Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Минюст
Приказ от 18.07.2014 № 1158/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2014

м. Київ

N 1158/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2014 р. за N 847/25624

Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 31 березня 2015 року N 466/5)

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" та Закону України від 13 травня 2014 року N 1258-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2105/22417 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 2.5.9 пункту 2.5 розділу II викласти в такій редакції:

"2.5.9. Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено.";

2) у розділі III:

в абзаці сьомому підпункту 3.8.5 пункту 3.8 слова "припинення підприємницької діяльності," виключити;

абзац десятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим;

в абзаці тринадцятому слова "припинення підприємницької діяльності," виключити;

абзац п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;

3) у підпункті 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV слова "або фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності" та "або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності" виключити;

4) у розділі VIII:

у пункті 8.1:

слово "Доступ" замінити словами "Безоплатний доступ";

після слів "та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" доповнити словами "з можливістю копіювання та роздрукування таких відомостей";

в абзаці другому пункту 8.2 слово "найменуванням" замінити словами "повним або скороченим найменуванням";

підпункт 8.3.1 пункту 8.3 після абзацу тридцять другого доповнити новим абзацом тридцять третім такого змісту:

"дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);".

У зв'язку з цим абзац тридцять третій вважати абзацом тридцять четвертим;

у підпункті 8.3.3 пункту 8.3:

після абзацу другого доповнити підпункт новим абзацом третім такого змісту:

"місце проживання;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "припинення підприємницької діяльності," виключити;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

2. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г. В.) до набрання чинності абзацами першим - дванадцятим, шістнадцятим - вісімнадцятим підпункту 4 пункту 1 цього наказу забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Малютін Г. А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мостова І. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців першого - дванадцятого, шістнадцятого - вісімнадцятого підпункту 4 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу", але не раніше набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року N 1258-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Опрос