Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об отделении (кабинете) лечебной физкультуры

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 17.06.2014 № 401
действует с 25.07.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про відділення (кабінет) лікувальної фізкультури

I. Загальні положення

1. Відділення (кабінет) лікувальної фізкультури організовується в закладі охорони здоров'я державної або комунальної форм власності (далі - заклад охорони здоров'я) та є його самостійним структурним підрозділом або структурним підрозділом у складі відділення відновлювального лікування (реабілітації) закладів охорони здоров'я (далі - Відділення (кабінет)).

2. Відділення (кабінет) утворюється наказом керівника закладу охорони здоров'я.

3. У своїй діяльності співробітники Відділення (кабінету) керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Штатний розпис (структура) Відділення (кабінету) затверджується в установленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

5. Забезпечення Відділення (кабінету) медичним обладнанням та матеріалами, м'яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров'я.

6. Графік роботи Відділення (кабінету) затверджується керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого створено Відділення (кабінет).

7. Керівник закладу охорони здоров'я, на базі якого створено Відділення (кабінет), здійснює контроль та організацію роботи Відділення (кабінету).

II. Завдання та функції Відділення (кабінету)

1. Забезпечення процесу надання медичної допомоги методами лікувальної фізкультури на етапах лікування та реабілітації.

2. Здійснення заходів з підвищення ефективності застосування лікувальної фізкультури шляхом забезпечення максимального охоплення заняттями пацієнтів, додержання послідовності у реалізації засобів, форм і методичних прийомів лікувальної фізкультури на етапах лікування та реабілітації, вдосконалення комплексу лікування та медичної реабілітації пацієнтів.

3. Упровадження в лікувальний та реабілітаційний процес пацієнтів засад здорового способу життя, ознайомлення з оздоровчими системами та програмами, лікувальною фізкультурою та масовим спортом, з комплексами самостійних занять лікувальною фізкультурою в амбулаторних умовах.

4. Проведення лікарсько-педагогічного спостереження за пацієнтами під час занять лікувальною гімнастикою та лікувального масажу.

5. Проведення просвітницької роботи серед медичного персоналу, пацієнтів та населення з питань здорового способу життя, інформування щодо лікувального та оздоровчого впливу фізичних вправ та загартування на здоров'я людини, гігієнічних навичок при заняттях фізичною культурою.

6. Використання методів лікувальної фізкультури у комплексі медичної реабілітації для створення фізичної основи соціально-трудової та соціально-побутової реабілітації пацієнтів.

7. Вивчення досвіду організації роботи методів лікувальної фізкультури, впровадження нових методик і обладнання для занять лікувальною фізкультурою в практичну діяльність Відділення (кабінету).

8. Забезпечення збору та узагальнення облікової та звітної документації за напрямами роботи та своєчасне її подання в установленому порядку до органу, у підпорядкуванні якого він перебуває.

9. Надання керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створено Відділення (кабінет), звітів за результатами роботи.

10. Організація та проведення семінарів, конференцій, нарад з питань лікувальної фізкультури, реабілітації та оздоровлення населення.

11. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Відділення (кабінету).

III. Структура Відділення (кабінету)

1. У структурі Відділення (кабінету) можуть функціонувати:

1) зали для групових та індивідуальних занять лікувальною гімнастикою та самостійних занять за індивідуальною програмою загальною площею від 30 м2 (із розрахунку 4 м2 на одного хворого при групових заняттях) з натуральним килимовим покриттям, дзеркальною стіною, достатніми природною та штучною вентиляціями, освітленням, із забезпеченням оптимальної температури та належним переліком обладнання, снарядів, приладів;

2) зали або кабінети механотерапії, працетерапії, побутової реабілітації, тренажерний зал, басейн для гімнастики у воді та лікувального плавання, кабінети лікувального масажу, кімната медичного персоналу та службові приміщення;

3) на території закладів охорони здоров'я та за його межами - доріжки для лікувальної ходьби (теренкуру), прогулянок, ігрові майданчики, тренажери, природні чи штучні відкриті басейни для лікувального плавання, веслування.

2. Потужність Відділення (кабінету) визначається керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого створено Відділення (кабінет).

IV. Управління Відділенням (кабінетом)

1. Управління Відділенням (кабінетом) здійснюється завідувачем, який відповідає за його роботу, призначається та звільняється в установленому законодавством порядку.

2. На посаду завідувача Відділення (кабінету) призначається особа з повною вищою освітою за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа", спеціалізацією за фахом "Лікувальна фізкультура" або "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина".

3. Завідувач Відділення (кабінету) підпорядковується керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створено Відділення (кабінет).

 

В. о. директора Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос