Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об обеспечении техническими и другими средствами реабилитации пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Постановление от 12.06.2014 № 1
действует с 25.07.2014

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

12.06.2014

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. за N 781/25558

Про затвердження Змін до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до статей 21, 34, 38, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду від 25 березня 2008 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2008 року за N 545/15236, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. Іванкевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор
Національної Асамблеї
інвалідів України

Н. Скрипка

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. Толстанов

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Іванкевич

 

Зміни до Положення
про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. У тексті Положення та додатках до нього слова "лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК ЛПЗ)", "лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу", "ЛКК ЛПЗ" замінити словами "ЛКК закладу охорони здоров'я" у відповідних відмінках.

2. У главі 1:

пункт 1.2 після слів "які спричинили втрату працездатності" доповнити словами "(далі - Закон)";

у пункті 1.7:

абзац перший після слів "тифлокомплексами синтезу мови" доповнити словами "з необхідним програмним забезпеченням";

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: "Забезпечення потерпілих апаратно-програмними комп'ютерними тифлокомплексами синтезу мови проводиться один раз на п'ять років.".

3. У главі 4:

абзац одинадцятий пункту 4.7 доповнити новим реченням такого змісту:

"В інших випадках дострокова заміна протеза можлива за рішенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду.";

у пункті 4.11 слова "Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" замінити словом "Законом".

4. У пункті 5.1 глави 5:

в абзаці першому цифри "07" виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Якщо потерпілий за висновком МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я не може користуватися засобами пересування та іншими технічними засобами реабілітації серійного виробництва, він може бути забезпечений засобом пересування та іншими технічними засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням.".

 

Начальник управління організації
надання медико-соціальних послуг

В. Михальська

Опрос