Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе предоставления врачебно-физкультурной помощи в Украине

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 17.06.2014 № 401
действует с 25.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2014

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2014 р. за N 746/25523

Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні

Відповідно до статей 8, 32, 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою удосконалення надання медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про систему лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, що додається;

2) Положення про лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини), що додається;

3) Положення про відділення (кабінет) лікувальної фізкультури, що додається;

4) Положення про відділення (кабінет) спортивної медицини, що додається.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України (М. Хобзей) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити неухильне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр молоді та спорту України

Д. С. Булатов

Президент Національної
академії медичних наук України

А. М. Сердюк

Міністр освіти і науки України

С. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні

I. Загальні положення

1. Система лікарсько-фізкультурної допомоги (далі - система) передбачає регламентацію механізму взаємодії рівнів надання лікарсько-фізкультурної допомоги населенню України.

2. Система діє з метою реалізації державної політики щодо забезпечення закладами охорони здоров'я державної та комунальної форм власності своєчасної та якісної лікарсько-фізкультурної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом, їх реабілітації та оздоровлення, а також оздоровлення нації та формування засад щодо здорового способу життя засобами фізичної культури.

3. Діяльність системи передбачає використання новітніх стандартизованих медичних технологій, оптимізацію структури підрозділів закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності на підставі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання лікарсько-фізкультурної допомоги з відповідним кадровим, матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з питань її надання.

4. Система функціонує під організаційно-методичним, науковим та адміністративним керівництвом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства молоді та спорту України відповідно до законодавства.

5. Організаційно-методичне керівництво системою здійснюється державною установою "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України".

6. Діяльність системи регламентується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

7. У цьому Положенні термін "лікарсько-фізкультурна допомога" вживається у такому значенні - комплекс заходів для забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом, їх реабілітації та оздоровлення з використанням новітніх стандартизованих медичних технологій, що застосовуються в мережі закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності (далі - заклади охорони здоров'я), які утворені на основі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання лікарсько-фізкультурної допомоги з відповідним матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України "Про фізичну культуру і спорт" та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я.

II. Завдання та принципи системи

1. За обсягом та напрямом діяльності система включає надання:

1) медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом (види медичної допомоги з профілактики, діагностики та лікування захворювань, пов'язаних із заняттям фізичною культурою і спортом, з невідкладної медичної допомоги, лікування та медичної реабілітації спортсменів). Медичну допомогу надає лікар зі спортивної медицини, лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини;

2) медичної допомоги з фізичної реабілітації для осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, а також пацієнтів із різними захворюваннями, які потребують фізичної реабілітації. Медичну допомогу надає лікар з лікувальної фізкультури, лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини.

2. Завданнями системи є:

1) надання медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом, що включає:

проведення медичного огляду з метою допуску до занять фізичною культурою і спортом, спортивних змагань;

динамічне спостереження за станом здоров'я;

надання первинної та вторинної медичної допомоги при проведенні спортивних заходів, занять фізичною культурою і спортом;

надання медичної допомоги при проведенні відновлювальних заходів після інтенсивних фізичних навантажень, травм та захворювань;

2) визначення стану здоров'я, фізичного розвитку та функціонального стану організму спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

3) здійснення профілактики, діагностики та лікування захворювань та пошкоджень, пов'язаних із заняттям фізичною культурою і спортом;

4) участь в тренувальному процесі спортсменів;

5) медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів;

6) відновлення фізичного здоров'я, повне або часткове відновлення працездатності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

7) впровадження та використання лікувальної фізкультури на усіх етапах лікування та реабілітації як спортсменів, так і пацієнтів у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності на всіх рівнях надання медичної допомоги;

8) впровадження в лікувальний та реабілітаційний процес засад здорового способу життя, лікувальної фізкультури та оздоровчого тренування в амбулаторних умовах осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, та пацієнтів.

3. Принципами системи є:

доступність медичної допомоги;

безоплатність медичної допомоги;

своєчасність надання медичної допомоги;

забезпечення заходів щодо формування принципів здорового способу життя засобами фізичної культури;

єдність методологічних підходів освіти та практики при наданні медичної допомоги;

динамічність розвитку системи та удосконалення надання медичної допомоги.

III. Складові рівні системи

1. Виконання завдань системи закладами охорони здоров'я здійснюється на таких рівнях:

1) на первинному рівні надання медичної допомоги:

кабінетами спортивної медицини закладів охорони здоров'я;

кабінетами лікувальної фізкультури закладів охорони здоров'я;

2) на вторинному рівні надання медичної допомоги:

республіканським, обласними (міськими) лікарсько-фізкультурними диспансерами;

центрами спортивної медицини;

відділеннями спортивної медицини закладів охорони здоров'я;

відділеннями лікувальної фізкультури закладів охорони здоров'я;

відділеннями спортивної медицини та лікувальної фізкультури закладів охорони здоров'я;

3) на третинному рівні надання медичної допомоги:

державною установою "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України".

2. Контроль за діяльністю системи здійснює Міністерство охорони здоров'я України.

3. Управління системою здійснюється шляхом підпорядкування та підзвітності закладів охорони здоров'я системи вищим закладам охорони здоров'я системи, а також здійснення наскрізного контролю за виконанням відповідних клінічних протоколів, стандартів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

IV. Форми та зміст роботи системи

1. Заклади охорони здоров'я системи здійснюють:

1) систематичний диспансерний огляд вихованців, учнів (студентів) дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки та інших осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою і спортом;

2) медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів;

3) організацію та проведення заходів щодо відновлення працездатності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, після тренувальних навантажень та змагань, а також реабілітації після травм і захворювань;

4) лікарсько-педагогічні спостереження в процесі навчально-тренувальних занять спортсменів, в групах фізичної культури оздоровчого напряму, занять з фізичного виховання в навчальних закладах, зокрема за державними програмами;

5) медичну практику, консультативну роботу з питань застосування лікувальної фізкультури, фізичної реабілітації, оздоровчих програм і технологій, систем тощо;

6) розробку та проведення індивідуальних оздоровчих програм, аналіз їх ефективності;

7) проведення наукових досліджень у сфері медичного забезпечення фізичної культури і спорту;

8) формування позитивної мотивації засад здорового способу життя, оздоровчого впливу фізичної культури для населення та гігієнічних навичок серед осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

9) координацію діяльності та послідовності у роботі закладів охорони здоров'я із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;

10) впровадження новітніх методів та методик для оцінки рівня здоров'я, функціонального та фізичного стану організму людини;

11) підготовку інструктивних матеріалів щодо забезпечення діяльності системи;

12) організацію та проведення семінарів, конференцій, нарад з питань спортивної медицини та оздоровлення населення засобами фізичної культури;

13) лікарське обстеження пацієнтів, інвалідів, інших осіб, які мають потребу в лікуванні засобами лікувальної фізкультури та оздоровленні, з визначенням показників фізичного стану, наданням висновків, призначень і рекомендацій з лікувальної фізкультури у комплексі з іншими лікувальними та реабілітаційними методиками на усіх етапах лікування;

14) лікувальні процедури з фізичної реабілітації;

15) розробку та реалізацію індивідуальних програм відновлювального лікування, що забезпечують безперервність і послідовність реабілітаційних заходів;

16) процедури лікувальної фізкультури в комплексі з природними факторами та фізіотерапевтичними засобами;

17) застосування новітніх технологій, інноваційних методів медичної реабілітації.

2. Лікар з лікувальної фізкультури може бути залучений до роботи з медичного забезпечення фізичного виховання в навчальних закладах та закладах фізичної культури і спорту з метою:

1) проведення лікарського обстеження осіб, які займаються за програмами фізичного виховання чи оздоровчим фізичним тренуванням, визначення медичної групи для занять, визначення можливості допуску до занять фізичною культурою і спортом після перенесених захворювань та травм;

2) визначення організаційно-методичних підходів до фізичного виховання школярів, учнів, студентів з порушеннями стану здоров'я та фізичного розвитку;

3) формування програм оздоровчого фізичного тренування та контролю під час виконання фізичних навантажень у осіб різного віку.

 

В. о. директора Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос