Идет загрузка документа (344 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отпуска вещевого имущества и применения норм обеспечения вещевым имуществом в мирное время в Службе безопасности Украины

СБУ
Порядок, Приказ от 17.07.2014 № 396
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

17.07.2014

м. Київ

N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2014 р. за N 901/25678

Про затвердження Порядку відпуску речового майна та застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час в Службі безпеки України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 10 листопада 2016 року N 584)

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України", постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час", з метою задоволення потреб у речовому забезпеченні військовослужбовців Служби безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відпуску речового майна та застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Наливайченко

 

ПОРЯДОК
відпуску речового майна та застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час в Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру відпуску речового майна підрозділам Центрального управління, регіональним органам, закладам, установам, військовому навчальному підрозділу Служби безпеки України, який функціонує у складі вищого навчального закладу, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - органи, підрозділи, заклади), застосування в Службі безпеки України (далі - СБУ) Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 (далі - Положення-1444), а також встановлює норми утримання речового майна на одного військовослужбовця та порядок вибракування речового майна.

1.2. Забезпечення речовим майном здійснюється відповідно до Положення-1444 та включає:

1) забезпечення:

обмундируванням, взуттям, натільною білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, предметами індивідуального захисту, тканинами, нагрудними знаками і знаками розрізнення, санітарно-господарським майном, спортивним інвентарем та лазнево-пральним обслуговуванням;

шевсько-взуттєвим обладнанням, інструментом, запасними частинами до обладнання та іншим необхідним інвентарним майном;

матеріалами для пошиття та ремонту речового майна;

відповідними книгами обліку та реєстрації, форми яких наведені у додатках 1 - 3 до цього Порядку;

бойовими прапорами;

іншим необхідним майном;

2) створення та утримання запасів речового майна;

3) організацію та проведення ремонту речового майна і технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу;

4) фінансове планування речового забезпечення;

5) ведення обліку та звітності з речового забезпечення органів, підрозділів, закладів;

6) контроль за витратами матеріальних засобів, виділених для речового забезпечення органів, підрозділів, закладів.

1.3. Речове майно за якісним станом поділяється на три категорії:

1) перша категорія - нове майно;

2) друга категорія:

предмети особистого користування (які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання), строки носіння яких не вичерпані;

предмети особистого користування курсантів вищих військових навчальних закладів СБУ та військових навчальних підрозділів СБУ, що функціонують у складі вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ), строки носіння яких вичерпані, але які придатні для використання без ремонту або після ремонту;

інвентарне майно, натільна і тепла білизна курсантів ВВНЗ, які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання та придатні для подальшого використання без ремонту або після ремонту;

шевсько-взуттєве обладнання, інструмент, обладнання складів, спортивний інвентар, намети, які були використані або перебувають в експлуатації і які придатні до використання без ремонту чи після ремонту;

3) третя категорія - майно, строки носіння (експлуатації) якого вичерпані і яке не придатне для подальшого використання за прямим призначенням.

Речове майно третьої категорії підлягає списанню в установленому законодавством порядку.

1.4. Переведення речового майна з однієї категорії до іншої здійснюється:

з першої до другої - на підставі відповідних відомостей і накладних на видачу майна, форми яких наведені у додатках 4 - 6 до цього Порядку;

з другої до третьої категорії - на підставі відповідного акта зміни якісного стану, форма якого наведена у додатку 7 до цього Порядку.

1.5. Окремі предмети речового майна та витратні матеріали (рукавички і рукавиці, за винятком хутряних і шкіряних, шкарпетки, краватки, знаки розрізнення, нитки, фурнітура, ремонтні та мийні засоби, нафталін, крем взуттєвий, мотузки, щітки для одягу та взуття) на категорії не поділяються і після видачі для носіння (експлуатації) списуються в межах норм з книг і карток обліку підрозділу прямою витратою.

1.6. Строки носіння або експлуатації та порядок використання предметів речового майна застарілих зразків і майна з перевищеними строками зберігання встановлюються та змінюються за письмовим рішенням керівника підрозділу господарського забезпечення Центрального управління Служби безпеки України.

II. Порядок відпуску речового майна органам, підрозділам, закладам

2.1. Речове майно заготовлюється централізовано підрозділом господарського забезпечення Центрального управління Служби безпеки України (далі - ПГЗ) на підставі заявок органів, підрозділів, закладів. Окремі предмети речового майна за погодженням з ПГЗ заготовляють органи, підрозділи, заклади на місцях за рахунок виділених коштів на зазначені цілі.

2.2. Забезпечення речовим майном здійснюється ПГЗ за схемою: ПГЗ - служба господарського забезпечення - відділ господарського забезпечення або сектор господарського забезпечення (далі - господарський підрозділ) органу, підрозділу, закладу - військовослужбовець.

ПГЗ здійснює придбання та доведення норм забезпечення обмундируванням та тканинами для його пошиття, форменим взуттям, постільною та натільної білизною, спеціальним одягом, спорядженням, а також нарукавними знаками, емблемами та знаками розрізнення.

2.3. Забезпечення речовим майном здійснюється за планами постачання, які розробляє ПГЗ та затверджує керівник цього підрозділу.

2.4. Розрахунок потреби у речовому майні у планах постачання на мирний час для органів, підрозділів, закладів здійснюється за нормами забезпечення речовим майном на чисельність особового складу за списком, з урахуванням організаційних заходів, що проводяться.

У планах постачання передбачається також утримання в органах, підрозділах, закладах в обсязі 10 відсотків річної витрати обмундирування та взуття і запас мийних та ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби.

На початок року у ВВНЗ утримується запас речового майна і мийних засобів в обсязі не менше ніж 50 відсотків річної витрати, а для переходу на літню форму одягу запас речового майна - в обсязі 90 відсотків річної витрати.

2.5. Для забезпечення потреби органів, підрозділів, закладів зараховується все наявне речове майно, у тому числі, що було в користуванні, але строки носіння якого не закінчуються в запланований період. Крім того, для забезпечення зараховується інвентарне майно, строки використання якого вичерпані, але яке придатне для подальшого використання за прямим призначенням без ремонту або після проведення ремонту.

2.6. Відпуск речового майна ПГЗ для забезпечення органів, підрозділів, закладів проводиться за планом переходу на:

літню форму одягу - до 01 квітня;

зимову форму одягу - до 01 жовтня.

Підставою для відпуску речового майна є виписаний наряд або рахунок-наряд, форми яких наведені у додатках 8 та 9 до цього Порядку.

2.7. Органи, підрозділи, заклади, штатом яких не передбачені господарські підрозділи, за рішенням керівництва СБУ прикріплюються на речове забезпечення до інших органів, підрозділів, закладів.

2.8. Військовослужбовці речовим майном забезпечуються органом, підрозділом, закладом, у списках якого вони перебувають.

Військовослужбовці підрозділів внутрішньої безпеки (далі - ВБ), управлінь Департаменту контррозвідки, головних відділів і відділів регіональних органів контррозвідки зараховуються на речове забезпечення до інших органів, підрозділів, закладів, в яких вони проходять службу за місцем їх дислокації, на підставі рапорту керівника підрозділу ВБ чи контррозвідки, поданого начальнику відповідного органу, підрозділу, закладу, в якому вони забезпечуватимуться речовим майном.

На підставі рапорту керівника підрозділу ВБ чи контррозвідки начальник органу, підрозділу, закладу приймає рішення про зарахування військовослужбовця на речове забезпечення.

Після прийняття рішення про зарахування військовослужбовця на речове забезпечення військовослужбовець подає до господарського підрозділу органу, підрозділу, закладу, до якого він зараховуватиметься на забезпечення, атестат на речове майно (спеціальне обмундирування), форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку, та довідку, надану підрозділом кадрового забезпечення про проходження військової служби військовослужбовцем у підрозділі ВБ, управлінні Департаменту контррозвідки, головному відділі, відділі або регіональному відділі контррозвідки.

Довідка підрозділу кадрового забезпечення має містити інформацію про дату і номер наказу, відповідно до якого військовослужбовця зараховано до особового складу підрозділу ВБ, Департаменту контррозвідки, головного відділу чи відділу контррозвідки регіонального органу.

2.9. Офіцери, прапорщики, особи рядового, сержантського і старшинського складу забезпечуються речовим майном безпосередньо господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу, де вони проходять службу, а курсанти ВВНЗ - через ВВНЗ, у яких вони навчаються.

Вищий офіцерський склад забезпечується речовим майном ПГЗ.

2.10. Визначення потреби в речовому майні здійснюється за звітами-заявками, що подаються до 10 січня поточного року на поточний рік у ПГЗ.

2.11. Подання позачергових заявок на отримання речового майна дозволяється для забезпечення організаційних заходів, не передбачених планом постачання, для відшкодування майна, втраченого під час стихійного лиха, у разі передислокації (перебазування) органу, підрозділу, закладу, а також в інших випадках, пов'язаних з проведенням заходів, які потребують позапланової видачі речового майна.

2.12. Речове майно органам, підрозділам, закладам відпускається за ростовкою, зазначеною у звітах-заявках.

2.13. Речове майно військовослужбовцям видається згідно з даними їхнього обміру: зріст, об'єм грудей, шиї, голови тощо.

2.14. Інвентарне речове майно та речове майно особистого користування, яке видається курсантам ВВНЗ, підлягають тавруванню.

2.15. Речовим майном спеціального призначення, шевсько-взуттєвим обладнанням, обладнанням складів, наметами та іншим майном Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України і його відокремлені підрозділи (далі - ЦСО "А"), Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - Штаб АТЦ) забезпечуються відповідно до штатів, норм та табелів до штатів.

2.16. У разі вибуття зі складу органу, підрозділу, закладу окремих військовослужбовців, груп військовослужбовців, підрозділів їм видається атестат на речове майно (спеціальне обмундирування), який є основним документом для зарахування на речове забезпечення за новим місцем служби (дислокації).

В атестаті на речове майно (спеціальне обмундирування) відображується обсяг забезпеченості речовим майном, а також вказуються номер і дата видачі цього атестата.

Зарахування на речове забезпечення здійснюється з дня включення військовослужбовця до списку особового складу органу, підрозділу, закладу.

Військовослужбовці, які входили до складу національних контингентів та національного персоналу України, а також відряджені до інших держав після повернення до органу, підрозділу, закладу надають у господарський підрозділ атестат на речове майно (спеціальне обмундирування).

Співробітник господарського підрозділу національного контингенту України, відповідальний за оформлення атестата на речове майно (спеціальне обмундирування), зобов'язаний зазначити в цьому атестаті строк проходження служби військовослужбовцем, кліматичну зону проходження служби та норми, за якими проводилося забезпечення.

Атестати на речове майно (спеціальне обмундирування) видаються:

військовослужбовцям, групам військовослужбовців і підрозділам, які переміщуються для подальшого проходження служби в інших органах, підрозділах, закладах, господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу, зі складу якого вони вибувають;

підрозділам Центрального управління СБУ - ПГЗ.

2.17. Військовослужбовцям, які звільняються в запас, господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу оформлюється атестат на речове майно (спеціальне обмундирування), який передається до кадрового підрозділу для долучення його до особових справ.

2.18. Новосформовані органи, підрозділи, заклади зараховуються на речове забезпечення на підставі наказу Голови СБУ про їх створення.

В інших випадках підставою для зарахування на речове забезпечення підрозділів і військовослужбовців є атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) і наказ начальника органу, підрозділу, закладу про зарахування.

2.19. Зарахування військовослужбовця на речове забезпечення у разі неможливості надання ним атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) при ліквідації органу, підрозділу, закладу СБУ або військової частини інших утворених відповідно до законів України військових формувань (правоохоронних органів), де він раніше проходив військову службу, або неможливості отримання облікових даних з органу, підрозділу, закладу (військової частини), де він знаходився на речовому забезпеченні, здійснюється на підставі наказу начальника органу, підрозділу, закладу.

З метою встановлення наявності у військовослужбовця речового майна за минулі роки комісією у складі співробітників господарського, фінансового, кадрового підрозділів, а також співробітника ВБ здійснюється опитування такого військовослужбовця, вживаються інші заходи щодо з'ясування відповідної інформації та за результатами складається акт прийому речового майна.

Акт прийому речового майна підписується всіма членами комісії та затверджується начальником органу, підрозділу, закладу.

На підставі акта прийому речового майна заповнюється Картка обліку речового майна особистого користування, форма якої наведена у додатку 11 до цього Порядку.

У разі неможливості визначення забезпеченості військовослужбовця речовим майном належними предметами речового майна вважаються предмети, які були йому належні за останні три роки.

При розрахунку забезпеченості застосовуються норми забезпечення, які були встановлені нормативно-правовими актами, чинними на день зарахування військовослужбовця на речове забезпечення.

2.20. Забезпечення спеціальним обмундируванням та спорядженням ЦСО "А" та Штабу АТЦ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.21. Швейне обладнання, обладнання складів, лазнево-пральне обладнання, намети, брезенти, м'які контейнери та інше майно видаються органам, підрозділам, закладам згідно зі штатами і табелями до штатів.

2.22. Військовослужбовці органів, підрозділів, закладів, яким для виконання службових обов'язків потрібно використовувати військову форму інших військових формувань, забезпечуються належними предметами речового майна за рахунок СБУ.

2.23. Надлишок речового майна, що утворився через зміну чисельності особового складу чи розформування органу, підрозділу, закладу, використовується за розпорядженням начальника ПГЗ для забезпечення інших органів, підрозділів, закладів.

Надлишкове і зняте із забезпечення речове майно підлягає реалізації в установленому порядку.

III. Порядок застосування норм забезпечення речовим майном військовослужбовців

1. Загальний порядок застосування норм забезпечення

1.1. Речове майно видається військовослужбовцям з урахуванням переліку місцевостей України (із жарким та помірним кліматом), а також кліматичних умов місцевостей перебування національних контингентів, національного персоналу та військовослужбовців, відряджених за межі України.

1.2. Строки носіння предметів речового майна військовослужбовцями установлюються нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців залежно від групи такого забезпечення (перша чи друга), до якої віднесено орган, підрозділ, заклад, де проходить військову службу військовослужбовець.

1.3. До першої групи забезпечення речовим майном належать підрозділи оперативного чергування та охорони СБУ, підрозділи забезпечення досудового слідства, підрозділи забезпечення військово-навчальних центрів ЦСО "А".

До другої групи забезпечення речовим майном належать інші органи, підрозділи, заклади СБУ, не віднесені до першої групи.

1.4. Офіцери та прапорщики набувають права на отримання речового майна одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання чи військового звання "прапорщик". Наступна видача предметів речового майна вказаним категоріям військовослужбовців проводиться після закінчення встановлених строків носіння раніше отриманих речей.

Видавати предмети речового майна до закінчення встановлених строків носіння раніше виданого майна забороняється, за винятком проведення заміни належних та неотриманих предметів (з дати виникнення права на отримання речового майна) на інші.

1.5. Особи рядового, сержантського і старшинського складу забезпечуються речовим майном починаючи з дня призначення їх на посаду.

1.6. При присвоєнні офіцеру військового звання "генерал-майор" або вищого військового звання в порядку переатестації йому видаються всі належні за нормами забезпечення для вищого офіцерського складу предмети речового майна, а речове майно, одержане під час перебування в попередньому званні, до забезпечення не зараховується.

При присвоєнні офіцеру звання "полковник" йому видається шапка з каракулю з обчисленням строку носіння з дня присвоєння цього військового звання.

1.7. Офіцери та прапорщики, які перебували в запасі і зараховані на військову службу, набувають права на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу.

Якщо військовослужбовець призваний із запасу протягом 12 місяців після звільнення, до його забезпечення зараховується раніше отримане речове майно.

Строки носіння речового майна обраховуються з урахуванням строку його носіння до звільнення та без урахування часу перебування в запасі.

1.8. У разі відсутності в атестаті військовослужбовця окремих предметів речового майна, передбачених відповідними нормами, їх видача проводиться з дати його зарахування на забезпечення до органів, підрозділів, закладів, при цьому датою належності вважається дата зарахування на військову службу в СБУ.

1.9. Військовослужбовцям (у тому числі особам рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили не менше трьох років за першим контрактом і яким присвоєно військове звання "прапорщик") при переході на забезпечення з однієї норми на іншу наступна видача предметів речового майна здійснюється після закінчення строків експлуатації раніше виданих або за рахунок інших предметів.

1.10. Військовослужбовці, яким присвоєно перше офіцерське звання після закінчення ВВНЗ, та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються під час випуску комплектом готового речового майна за групою забезпечення офіцерів органу, підрозділу, закладу, до якого вони направлені для подальшого проходження військової служби.

1.11. Предмети обмундирування для військовослужбовців виготовляються з відповідних тканин, які наведені в Переліку основних видів тканин для виготовлення предметів речового майна військовослужбовців Служби безпеки України, форма якого наведена у додатку 12 до цього Порядку.

1.12. Речове майно особистого користування видається військовослужбовцям у готовому вигляді, а пошиття здійснюється за ордером на пошиття обмундирування в ательє, форма якого наведена у додатку 13 до цього Порядку, або видається тканиною.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу індивідуальне пошиття військової форми дозволяється здійснювати у разі, коли підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості.

1.13. Видача готових предметів речового майна зі складу органу, підрозділу, закладу проводиться:

1) за планом переходу на літню форму одягу з 01 по 20 квітня кожного року:

співробітникам підрозділів, віднесених до першої групи забезпечення;

курсантам ВВНЗ;

співробітникам підрозділів другої групи, які залучаються до несення добових нарядів;

2) за планом переходу на зимову форму одягу:

курсантам ВВНЗ - з 01 по 15 жовтня кожного року;

співробітникам підрозділів, які віднесені до першої групи забезпечення, та співробітникам підрозділів, які віднесені до другої групи та залучаються до несення добових нарядів, - з 15 листопада по 01 грудня кожного року;

іншим військовослужбовцям - з 01 по 20 грудня кожного року;

3) протягом року видача речового майна проводиться:

військовослужбовцям, звільненим з військової служби (при проведенні остаточних розрахунків);

військовослужбовцям, зарахованим на військову службу при першій видачі;

військовослужбовцям, переведеним для подальшого проходження військової служби до інших державних органів.

1.14. Індивідуальне пошиття предметів обмундирування здійснюється в ательє військової торгівлі та на підприємствах, які спеціалізуються на пошитті військової форми, за договорами, укладеними між органом, підрозділом, закладом та цими підприємствами (далі - договір пошиття).

1.15. Вартість пошиття предметів обмундирування оплачується за рахунок бюджетних асигнувань СБУ:

пошиття за ордерами на підставі актів виконаних робіт - шляхом безготівкового розрахунку;

у разі видачі тканини на руки - шляхом відшкодування військовослужбовцю фінансовим підрозділом органу, підрозділу, закладу СБУ вартості фактично виконаних робіт з пошиття, але не більше граничних цін, визначених договором пошиття на поточний рік між органом, підрозділом, закладом СБУ та ательє (підприємством).

1.16. Підставою для оплати виготовлення предметів обмундирування за ордерами на пошиття обмундирування в ательє (підприємстві) є рахунок суб'єкта, який здійснив виготовлення предметів обмундирування та з яким укладено договір пошиття, акт виконаних робіт та перші примірники квитанції замовлення, форма якої наведена у додатку 14 до цього Порядку, за кожне виконане замовлення.

За виготовлення предметів обмундирування з тканини, яку військовослужбовцем отримано в органі, підрозділі, закладі, вартість пошиття відшкодовується за письмовим рішенням відповідного керівника на підставі пред'явленого військовослужбовцем першого примірника квитанції про оплату вартості виконаних робіт і отримання замовлення, фіскального чека або першого примірника квитанції про оплату та виписаної в господарському підрозділі довідки на відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу, форма якої наведена у додатку 15 до цього Порядку.

1.17. Квитанції ательє або підприємств, пред'явлені військовослужбовцями для оплати за виготовлення предметів обмундирування, перевіряються господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу на предмет відповідності виданим ордерам або накладним на отримання тканини на руки, а також записам, зробленим у картках обліку речового майна особистого користування, про видачу військовослужбовцям цих предметів.

1.18. Грошова компенсація нараховується військовослужбовцю на підставі його рапорту, у розмірах, встановлених для військовослужбовців Збройних Сил України, у межах бюджетних асигнувань, передбачених на зазначені цілі кошторисом органу, підрозділу, закладу на поточний рік.

Грошова компенсація замість речового майна, що підлягає видачі, виплачується фінансовим підрозділом органу, підрозділу, закладу на підставі довідки на одержання грошової компенсації замість належного речового майна, форма якої наведена у додатку 16 до цього Порядку, яка оформлюється господарським підрозділом на підставі рапорту військовослужбовця, який виявив бажання отримати грошову компенсацію замість речового майна, що підлягає видачі.

Якщо в органі, підрозділі, закладі СБУ бажання отримати грошову компенсацію замість речового майна виявили декілька військовослужбовців, то до господарського підрозділу може подаватися зведений рапорт із переліком таких осіб.

Перед нарахуванням грошової компенсації станом на 01 жовтня кожного року господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу проводиться звірка списків особового складу, які перебувають на речовому забезпеченні, з кадровим підрозділом органу, підрозділу, закладу.

Планове нарахування грошової компенсації військовослужбовцям, які виявили бажання її отримати, проводиться за предмети речового майна, належність яких настала станом на 01 грудня.

Нарахування грошової компенсації замість речового майна, що підлягає видачі, проводиться за цінами на це речове майно на час нарахування.

1.19. Оплата вартості виготовлення предметів обмундирування та взуття, а також виплата грошової компенсації здійснюються підрозділом фінансового забезпечення органу, підрозділу, закладу в межах обсягу асигнувань, передбачених на зазначені цілі кошторисом органу, підрозділу, закладу на поточний рік.

1.20. Військовослужбовці, які направлені на навчання до ВВНЗ, забезпечуються органом, підрозділом, закладом, з якого вони направлені, комплектом повсякденної та польової форми одягу.

1.21. Офіцерам, направленим для подальшого проходження служби на посади в науково-дослідні установи та санаторно-курортні заклади, військові представництва, а також відрядженим до органів виконавчої влади та інших підприємств, установ, організацій строки носіння предметів польової форми одягу зупиняються.

При проведенні остаточних розрахунків з названою категорією осіб, яких звільнено з військової служби, вартість предметів польової форми одягу, строки носіння яких на день звільнення не закінчилися, обчислюються пропорційно часу, що залишився до закінчення строку їх носіння. Погашення залишкової вартості вказаних предметів здійснюється за рахунок невиданого цим особам речового майна, про що робиться запис у атестаті на речове майно (спеціальне обмундирування).

При призначенні військовослужбовців з посад, зазначених в абзаці першому цього пункту, на посади, на яких проходження військової служби зумовлено потребою носіння предметів польової форми одягу, строк носіння цих предметів визначається з урахуванням строку носіння до зупинення.

1.22. Військовослужбовцям, яким для виконання службових обов'язків потрібно використовувати військову форму інших військових формувань, необхідні предмети видаються замість аналогічних предметів, передбачених нормами забезпечення для військовослужбовців СБУ.

1.23. При проведенні розрахунків із військовослужбовцями щодо заміни одних предметів на інші, належні до видачі, або утримання за предмети, строк носіння яких не закінчився, ціна предмета визначається з розміру ціни предмета, установленого для військовослужбовців Збройних Сил України.

1.24. Військовослужбовці, які мають вислугу до 30 вересня 2014 року 21 рік і 6 місяців та більше, з 01 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року 22 роки та більше, з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року 22 роки і 6 місяців та більше, з 01 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року 23 роки та більше, з 01 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року 23 роки і 6 місяців та більше, з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року 24 роки та більше, з 01 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року 24 роки і 6 місяців та більше, з 01 жовтня 2020 року 25 років та більше, при звільненні у запас або відставку (за винятком звільнених через службову невідповідність; у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади; у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) забезпечуються всім належним речовим майном на день звільнення.

1.25. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається, а період з часу виникнення права на його отримання у строк носіння не зараховується.

1.26. За речове майно, яке військовослужбовці, що проходили військову службу за контрактом, не отримали у зв'язку зі смертю, грошова компенсація виплачується спадкоємцям померлого та розраховується в розмірі ціни предмета, установленого для військовослужбовців Збройних Сил України.

2. Порядок застосування норм забезпечення курсантів ВВНЗ

2.1. Особи, зараховані до ВВНЗ, забезпечуються речовим майном за нормами забезпечення речовим майном курсантів військових навчальних закладів Збройних Сил та інших військових формувань.

2.2. Прапорщики, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, зараховані курсантами (слухачами) ВВНЗ, забезпечуються речовим майном згідно з нормами забезпечення, передбаченими для відповідних категорій військовослужбовців за порядком, викладеним у главі 1 цього розділу.

2.3. Речове майно, що перебувало в особистому користуванні курсантів, після видачі їм речового майна за нормами забезпечення офіцерів здається на речовий склад ВВНЗ і надалі використовується в якості робочого одягу та для заміни непридатного до подальшого використання.

2.4. Курсанти, відраховані з ВВНЗ, відшкодовують фактичні витрати, пов'язані з речовим забезпеченням, в установленому законодавством порядку.

2.5. Курсанти, відраховані з ВВНЗ з направленням для подальшого проходження служби, вибувають з навчальних закладів з тими предметами речового майна, які були в їхньому користуванні на дату відрахування (крім інвентарного майна).

2.6. Курсанти, відраховані зі звільненням у запас або відставку, вибувають із ВВНЗ в повсякденному обмундируванні та взутті, яке перебуває у них у користуванні на час звільнення, або у власному цивільному одязі.

2.7. Курсанти ВВНЗ, що проживають у казармі, забезпечуються рушниками для витирання ніг, підматрацниками і приліжковими килимками.

Рушники для витирання ніг видаються з рушників, які вислужили встановлені строки використання, але придатні для подальшого використання, а підматрацники і приліжкові килимки виготовляються зі списаних ковдр або інших придатних матеріалів.

3. Порядок застосування норм забезпечення військовослужбовців під час формування та ротації національних контингентів, а також тих, що направляються для тимчасового проходження військової служби за межами України

3.1. Військовослужбовці після зарахування їх до списків військової частини (підрозділу), які входять до складу національних контингентів і які направляються для тимчасового проходження військової служби за межами України, забезпечуються речовим майном за відповідними нормами.

3.2. Строки носіння предметів обмундирування, яке за відповідними нормами не використовуватиметься під час відрядження, зупиняються на час відрядження.

Після закінчення строку відрядження та прибуття до місця подальшого проходження служби строки носіння предметів речового майна, які було зупинено, визначаються з урахуванням строку носіння до відрядження.

Усе інвентарне майно, що було закріплене за військовослужбовцями, підлягає обов'язковому здаванню на речовий склад органу, підрозділу, закладу.

Військовослужбовці, які були включені до складу національних контингентів або національного персоналу України, після повернення в місця постійної дислокації здають надане їм інвентарне майно на речовий склад органу, підрозділу, закладу, який здійснював формування національних контингентів або національного персоналу України.

Вартість незданого інвентарного майна відшкодовується військовослужбовцем, за яким це майно було закріплене, в установленому законодавством порядку.

4. Порядок застосування норм забезпечення інвентарним майном

4.1. Інвентарне майно видається в тимчасове користування (експлуатацію) на строк, необхідний для його застосування, за винятком інвентарного майна групового використання (намети, спальні мішки, спортивний інвентар тощо), яке видається на строк не більше одного місяця, а також теплих речей, які видаються на сезон.

Облік інвентарного майна, виданого в тимчасове користування, ведеться в Книзі обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування, форма якої наведена у додатку 17 до цього Порядку.

Майно групового використання та теплі речі після закінчення встановленого строку здаються матеріально відповідальній особі органу, підрозділу, закладу для перевірки його комплектності та справності. У разі потреби використовувати його в подальшому це майно видається на новий строк.

4.2. Інвентарне майно експлуатується до повного зношення.

Непридатне до використання за прямим призначенням інвентарне майно переводиться до третьої категорії, але не раніше закінчення строків носіння (експлуатації).

4.3. Постільними речами і спорядженням, що належать до інвентарного майна, військовослужбовці забезпечуються за встановленою нормою.

4.4. ВВНЗ дозволяється на період вступних іспитів за потреби відпускати постільні речі для забезпечення осіб, які прибувають як кандидати на навчання, у першу чергу за рахунок предметів, які були в користуванні і придатні до подальшого використання.

4.5. Табірні намети видаються органам, підрозділам, закладам для розміщення особового складу у польових умовах. Потребу в наметах обчислюють згідно з додатком 18 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

4.6. Спеціальні намети (уніфіковані санітарно-барачні, уніфіковані санітарно-технічні, уніфіковані зимові, уніфіковані літні) і палатки підсобного призначення для розгортання в польових умовах відпускаються тим органам, підрозділам, закладам, яким вони належні згідно з табелями до штатів.

Використання наметів органами, підрозділами, закладами, наявних на поточному забезпеченні, дозволяється за рішенням керівника органу, підрозділу, закладу для розміщення особового складу та організації тимчасового зберігання матеріальних засобів.

Використання цих наметів з іншою метою забороняється.

Матеріально відповідальні особи після закінчення експлуатації наметів лагодять їх, здійснюють обробку водовідштовхуючими і протигнилісними розчинами і здають на склади органів, підрозділів, закладів.

Господарським підрозділом органу, підрозділу, закладу видаються матеріально відповідальним особам необхідні для обробки наметів розчини.

4.7. Експлуатація наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструменту здійснюється в строки експлуатації наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструментів, визначених у додатку 18 до цього Порядку.

Намети, шевсько-взуттєве обладнання та інструмент зараховуються на інвентарний облік військових частин. Предмети, строки експлуатації яких минули, але які придатні для подальшого використання, з обліку не списуються, а перебувають в експлуатації до їх повного зношення.

4.8. Спеціальний одяг, призначений для захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки робіт, відпускається за відповідними нормами забезпечення і видається для користування тільки тим особам, робота яких пов'язана з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом озброєння та техніки.

Носіння спеціального одягу як повсякденного обмундирування забороняється.

4.9. Спеціальний одяг видається тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального одягу тканини, а також виплата грошової компенсації не дозволяється.

4.10. Спеціальне обмундирування, спеціальне спорядження і взуття (далі - спеціальне обмундирування) ЦСО "А", Штабу АТЦ видається лише тим військовослужбовцям, яким зазначені речі необхідні для виконання функціональних обов'язків.

Час та порядок носіння спеціального обмундирування встановлюються начальником (керівником) органу, підрозділу, закладу.

Носіння спеціального обмундирування як повсякденного обмундирування та у вільний від службових обов'язків час забороняється.

4.11. Спеціальне обмундирування у власність військовослужбовців не передається, за винятком дрібних предметів (рукавиці, головний убір-маска, шкарпетки, натільна білизна, окуляри), які після закінчення термінів носіння стають власністю військовослужбовців.

4.12. При переведенні військовослужбовця з одного органу, підрозділу, закладу до іншого видане спеціальне обмундирування не вилучається, а записується до атестата на спеціальне обмундирування, за винятком предметів, які не належні за нормами в органі, підрозділі, закладі, до якого переводиться військовослужбовець.

4.13. Військовослужбовці при звільненні з військової служби чи переміщенні по службі на посади, за якими спеціальне обмундирування не використовується, здають зазначене обмундирування до господарського підрозділу, про що робиться відмітка в атестаті на спеціальне обмундирування.

4.14. Речове та санітарно-господарське майно, яке відпускається лікувальним закладам, є інвентарним майном цих установ і використовується для забезпечення осіб, які перебувають на лікуванні.

4.15. Верхній і спеціальний одяг, білизна, взуття та постільні речі лікувальним закладам заготовлюються ПГЗ або за погодженням з цим підрозділом заготовлюються на місцях у готовому вигляді.

4.16. Замість готових предметів дитячого одягу та дитячої білизни і предметів жіночої білизни у закладах охорони здоров'я СБУ можуть заготовлятися матеріали для їх виготовлення.

4.17. Спорядження для службових собак закуповується органами, підрозділами, закладами.

4.18. Книги обліку і бланки заготовлюються ПГЗ за заявками органів, підрозділів, закладів. Такі книги обліку і бланки відпускаються за річним планом постачання в порядку, установленому для речового майна.

IV. Порядок застосування норм забезпечення речовим майном призваних на навчальні та спеціальні збори громадян України, які проходять службу у військовому резерві СБУ

4.1. Громадяни України, які проходять службу у військовому резерві СБУ (далі - резервісти), призвані на навчальні та спеціальні збори, забезпечуються речовим майном після зарахування їх до списків органів, підрозділів, закладів. Обмундирування видається їм у готовому вигляді за рахунок майна фонду зборів, а у разі його відсутності - за рахунок майна поточного забезпечення.

4.2. Резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори, обмундирування, взуття, білизна, рушники видаються 1 категорії з подальшим передаванням цих предметів для забезпечення фонду зборів.

4.3. Майно фонду зборів створюється на підставі розпорядження начальника ПГЗ як за рахунок цільової видачі нових предметів, так і за рахунок наявного вільного майна поточного забезпечення, яке вже перебувало в користуванні, але придатного для подальшого використання без ремонту або після ремонту. Запаси шапок з овчини (зі штучного хутра), натільної й теплої білизни, рушників для забезпечення призваних на навчальні та спеціальні збори солдатів, сержантів і старшин накопичуються з майна, яке вже перебувало в користуванні, за рахунок ресурсів ВВНЗ.

4.4. Строки носіння речового майна фонду зборів обчислюються за часом його фактичного використання.

4.5. Особисті речі резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, приймаються органом, підрозділом, закладом на зберігання.

4.6. Після закінчення навчальних та спеціальних зборів резервісти вибувають у власному цивільному одязі, а отримане ними речове майно здається на склад органу, підрозділу, закладу. Здане майно дезінфікується і переться, сортується за ступенями придатності, ремонтується, підфарбовується, підбирається за ростами та розмірами і складається на зберігання.

4.7. Робочий одяг для призваних на навчальні та спеціальні збори накопичується на тій самій підставі, що і робочий одяг для військовослужбовців, і утримується в кількості до 25 відсотків кількості військовозобов'язаних, які призиваються.

4.8. Речове майно фонду зборів обліковується та зберігається окремо від речового майна поточного забезпечення.

4.9. У разі прибуття резервіста на навчальні чи спеціальні збори без атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) речовим майном особистого користування він не забезпечується до надання цього атестата. Інвентарне речове майно, належне резервісту за відповідними нормами забезпечення, йому видається на підставі розпорядження начальника органу, підрозділу, закладу.

V. Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця

5.1. Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця в органах, підрозділах, закладах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначають кількість натільної, постільної та теплої білизни, рушників і спеціального одягу, яка повинна бути в органах, підрозділах, закладах на одного військовослужбовця, кількість предметів санітарно-господарського майна в лікувальних та санаторно-курортних закладах на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.

5.2. Норма утримання речового майна на одного курсанта у ВВНЗ установлюється: білизни теплої - 2 комплекти, білизни натільної - 4 комплекти, фуфайок з короткими рукавами (майок) - 3 штуки, трусів - 3 штуки, рушників - 4 штуки, простирадл - 6 штук, наволочок подушкових верхніх - 4 штуки.

5.3. Для предметів санітарно-господарського майна норми утримання вказано у відповідних нормах забезпечення.

5.4. Речове майно за нормами утримання видається одноразово тільки новосформованим органам, підрозділам, закладам, а також у разі збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються в казармах, або збільшення в лікувальних та санаторно-курортних закладах чисельності ліжок на 20 і більше відсотків.

Новосформованим органам, підрозділам, закладам наступна видача речового майна здійснюється згідно з чинними нормами, але не раніше ніж через два роки.

VI. Вибракування речового майна

6.1. Вибракування речового майна здійснюється з метою списання з обліку речей, які відслужили встановлені строки носіння (експлуатації) та непридатні до подальшого використання. Вибракування здійснюється в міру накопичення непридатного майна, але не частіше як два рази на рік.

6.2. Речове майно, вилучене із користування, після закінчення строків носіння (експлуатації) зберігається на складі господарського підрозділу та під керівництвом відповідного співробітника господарського підрозділу органу, підрозділу, закладу розсортовується на майно:

придатне до використання без ремонту або після ремонту;

яке підлягає переведенню до третьої категорії.

6.3. Речове майно, яке потребує дрібного або середнього ремонту, через господарський підрозділ органу, підрозділу, закладу передається до ремонтної майстерні або ательє з оформленням передачі нарядом на ремонт (виготовлення), форма якого наведена у додатку 19 до цього Порядку.

6.4. Майно, яке потребує капітального ремонту, здається органом, підрозділом, закладом на ремонтні підприємства або передається до ПГЗ.

6.5. Речове майно, яке підлягає переведенню до третьої категорії, надається для огляду комісії з вибракування, що створюється розпорядженням начальника органу, підрозділу, закладу. До роботи та участі в складі комісії обов'язково залучаються співробітники підрозділів фінансового та господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу.

Розпорювання речей для огляду комісією забороняється.

6.6. Комісія з вибракування після всебічного огляду майна складає акт зміни якісного стану, в якому вказуються найменування та кількість майна, яке вибракуване до третьої категорії, час перебування цього майна в експлуатації за нормою та фактично, записується висновок про можливість подальшого використання вибракуваного майна.

Акт з висновком начальника господарського підрозділу подається на затвердження начальнику органу, підрозділу, закладу і є підставою для переведення майна до третьої категорії.

6.7. Завершення строків експлуатації речового майна не може бути підставою для його списання, якщо воно за своїм станом без ремонту або після ремонту придатне для подальшого використання за прямим призначенням.

6.8. Вибракуване майно повинно зберігатися в окремому приміщенні складу, яке опечатується головою комісії з вибракування або уповноваженим на це членом комісії.

6.9. Усі списані з обліку органу, підрозділу, закладу предмети речового майна підлягають в обов'язковому порядку розпорюванню в присутності комісії, яка здійснювала списання майна, але не пізніше 10 діб після затвердження керівником органу, підрозділу, закладу акта про списання.

6.10. Після розпорювання речового майна складається акт, в якому робиться посилання на акт списання та акт зміни якісного стану та зазначаються найменування і кількість розпоротих предметів, кількість отриманого ганчір'я та його вартість.

Акт затверджується начальником господарського підрозділу органу, підрозділу, закладу та передається до підрозділу фінансового забезпечення.

6.11. Відповідно до акта розпорювання майно списується з обліку та оприбутковується за книгами (картками) обліку як ремонтні матеріали або ганчір'я за масою та вартістю.

Отримане від розпорювання вибракуваного речового майна ганчір'я може використовуватися для господарських потреб. Ганчір'я, не потрібне для господарських робіт, та брухт, який неможливо використати, має здаватися суб'єктам господарювання, які здійснюють збір вторинної сировини.

6.12. При вибракуванні хутряних і шкіряних виробів (за винятком рукавичок та взуття) та наметів складається окремий акт якісного стану, що затверджується начальником ПГЗ.

До складу комісії з вибракування названих речей включається представник ПГЗ, який складає висновок про непридатність предметів для подальшої експлуатації. Висновок долучається до акта якісного стану.

 

Начальник Департаменту
господарського забезпечення

В. Кіптенко

 

Інв. N _________
Строк зберігання
_________________

Форма N 25

КНИГА N _____
реєстрації облікових документів

____________________________________________________________________________
(підрозділ)

____________________________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад)

Том N ____________
Розпочато "_____" _____________ 20__ р.
Завершено "_____" _____________ 20__ р.

На ____________ аркушах.
Книга в __________ томах.

Найменування документів

Сторінки книги

Найменування документів

Сторінки книги

початкова

наступні

початкова

наступні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лівий бік)

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Найменування документів

Номер документа

Дата документа

Кількість примірників

Загальна кількість аркушів

На які матеріальні(у) засоби (суму) видано (надійшов) документ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(правий бік)

Від кого надійшов або кому переданий документ на виконання

Підрозділ

Розписка в отриманні документа та дата

Розписка в прийнятті виконаного документа та дата

Місце знаходження виконаного документа

N
справи

N
справи

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення Книги реєстрації облікових документів

1. Книга реєстрації облікових документів призначена для обліку всіх нетаємних прибуткових і видаткових облікових документів (накладних, нарядів, актів, атестатів тощо), карток (книг) обліку, що складаються і надходять, а також для контролю їх повернення після виконання.

2. Книга ведеться в органах, підрозділах, закладах СБУ.

3. У книзі виділяються окремі аркуші для обліку документів за видами матеріальних засобів або за видами облікових документів (прибутковими, видатковими, картками обліку тощо). У разі значного руху прибуткових і видаткових облікових документів, а також за необхідності ведення значної кількості карток обліку дозволяється ведення обліку цих документів в окремих книгах.

4. Порядкові номери реєстрації оформлених облікових документів є їх реєстраційними номерами, а для документів, що надійшли з інших органів (підрозділів) СБУ, порядкові номери реєстрації стають реєстраційними. Облікові документи реєструються після їх підписання посадовими особами в суворій послідовності в міру надходження.

Картки обліку одних і тих самих матеріальних засобів, що відкриваються для продовження записів, реєструються протягом року за одним номером. При реєстрації таких карток їх номери повинні складатися з чисельника (номер закінченої картки) і знаменника (порядковий номер реєстрації в книзі).

Усі картки обліку групуються та обліковуються в порядку номенклатурних номерів матеріальних засобів.

5. Відмітка про відправлення облікового документа поштою робиться в графі 11 із зазначенням вихідного номера і дати супровідного документа.

6. Графи 13 і 14 книги заповнюються після долучення відповідного облікового документа до справи.

 

Стандарт 210 х 297
Інв. N ____________
Строк зберігання
_________________

Форма N 26

КНИГА N _____
обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі

__________________________________________________________________________
(підрозділ)

___________________________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад)

Том N ____________
Розпочато "_____" _____________ 20__ р.
Завершено "_____" _____________ 20__ р.

На ____________ аркушах.
Книга в __________ томах.

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

початкова

наступні

початкова

наступні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(найменування майна)

_______________________
(одиниця виміру)

 

_______________________
(категорія)

N
з/п

Дата запису

Найменування документа

Номер документа

Дата документа

Одержувач (відправник)

Надійшло

Витрачено

Залишок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок станом на _____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення Книги обліку та руху матеріальних засобів у підрозділі

1. Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі призначена для обліку наявності і руху речового майна та інших матеріальних засобів.

2. Книга ведеться матеріально відповідальною особою органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. На кожне найменування і кожну категорію матеріальних засобів у книзі виділяється особовий рахунок. Угрупування особових рахунків на аркуші проводиться із урахуванням руху окремих номенклатур матеріальних засобів і їх переліку за класифікатором продукції.

4. Операції, пов'язані з надходженням і витратою матеріальних засобів, відображаються у книзі в той самий день.

5. Запис даних у графі реквізиту "Залишок" проводиться тільки щодо тих матеріальних засобів, стосовно яких був рух.

6. Відомості про звірку облікових даних записуються в наступному рядку. При цьому записуються: у графі 1 - дата звірки, у графі 2 - "Звірено", у графі реквізиту "Залишок" - залишки матеріальних засобів на день звірки. Особи, які проводили звірку, розписуються в графі 4.

 

Стандарт 420 х 297

 

Інв. N ____________
Строк зберігання
_________________

Форма N 27

КНИГА N _____
обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі

________________________________________________________________________
(підрозділ)

________________________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад)

Том N ____________
Розпочато "_____" _____________ 20__ р.
Завершено "_____" _____________ 20__ р.

На ____________ аркушах.
Книга в __________ томах.

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

початкова

наступні

початкова

наступні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лівий бік)

____________________________________
(найменування майна)

_____________________________
(одиниця виміру)

N
з/п

Дата запису

Найменування документа

Номер документа

Дата документа

Одержувач (постачальник)

Надійшло

Витрачено

Залишок

У тому числі на складі та в підрозділах

всього

у тому числі за категоріями

на складі

у підрозділах

I

II

III

всього

у тому числі за категоріями

 

 

 

 

I

II

III

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(правий бік)

У підрозділах, органах, закладах, установах

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення Книги обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі

1. Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі призначена для обліку наявності і руху категорійних та некатегорійних матеріальних засобів в органах, підрозділах, закладах СБУ.

2. При оформленні книги залежно від кількості записів, які можуть бути зроблені, на кожне найменування матеріальних засобів (у послідовності їх переліку за класифікатором продукції) виділяється одна або декілька сторінок.

Кожному підзвітному підрозділу СБУ виділяється особовий рахунок у декілька граф (починаючи з 17-ї), із них одна графа - для реквізиту "Всього" і необхідна кількість граф для реквізиту "в тому числі за категоріями".

За наявності великої кількості підрозділів у книзі виділяються додаткові аркуші.

3. Початкові записи реквізитів у книзі робляться на підставі первинних облікових документів або даних про залишки матеріальних засобів, узятих із попередньої книги. У разі перенесення залишків із попередньої книги записуються: у графі 3 - "Книга обліку", у графі 4 - номер, у графі 5 - сторінка книги, у графі 6 - "Перенесення залишку".

За некатегорійними матеріальними засобами реквізити в графах 10 - 12 і 14 - 16 не записуються.

4. При передачі матеріальних засобів усередині підрозділу СБУ записи в графах 7, 8 не проводяться. У графах 9 - 12 повторюються попередні залишки: зміна залишків проводиться в особових рахунках тільки тих підрозділів (служб, складів), що за обліковими документами є одержувачами (здавачами) або постачальниками.

5. Облік матеріальних засобів за специфічними ознаками (рік виготовлення, рік видачі, ріст тощо) у книзі проводиться в кожному рядку після запису даних основної облікової операції. При цьому записуються: у графі 3 - заголовки рядків (наприклад "у тому числі за роками виготовлення"), у графі 6 - окремими рядками стосовні до них реквізити - ознаки (наприклад: "2014 р.", "2015 р."), а у графі 7 і наступних графах реквізити - підстави, що показують кількість матеріальних засобів (по кожному реквізиту - ознаці).

6. Відомості про звірку записуються в книзі в наступному рядку. При цьому в графі 2 зазначається дата звірки, у графі 3 - робиться запис "Звірено", а під особовими рахунками розписуються особи, відповідальні за облік матеріальних засобів у підрозділах СБУ.

 

Форма N 2

Дійсна до "_____" ____________________ 20___ року

НАКЛАДНА N ______

Реєстраційний номер

Номер листа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

 

 

 

 

 

Дата операції

Господарський підрозділ

Вантажовідправник

Вантажоодержувач

Відповідальний одержувач (здавач)

 

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Категорія

Видати (прийняти)

Видано (прийнято)

Ціна одиниці

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Видав (здав): ____________________________
                                                                     (підпис)

Отримав (прийняв): ______________________
                                                                     (підпис)

"______" _____________________ 20__ року.

Пояснення щодо заповнення накладної

1. Накладна призначена для оформлення відпуску (видачі, прийому, здачі) матеріальних засобів у межах органу, підрозділу, закладу СБУ.

2. Накладна виписується в підрозділі господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. Накладна виписується в трьох примірниках: при відпуску (видачі) матеріальних засобів перший примірник залишається у начальника підрозділу фінансового забезпечення і є підставою для проведення за бухгалтерським обліком, другий примірник - у підрозділі господарського забезпечення і є підставою для записів у книгах (картках) обліку, третій - видається одержувачу матеріальних засобів;

при прийомі (здачі) матеріальних засобів третій примірник накладної залишається у здавача, а другий - передається здавачем начальнику складу, що приймає матеріальні цінності.

При відправленні матеріальних засобів зі здавачем органу, підрозділу, закладу СБУ накладна виписується в чотирьох примірниках: другий примірник залишається на складі, два інших видаються здавачу.

Після здачі матеріальних засобів один з примірників залишається в одержувача, а інший примірник із розпискою одержувача здавач повертає на склад.

4. Накладна підписується уповноваженою особою органу (підрозділу), СБУ і особою, що веде облік.

5. У накладній перед реквізитом "Відповідальний одержувач (здавач)" записуються військове звання, прізвище й ініціали особи, якій доручено одержати (здати) матеріальні засоби.

6. У графі 8 записується інформація, не передбачена формою накладної. У ній також робляться відмітки про записи в книгах (картках) обліку операцій, пов'язаних із рухом матеріальних засобів, зазначених у даній накладній.

7. Тара й упакування, що відпускаються (видаються, приймаються, здаються) із матеріальними засобами, записуються в графі 2 накладної після перерахування найменувань матеріальних засобів.

8. Кількість найменувань матеріальних засобів, що відпускаються (видаються, приймаються, здаються), записується прописом.

 

Форма N 3

Дійсна до "___" ____________________20__ року

РАХУНОК-НАКЛАДНА N ______

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Дата операції

 

 

 

 

 

 

Господарський підрозділ

Вантажовідправник

Вантажоодержувач

Відповідальний одержувач

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниці виміру

Категорія

Ціна

Видати

Видано

Сума

Примірник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Видав (здав): __________________________
                                                          (підпис)

 

Отримав (прийняв): _____________________
                                                                    (підпис)

"Відмітка про оплату"

"_____" _______________________20___ року.

 

Пояснення щодо заповнення рахунку-накладної

1. Рахунок-накладна призначена для оформлення видачі матеріальних засобів за плату.

2. Порядок виписки й оформлення її такий самий, як і накладної за формою N 2, із записом фінансових реквізитів.

3. Під реквізитом "Відмітка про оплату" вказуються номер та дата квитанції про оплату. Цей запис завіряється підписом начальника підрозділу фінансового забезпечення.

 

Форма N 8

Дійсна до " ______ "_____________20___ року.

ВІДОМІСТЬ N ________

___роздавальна____
здавальна

Реєстраційний номер

Номер листа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Господарський підрозділ

Постачальник (підрозділ, склад)

Одержувач (військовослужбовець, підрозділ, склад)

Дата операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Військове звання (посада)

Прізвище та ініціали

Номер картки (підрозділ)

Найменування матеріальних засобів

Кількість предметів

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видати

видано

видати

видано

видати

видано

видати

видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за аркушем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за відомістю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Видав (прийняв) ________________________________________
                                                   (посада, військове звання, підпис та прізвище)

"____" _____________ 20___ року.

Пояснення щодо заповнення Відомості

1. Відомість призначена для оформлення в органі, підрозділі, закладі СБУ: видачі однакових матеріальних засобів декільком підрозділам (військовослужбовцям); списання матеріальних засобів прямою витратою; прийому на склад матеріальних засобів.

2. Відомість виписується в одному примірнику окремо на видачу і прийом матеріальних засобів. Вона підписується уповноваженою особою підрозділу СБУ і особою, яка веде облік, та передається на виконання начальнику складу.

Після закінчення видачі (прийому), передбаченого відомістю, начальник складу підраховує загальну кількість виданих за цією формою матеріальних цінностей, підтверджує своїм підписом видачу (прийом) матеріальних засобів і здає відомість у підрозділ господарського забезпечення.

3. При складанні відомості в її назві повинні залишатися тільки ті слова, які виражають суть операції, що оформляється, та які пов'язані з обліком матеріальних засобів: "Роздавальна відомість" або "Здавальна відомість". Непотрібне слово закреслюється.

 

АКТ N ________ від "____" ________________ 20___ року.

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ ____________________________________________________
                                        (найменування)

Підрозділ ______________________________________________________________________________

Підстава (мета) операції _________________________________________________________________

У ході огляду встановлено:

N
з/п

Для списання

Для оприбуткування

найменування майна

номенклатурний номер

одиниця виміру

категорія

кількість

первинна вартість, в грн..

використовується в місяцях

найменування майна

номенклатурний номер

одиниця виміру

категорія

кількість

за нормою

фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки комісії (причини переведення до іншої категорії; доцільність використання окремих вузлів, запасних частин, деталей та іншого майна)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії ____________________________________________________
                                                 (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії ____________________________________________________
                                                (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Висновки начальника відповідного підрозділу господарського забезпечення  _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________
М. П.                    (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"______" _______________ 20__ року.

Отримані при перекатегоруванні матеріальні засоби на відповідальне зберігання прийняв
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                 (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

"_____" _______________ 20 __ року.

Пояснення щодо заповнення Акта зміни якісного стану

1. Акт зміни якісного стану призначено для оформлення за обліком зміни якісного стану матеріальних засобів після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання).

2. Акт складається безпосередньо комісією органу, підрозділу, закладу СБУ у двох примірниках та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ. Після затвердження перший примірник передається в підрозділ фінансового забезпечення, другий - у підрозділ господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ.

Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється гербовою мастичною печаткою.

3. У графі акта "Для списання" реквізитами-ознаками записуються: облікові дані щодо матеріальних засобів, які переводяться в іншу категорію, у графі акта "Для оприбуткування" - дані про кількість та фактичний якісний стан матеріальних засобів.

4. До акта зміни якісного стану предметів довгострокової експлуатації додаються відомості стосовно обліку експлуатації (щодо палаток - копії паспортів), завірені підписом начальника підрозділу господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ.

 

Форма N 200

Дійсна до "____" _____________20___ року

Наряд N ________

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Дата операції

Орган, підрозділ, заклад

 

 

 

 

 

 

 

Вантажовідправник

Вантажоодержувач та його поштова адреса

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Код номенклатури

Одиниця виміру

Категорія

Ціна одиниці

Видати (відвантажити)

Видано (відвантажено)

Сума

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Доручення серії ________ N _______________________ на ім'я ________________________________

Видав (здав):            _______________________
                                                         (підпис та прізвище)

Отримав (прийняв): ______________________
                                                         (підпис та прізвище)

"_____" _________________ 20___ року.

Майно в кількості, зазначеній у графі "Видано", оприбутковано повністю

_______________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище та печатка)

"_____" _________________ 20___ року.

Пояснення щодо заповнення Наряду

1. Наряд є розпорядженням ПГЗ вантажовідправнику на відпуск (відвантаження, відправлення, передачу), а вантажоодержувачу - на прийом матеріальних засобів.

2. Наряд виписується в ПГЗ у семи примірниках, шість з яких направляються вантажовідправнику для виконання, а сьомий залишається в справах органу постачання. Після виконання чотири примірники залишаються у вантажовідправника, два з яких залишаються в підрозділі тилового забезпечення ПГЗ та по одному примірнику надсилається до ПГЗ та підрозділу фінансового забезпечення Центрального управління СБУ, як підтвердження про відвантаження та отримання матеріальних засобів; два примірники видаються вантажоодержувачу.

У всіх випадках після відпуску (відвантаження, відправлення, передачі матеріальних засобів) перший та другий примірники наряду з додатками залишаються у справах вантажовідправника, третій та четвертий видаються (направляються) вантажоодержувачу, п'ятий надсилається до ПГЗ як повідомлення про виконання, шостий надсилається до підрозділу фінансового забезпечення Центрального управління СБУ.

3. Наряд підписується посадовими особами, яким надано це право, та особою, яка веде облік. Ці підписи скріплюються відповідною гербовою мастичною печаткою.

4. У наряді у відповідних рядках записуються реквізити, що свідчать про категорію, сорт тощо матеріальних засобів.

 

Форма N 300

Дійсна до "____" _____________20__ року

РАХУНОК-НАРЯД N ________

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Дата операції

Орган, підрозділ, заклад

 

 

 

 

 

 

 

Вантажовідправник та його поштова адреса

Вантажоодержувач та його поштова адреса

Розрахунковий рахунок вантажовідправника

Розрахунковий рахунок вантажоодержувача

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Категорія

Ціна

Видати

Видано

Сума

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

Порядок відправлення: __________________________________________________________________

М. П.

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Видав (здав):             _______________________
                                                                     (підпис)

Отримав (прийняв): ______________________
                                                                     (підпис)

"_____" _________________ 20___ року.

Пояснення щодо заповнення Рахунку-наряда

1. Рахунок-наряд є командою для органу, підрозділу, закладу СБУ на видачу (відвантаження, відправлення) матеріальних засобів зі складу вантажовідправника за плату.

Порядок обліку, оформлення й опрацювання його такий самий, як і наряду форми N 200.

2. Найменування установи банку у відповідній графі слід зазначати разом із розрахунковими рахунками вантажовідправника і вантажоодержувача.

3. У рахунках-нарядах, що виписуються на відпуск матеріальних засобів цивільним організаціям, посади і військові звання посадових осіб органу, підрозділу, закладу СБУ не зазначаються.

 

Форма N 21

АТЕСТАТ N _______
на речове майно (спеціальне обмундирування)

_______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Номер документа

Дата документа

 

 

 

 

Підстава операції (номер наказу)

Господарський підрозділ

Відправник

Одержувач

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Група забезпечення

Кількість

Дата видачі (прописом)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього найменувань:

 

 

 

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________

Перераховані в атестаті матеріальні засоби, їх кількість, якість та терміни видачі вказано правильно.

 
М. П.

_____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

 

"_____" _______________________ 20__ року.

Пояснення щодо заповнення Атестата на речове майно (спеціальне обмундирування)

1. Атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) є документом, що дає право на зарахування військовослужбовця на забезпечення речовим майном і зняття із забезпечення в органі, підрозділі, закладі СБУ.

В атестаті на речове майно (спеціальне обмундирування) відображається обсяг забезпечення військовослужбовця речовим майном (спеціальним обмундируванням) при переведенні на нове місце служби або вибутті у відрядження.

2. Атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) виписується у ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

Атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) підписується уповноваженою особою органу, підрозділу, закладу СБУ і особою, яка веде облік речового майна у ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

Оформлений атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) видається військовослужбовцю, другий примірник залишається у ПГЗ і є підставою для списання з обліку органу, підрозділу, закладу СБУ матеріальних засобів, що числяться за військовослужбовцем.

Підписи посадових осіб органу, підрозділу, закладу СБУ завіряються мастичною гербовою печаткою.

3. Записи в атестаті на речове майно (спеціальне обмундирування) робляться на підставі даних карток обліку.

4. У атестаті на речове майно (спеціальне обмундирування) записуються: під реквізитом "Відправник" - орган, підрозділ, заклад СБУ, який видав цей атестат; під реквізитом "Одержувач" - місце, куди вибуває військовослужбовець.

5. При складанні атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) на речове майно офіцерам, особам рядового, сержантського і старшинського складу, якщо предмети речового майна були їм належні, але взагалі не видано, реквізитами-підставами у відповідних рядках записуються: у графі 5 - "належить", а в графі 6 - дата належності цих предметів; в інших випадках: у графі 5 - кількість предметів, а у графі 7 - дата видачі цих предметів. У графі 4 зазначається група забезпечення, за якою видано предмет.

6. До атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) підрозділу додається іменний список з переліком речового майна, яке числиться за кожним військовослужбовцем, із зазначенням термінів видачі. Своїм підписом в іменному списку військовослужбовець підтверджує правильність зазначених даних про речове майно, що числиться за ним. Список підписується тими самими посадовими особами, що й цей атестат, та начальником органу, підрозділу, закладу СБУ, з якого вибуває військовослужбовець, і завіряється мастичною гербовою печаткою.

7. У рядку "особливі відмітки" зазначаються дата закінчення контракту, а також у разі оформлення атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) - його номер та дата оформлення.

 

Форма N 45

КАРТКА N _________
ОБЛІКУ РЕЧОВОГО МАЙНА ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ

Начальник
___________________________
___________________________
                        (підпис)

м. п.

Прізвище
_____________________________________________________________

 
 
 
 
Група забезпе-
чення _______
________
 
 
 
 
 
 


 

 

Ім'я
____________________________________

по батькові
_______________________

Звання
_____________________________________________________________

Зарахований "___" _______ 20__ року.

Наказ N _____________ від "__" ______ 20__ року.

Виключений "___" _______ 20__ року.

Наказ N _____________ від "__" ______ 20__ року.

Підрозділ
______________________


 

Відмітка про переміщення
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

Антропометричні дані

20__ р.

20_ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20_ р.

Зріст

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єм грудей

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний убір

 

 

 

 

 

 

 

 

Взуття розмір

 

 

 

 

 

 

 

 

Комір сорочки

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір обмундирування

 

 

 

 

 

 

 

 


ВИПЛАТА ГРОШЕЙ НА ПОШИТТЯ

N
з/п

Найменування предметів

20___ р.

20___ р.

20___ р.

20___ р.

сума

N док.

сума

N док.

сума

N док.

сума

N док.

1

Пальто зимове

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кітель повсякденний

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Штани напіввовняні

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Відмітка про зміни у військовому званні

звання

дата та номер наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані про укладання контракту

строк закінчення контракту

дата та N наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

N
з/п

Найменування предметів

Строк носіння (у роках)

ВИДАНО

Утримано

Залишок на момент вибуття

Видано згідно з речовим атестатом, карткою обліку (дата та номер документа)

_______ р.

_______ р.

_______ р.

_______ р.

_______ р.

дата

кількість

номер документа

дата

кількість

номер документа

дата

кількість

номер документа

дата

кількість

номер документа

дата

кількість

номер документа

дата

кількість

дата

кількість

 

Парадне обмундирування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кашкет парадний

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головні убори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Берет вовняний

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польова форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Костюм польовий камуфльований

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білизна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Білизна натільна

1х2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Напівчеревики хромові

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Сумка польова

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА СУМА

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПИСКА ЩОДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦОДЯГ ___________________________________________________
(посада)

N
з/п

Найменування предметів

ВИДАНО

ЗДАНО

ВИДАНО

ЗДАНО

Підстава для видачі (номери наказів, норм, розділів, за якими передбачено видачу)

місяць та рік

кількість

номер документа

на який строк (у місяцях)

місяць та рік

кількість

номер документа

місяць та рік

кількість

номер документа

на який строк (у місяцях)

місяць та рік

кількість

номер документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та строк отримання перерахованих в арматурних картках предметів підтверджую

_________________________
(підпис)

Атестат на речове майно (спеціальне обмундирування) N _______ від ____________ ___ року отримав

_________________________
(підпис)

Пояснення щодо заповнення Картки обліку речового майна особистого користування

1. Картка обліку речового майна особистого користування призначена для обліку матеріальних засобів, які видаються в особисте користування військовослужбовцю СБУ.

2. Картка обліку ведеться на кожного військовослужбовця СБУ.

Картка підписується начальником відповідного ПГЗ.

3. При заповненні головної частини картки відомості беруться з атестата на речове майно (спеціальне обмундирування) і даних підрозділу кадрового забезпечення. Відомості щодо антропометричних даних заповнюються на підставі даних медичної служби.

4. У графах "Видано" другого аркуша картки обліку речового майна особистого користування записуються такі змінні реквізити-ознаки: під заголовком "Видано згідно з атестатом на речове майно (спеціальне обмундирування), карткою обліку..." - дата та N цього атестата, або номер попередньої картки обліку, або номер документа, за яким речове майно видано вперше; під заголовком "Дата" - дата видачі на підставі даних з цього атестата, або дата першої видачі речового майна, або дата останньої видачі при перенесенні даних з попередньої картки обліку (місяць та рік видачі речового майна); під заголовком "Кількість" - кількість отриманих предметів.

У наступних графах записи здійснюються відповідно до видачі (здачі) військовослужбовцю(ем) речового майна, при цьому кожен раз зазначаються змінні реквізити-ознаки та кількість виданих (зданих) матеріальних засобів.

Записи про здачу предметів здійснюються червоним чорнилом (червоною ручкою) на підставі відомостей або накладних на здачу речового майна.

5. При знятті із забезпечення особи, на яку заведено картку, у графі "Залишок на момент вибуття" виводяться залишки матеріальних засобів із зазначенням у кожному реквізиті-підставі кількості та місяця і року видачі. Відповідність та правильність виведених залишків підтверджується підписом особи, на яку заведено картку.

6. Картки обліку речового майна особистого користування можуть виготовлятися з встановленою номенклатурою матеріальних засобів відповідно до кожної категорії військовослужбовців СБУ.

 

ПЕРЕЛІК
основних видів тканин для виготовлення предметів речового майна військовослужбовців Служби безпеки України

N
з/п

Найменування тканин, матеріалів

Найменування предметів речового майна, для виготовлення якого призначено тканини

1

2

3

1

Тканина пальтова (сукно) "Корсар-2"

Пальто зимове для всіх категорій військовослужбовців

2

Тканина плащова зразка 2701

Плащ демісезонний, куртка зимова для всіх категорій військовослужбовців

3

Тканина плащова камуфльована зразка 2701

Куртка утеплена польова, штани утеплені польові

4

Тканина камвольна вовняна "Вектор".
Тканина камвольна напіввовняна зразка 5236

Кітель, куртка, штани для генералів.

Кітель, куртка, штани, спідниця для всіх інших категорій військовослужбовців

5

Тканина камвольна з водовідштовхувальним просоченням зразка 5236

Кашкет

6

Тканина сорочкова напіввовняна (55 % - поліефірні волокна, 45 % - вовна).
Тканина сорочкова віскоза поліефірна, арт. 5048, арт. 82039

Сорочки для генералів, погони до сорочок для генералів.

Сорочки для всіх інших категорій військовослужбовців

 7

Тканина бавовняна камуфльована, арт. 5014, тканина бавовняна змішана камуфльована, арт. 2993, арт. 18305

Костюм (куртка і штани) польовий, кашкет польовий

8

Тканина камвольна "Град-2", тканина поліефірна, арт. 04С2-КВгл, сорочкова тк. віскоза поліефірна, арт. 5048

Краватки

9

Тканина прогумована синтетична плащова вибивна камуфльована

Плащ-накидка, капюшон до куртки утепленої польової

10

Сукно прибочне (бокове) "Кармен"

Канти на околички і канти кашкетів, лампаси та канти штанів

11

Тканина підкладкова,
арт. 2810

Підкладка до предметів верхнього форменого одягу

12

Стрічка ткана синтетична

Погони до всіх типів обмундирування, крім погонів до сорочок генералів та адміралів

 

Форма N 5п

Дійсна до "___" _________ 20__ року

ОРДЕР N ___

на пошиття обмундирування в ательє _____________________________________________________
за планом 20___ року.

Замовник _____________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

зріст ___________, об'єм грудей _________

Підстава: норма N ______________________________________________________________________

картка обліку N ____

Згідно з договором N ____ від " ____ " __________ 20__ року виготовити:

N
з/п

Найменування предметів та матеріалів

Одиниця виміру

Витрата матеріалів

за нормою

фактично

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурнітуру для пошиття видано згідно з накладною N _____ від ______

м. п.

______________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

______________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Замовлення отримано ательє N ___________________________________________________________
                                                        (підпис приймальника)

" ____" _______________20___ року.

Рознесення по картках обліку підтверджую_________________________

"____" _______________20___ року.

Пояснення щодо заповнення Ордера на пошиття обмундирування в ательє

1. Ордер на пошиття обмундирування в ательє є підставою для ательє (майстерні) на виконання робіт.

Виконаний ордер є підставою для взяття на облік (рознесення по картках обліку речового майна особистого користування) виготовленого речового майна.

2. Ордер складається у відповідному ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. Ордер виписується в одному примірнику і здається в ательє (майстерню).

4. Після виготовлення ательє (майстерня) надає оформлений ордер разом зі зведеною відомістю до органу, підрозділу, закладу СБУ.

5. Ордер підписується уповноваженою особою органу, підрозділу, закладу СБУ і особою, що веде облік.

Підписи посадових осіб органу, підрозділу, закладу СБУ завіряються мастичною гербовою печаткою.

 

Кутовий штамп

КВИТАНЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ N ____ від _____________ 20 ____ року

Ордер N _____ від _________________________________ 20 ____ року

Замовник  _____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, місцезнаходження, телефон)

Виріб _________________________________________________________________________________

Опис виробу  __________________________________________________________________________

Мірки  ________________________________________________________________________________

Найменування матеріалу

Шифр

Ширина

Довжина

Кількість

Ціна

Вартість матеріалу

замовника

ательє

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строки

Призначено

Виконано

1 примірка

 

 

2 примірка

 

 

1. Вартість пошиття за прейскурантом _____________________________________________________

2. Ускладнювальні елементи _____________________________________________________________

3. Усього:   ____________________________________________________________________________

4. Надбавки за прейскурантом ____________________________________________________________

5. Знижка _____________________________________________________________________________

6. Загальна вартість замовлення  __________________________________________________________

Закрійник _____________________________________________________________________________

Замовлення та матеріальні цінності прийняв ________________________________________________
                                                                                        (підпис особи, що прийняла)

Отримано під час прийому замовлення ____________________  грн ____________________________
                                                                                                                                                                  (словами)

Особа, що прийняла (касир) ___________________________ Замовник _________________________
                                                                                              (підпис)                                                                               (підпис)

 

Форма N 2п

ДОВІДКА N __
на відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу у 20_році

__________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали та підрозділ)

N
з/п

Найменування предметів

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

Сума прописом: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВА: картка обліку N ____, квитанція N ______, норма N _______________________________

_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

"____" _________ 20__ року.

Пояснення щодо заповнення Довідки на відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу

1. Довідка на відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу призначена для оформлення відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу особам офіцерського, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом в органі, підрозділі, закладі СБУ.

2. Довідка оформлюється ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. Довідка виписується на підставі квитанції ательє (майстерні) у двох примірниках: перший примірник видається військовослужбовцю або передається в підрозділ фінансового забезпечення для виплати грошей, другий - залишається в ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ і є підставою для записів у картках обліку речового майна особистого користування.

4. Обидва примірники довідки підписуються: у Центральному управлінні СБУ - уповноваженою особою ПГЗ і особою, що веде картки обліку речового майна особистого користування; в органі, підрозділі, закладі СБУ - начальником ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ і особою, що веде картки обліку речового майна особистого користування.

 

Форма N 2д

ДОВІДКА N __
на одержання грошової компенсації замість належного речового майна у 20_році

___________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали та підрозділ)

N
з/п

Найменування предметів

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума прописом: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВА: картка обліку N ________________, норма N _____________, наказ N _______________

_______________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_______________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

"____" _________ 20__ року.

Пояснення щодо заповнення Довідки на одержання грошової компенсації замість належного речового майна

1. Довідка на одержання грошової компенсації замість належного речового майна призначена для оформлення грошової компенсації за належне та неотримане речове майно особам офіцерського, сержантського та старшинського складу.

2. Довідка оформлюється у відповідному ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. Довідка виписується в двох примірниках: перший примірник надається військовослужбовцю або передається у підрозділ фінансового забезпечення для виплати грошової компенсації, другий - залишається в начальника відповідного ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ і є підставою для записів у картках обліку речового майна особистого користування.

4. Обидва примірники довідки підписуються: у Центральному управлінні СБУ - уповноваженою особою ПГЗ і особою, що веде картки обліку речового майна особистого користування; в органі, підрозділі, закладі СБУ - начальником ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ і особою, що веде картки обліку речового майна особистого користування.

5. Загальна сума нарахування за довідкою записується прописом.

 

Стандарт 210х297

 

Інв. N _________
Строк зберігання
_________________

Форма N 37

 

КНИГА N _____
обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування

__________________________________________________________________
(підрозділ)

__________________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад)

 

Том N ____________
Розпочато "_____" _____________ 20__ р.
Завершено "_____" _____________ 20__ р.

На ____________ аркушах.
Книга в __________ томах.

ЗМІСТ

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

початкова

наступні

початкова

наступні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів (заводський номер, тип, марка) або підрозділ (одержувач)

Одиниця виміру

Видано

Повернуто

дата

категорія

кількість

розписка щодо отримання та прізвище

дата

категорія

кількість або документи, які підтверджують витрату

розписка щодо прийому та прізвище

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення Книги обліку матеріальних засобів, виданих в тимчасове користування

1. Книга обліку матеріальних засобів, виданих в тимчасове користування, призначена для обліку інвентарного майна, виданого в тимчасове користування, та контролю за його поверненням.

2. Книга ведеться матеріально відповідальними особами органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. У книзі виділяються окремі аркуші на кожне найменування інвентарного майна, яке видається у тимчасове користування, або на кожен підрозділ (військовослужбовця), який його отримує.

 

СТРОКИ
експлуатації наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструментів

Найменування предметів

Одиниця обліку

Строки експлуатації

1

2

3

Намети

1. Намет табірний солдатський

комплект

20 місяців фактичної експлуатації

2. Намет табірний офіцерський

- " -

- " -

3. Намет зимовий похідний

- " -

- " -

4. Намет табірний штабний

- " -

- " -

5. Намет підсобного призначення

- " -

24 місяці фактичної експлуатації

6. Намет туристський

- " -

- " -

7. Намет УСТ-56

- " -

- " -

8. Намет УСБ-56

- " -

- " -

9. Намет уніфікований УЗ (УЛ)-68

- " -

- " -

10. Намет ПМК

- " -

- " -

Швейне обладнання

11. Машина швейна

штука

12 років

12. Машина для пришивання латок

- " -

15 років

13. Прес для ремонту взуття

- " -

10 років

14. Шафа нагрівальна

- " -

10 років

15. Машина для обробки взуття ОЛМВ-2

- " -

10 років

16. Праска електрична

- " -

3 роки

17. Електроформа для правлення головних уборів

- " -

10 років

Інструмент

18. Ножиці закрійні

штука

5 років

19. Ножиці кравецькі

- " -

3 роки

20. Колодки шевські

комплект

1 рік

21. Стійки з металевою колодкою

- " -

10 років

22. Шевський інструмент (у сумці)

- " -

3 роки

 

Форма N 5

Дійсна до "____" _____________20__ року

Наряд N ______________________
на ремонт (виготовлення)

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

 

 

 

 

 

Дата операції

Служба

Приймальник (ремонтний підрозділ, військова частина, майстерня)

Відправник (замовник)

Виконавець

 

 

 

 

 

N
з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Кількість

Вид ремонту (обробки)

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Платник_______________________________________________________________________________

М. П._________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

_______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

Замовлення прийняв ____________________________________________________________________

"_____" _________________ 20___ року.

Виготовлені матеріальні засоби прийняв
_______________________________________________

"_____" _________________ 20___ року.

Пояснення щодо заповнення Наряду на ремонт (виготовлення)

1. Наряд на ремонт (виготовлення) є підставою ремонтній майстерні (підрозділу) на виконання робіт. Виконаний наряд є підставою для взяття на облік відремонтованих (виготовлених) матеріальних засобів.

2. Наряд виписується ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

3. Наряд виписується в чотирьох примірниках: перший та третій примірники здаються разом із матеріальними засобами в ремонтну майстерню (підрозділ), другий - залишається у здавача, четвертий - у відповідному ПГЗ органу, підрозділу, закладу СБУ.

4. Після виконання наряду перший оформлений примірник залишається в ремонтній майстерні (підрозділі), другий - у здавача і є підставою для постановки на облік відремонтованих або виготовлених матеріальних засобів, третій - надається як повідомлення про виконання робіт начальнику ПГЗ.

5. Наряд підписується уповноваженою особою органу, підрозділу, закладу СБУ і особою, що веде облік.

Підписи посадових осіб органу, підрозділу, закладу СБУ завіряються мастичною гербовою печаткою.

____________

Опрос