Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 30.05.2014 № 41
действует с 15.07.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.05.2014

м. Київ

N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2014 р. за N 666/25443

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742, такі зміни:

1) абзац другий пункту 2.8 розділу II доповнити словами та цифрою ", до яких додається Протокол контролю стану бази даних про вкладників (файл "D" (додаток 8) (далі - протокол контролю))";

2) у розділі IV:

у підпункті "б" пункту 4.1 цифру "8" замінити цифрою "9";

у пункті 4.4:

у другому реченні підпункту "а" слова та цифру "Протоколом контролю стану бази даних про вкладників (файл "D" (додаток 9) (далі - протокол контролю))" замінити словами "протокол контролю";

друге речення підпункту "в" викласти в такій редакції: "Зазначена інформація надсилається до Фонду також щодекади на звітні дати, передбачені для подання до Фонду банками, віднесеними до категорії проблемних, Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, форма якого затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 28 лютого 2013 року N 14), та на запит Фонду";

3) додатки 8 та 9 викласти в новій редакції, що додаються.

2. Доповнити Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1495/21807, після розділу III новим розділом IV такого змісту:

"IV. Особливості проведення інспекційних перевірок банків, віднесених до категорії проблемних, з питань повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників

4.1. Строк здійснення перевірки банку, віднесеного до категорії проблемних, з питань повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників під час проведення інспекційної перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Цей строк може бути продовжений керівником Фонду за обґрунтованим поданням керівника інспекційної групи та не повинен перевищувати строку, встановленого пунктом 3.16 розділу III цього Положення. Протягом цього строку, але не пізніше 48 годин з часу отримання запиту від керівника інспекційної групи банк зобов'язаний сформувати базу даних про вкладників та надати її для перевірки працівникам Фонду.

4.2. За результатами перевірки банку, віднесеного до категорії проблемних, на предмет повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників складаються довідка та протокол контролю стану бази даних про вкладників (файл "D") за формою згідно з додатком 8 до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (далі - протокол контролю).

4.3. У разі виявлення порушень повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників банк має право до дати закінчення інспекційної перевірки самостійно усунути виявлені порушення, про що зазначається у довідці, до якої додається протокол контролю, що підтверджує відсутність помилок.

4.4. У разі застосування до банку, віднесеного до категорії проблемних, адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку ведення бази даних про вкладників перевірка усунення таким банком порушень починається не пізніше робочого дня, наступного за днем, встановленим у розпорядженні про усунення порушень банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб / днем отримання від такого банку повідомлення про усунення порушень.".

У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

Протокол контролю стану бази даних про вкладників
(файл "D")

____________________________
(найменування банку)
на ___ ____________ ____ року

Показник

Значення

Примітка

Загальна кількість записів у файлі

 

 

Загальна сума

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номера "0000000000"

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номера "0000099999"

 

 

Кількість записів про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити:
прізвище, ім'я та по батькові,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків,
серія і номер паспорта,
дата видачі паспорта,
орган, що його видав,
назва області,
назва району,
назва населеного пункту,
назва вулиці, номери будинку і
квартири,
дата укладення договору,
номер договору з вкладником,
номер аналітичного рахунку вкладника,
процентна ставка

 

 

Керівник банку

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ________________ р.

 

АКТ N ___
звірки бази даних та балансових рахунків станом на ____ року

коп.

N з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки

За даними

бази даних

балансу

розбіжність

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Підсумкові значення сум залишків за вкладами і нарахованими за ними відсотками

Усього:

 

 

 

Керівник банку

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ________________ р.

____________

Опрос