Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия государственных органов и учреждений относительно профессиональной реабилитации, занятости и трудоустройства инвалидов

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 03.06.2014 № 347
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2014

м. Київ

N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2014 р. за N 672/25449

Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 18 грудня 2018 року N 1905)

Відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03 травня 2007 року N 201 "Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за N 505/13772.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Мущиніна.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

 

ПОРЯДОК
взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - управління соціального захисту), центру зайнятості в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості (далі - центри зайнятості), відділень Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду), центрів професійної реабілітації інвалідів (далі - реабілітаційні установи) з питань професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів.

2. Управління соціального захисту, центри зайнятості, відділення Фонду, реабілітаційні установи надають на безоплатній основі інформаційно-консультаційні послуги інвалідам та роботодавцям стосовно професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів, що належать до їх компетенції.

II. Механізм взаємодії

1. Управління соціального захисту:

1) забезпечують формування централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - ЦБІ), що включає дані індивідуальних програм реабілітації інвалідів, у тому числі про освітній і професійний рівень, потребу в їхньому працевлаштуванні;

2) здійснюють направлення інвалідів (у разі їхнього звернення) на професійну реабілітацію до реабілітаційних установ відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та рекомендацій центрів зайнятості за результатами наданих профорієнтаційних послуг та з урахуванням професій, що користуються попитом на ринку праці (далі - актуальні професії);

3) інформують інвалідів щодо їхніх можливостей проходження професійної реабілітації в реабілітаційних установах та про послуги державної служби зайнятості. Таке інформування забезпечується шляхом консультування інвалідів, направлення листів за їхнім місцем проживання та до місцевих громадських організацій інвалідів, а також розміщення на стендах інформаційних матеріалів щодо діяльності реабілітаційних установ, проведення професійної орієнтації з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

2. Центри зайнятості:

1) забезпечують засобами Інтернет-порталу державної служби зайнятості для інвалідів, які звернулися за пошуком роботи, доступ їм до інформації про потребу ринку праці, у тому числі робочі місця, призначені для працевлаштування інвалідів, відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

2) здійснюють облік інвалідів, які звернулися до центрів зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, та реєстрацію їх як безробітних;

3) надають інвалідам, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з професійної орієнтації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних в інваліда кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей та з урахуванням його побажань щодо умов праці, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації;

4) інформують (щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за звітним) управління соціального захисту про працевлаштованих інвалідів, зокрема випускників реабілітаційних установ. Ця інформація надається із зазначенням П. І. Б. інвалідів, місця їхнього проживання;

5) надають протягом трьох робочих днів відділенням Фонду (за їх запитами) інформацію щодо роботодавців, які надали відомості про вільні робочі місця (вакансії), на які можливе працевлаштування інвалідів, та відмовляли при цьому у працевлаштуванні інвалідам, які направлялися центрами зайнятості раніше;

6) подають щороку до 01 червня та 01 листопада відділенням Фонду прогнозні показники щодо чисельності:

інвалідів, у разі працевлаштування яких буде виплачуватися компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";

інвалідів, які можуть бути працевлаштовані на спеціальні робочі місця за рахунок дотацій, що спрямовуються Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3. Відділення Фонду:

1) надають (щороку до 01 травня року, наступного за звітним) регіональним центрам зайнятості інформацію про роботодавців, які не виконали нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, із зазначенням кількості не створених ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у межах установленого нормативу;

2) інформують (за шість місяців до закінчення навчання) регіональні центри зайнятості про інвалідів, які навчаються у навчальних закладах, у тому числі і вищих (усіх форм власності), за рахунок коштів відділення Фонду. Ця інформація надається із зазначенням П. І. Б. інвалідів, найменувань професій та/або спеціальностей, за якими вони здійснюють навчання, місця їхнього проживання;

3) надають (у десятиденний строк після підписання договору) регіональним центрам зайнятості інформацію про роботодавців, які отримали фінансову допомогу та цільову позику і повинні створити робочі місця для працевлаштування інвалідів, із зазначенням повного їх найменування, місцезнаходження та кількості робочих місць, які заплановано створити за рахунок коштів Фонду, а також строку введення їх у дію;

4) інформують двічі на рік регіональні центри зайнятості щодо обсягів видатків, передбачених бюджетом відділення Фонду, для фінансування витрат на:

надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;

компенсацію роботодавцям єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

4. Реабілітаційні установи:

1) запроваджують на постійній основі напрями професійного навчання інвалідів за актуальними професіями. Запровадження напрямів професійного навчання ґрунтується на підставі проведеного аналізу фахівцями реабілітаційних установ, у тому числі аналізу адміністративних даних державної служби зайнятості, про попит та пропонування робочої сили на ринку праці;

2) інформують (на десятий робочий день після зарахування) центри зайнятості про інвалідів (за місцем їхнього проживання), які зараховані до реабілітаційної установи і розпочали професійну підготовку за професіями. Інформація включає П. І. Б. інваліда, місце проживання, професію, за якою здійснюється професійна реабілітація, та дату закінчення навчання;

3) забезпечують внесення інформації до ЦБІ в частині забезпечення послугами з навчання;

4) здійснюють моніторинг працевлаштування своїх випускників, зокрема шляхом направлення запитів до управлінь соціального захисту та центрів зайнятості.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

Опрос