Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения службами по делам детей учета детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 16.06.2014 № 387
действует с 22.07.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2014

м. Київ

N 387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2014 р. за N 726/25503

Про внесення змін до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Відповідно до статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389, з метою вдосконалення організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року N 27, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 216/24993, такі зміни:

1) у пункті 2 абзаци шостий - дев'ятий виключити.

У зв'язку із цим абзац десятий вважати абзацом шостим;

2) у підпункті 1 пункту 4:

абзаци другий та третій після слова "невідкладно" доповнити словами "(протягом доби)";

в абзаці третьому слово "трьох" замінити словом "семи";

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Наказ про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, видається службою у справах дітей у разі підтвердження інформації про дитину, яка підлягає обліку, відповідно до пункту 4 цього Порядку:

протягом місяця після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: проживання в сім'ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини; систематичного самовільного залишення дитиною місця постійного проживання;

протягом семи робочих днів після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або загрози його вчинення; залучення дитини до найгірших форм дитячої праці.

Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься до Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що ведеться за формою згідно з додатком до цього Порядку, та Єдиного електронного банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, встановленою Мінсоцполітики України";

4) додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту усиновлення та захисту прав дітей (Р. Колбаса) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

 

Міністр

Л. Денісова

 

ЖУРНАЛ
обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

_____________________________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей)

Розпочато ____________ 20__ року N _______

Закінчено ____________ 20__ року N _______

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Дата народження дитини

Місце проживання (перебування) дитини

Дата взяття на облік та номер наказу про взяття на облік

Обліковий номер картки дитини в Єдиному електронному банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Підстава для взяття дитини на облік

Відомості про батьків дитини, осіб, які їх замінюють, інших законних представників

Від кого надійшла інформація про дитину

Додаткова інформація про дитину
(у тому числі про її поновлення на обліку)

Дата та номер наказу про зняття дитини з обліку, підстави прийняття такого рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос