Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о врачебно-физкультурном диспансере (центре спортивной медицины)

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 17.06.2014 № 401
действует с 25.07.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини)

I. Загальні положення

1. Лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини) (далі - Диспансер) є закладом охорони здоров'я державної та комунальної форм власності (далі - заклад охорони здоров'я), призначеним для проведення медичного забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, а також надання лікувально-консультативної допомоги зазначеним особам та іншим верствам населення для відновлення здоров'я і працездатності засобами лікувальної фізкультури.

Диспансер здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров'я системи лікарсько-фізкультурної допомоги (далі - система) на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

2. Диспансер утворюється наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Диспансер у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Керівництво Диспансером здійснює головний лікар (директор), який призначається та звільняється у встановленому законодавством порядку.

5. Диспансер є самостійною юридичною особою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.

6. Штатний розпис (структура) Диспансеру затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

7. Фінансування Диспансеру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

8. Диспансер може бути клінічною базою кафедр лікувальної фізкультури та спортивної медицини медичних навчальних закладів всіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

9. Диспансер взаємодіє із закладами охорони здоров'я, закладами фізичної культури і спорту, науково-дослідними інститутами, суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, кафедрами лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фізичного виховання, валеології вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

10. Забезпечення Диспансеру медичним обладнанням та матеріалами, м'яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров'я.

II. Завдання Диспансеру

1. Забезпечення диспансерного спостереження за особами, які займаються фізичною культурою і спортом.

2. Здійснення комплексу профілактичних, діагностичних, лікувальних заходів спортсменам і особам, які займаються фізичною культурою, особливо тим, кого віднесено до підготовчої або спеціальної медичної групи для занять фізичною культурою.

3. Організація та проведення відновлювального лікування (реабілітації) спортсменів, осіб, які займаються фізичною культурою, інших осіб після захворювань, травм, операцій.

4. Організація та забезпечення медичного обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів із залученням до цієї роботи в установленому порядку інших закладів охорони здоров'я.

5. Проведення аналізу причин спортивного травматизму та відхилень у стані здоров'я спортсменів, розробка заходів щодо їх профілактики.

6. Визначення впливу фізичної культури на стан та фізичний розвиток дітей у різних типах навчальних закладів.

7. Проведення діагностики, прогнозування та визначення стану здоров'я, адаптаційного потенціалу спортсменів.

8. Здійснення медичної практики, консультативної роботи.

9. Вивчення, узагальнення та поширення новітніх методів роботи з лікувальної фізкультури та спортивної медицини системи лікарсько-фізкультурної допомоги.

10. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності всіх лікарсько-фізкультурних закладів (центрів, відділень, кабінетів) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, розробка заходів з розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури, підвищення ефективності та якості такої роботи.

11. Узагальнення досвіду роботи у сфері лікувальної фізкультури та спортивної медицини, проведення конференцій, нарад, семінарів тощо.

12. Забезпечення збору та узагальнення облікової та звітної документації за напрямами роботи та своєчасне її подання в установленому порядку до відповідного органу, у підпорядкуванні якого перебуває Диспансер.

13. Формування позитивної мотивації засад здорового способу життя, оздоровчого впливу фізичної культури для населення та гігієнічних навичок серед осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.

III. Структура Диспансеру

Диспансер може мати у своєму складі такі підрозділи:

відділення (кабінет) спортивної медицини з медичного забезпечення збірних команд та їх резерву (країни, області, міста) з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту інвалідів;

відділення (кабінет) спортивної медицини з медичного забезпечення осіб, які займаються масовим спортом, у тому числі за державними програмами, дитячо-юнацьким спортом та спортом ветеранів;

відділення діагностики та тестування, включаючи кабінет функціональної діагностики, рентген-кабінет, УЗД-кабінет та інші;

клініко-діагностичну лабораторію;

стаціонарне відділення;

відділення (кабінет) лікувальної фізкультури (реабілітації), включаючи зал лікувальної фізкультури, тренажерні зали, кабінети масажу, мануальної терапії, фізіотерапії, рефлексотерапії, лазеротерапії, водолікування та інші;

організаційно-методичний відділ (кабінет), до складу якого може входити відділ статистичної звітності;

інші медичні та адміністративно-господарчі підрозділи.

IV. Управління Диспансером

1. Управління Диспансером здійснюється головним лікарем (директором), який відповідає за його роботу, призначається та звільняється в установленому законодавством порядку.

2. Керівник Диспансеру повинен мати кваліфікацію лікаря зі спортивної медицини або лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, повну вищу освіту за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа", спеціалізацією за фахом "Спортивна медицина" або "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина".

3. Керівник Диспансеру бере участь у формуванні та реалізації регіональної політики стосовно організації лікарсько-фізкультурної допомоги населенню, подання пропозицій до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, отримання від закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності інформації, необхідної для вирішення питань, що входять до його компетенції.

4. Керівник Диспансеру контролює видання довідкових матеріалів з питань організації лікарсько-фізкультурної допомоги населенню.

 

В. о. директора Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос