Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и ведения реестра субъектов естественных монополий, деятельность которых регулирует НКРЭ

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 03.07.2014 № 987
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

03.07.2014

м. Київ

N 987

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2014 р. за N 857/25634

Про затвердження Порядку складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 19 березня 2015 року N 826)

Відповідно до Закону України "Про природні монополії", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ, що додається.

2. Визначити відповідальним за складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ, управління ліцензування.

3. Управлінню ліцензування подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ПОРЯДОК
складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про природні монополії" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059, з метою складання та ведення в повному обсязі переліку суб'єктів природних монополій та реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єктів природних монополій для заінтересованих користувачів.

1.2. НКРЕ складає та веде реєстр суб'єктів природних монополій (далі - Реєстр), діяльність яких НКРЕ регулює відповідно до Закону України "Про природні монополії", а саме:

1) суб'єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності в таких сферах природних монополій:

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

2) суб'єктів природних монополій, яким регулюється тариф на транспортування аміаку трубопровідним транспортом.

II. Складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій

2.1. До Реєстру вносяться такі відомості про суб'єктів природних монополій:

код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання;

найменування суб'єкта господарювання;

місцезнаходження суб'єкта природних монополій (адміністративно-територіальна одиниця, адреса, індекс);

найменування виду господарської діяльності, що перебуває у стані природної монополії, передбаченого пунктом 1.2 розділу I цього Порядку;

територія діяльності суб'єкта природної монополії.

2.2. Реєстр складається та ведеться управлінням ліцензування в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

2.3. Відомості вносяться до Реєстру станом на останнє число звітного місяця, не пізніше 7 числа кожного місяця розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕ та щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

 

Начальник управління ліцензування

Ю. Антонюк

 

РЕЄСТР
суб'єктів природних монополій

N
з/п

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта природних монополій

Вид господарської діяльності, що перебуває у стані природної монополії

Територія діяльності суб'єкта природної монополії

адміністративно-
територіальна одиниця

адреса

індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос