Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Условиям приема в высшие учебные заведения Украины в 2014 году

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 16.07.2014 № 839
действует с 22.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2014

м. Київ

N 839

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2014 р. за N 899/25676

Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

Відповідно до статті 18 Закону України "Про вищу освіту", з метою вдосконалення процедури конкурсного відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

І. Р. Совсун

 

Зміни
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

1. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 2 після слів "а також бакалавра" доповнити словами "(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)";

2) в абзаці третьому пункту 4 друге речення виключити.

2. Абзац другий пункту 1 розділу IX викласти в такій редакції:

"військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу та службу за контрактом, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;".

3. Розділ XXI доповнити після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією.".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.

4. Розділ XXII доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Приймальні комісії вищих військових навчальних закладів та відбіркові комісії військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 130 балів з профільних конкурсних предметів.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6.

 

Директор департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Опрос