Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации профессиональной реабилитации (профессионального обучения), переквалификации инвалидов в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Положение, Постановление от 12.06.2014 № 3
действует с 25.07.2014

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ 

ПОСТАНОВА

12.06.2014

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. за N 780/25557

Про затвердження Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до статей 21, 32, 34, 38, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. Іванкевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор
Національної Асамблеї
інвалідів України

Н. Скрипка

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра
освіти і науки України -
керівник апарату

О. С. Дніпров

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Іванкевич

 

Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. Це Положення визначає механізм організації та надання послуг з професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації (далі - професійна реабілітація) потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які стали інвалідами (далі - потерпілі), виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

2. Професійна реабілітація передбачає підготовку потерпілого до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з урахуванням особистих схильностей та побажань потерпілого. Загальна тривалість професійної реабілітації не може перевищувати двох років.

3. Забезпечення потерпілих професійною реабілітацією здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) робочими органами виконавчої дирекції Фонду відповідно до укладених договорів з відповідними закладами, що надають послуги з перенавчання інвалідів, які мають ліцензію з надання освітніх послуг, у межах річних затверджених кошторисів Фонду.

4. Визначення потреби потерпілого у професійній реабілітації здійснюється медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) з подальшим розробленням індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР). Висновок МСЕК щодо потреби у професійній реабілітації та ІПР є підставою для здійснення професійної реабілітації потерпілого з урахуванням його побажань.

5. Потерпілий (законний представник потерпілого) подає до робочих органів виконавчої дирекції Фонду заяву в довільній формі про направлення його на професійну реабілітацію із зазначенням обраної професії, до якої додаються копії висновку МСЕК про встановлення групи інвалідності та потреби у професійній реабілітації, ІПР.

6. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у журналі реєстрації заяв потерпілих щодо забезпечення професійною реабілітацією (професійним навчанням), перекваліфікацією за формою, наведеною в додатку до цього Положення, та вносять відповідні дані до електронної системи.

7. Днем звернення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду вважається дата надходження заяви, що реєструється в журналі реєстрації заяв потерпілих щодо забезпечення професійною реабілітацією (професійним навчанням), перекваліфікацією.

8. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації у журналі реєстрації заяв потерпілих щодо забезпечення професійною реабілітацією (професійним навчанням), перекваліфікацією заяви потерпілого видають потерпілому направлення у довільній формі на забезпечення послугами з професійної реабілітації до закладу, що надає послуги з перенавчання інвалідів, з яким укладено договір.

9. Після завершення навчання у відповідному закладі потерпілий подає до робочих органів виконавчої дирекції Фонду оригінал та копію документа про освіту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання". Посадова особа звіряє копію з оригіналом та залишає у справі про страхові виплати потерпілого копію. Оригінал повертається потерпілому.

10. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати на проїзд потерпілому до закладу, що надає послуги з перенавчання інвалідів, і назад згідно з поданими документами, які підтверджують проїзд: проїзними документами, квитками та багажними квитанціями (для залізничного транспорту), квитками на проїзд та на перевезення багажу, довідками транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків (для автобусів).

Вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої дирекції Фонду в таких розмірах:

залізничним транспортом - за фактичними витратами, але не вище вартості проїзду в купейному вагоні, та на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) не вище вартості квитка II класу;

автобусом - за фактичними витратами.

11. Особі, яка супроводжує потерпілого (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК), компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

12. Якщо потерпілий або особа, яка його супроводжує, відповідно до чинного законодавства має право на безкоштовний проїзд, відшкодування витрат на проїзд не проводиться.

13. Якщо потерпілий або особа, яка його супроводжує, відповідно до чинного законодавства має право на пільговий проїзд, відшкодування витрат за проїзд проводиться з урахуванням пільг.

 

Начальник управління організації
надання медико-соціальних послуг

В. Михальська

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв потерпілих щодо забезпечення професійною реабілітацією (професійним навчанням), перекваліфікацією
в _____________________________________ області
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання

Номер і дата висновку МСЕК

Група інвалідності

Вид послуги

Відмітка про надання відповідної послуги

Відмітка про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

____________

Опрос