Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии Министерства обороны Украины по отбору предложений относительно закупки квартир на условиях паевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины

Минобороны
Порядок, Приказ от 02.06.2014 № 347
редакция действует с 15.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2014

м. Київ

N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2014 р. за N 657/25434

Про затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства оборони України
 від 9 липня 2015 року N 327
,
 від 1 грудня 2015 року N 667
,
від 27 червня 2017 року N 347

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (із змінами), з метою забезпечення дотримання правових і економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

М. В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПОРЯДОК
роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Цей Порядок визначає алгоритм роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (далі - Конкурсна комісія).

2. Конкурсна комісія відповідає за організацію конкурсу на всіх стадіях його проведення.

3. На підставі матеріалів, наданих Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України щодо статистичної звітності за формами 1-КЕУ, структурний підрозділ Міністерства оборони України, відповідальний за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, готує заявку на проведення конкурсу, в якій зазначаються:

найменування предмета закупівлі (з визначенням окремої частини предмета закупівлі (лота));

міста та регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість;

інформація щодо очікуваної вартості предмета закупівлі за кожним лотом;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

дата початку проведення конкурсу;

строк дії договору і місце поставки (передачі) квартир.

Крім того, структурним підрозділом Міністерства оборони України, відповідальним за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, проводиться моніторинг вартості 1 м2 загальної площі житла за регіонами України (лотами) та розробляється проект конкурсної документації.

(абзац сьомий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

Заявка, результати моніторингу вартості 1 м2 загальної площі житла (з його матеріалами) та проект конкурсної документації підписуються керівником структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, після чого погоджуються (візуються) представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби Міністерства оборони України.

(абзац восьмий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

Одночасно із заявкою до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України надаються проект конкурсної документації для затвердження конкурсною комісією та матеріали моніторингу.

(пункт 3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим)

Проект конкурсної документації включає:

найменування предмета закупівлі;

місце, кількість поставки (передачі) квартир;

строк поставки (передачі) квартир;

оформлення конкурсної пропозиції;

перелік документів, які учасник повинен подати для підтвердження відповідності вимогам Замовника;

інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції;

спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

місце, дату та час розкриття конкурсних пропозицій;

перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій;

термін укладання та основні умови договору;

іншу інформацію.

(Порядок доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 327,
у зв'язку з цим пункти 3 - 15 вважати пунктами 4 - 16)

4. У конкурсі мають право брати участь юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на ринку нерухомості, або фізичні особи - власники нерухомого майна, які подали конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам конкурсної документації.

5. Оголошення про проведення конкурсу та його результати публікуються в засобах масової інформації, у друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

(абзац перший пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

В оголошенні обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження Міністерства оборони України (далі - Замовник);

опис предмета конкурсу чи його частин (якщо Замовник передбачає подання конкурсних пропозицій частинами (лотами));

електронна адреса веб-сайту Замовника, на якому розміщується інформація про конкурс;

строк проведення конкурсу та його результати;

місце і порядок отримання конкурсної документації;

місце і строк подання конкурсних пропозицій;

місце, дата і час розкриття конкурсних пропозицій;

строк дії конкурсних пропозицій, але не менше ніж 90 днів;

місцезнаходження, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії.

6. Конкурсна документація (далі - Документація) оприлюднюється Замовником на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Друкований варіант Документації, прошитий та засвідчений печаткою Міністерства оборони України, є визначальним і знаходиться у секретаря Конкурсної комісії.

На виконання вимог фізичних/юридичних осіб (далі - учасники) документація безоплатно надається протягом трьох робочих днів з дня отримання від них письмового запиту.

(пункт 6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

7. Письмовий запит, підписаний керівником юридичної особи (фізичної особи), засвідчений печаткою (за наявності), адресується голові Конкурсної комісії. У запиті зазначаються: предмет закупівлі, номер оголошення, повне найменування учасника (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові), який має намір взяти участь у конкурсі, його поштова адреса та місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв'язку.

8. Строк подання учасниками конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, у друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія".

(абзац перший пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень учасників внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх учасників, яким було видано Документацію, та опублікувавши ці зміни на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути надалі змінена. Конкурсна пропозиція прошивається, нумерується (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців скріплюється печаткою (за наявності), для фізичних осіб засвідчується власним підписом) і подається за підписом учасника в запечатаному конверті. Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

(абзац третій пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

9. Конкурсні пропозиції розкриваються у встановлений Замовником час. У процедурі розкриття конкурсних пропозицій мають право брати участь усі учасники, що подали свої конкурсні пропозиції.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених Документацією, а також оголошуються найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) кожного учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

Копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому з учасників на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

10. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця (переможців) конкурсу не повинен перевищувати десять робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, із них:

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

протягом трьох робочих днів - конкурсною комісією здійснюються розгляд та перевірка поданих учасниками документів на відповідність встановленим кваліфікаційним, технічним та іншим вимогам, зазначеним у Документації, та допуск їх до оцінки;

протягом п'яти робочих днів - робочими групами здійснюється перевірка технічного та якісного стану квартир у житлових будинках, запропонованих учасниками конкурсу;

(абзац третій пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

(пункт 10 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

протягом двох робочих днів конкурсна комісія визначає переможців конкурсів та проводить акцепт їх конкурсних пропозицій.

(пункт 10 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

Зазначені робочі групи створюються відповідно до наказу керівника структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, або його територіального підрозділу.

(пункт 10 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347)

11. Протоколи щодо визначення переможців конкурсу та акцепту конкурсних пропозицій готуються у Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і після їх підписання членами конкурсної комісії візуються представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби Міністерства оборони України.

Переможцем (переможцями) визначається(ються) учасник(и) конкурсу, який(і) подав(ли) найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 м2 загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих.

(абзаци перший - п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667,
замінено абзацами першим - другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.06.2017 р. N 347,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців) надіслати переможцю (переможцям) конкурсу повідомлення про акцепт, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати конкурсу.

(абзац третій пункту 11 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

Після визначення переможця (переможців) конкурсу структурний підрозділ Міністерства оборони України, відповідальний за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, готує відповідний проект договору, який візується представниками служби внутрішнього аудиту, фінансової та юридичної служб Міністерства оборони України.

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

Замовник укладає з переможцем (переможцями) конкурсу договір про закупівлю у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів, але не пізніше ніж через чотирнадцять робочих днів із дня визначення переможця (переможців).

(абзац п'ятий пункту 11 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

У разі письмової відмови переможця (переможців) конкурсу від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

(пункт 11 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

У разі якщо кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець за бюджетною програмою з метою придбання необхідної кількості квартир має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені і відповідають вимогам конкурсної документації в межах кількості квартир, визначених конкурсною документацією, та додатково визначити переможців конкурсу.

(пункт 11 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

У випадках, коли головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним виконавцем за бюджетною програмою було двічі відмінено конкурс у зв'язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації.

(пункт 11 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

12. Замовник відхиляє конкурсні пропозиції у разі, якщо:

конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам, зазначеним у Документації;

учасником надано недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у Документації вимогам;

учасника визнано у встановленому законодавством порядку банкрутом чи відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру.

(пункт 12 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

13. Замовник відміняє конкурс у випадках:

відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;

виявлення факту змови учасників;

подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій;

якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж двох учасників.

(пункт 13 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327)

14. Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, якщо:

ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування предмета конкурсу або його окремої частини;

скорочення видатків на здійснення закупівлі;

проведення конкурсу стало неможливим унаслідок непереборної сили.

15. Інформація про результати проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або в друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців).

(пункт 15 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 327
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 01.12.2015 р. N 667)

16. Рішення Конкурсної комісії про результати конкурсу може бути оскаржене учасником конкурсу в установленому законодавством порядку.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту капітального
будівництва Міністерства
оборони України

Ю. Г. Баскаков

Опрос