Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления Государственной финансовой инспекции Украины и ее территориальным органам данных в электронном виде из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Минюст
Приказ от 01.07.2014 № 1043/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2014

м. Київ

N 1043/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2014 р. за N 742/25519

Про внесення змін до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 31 березня 2015 року N 466/5)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пунктів 3, 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 березня 2012 року N 420/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за N 423/20736, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г. В.) забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, протягом п'яти місяців з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через п'ять місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фінансової інспекції України

М. Г. Гордієнко

 

Порядок
надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

аналітична вибірка про перелік підконтрольних органам Державної фінансової інспекції України юридичних осіб, визначених статтею 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", стосовно яких не проведено державну реєстрацію припинення (далі - аналітична вибірка), - документ у форматі Excel (*.xls), що сформований технічним адміністратором Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 4 розділу III цього Порядку, які є актуальними на дату, визначену Державною фінансовою інспекцією України;

користувач - посадова особа Державної фінансової інспекції України або її територіального органу, яка має повноваження щодо здійснення державного фінансового контролю та доступ до Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному цим Порядком, з метою отримання даних в електронному вигляді у формі розширеного витягу з Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал;

Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене у формі інтернет-сторінки, що забезпечує доступ користувачів до Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Порядком, а також облік сформованих користувачами електронних запитів та витягів з Єдиного державного реєстру;

розширений витяг - документ, що сформований користувачем через Реєстраційний портал за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, передбачені пунктом 6 розділу III цього Порядку, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену користувачем в електронному запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у Єдиному державному реєстрі;

технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр", що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру, здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру, комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про електронний цифровий підпис".

3. Ключ електронного цифрового підпису користувача повинен бути сумісним з Реєстраційним порталом та відповідати вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та використовуються в системах електронного документообігу.

4. Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи здійснюють матеріально-технічне забезпечення доступу користувачів до Єдиного державного реєстру.

5. Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача, за умови дотримання яких гарантується якісний доступ до Єдиного державного реєстру, перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі ЕЦП яких сумісні з Реєстраційним порталом, та інструкція користувача Реєстраційного порталу публікуються на веб-сайті технічного адміністратора.

Технічний адміністратор не несе відповідальності за можливість та якість доступу до Єдиного державного реєстру у разі недотримання вимог щодо оснащення робочого місця користувача та/або вимог щодо сумісності ключів ЕЦП із Реєстраційним порталом.

6. Забезпечення пошуку даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру для отримання розширеного витягу на запит користувача, дата та час отримання електронних запитів, облік сформованих користувачем розширених витягів із зазначенням дати та часу їх формування, прізвища, імені та по батькові користувача здійснюються автоматично програмними засобами Реєстраційного порталу.

7. Забезпечення пошуку даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру для отримання аналітичної вибірки здійснюється технічним адміністратором.

8. Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи звільняються від плати за одержання на їхній запит даних в електронному вигляді, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

II. Надання або блокування доступу Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам до відомостей Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал

1. Доступ користувачів до Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал забезпечується технічним адміністратором.

2. Організація доступу користувачів до Єдиного державного реєстру, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації та цільовим використанням даних, отриманих з Єдиного державного реєстру, здійснюються відповідальною особою Державної фінансової інспекції України або її територіальних органів, яка призначається організаційно-розпорядчим актом цього органу (далі - відповідальна особа органу).

3. Для організації надання доступу користувачам до Єдиного державного реєстру відповідальна особа органу:

забезпечує реєстрацію користувачів на Реєстраційному порталі;

надсилає на поштову адресу технічного адміністратора повідомлення про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 1), оформлене на офіційному бланку органу за підписом керівника або особи, що його заміщує.

4. Технічний адміністратор протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення, визначеного абзацом третім пункту 3 цього розділу:

1) відмовляє у наданні доступу до Єдиного державного реєстру у разі, якщо:

користувач не зареєстрований на Реєстраційному порталі;

ЕЦП користувача не відповідає вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах ЕЦП та використовуються в системах електронного документообігу, та не сумісний з Реєстраційним порталом;

не в повному обсязі надано інформацію про користувача, визначену в додатку 1 до цього Порядку, або така інформація є некоректною чи суперечливою;

2) надає користувачу доступ до Єдиного державного реєстру у разі відсутності підстав для відмови, а також протягом трьох робочих днів з дня надання такого доступу надсилає на електронну пошту, вказану користувачем при реєстрації на Реєстраційному порталі, інструкцію з формування розширеного витягу.

5. Після отримання від відповідальної особи органу повідомлення про усунення в повному обсязі обставин, що стали підставою для відмови у доступі користувача до Єдиного державного реєстру, технічний адміністратор протягом трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення надає доступ користувачу до Єдиного державного реєстру.

6. Відповідальна особа органу забезпечує своєчасне направлення до технічного адміністратора таких повідомлень:

1) про зміни в особистих даних користувача, наданих технічному адміністратору відповідно до абзацу третього пункту 3 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін;

2) про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 2), що надається:

не пізніше наступного робочого дня після втрати, пошкодження, компрометації особистого ключа ЕЦП користувача;

протягом трьох робочих днів з дня звільнення користувача із займаної посади, переведення до іншого органу, з інших підстав, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

7. Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення, визначеного пунктом 6 цього розділу, забезпечує внесення змін до особистих даних користувача або блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

III. Отримання даних в електронному вигляді

1. З Єдиного державного реєстру надаються дані в електронному вигляді у формі:

1) аналітичної вибірки;

2) розширеного витягу.

2. Дані в електронному вигляді у формі аналітичної вибірки надаються Державній фінансовій інспекції України технічним адміністратором щороку до 25 грудня. Засоби передачі, критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі та формат передачі даних затверджуються окремим протоколом між технічним адміністратором та Державною фінансовою інспекцією України.

3. Дані в електронному вигляді у формі розширеного витягу отримуються користувачем за результатами пошуку відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі через Реєстраційний портал.

4. В аналітичній вибірці зазначаються:

1) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук даних у Єдиному державному реєстрі;

2) відомості про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;

3) дата та час формування аналітичної вибірки.

5. Критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі при отриманні розширеного витягу формується з використанням одного з таких показників:

1) щодо юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

2) щодо фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

6. У формі розширеного витягу зазначаються:

1) мета отримання даних;

2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук даних в Єдиному державному реєстрі;

3) відомості про юридичну особу:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами;

прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

дата державної реєстрації;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

дані про юридичних осіб - правонаступників: найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою;

4) відомості про державні органи і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата створення юридичної особи;

дата державної реєстрації юридичної особи;

відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

5) відомості про фізичну особу - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, підстава для його внесення;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби: дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку у цих органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем;

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

6) дата та час формування розширеного витягу;

7) відомості про особу, яка сформувала розширений витяг.

7. На вибір користувача до розширеного витягу включаються відомості, які є актуальними на дату формування витягів або на дату, визначену користувачем в електронному запиті.

8. Факт формування розширеного витягу фіксується на Реєстраційному порталі із зазначенням дати та часу його формування, мети отримання, прізвища, імені, по батькові користувача.

9. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

Бланк органу

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

Державне підприємство
"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу надати доступ
____________________________________________________________________________________
               (найменування та місцезнаходження Державної фінансової інспекції України або її територіального органу)
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців таким користувачам:

N з/п

П. І. Б. користувача (вказується повністю)

Найменування посади користувача

Реквізити розпорядчого документа про призначення користувача на посаду

Адреса електронної пошти користувача, вказана ним при реєстрації на Реєстраційному порталі

1

2

3

4

5

Користувачами створено індивідуальні облікові записи на Реєстраційному порталі.

Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача забезпечено.

Ключі електронного цифрового підпису користувачів відповідають вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису та використовуються в системах електронного документообігу і сумісні з Реєстраційним порталом*.

Відповідальна особа Державної фінансової інспекції України або її територіального органу (необхідне підкреслити):
____________________________________________________________________________________
          (найменування посади, ініціали та прізвище відповідальної особи або особи, що її заміщує, контактні телефони,
                                                                                         адреса електронної пошти)
____________________________________________________________________________________

________________________________________
(найменування посади керівника Державної фінансової
інспекції України або її територіального органу або
особи, що його заміщує)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі електронного цифрового підпису яких сумісні з Реєстраційним порталом, публікується на веб-сайті технічного адміністратора.

 

Бланк органу

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

Державне підприємство
"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Прошу заблокувати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців користувачу
____________________________________________________________________________________
              (найменування та місцезнаходження Державної фінансової інспекції України або її територіального органу)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування посади, ініціали та прізвище користувача)

Підстава для блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (необхідне зазначити установленням відповідної позначки ):

  

звільнення користувача із займаної посади;

переведення користувача до іншого органу;

інші підстави, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

втрата особистого ключа електронного цифрового підпису користувача;

пошкодження особистого ключа електронного цифрового підпису користувача;

компрометація особистого ключа електронного цифрового підпису користувача.

Відповідальна особа Державної фінансової інспекції України або її територіального органу (необхідне підкреслити):
____________________________________________________________________________________
         (найменування посади, ініціали та прізвище відповідальної особи або особи, що її заміщує, контактні телефони,
                                                                                    адреса електронної пошти)
____________________________________________________________________________________

________________________________________
(найменування посади керівника Державної фінансової
інспекції України або її територіального органу або
особи, що його заміщує)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос