Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке зачисления детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в школы социальной реабилитации и профессиональные училища социальной реабилитации и оформления их личных дел

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 02.06.2014 № 670
действует с 15.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2014

м. Київ

N 670

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2014 р. за N 675/25452

Про Порядок зарахування дітей, які потребують особливих умов виховання, до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації та оформлення їхніх особових справ

Відповідно до пункту 28 Положення про школу соціальної реабілітації та пункту 32 Положення про професійне училище соціальної реабілітації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 року N 859 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2012 року N 734)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування дітей, які потребують особливих умов виховання, до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації та оформлення їхніх особових справ, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 27 грудня 1994 року N 362 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 1995 року за N 31/567.

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

О. Мусій

 

ПОРЯДОК
зарахування дітей, які потребують особливих умов виховання, до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації та оформлення їхніх особових справ

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування дітей, які потребують особливих умов виховання, до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації та оформлення їхніх особових справ.

2. Путівки для направлення дітей до шкіл соціальної реабілітації (далі - школа) та професійних училищ соціальної реабілітації (далі - училище) видаються Міністерством освіти і науки України на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Реєстрація путівок здійснюється у журналі реєстрації путівок для направлення дітей до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації за встановленою формою, що додається.

3. До школи направляються діти, які вчинили правопорушення, що мають ознаки суспільно небезпечного діяння, у віці від 11 до 14 років.

Учні (вихованці) утримуються у школі в межах встановленого судом строку, але не більш як три роки.

4. До училищ направляються діти віком від 14 до 18 років.

Учні (вихованці) утримуються в училищі у межах строку, встановленого судом, але не більш як три роки, за вчинення злочину у віці до 18 років або скоєння правопорушення до виповнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність. У разі переведення учнів (вихованців) зі школи соціальної реабілітації до училища загальний строк перебування їх у таких закладах не повинен перевищувати трьох років.

5. Не підлягають зарахуванню до училища діти, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, із застосуванням відстрочки виконання вироку або умовно.

6. До училища не можуть бути зараховані діти, які страждають захворюваннями, перелік яких затверджено Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

7. Зарахування дітей до школи та училища проводиться комісією, яку очолює директор, у неробочий час - відповідальною особою від адміністрації та медичним працівником. До складу комісії входять заступник директора, медичний працівник, психолог.

Зарахування учнів (вихованців) до школи і училища та їх відрахування проводяться протягом року.

8. Зарахування учнів (вихованців) до школи і училища здійснюється за наказом по відповідному навчальному закладу на підставі документів, що містяться в їхніх особових справах, визначених пунктами 13, 14 цього Порядку.

9. Новоприбулі діти проходять обов'язковий медичний огляд.

10. Адміністрація школи або училища у десятиденний строк з дня прибуття дитини повідомляє про це суд, яким було прийнято рішення про направлення дитини до школи або училища, службу у справах дітей за місцем проживання дитини, а також батьків або осіб, які їх замінюють. Батькам або особам, які їх замінюють, надсилається інформація про правила листування, отримання посилок, передач, бандеролей, побачень із зазначенням місцезнаходження школи або училища.

11. Питання доцільності проведення подальшої соціальної і психологічної реабілітації та можливості дострокового відрахування учнів (вихованців) зі школи розглядається через рік (повторно через шість місяців) і остаточно вирішується судом за місцезнаходженням школи на підставі рішення педагогічної ради школи за поданням її директора.

12. Учні школи, яким виповнилося 15 років, але вони не стали на шлях виправлення, за клопотанням адміністрації школи соціальної реабілітації рішенням суду переводяться до училища. Переведення здійснюється у межах строку, встановленого судом.

13. В особовій справі дитини, яка направляється до школи або училища, повинні бути:

рішення суду про направлення дитини до школи або училища;

особова справа учня (учениці) із навчального закладу, у якому він (вона) раніше навчався (навчалася). Характеристика на учня (ученицю) на час направлення його (її) до школи або училища;

паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які не досягли віку 16 років, а для осіб призовного віку - приписне свідоцтво районного військового комісаріату;

довідка про закінчення відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу або відповідного курсу професійно-технічного навчального закладу;

табель / довідка успішності за останній чи поточний рік або свідоцтво про базову загальну середню освіту / атестат про повну загальну середню освіту / диплом кваліфікованого робітника / свідоцтво кваліфікованого робітника;

довідка (або висновок) практичного психолога та соціального педагога;

6 фотографій розміром 3 х 4 см;

довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, а також довідка з місця роботи батьків, у якій повинні бути зазначені розміри заробітної плати за останні 2 календарні місяці роботи;

медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів) за формою первинної облікової документації N 026/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522;

карта профілактичних щеплень за формою первинної облікової документації N 063/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560;

медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою первинної облікової документації N 086/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

дані лабораторних аналізів (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, мазок з носоглотки на дифтерію, аналіз калу на яйця гельмінтів) за давністю не більше одного місяця до направлення в школу або училище;

довідка лікаря-психіатра дитячого, нарколога (за необхідності) (для хлопців і дівчат), лікаря-гінеколога (для дівчат), лікаря-дерматовенеролога (для хлопців і дівчат);

довідка лікаря про відсутність інфекційних захворювань у приймальнику-розподільнику для дітей, якщо дитина, яка підлягає направленню до школи або училища, утримується в приймальнику-розподільнику для дітей.

14. В особовій справі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім документів, передбачених пунктом 13 цього Порядку, повинні бути:

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

рішення суду про позбавлення батьківських прав та/або стягнення аліментів (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про батьків та близьких родичів дитини;

довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

документи, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

опис майна дитини;

копія рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

довідка про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);

дублікат обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності).

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

 

ЖУРНАЛ
реєстрації путівок для направлення дітей до шкіл соціальної реабілітації і професійних училищ соціальної реабілітації

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Дата народження дитини

Найменування суду та дата рішення суду

Найменування школи або училища, куди направлена дитина, номер та дата путівки

 

 

 

 

 

____________

Опрос