Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм первичной учетной документации и инструкций по их заполнению

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 21.07.2014 № 511
действует с 29.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014

м. Київ

N 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 922/25699

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) форму первинної облікової документації N 103-2/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я", що додається;

2) Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 103-2/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я", що додається;

3) форму первинної облікової документації N 103-3/о "Журнал обліку актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку", що додається;

4) Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 103-3/о "Журнал обліку актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку", що додається;

5) форму первинної облікової документації N 103-4/о "Журнал обліку заяв батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я", що додається;

6) Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 103-4/о "Журнал обліку заяв батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я", що додається;

7) форму первинної облікової документації N 103-5/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я", що додається;

8) Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 103-5/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я", що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" (М. Голубчиков) забезпечити Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затвердженими формами первинної облікової документації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Лазоришинця.

 

Міністр

О. Мусій

 

  

Журнал
обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

 

Закінчено "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Дата складання Акта (число, місяць, рік)

П. І. Б., посада(и), звання особи(іб), якою(ими) складено Акт

П. І. Б. осіб, у присутності яких складено Акт

П. І. Б. дитини (за наявності), яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

Дата народження дитини (число, місяць, рік), покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

П. І. Б. батьків (матері або батька), або інших родичів, або законного представника дитини, яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, та місце їхнього проживання (перебування) (адреса)

Найменування та місцезнаходження органів опіки та піклування, куди направлено Акт

Дата направлення Акта до органів опіки та піклування (число, місяць, рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 103-2/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 103-2/о "Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я" (далі - форма N 103-2/о).

2. Форма N 103-2/о заповнюється особою закладу охорони здоров'я, відповідальною за облік форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров'я (далі - форми документів).

3. У верхньому лівому кутку форми вказується найменування закладу охорони здоров'я, яким здійснюється облік форм документів.

4. У графі 1 зазначається порядковий номер запису.

5. У графі 2 вказується дата складання акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17 грудня 2013 року N 1095/1239 "Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за N 73/24850 (далі - Акт), зазначаються число, місяць, рік.

6. У графі 3 вказуються прізвище(а), ім'я (імена), по батькові, посада(и), звання особи(іб), якою(ими) складено Акт.

7. У графі 4 зазначаються прізвище(а), ім'я (імена), по батькові, посада(и), особи(іб), у присутності якої(их) складено Акт.

8. У графі 5 вказуються прізвище, ім'я, по батькові дитини (за наявності), яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я (на підставі медичної карти стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 661/20974) або карти розвитку новонародженого (форма N 097/о, затверджена наказом МОЗ України від 26 липня 1999 року N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів")).

9. У графі 6 зазначається дата народження дитини, яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, вказуються число, місяць, рік (на підставі медичної карти стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 661/20974) або карти розвитку новонародженого (форма N 097/о, затверджена наказом МОЗ України від 26 липня 1999 року N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів")).

10. У графі 7 вказуються прізвища(е), імена (ім'я), по батькові батьків (матері або батька), або інших родичів, або законного представника дитини, яку покинуто в пологову будинку, іншому закладі охорони здоров'я.

11. У графі 8 вказуються найменування і місцезнаходження органів опіки та піклування, куди направлено Акт.

12. У графі 9 зазначається дата направлення Акта до органів опіки та піклування (число, місяць, рік).

13. Форма N 103-2/о повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров'я та підписом його керівника.

14. Строк зберігання форми N 103-2/о - 25 років.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос