речового права

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення з переліку3

OtherRightType

3.6

Доповнення до виду

[набір 3]
{1-250}

 

 

OtherRightTypeAdditional

3.7

Ознака "Безстрокове"

Так/Ні

 

 

HasExpirationDate

3.8

Строк дії

[набір 3]
{1-250}

 

 

ExpirationDate

3.9

Стан запису про інше речове право

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "зареєстровано", "припинено", "скасовано", "погашено", "помилковий"

State

3.10

Відомості про суб'єктів іншого речового права (0..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права

OtherRight:Subjects

4

Відомості про суб'єктів права

Subject

4.1

Тип особи

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "фізична особа", "юридична особа"

PersonType

4.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}

 

 

SubjectType

 

Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="PhysicalPerson")

4.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

4.2.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

[0-9]
{10}

 

Вказується у разі відсутності відомостей про документ, що посвідчує особу
(атрибути 4.2.3 - 4.2.6)

Code

4.2.3

Тип документа

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується у разі відсутності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(атрибут 4.2.2)

Document. Type

4.2.4

Серія та номер документа

[набір 3]
{1-50}

 

Document.Number

4.2.5

Дата видачі

Дата

 

Document.IssueDate

4.2.6

Видавник

[набір 3]
{1-1000}

 

Document.Issuer

 

Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="JuridicalPerson")

4.2.7

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

4.2.8

Податковий номер

[0-9]
{8-12}

Обов'язковий

Вказується код за ЄДРПОУ

Code

5

Відомості про операцію (1..1)
(обов'язковий елемент)

ONM:Operation

5.1

Дата операції

Дата та час

Обов'язковий

Вказуються дата та час виконання операції з сутністю, що передається

OperationDate

5.2

Назва операції

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "реєстрація", "скасування реєстрації", "внесення змін", "виправлення помилок"

Name

5.3

Орган, що виконав операцію

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується орган, який виконав операцію з сутністю, що передається

Organization

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'-
(),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
та пробіл;
[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

3 Значення з переліку: право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право постійного користування земельною ділянкою, право оренди/суборенди земельної ділянки.

 

Структура файла повідомлень про помилку обробки файла про зареєстровані земельні ділянки

Назва файла повідомлень формується таким чином: ERR_DZKRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

LandErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла помилок

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID
(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)

 

2.1

Ім'я помилкового файла про зареєстровану земельну ділянку

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

FileName

2.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - Порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла;
6 - частина відомостей з файла не відповідає вимогам, установленим Протоколом
(відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженню щодо вмісту полів)

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1-1000}

 

 

ErrorMsg

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

 

Структура файла повідомлень про помилку обробки файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки

Назва файла повідомлень формується таким чином: ERR_RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RightsErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла помилок

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID
(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)

 

2.1

Ім'я помилкового файла про зареєстровані речові права на земельну ділянку

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

FileName

2.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - Порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла;
6 - частина відомостей з файла не відповідає вимогам, установленим Протоколом
(відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженню щодо вмісту полів)

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1-1000}

 

 

ErrorMsg

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

 

Журнал обліку переданих/отриманих файлів

N
з/п

Назва інформаційного файла

Тип файла*

Дата, час формування файла

Дата, час завантаження файла

Результат обробки файла

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* Тип файла: про зареєстровані речові права/про зареєстровані земельні ділянки.

 

Структура файла запитів державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо надання інформації про земельні ділянки

Назва файла запитів формується таким чином: QRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RequestsData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла запитів

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Запит - опис запиту (1..*)

Data:Requests: Request

1.1

Номер запиту

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

RequestID

1.2

Дата запиту

xs:DateTime

Обов'язковий

 

RequestDate

1.3

Кадастровий номер земельної ділянки

xs:string
{19-22}

Обов'язковий

 

KadNum

1.4

Відомості про суб'єктів права

Subject

1.4.1

Тип особи

[набір 3]2
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "фізична особа", "юридична особа"

 

1.4.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}

 

Приймає значення: "власник", "користувач"

SubjectType

 

Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="PhysicalPerson")

1.4.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

 

Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="JuridicalPerson")

1.4.2.2

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

1.5

П. І. Б. державного реєстратора прав на нерухоме майно, що сформував запит

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

ReqEmpName

1.6

Назва органу державної реєстрації прав

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

ReqOrgName

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь
эюя
та пробіл;

[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

 

Структура файла відповідей на запити державних реєстраторів прав на нерухоме майно

Назва файла відповідей формується таким чином: ARRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

ResponseData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла відповідей

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відповідь - опис відповіді (1..*)

Data:Responses: Response

1.1

Номер запиту

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

RequestID

1.2

Номер відповіді

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

ResponseID

1.3

Дата відповіді

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ResponseDate

1.4

Результат обробки запиту

xs:int

Обов'язковий

0 - інформацію надано у файлі відповідей;
1 - інформація за заданими параметрами відсутня;
2 - земельну ділянку неможливо однозначно ідентифікувати;
3 - незаповнені або некоректно заповнені поля

Result

2

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
(актуальні дані)

Response: GroundArea

2.1

Дата державної реєстрації

xs:DateTime

Обов'язковий

Вказується дата, яка зазначена на державному акті: дата державної реєстрації/дата державної реєстрації державного акта/дата видачі державного акта

RegDate

2.2

Орган, що здійснив державну реєстрацію

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

Organization

2.3

Стан запису

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Поточний стан запису про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Може приймати значення: "зареєстровано", "скасовано"

State

3

Відомості про земельну ділянку

 

3.1

Кадастровий номер

xs:string
{19-22}

 

 

KadNum

3.2

Площа

xs:decimal

Обов'язковий

 

Area

3.3

Одиниці виміру

xs:string
(га)

Обов'язковий

 

AreaUnit

3.4

Місце розташування

GroundArea: ParcelLocationInfo

3.4.1

Регіон

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

Region

3.4.2

Район

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

District

3.4.3

Населений пункт

xs:string
{1-250}

 

 

Settlement

3.4.4

Додаткові відомості

xs:string
{1-1000}

 

 

AdditionalInfoBlock

3.4.5

Адреса
(обов'язковий у разі наявності)

ParcelLocationInfo: ParcelAddress

3.4.5.1

Тип вулиці

xs:string
{1-250}

 

 

StreetType

3.4.5.2

Назва вулиці

xs:string
{1-250}

 

 

StreetName

3.4.5.3

Номер будинку

xs:string
{1-10}

 

 

Building

3.4.5.4

Номер корпусу

xs:string
{1-10}

 

 

Block

3.5

Цільове призначення земельної ділянки

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

Purpose

4

Відомості про право власності (0..1)
(актуальні відомості)

ONM:Right
(з атрибутом type="PossessionRight")

4.1

Дата державної реєстрації права власності

Дата

Обов'язковий

 

RegDate

4.2

Форма власності

[набір 3]2
{1-250}

Обов'язковий

 

OwnershipForm

4.3

Вид спільної власності

[набір 3]
{1-250}

 

Приймає значення: "спільна сумісна", "спільна часткова"

CommonOwnershipType

4.4

Розмір частки

[0-9][,] [/]
{1-20}

 

 

Part

4.5

Відомості про суб'єктів права (1..*).
Згідно з пунктом 6 Відомостей про суб'єктів права

PossessionRight:Subjects

4.6

Відомості про документ, що посвідчує право власності (1..*).
Згідно з пунктом 7

Right:Docs:Doc

5

Відомості про інше речове право (0..*)
(актуальні відомості)

ONM:Right
(з атрибутом type="OtherRight")

5.1

Дата державної реєстрації іншого речового права

Дата

Обов'язковий

 

RegDate

5.2

Вид іншого речового права

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення щодо прав, зареєстрованих у Державному реєстрі земель до 01 січня 2013 року, з переліку3

OtherRightType

5.3

Ознака "Безстрокове"

Так/Ні

 

 

HasExpirationDate

5.4

Строк дії

[набір 3]
{1-250}

 

 

ExpirationDate

5.5

Розмір орендної плати

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується за наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора, якщо вид іншого речового права приймає значення: право оренди/суборенди земельної ділянки

Rozmir

5.6

Відомості про суб'єктів іншого речового права (1..*).
Згідно з пунктом 6 Відомостей про суб'єктів права

OtherRight:Subjects

5.7

Відомості про документ, що посвідчує інше речове право (1..*).
Згідно з пунктом 7

OtherRight:Docs:Doc

6

Відомості про суб'єктів права

Subject

6.1

Тип особи

 

Обов'язковий

Приймає значення: "фізична особа", "юридична особа"

 

6.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "власник", "користувач"

SubjectType

 

Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="PhysicalPerson")

6.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

6.2.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

[0-9] {10}

 

Вказується за відсутності відомостей про документ, що посвідчує особу
(атрибути 6.2.3 - 6.2.6)

Code

6.2.3

Тип документа

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується назва документа, що посвідчує особу, у разі відсутності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(атрибут 6.2.2)

Document. Type

6.2.4

Серія та номер документа

[набір 3]
{1-50}

 

Document.Number

6.2.5

Дата видачі

Дата

 

Document.IssueDate

6.2.6

Видавник

[набір 3]
{1-1000}

 

Document.Issuer

 

Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="JuridicalPerson")

6.2.7

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

6.2.8

Податковий номер

[0-9] {8-12}

Обов'язковий

Вказується код за ЄДРПОУ

Code

7

Дані про документ, що посвідчує право

Doc

7.1

Тип документа

xs:string
{1-240}

Обов'язковий

 

doc_type

7.2

Дата видачі документа

xs:date

Обов'язковий

 

doc_date

7.3

Серія та номер документа

xs:string
{1-50}

 

Вказується у разі наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора

doc_num

7.4

Ким виданий документ

xs:string
{1-1000}

 

Вказується у разі наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора

doc_issue

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь
эюя
та пробіл;

[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

3 Значення з переліку: право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право постійного користування земельною ділянкою, право оренди/суборенди земельної ділянки.

____________

Опрос