Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления творческих отчетов о реализации проекта, проведении мероприятия и итоговых отчетов о выполнении договора и осуществления их мониторинга

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 12.06.2014 № 1919
редакция действует с 27.01.2017

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2014

м. Київ

N 1919

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2014 р. за N 736/25513

Про затвердження Порядку подання творчих звітів про реалізацію проекту, проведення заходу та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 6 грудня 2016 року N 4560

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року N 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій" (зі змінами) та від 12 жовтня 2011 року N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання творчих звітів про реалізацію проекту, проведення заходу та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

2. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Білий А. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр
молоді та спорту України

Д. С. Булатов

 

Порядок
подання творчих звітів про реалізацію проекту, проведення заходу та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади подання творчих звітів про реалізацію проекту, проведення заходу (далі - творчий звіт) та підсумкових звітів про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів (далі - підсумковий звіт) та здійснення їх моніторингу.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

2. Творчий звіт про реалізацію проекту, проведення заходу (додаток 1) у 15-денний строк після реалізації проекту, проведення заходу подається структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики (далі - структурний підрозділ з питань молоді та спорту), на погодження до відповідного структурного підрозділу Міністерства молоді та спорту України, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері (далі - відповідний структурний підрозділ Міністерства молоді та спорту України).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

3. Підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів (додаток 2) подається молодіжними та дитячими громадськими організаціями (далі - громадські організації) у 15-денний строк після реалізації проекту на погодження до відповідного структурного підрозділу Міністерства молоді та спорту України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

4. Моніторинговий звіт (додаток 3) подається разом з творчим та підсумковим звітами на затвердження заступнику Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Моніторинговий звіт складається працівниками відповідного структурного підрозділу Міністерства молоді та спорту України, структурного підрозділу з питань молоді та спорту, Державного інституту сімейної та молодіжної політики, які здійснювали моніторинг реалізації проекту, проведення заходу.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

У разі необхідності до моніторингового звіту додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результативності реалізації проекту, проведення заходу.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

5. Творчий та підсумковий звіти після погодження керівником відповідного структурного підрозділу Міністерства молоді та спорту України подаються на затвердження заступнику Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

6. Творчий та підсумковий звіти подаються у двох примірниках, один з яких після затвердження зберігається у відповідному структурному підрозділі Міністерства молоді та спорту України протягом трьох років, а другий повертається структурному підрозділу з питань молоді та спорту, громадським організаціям.

7. До творчого та підсумкового звітів додаються:

1) матеріали про реалізацію проекту, проведення заходу на паперовому (фото) та електронному носіях (фото, відео);

(підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

2) копія наказу Міністерства молоді та спорту України про виділення коштів на реалізацію проекту, проведення заходу;

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

3) копія списків учасників, залучених до реалізації проекту, проведення заходу, які затверджуються керівником, за такою формою:

До учасників реалізації проекту, проведення заходу належать особи, які беруть безпосередню участь у заході, проекті;

(підпункт 3 пункту 7 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

4) зразки поліграфічної, інформаційної, акцидентної продукції, ксерокопії публікацій;

5) макети поліграфічної продукції, погоджені Міністерством молоді та спорту України (за наявності).

8. Моніторинг застосовується до проектів та заходів, які реалізуються структурними підрозділами з питань молоді та спорту, громадськими організаціями, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України за відповідними бюджетними програмами.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

9. Моніторинг - комплекс взаємопов'язаних заходів організаційного та правового характеру щодо отримання, аналізу, зберігання та використання інформації про реалізацію проекту, проведення заходу, результативних показників у досягненні поставленої мети, завдань з пріоритетних напрямів державної молодіжної політики, на основі яких здійснюється аналіз виконання бюджетної програми.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

10. Основними завданнями моніторингу є:

отримання об'єктивної інформації про якість реалізації проекту, проведення заходу, а також прогнозування подальшого впровадження результатів;

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

забезпечення Міністерства молоді та спорту України статистичною та аналітичною інформацією про якість реалізації проекту, проведення заходу;

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

оперативність доведення до Міністерства молоді та спорту України результатів моніторингу.

11. Моніторинг проводиться шляхом збору даних, що забезпечують отримання результатів для підготовки моніторингового звіту за результатами його проведення.

12. Моніторинг проводиться Міністерством молоді та спорту України спільно з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики.

Науково-методичне та організаційне забезпечення проведення моніторингу здійснює Державний інститут сімейної та молодіжної політики, який узагальнює статистичну та аналітичну інформацію про якість реалізації проекту, проведення заходу та подає її Міністерству молоді та спорту України після реалізації проекту, проведення заходу.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

13. Моніторинг проводиться із залученням працівників Міністерства молоді та спорту України, структурних підрозділів з питань молоді та спорту, членів конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених громадськими організаціями, представників громадських організацій (за згодою).

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

14. Моніторинг здійснюється шляхом збору та аналізу інформації з реалізації проекту, проведення заходу.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

15. Моніторинг може передбачати анкетування учасників заходу, проекту і організаторів, аналіз програмної документації та інформаційних матеріалів.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

16. На основі моніторингу визначаються:

причини неефективного виконання бюджетної програми (пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації її виконання);

досягнення в результаті реалізації проекту, проведення заходу.

(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

Результати моніторингу враховуються під час конкурсного відбору заходів, проектів щодо державної підтримки на наступний рік.

(абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

 

Заступник директора департаменту
молодіжної політики та комунікацій -
начальник відділу роботи
з молодіжними та дитячими
громадськими організаціями

А. І. Білий

 

ПОГОДЖЕНО
_________________________________
(керівник відповідного структурного підрозділу
Міністерства молоді та спорту України)
 
___ ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
(заступник Міністра молоді та спорту України)
 
М. П.
___ ____________ 20__ р.

Творчий звіт
про реалізацію проекту, проведення заходу

_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва проекту або заходу)

(наказ Міністерства молоді та спорту України

від ___ ____________ 20__ року N _____)

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу
____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування, поштова адреса, телефон)

2. Строки реалізації проекту, проведення заходу:

початок _____________________________________________________________________________

закінчення ___________________________________________________________________________

3. Місце реалізації проекту, проведення заходу _____________________________________________

4. Рівень реалізації проекту, проведення заходу (потрібне підкреслити):

міжнародний, всеукраїнський, місцевий.

5. Зміст проекту, заходу (потрібне підкреслити):

освітньо-виховний, інформаційно-просвітницький, експертно-аналітичний, культурологічний.

6. Підстава для розроблення проекту, заходу _______________________________________________
                                                                                                                                             (нормативно-правові акти)

7. Категорія та кількість учасників, які взяли участь у реалізації проекту, проведенні заходу ______________, з них учасників за рахунок Міністерства молоді та спорту України ________________, у тому числі жінки ___________, чоловіки ____________

8. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту, проведенні заходу ____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування, місцезнаходження, телефон, факс)
які залучалися до реалізації проекту, проведення заходу _____________________________________

9. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, проведення заходу
____________________________________________________________________________________

10. Сценарний план реалізації проекту, проведення заходу __________________________________

11. Фактичний обсяг витрат на реалізацію проекту, проведення заходу ____________________________________________________________________________________

12. Досягнуті результати реалізації проекту, проведення заходу (кількісні та якісні показники в цифровому вираженні) _____________________________ (у тому числі гендерний вплив проекту та заходу на жінок та чоловіків).

13. Інші відомості про реалізацію проекту, проведення заходу ________________________________.

14. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) ___________________________________________.

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
           (ініціали, прізвище)

М. П.

____________ 20__ р.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

 

ПОГОДЖЕНО
_________________________________
(керівник відповідного структурного підрозділу
Міністерства молоді та спорту України)

 
___ ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
(заступник Міністра молоді та спорту України)
 

М. П.
___ ____________ 20__ р.

Підсумковий звіт
про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування молодіжної/дитячої громадської організації)

____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва проекту, пріоритет)

Проект реалізовано відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від _________ N _______ _____________________________________________________________________________

Підсумковий звіт має містити вичерпну інформацію про виконану роботу, викладену в такому порядку:

1. Запланована мета проекту ____________________________________________________________

2. Основні заходи реалізації проекту

3. Учасники проекту

4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту)

5. Залучені фахівці

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту
____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування, поштова адреса, контакти)

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

9. Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

11. План використання організацією результатів реалізації проекту
____________________________________________________________________________________

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) ___________________________________________

Керівник громадської організації

М. П.
(за наявності)

____________ 20__ р.

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(заступник Міністра молоді та спорту
України)

М. П.
___ ____________ 20__ р.

Моніторинговий звіт

1. Назва проекту (заходу): ______________________________________________________________

2. Найменування молодіжної/дитячої громадської організації (структурного підрозділу з питань молоді та спорту), якою (яким) реалізується проект (проводиться захід):
____________________________________________________________________________________

3. Інформація про кількість учасників проекту (заходу) та повноту охоплення цільової аудиторії:
____________________________________________________________________________________

4. Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: ________________________________________

5. Досягнення мети і завдань в результаті реалізації проекту (проведення заходу):
____________________________________________________________________________________

6. Відповідність результативних показників реалізації проекту (проведення заходу) запланованим результативним показникам: ___________________________________________________________

7. Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках реалізації проекту (проведення заходу): ________________________________

8. Додаткова інформація: _______________________________________________________________

9. Дата та місце проведення моніторингу: ________________________________________________

Керівник громадської організації /
структурного підрозділу з питань
молоді та спорту

____________ 20__ р.

 
 
_____________
(підпис)

 
 
_____________________
(ініціали, прізвище)

Особа, що проводить моніторинг
___________________________
                            (посада)

____________ 20__ р.

 
_____________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 06.12.2016 р. N 4560)

____________

Опрос