Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об особенностях направления лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в служебные командировки в пределах Украины и за рубеж

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ от 06.06.2014 № 270
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2014

м. Київ

N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2014 р. за N 670/25447

Про затвердження Змін до Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 23 жовтня 2013 року N 555
згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 2 лютого 2016 року N 88)

Відповідно до пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку у відповідність із законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 жовтня 2013 року N 555, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 року за N 1924/24456, що додаються.

2. Директору Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Всеукраїнської
професійної спілки працівників
спеціального зв'язку

Н. І. Волк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

В. Матвійчук

 

ЗМІНИ
до Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

1. У пункті 1.5 розділу I:

в абзаці першому слова "Особам рядового і начальницького складу" замінити словом "Співробітникам";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо наказом про відрядження передбачено повернення співробітника з відрядження у вихідні або святкові чи неробочі дні, йому може надаватися інший день відпочинку.".

2. У розділі III:

1) пункт 3.1 після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити словами "(Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень)";

2) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Якщо відрядження здійснюється з метою забезпечення урядовим зв'язком вищих посадових осіб держави, технічне завдання не готується.

Отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень) на здійснення таких відряджень за кордон організовує орган Держспецзв'язку, співробітник якого відповідно до плану відряджень органу Держспецзв'язку направляється у службове відрядження за кордон.";

3) абзац четвертий пункту 3.5 після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити словами "(Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень)";

4) в абзаці першому пункту 3.6:

після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити абзац словами "(Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень)";

слово "п'ять" замінити словом "сім";

5) пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Співробітник Держспецзв'язку, що відряджається за кордон, до вибуття у відрядження проходить інструктаж у Режимно-секретному управлінні Адміністрації Держспецзв'язку (далі - РСУ) (режимно-секретному органі органу Держспецзв'язку). Під час проведення інструктажу визначаються мета відрядження, обсяг та зміст інформації про діяльність Держспецзв'язку, яка може використовуватися під час відрядження, а також порядок звернення до дипломатичних представництв та інших підприємств, установ, організацій України в іноземній державі у разі виникнення обставин, що створюють небезпеку для збереження секретної інформації.

У журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці, що ведеться за формою 92, визначеною у додатку 92 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939 (далі - журнал), після проведення інструктажу зі співробітником Держспецзв'язку керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) робить відповідний запис про проведення інструктажу, який засвідчується підписами керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) та особи, з якою проведено інструктаж.

Після повернення із закордонного службового відрядження співробітник Держспецзв'язку протягом п'яти робочих днів зобов'язаний прибути до керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) для проходження співбесіди.

Керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) проводить співбесіду зі співробітником Держспецзв'язку з метою з'ясування питань щодо наявності чи відсутності обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації під час перебування за кордоном, фактів необґрунтованої заінтересованості з боку іноземців секретною інформацією.

У журналі після проведення співбесіди керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) у колонці "Примітка" цього журналу робить запис про проведення співбесіди зі співробітником Держспецзв'язку, який засвідчується підписами керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) та особи, з якою проведено співбесіду.

За результатами співбесіди за наявності інформації, що може мати значення для збереження державної таємниці, складається довідка, яка реєструється і зберігається в РСУ (режимно-секретному органі органу Держспецзв'язку).".

3. У розділі VI:

1) у пункті 6.8 слова та цифри "Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року N 1276, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2185/22497" замінити словами та цифрами "Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 845 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 104/24881";

2) у пункті 6.9:

в абзаці першому слова та цифри "Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року N 1276 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2185/22497" замінити словами та цифрами "Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 845 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 104/24881";

абзац другий після слів "за кордон" доповнити словами "протягом наступного робочого дня".

 

Директор ДК СД
Адміністрації Держспецзв'язку

Ю. І. Циплинський

Опрос