Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на принципах стимулирующего регулирования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление от 11.07.2014 № 897
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.07.2014

м. Київ

N 897

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2014 р. за N 878/25655

Про внесення змін до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2 листопада 2012 року N 356
згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 вересня 2017 року N 1132)

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 02 листопада 2012 року N 356, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 року за N 1915/22227, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Дудченко В. Г.) та Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України з
питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

В. А. Негода

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

 

Зміни
до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

1. У розділі II:

1) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Дохід на регуляторну базу активів (Дt), що включається до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, розраховується на кожен рік регуляторного періоду за формулою

  

, тис. грн,

(9)

 

де   - регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

   - регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, %;

   - регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

  - регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.";

2) підпункти 2.6.1 - 2.6.3 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6.1. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією на кожен рік регуляторного періоду.

2.6.2. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання  ), визначається за формулою

  

, %,

(16)

де    - фактичне значення середньозваженої ефективної відсоткової ставки за кредитними договорами ліцензіата, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, %;

  - відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;

  - вартість власного капіталу, що встановлюється на рівні 1/2 середньої дохідності довгострокових державних облігацій за рік, що передує встановленню норми доходу, %;

  - відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що належать ліцензіату (за винятком активів, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією), до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.

2.6.3. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (НРДпс), установлюється в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні середньозваженої вартості капіталу після оподаткування на весь регуляторний період до його початку і розраховується за формулою

  

, %,

(17)

де   - вартість залученого капіталу, %;

  - частка залученого капіталу;

  - вартість власного капіталу, %;

  - частка власного капіталу;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.".

2. Пункт 3.2 розділу III викласти в такій редакції:

"3.2. Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах (kt) розраховується за формулою

  

, відносних одиниць,

(31)

де kt-1 - цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах для року t-1, відносних одиниць;

ЦВ - цільове значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, що встановлюється Комісією за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), відносних одиниць;

ФВ - фактичне значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах у році, що передує першому регуляторному періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, встановлюється на рівні цільового значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, установленого Комісією для останнього року попереднього регуляторного періоду, відносних одиниць;

n - кількість років, протягом яких ліцензіат повинен привести фактичні значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах до встановленого Комісією цільового значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах.

У першому році першого регуляторного періоду цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах установлюється Комісією на підставі фактичних даних ліцензіата в базовому році.".

 

Директор Департаменту стратегічного
планування та розвитку у сфері
комунальних послуг

Д. Арлачов

Опрос