Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании конкурсной комиссии Министерства обороны Украины по отбору предложений относительно закупки квартир на условиях паевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 02.06.2014 № 346
редакция действует с 01.09.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2014

м. Київ

N 346

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2014 р. за N 656/25433

Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства оборони України
 від 9 липня 2015 року N 326
,
 від 25 серпня 2015 року N 433
,
 від 19 липня 2016 року N 371
,
 від 11 жовтня 2016 року N 524
,
від 21 листопада 2017 року N 611
,
від 11 липня 2018 року N 334
,
від 13 травня 2019 року N 230
,
 від 4 серпня 2020 року N 265

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", з метою забезпечення дотримання правових і економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

НАКАЗУЮ:

1. Утворити конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України.

2. Затвердити:

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 04.08.2020 р. N 265)

Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, що додається.

3. Скасувати накази Міністра оборони України від 09 листопада 2012 року N 743 "Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України", від 04 грудня 2012 року N 823 "Про затвердження Зміни до Складу конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України та Зміни до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України" та наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року N 907 "Про внесення змін до Складу конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України".

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

М. В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

СКЛАД
конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (за посадами)

Склад виключено

(склад у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 326
,
 від 25.08.2015 р. N 433
,
 від 19.07.2016 р. N 371
,
 від 11.10.2016 р. N 524
,
від 21.11.2017 р. N 611
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.07.2018 р. N 334
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 13.05.2019 р. N 230
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 04.08.2020 р. N 265)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року N 2166 (із змінами), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 147 (із змінами).

1.2. Це Положення визначає загальний порядок утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (далі - конкурсна комісія), повноваження конкурсної комісії.

1.3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є створення рівних конкурентних умов, гласність, прозорість, об'єктивність оцінки і єдність вимог для всіх учасників.

1.4. Забезпечення організації та проведення конкурсною комісією конкурсу здійснює структурний підрозділ Міністерства оборони України відповідно до компетенції.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326,
від 04.08.2020 р. N 265)

II. Порядок утворення та організація діяльності конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія утворюється в кількості не менш як п'ять осіб у складі голови, заступника голови, членів і секретаря та затверджується наказом Міністерства оборони України з метою організації і проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України на засадах колегіальності і неупередженості членів конкурсної комісії.

Конкурсна комісія у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами у сфері державних закупівель, а також цим Положенням.

2.2. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова.

На період відсутності голови конкурсної комісії його функції виконує заступник голови конкурсної комісії.

Зміни до складу конкурсної комісії вносяться наказом Міністерства оборони України за поданням голови конкурсної комісії.

2.3. За рішенням голови конкурсної комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (за їх згодою), залучатись експерти та консультанти для надання консультацій, висновків під час вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу (за їх згодою).

2.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться згідно з планом роботи конкурсної комісії, затвердженим головою цієї комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості членів комісії.

(абзац другий пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326)

За умови рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

III. Головні функції конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія відповідає за організацію проведення конкурсів з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України на всіх стадіях проведення конкурсу.

3.2. У процесі роботи конкурсна комісія забезпечує реалізацію Міністерством оборони України (далі - Замовник) таких функцій:

планування проведення конкурсів відповідно до показників затвердженого кошторису та річного плану закупівель (додатка до річного плану);

визначення предмета конкурсу (частини предмета конкурсу) на підставі заявок;

розгляд та затвердження конкурсної документації на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (далі - конкурсна документація);

оприлюднення інформації про проведення конкурсу та його результати;

інформування учасників про результати конкурсів;

підготовка та надання конкурсної документації, необхідної для проведення конкурсів, після отримання відповідних письмових запитів;

надання роз'яснень учасникам конкурсу щодо змісту конкурсної документації в разі отримання від них відповідних письмових запитів;

проведення конкурсу;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця конкурсу;

організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення розгляду, оцінки та відбору конкурсних пропозицій;

розроблення переліку та форм документів, необхідних для проведення конкурсу;

забезпечення, складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань, що стосуються проведення конкурсу;

ведення звітності щодо проведення конкурсів відповідно до вимог законодавства України;

створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

у разі надходження скарги від учасника забезпечення її належного розгляду відповідно до вимог законодавства України.

IV. Права та обов'язки комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів комісії

4.1. Конкурсна комісія має право:

проводити конкурси з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;

одержувати від структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України інформацію, необхідну для проведення конкурсу;

залучати без права голосу в разі потреби до роботи в конкурсній комісії військовослужбовців та інших працівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України (за їх згодою) та експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

використовувати необхідне для виконання покладених на конкурсну комісію завдань майно Міністерства оборони України;

визначати переможців конкурсів, пропозиції яких за результатами оцінки визнані найбільш економічно вигідними.

4.2. Конкурсна комісія зобов'язана:

організовувати проведення конкурсів з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України в межах наданих повноважень;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивний та чесний вибір переможця;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час конкурсу;

готувати письмові роз'яснення щодо усунення порушень під час проведення конкурсу;

вести звітність щодо здійснення конкурсів.

4.3. Голова конкурсної комісії:

планує проведення засідань конкурсної комісії та головує на них;

організовує роботу конкурсної комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

ініціює питання щодо створення робочих груп для здійснення перевірки технічного та якісного стану квартир, склад яких затверджується відповідним наказом;

(абзац четвертий пункту 4.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326)

виносить на розгляд Міністра оборони України пропозиції щодо складу конкурсної комісії;

пропонує кандидатуру секретаря конкурсної комісії, яка затверджується на засіданні конкурсної комісії;

(пункт 4.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
 вважати абзацами сьомим - тринадцятим)

веде засідання конкурсної комісії;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності конкурсної комісії;

абзац дев'ятий пункту 4.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 04.08.2020 р. N 265,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
 вважати абзацами дев'ятим - тринадцятим)

визначає порядок та місце зберігання документів і матеріалів конкурсної комісії;

підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням конкурсу;

затверджує план роботи конкурсної комісії, порядок денний засідань конкурсної комісії, конкурсну документацію та зміни (у разі їх внесення), звіт про результати проведення конкурсу.

Документи, що підписуються, засвідчуються після підпису головою комісії печаткою Міністерства оборони України.

Голова комісії відповідає за прийняті ним рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

(пункт 4.3 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326)

4.4. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови конкурсної комісії виконує організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо проведення конкурсів, дотримання вимог законодавства з питань ведення діловодства під час роботи з документами;

збереження всіх документів, представлених учасниками конкурсу для розгляду конкурсною комісією;

надання особам на їх письмовий запит копій конкурсної документації та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідченими підписом голови конкурсної комісії і скріпленими печаткою Міністерства оборони України.

4.5. Голова та секретар комісії відповідають за зміст та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-сайті Міністерства оборони України та публікується в засобах масової інформації.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2020 р. N 265)

4.6. Якщо секретар конкурсної комісії відсутній на засіданні конкурсної комісії, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсної комісії, про що зазначається в протоколі засідання конкурсної комісії.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.07.2015 р. N 326)

4.7. Члени конкурсної комісії на засіданнях конкурсної комісії беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, визначенні переможців конкурсу.

4.8. Члени конкурсної комісії мають право:

брати участь у всіх засіданнях конкурсної комісії та прийнятті її рішень;

ознайомлюватися з усіма документами щодо розгляду, відхилення, оцінки, визначення переможця та акцепту конкурсних пропозицій;

виносити пропозиції на розгляд конкурсної комісії;

на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань конкурсної комісії.

4.9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.9 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 09.07.2015 р. N 326,
у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.11 вважати пунктами 4.10 - 4.12)

4.10. Члени конкурсної комісії зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності конкурсної комісії.

4.11. Члени конкурсної комісії є відповідальними за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

4.12. Конкурсна комісія не повинна, крім випадків, передбачених законодавством, надавати інформацію:

розкриття якої не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам учасників чи порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується розгляду, оцінки та порівняння пропозицій учасників конкурсу, крім інформації про відхилення пропозицій та підстави такого відхилення.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту
капітального будівництва
Міністерства оборони України

Ю. Г. Баскаков

Опрос