Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о формировании информационной базы данных о рынке ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 03.06.2014 № 733
редакция действует с 07.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.06.2014

м. Київ

N 733

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2014 р. за N 693/25470

Про затвердження Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 квітня 2019 року N 214

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, контролю за достовірністю інформації, яка оприлюднюється на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 травня 2001 року N 173 "Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2001 року за N 568/5759 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2003 року N 233 "Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня 2003 року за N 516/7837 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Положення
про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів

1. Це Положення визначає перелік інформації, що оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, та джерела формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів.

2. Реалізація цього Положення передбачає формування, функціонування та підтримку інформаційної бази даних про ринок цінних паперів в актуалізованому стані на рівні сучасних інформаційних технологій.

3. Інформаційна база даних про ринок цінних паперів створюється та утримується Державною установою "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (далі - Агентство) на базі сайта Агентства (http://smida.gov.ua) шляхом об'єднання інформації в єдиному центрі.

4. Інформація, яка оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, доступна всім заінтересованим особам.

5. До інформаційної бази даних про ринок цінних паперів включається така інформація:

1) про емітентів цінних паперів:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, види діяльності, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

перелік випусків цінних паперів, за якими видані свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

зареєстровані проспекти емісії цінних паперів емітента при публічному (відкритому) розміщенні;

перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

річна інформація про емітента цінних паперів;

квартальна інформація про емітента цінних паперів;

особлива інформація про емітента цінних паперів;

інформація про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю;

інформація в повідомленні про проведення загальних зборів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 5 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом дванадцятим)

біржовий курс;

2) про професійних учасників ринку цінних паперів:

торговців цінними паперами:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявності), вид професійної діяльності;

інформація про всі вчинені поза фондовою біржею торговцем або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

фондові біржі:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявності), вид професійної діяльності;

інформація про всі вчинені на фондовій біржі правочини щодо емісійних цінних паперів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

управителів іпотечного покриття:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявності), вид професійної діяльності;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

депозитарні установи:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявності), вид професійної діяльності;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

компанії з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявності), вид професійної діяльності;

регулярна інформація компаній з управління активами щодо діяльності інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ);

нерегулярна інформація компаній з управління активами щодо діяльності ІСІ;

інформація щодо скасування реєстрації випуску (випусків) цінних паперів ІСІ, проспекту (проспектів) емісії цінних паперів ІСІ та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) цінних паперів ІСІ;

інформація щодо виключення відомостей про ІСІ з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

протоколи засідань наглядової ради корпоративних інвестиційних фондів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

3) про об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку;

номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

4) про уповноважені рейтингові агентства:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;

5) про аудиторські фірми, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

реєстраційний номер, серія і номер, строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

6) звіти Комісії, оперативні та аналітичні матеріали щодо стану та розвитку фондового ринку, прес-релізи тощо;

7) інформація, що є обов'язковою для оприлюднення;

(підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214)

8) перелік навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців фондового ринку.

6. Джерелами формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів є:

1) офіційний веб-сайт Комісії (http://nssmc.gov.ua);

2) веб-сайт загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua);

3) підпункт 3 пункту 6 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214,
у зв'язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4)

3) власні веб-сайти учасників фондового ринку;

4) Комісія.

Формування та наповнення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів здійснюються Агентством шляхом перенесення інформації із джерел, визначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту, та отримання інформації із джерела, визначеного у підпункті 4 цього пункту.

(абзац шостий пункту 6 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214)

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

Опрос