Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, охраны, перевозки, использования и применения боевого огнестрельного оружия и боеприпасов в системе Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 11.06.2014 № 341
действует с 15.07.2014

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.06.2014

м. Київ

N 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2014 р. за N 701/25478

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України

У зв'язку зі змінами в центральному апараті Національного банку України, з метою вдосконалення і впорядкування нормативних вимог, що регламентують порядок зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України, та відповідно до статей 15, 22 і 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2010 року N 229, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 червня 2010 року за N 352/17647 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2011 року N 101) (зі змінами), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

 

Зміни до Інструкції
про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України

1. Пункт 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.5. Відповідальність за організацію обліку, зберігання і використання за призначенням відомчої зброї та боєприпасів покладається на керівників установ Національного банку (у центральному апараті - на посадових осіб, визначених наказом Національного банку).

Керівники установ Національного банку відповідними наказами призначають:

посадову особу, відповідальну за зберігання зброї та боєприпасів в установі Національного банку, під особисту відповідальність якої оформлено дозвіл на зберігання і використання зброї та боєприпасів (далі - особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів);

посадових осіб, відповідальних за ведення обліку зброї та боєприпасів, організацію її видачі (приймання) і використання за призначенням у підрозділах Національного банку;

працівників, відповідальних за видачу (приймання) і зберігання зброї та боєприпасів у збройових кімнатах".

2. Абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим.

3. У главі 3:

1) в абзаці шостому пункту 3.2 цифри "2.4" замінити цифрами "2.3";

2) пункт 3.7 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Працівники, яким надається право замикати (відмикати) та опечатувати металеві шафи (сейфи), у яких зберігається зброя, призначаються наказами установ Національного банку згідно з пунктом 1.5 глави 1 цієї Інструкції".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

3) в абзаці другому пункту 3.12 слова "у збройовій кімнаті" виключити;

4) пункт 3.16 викласти в такій редакції:

"3.16. Матеріали, мастило та приладдя для чищення зброї зберігаються в спеціально відведених для цього місцях окремо від зброї та боєприпасів.

Організація чищення зброї, закріпленої за підрозділом Національного банку, забезпечення дотримання заходів безпеки покладаються на керівника цього підрозділу.

Чищення резервної зброї організовує особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів. До чищення цієї зброї залучаються працівники, які мають індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї, за відповідним розпорядчим документом установи Національного банку";

5) пункт 3.17 доповнити словами "за розпорядчим документом Національного банку";

6) пункт 3.18 доповнити словами "на підставі розпорядчого документа Національного банку";

7) пункт 3.20 після слів "підрозділу дозвільної системи" доповнити словами "та дільничні інспектори".

4. У главі 5:

1) доповнити пункт 5.1 після абзацу четвертого чотирма новими абзацами п'ятим - восьмим такого змісту:

"До клопотання додаються:

копія документа, що є підставою для перевезення вантажу (договір купівлі-продажу в разі його укладення або розпорядчий документ Національного банку);

копія дозволу на право придбання зброї, боєприпасів (у разі їх придбання);

копія наказу про призначення особи, відповідальної за перевезення вантажу".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий уважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим;

2) абзац третій пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"Для охорони цього вантажу призначається група у складі не менше двох озброєних працівників підрозділів Національного банку, які мають індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї з відбитком штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків";

3) пункт 5.6 після слів "начальником варти відомчої охорони спеціального вантажу" доповнити словами "старшим наряду з охорони зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення";

4) у пункті 5.8:

слова "посвідчення про відрядження" замінити словами "копія наказу (розпорядження) про відрядження";

слова "печатки відповідного підрозділу" замінити словами "печатки відповідної установи (підрозділу)";

5) пункт 5.9 після слів "спеціальних вантажів" доповнити словами "зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення";

6) пункт 5.12 викласти в такій редакції:

"5.12. Працівники, які здійснюють перевезення зброї та боєприпасів (здійснюють охорону рухомих Об'єктів, беруть участь у практичних стрільбах тощо), зобов'язані мати при собі індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї з відбитком штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків".

5. У пункті 6.8 глави 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"у підрозділах відомчої охорони - затвердженої постової відомості варт (нарядів) відомчої охорони установ Національного банку; розпорядження Департаменту банківської безпеки щодо призначення озброєної варти (наряду) відомчої охорони рухомих Об'єктів або копії наказу (розпорядження) про відрядження, до якого додається список персонального складу варти (наряду) відомчої охорони рухомих Об'єктів із зазначенням виду, номерів зброї та кількості боєприпасів, підписаний керівником установи Національного банку (у центральному апараті - керівником Департаменту банківської безпеки)";

абзац четвертий після слів "здійснення перевезення цінностей" доповнити словами "або чищення зброї";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Видача зброї та боєприпасів працівникам підрозділів Національного банку для виконання практичних стрільб, завдань з охорони зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення здійснюється на підставі відповідного наказу установи Національного банку".

6. Пункт 5 у додатку 1 викласти в такій редакції:

"5. Розрахункові норми зберігання та використання боєприпасів

Вид зброї

Кількість боєприпасів незменшуваного запасу (шт.)

Кількість боєприпасів на рік (шт.)

для практичних стрільб

для перевірки бою

пістолет ПМ

16 - 32

до 160

4 - 8

пістолет Sig-Sauer 226

30 - 60

пістолет Glock 17

34 - 68

пістолет Glock 19

30 - 60

автомат

60 - 120

18 - 36

".

7. Додаток 14 після слів "завдання з перевезення цінностей" доповнити словами " (чищення зброї)".

8. У тексті Інструкції слова "Департамент внутрішньої безпеки" у всіх відмінках замінити словами "Департамент банківської безпеки" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
банківської безпеки

В. С. Фастовець

Опрос