Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации обучения в общеобразовательных учебных заведениях при исправительных колониях и следственных изоляторах, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины

Минюст, Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 10.06.2014 № 691/897/5
действует с 08.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2014

м. Київ

N 691/897/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 629/25406

Про затвердження Порядку організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 125 Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, та з метою врегулювання питань, пов'язаних з організацією навчання і отримання базової та повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув'язненими,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 01 березня 2002 року N 154/55 "Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за N 281/6569 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Полянського П. Б. і заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Артеменка І. О.

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

 

Порядок
організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

1. Цей Порядок встановлює механізм організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗОНЗ), що створюються при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - установа), осіб, засуджених до позбавлення волі, та неповнолітніх ув'язнених.

2. За поданням територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС) та згідно з відповідним рішенням органів місцевого самоврядування або місцевих органів виконавчої влади для надання освітніх послуг особам, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітнім ув'язненим за загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності можуть закріплюватися установи виконання покарань та слідчі ізолятори.

Закріплення установ за загальноосвітніми навчальними закладами здійснюється без створення окремої юридичної особи або відокремленого підрозділу відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 777.

3. Створення, реорганізація та ліквідація ЗОНЗ при установах здійснюються органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і територіальними органами управління ДПтС України (далі - засновники) відповідно до вимог Законів України "Про загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

4. Відповідно до рішення засновників та враховуючи потреби засуджених до позбавлення волі і неповнолітніх ув'язнених у здобутті базової та повної загальної середньої освіти, кількість осіб, які виявили бажання навчатися, ЗОНЗ при установах можуть створюватись як вечірні (змінні) школи, навчально-консультаційні пункти, класи (групи) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання тощо.

5. ЗОНЗ при установі діє на підставі статуту, що розробляється відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, цього Порядку та інших нормативно-правових актів і затверджується засновниками в установленому порядку.

6. У своїй діяльності ЗОНЗ при установі керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про попереднє ув'язнення", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Порядком та власним статутом.

7. Організація діяльності та навчально-виховного процесу у ЗОНЗ при установах здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2005 року N 397, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2005 року за N 758/11038 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 вересня 2011 року N 1093).

8. Зарахування засуджених до позбавлення волі та неповнолітніх ув'язнених до ЗОНЗ при установі здійснюється на підставі особистої заяви, свідоцтва про базову загальну середню освіту або табеля успішності про закінчення відповідного класу, а в разі їх відсутності - на основі атестації, проведеної відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року N 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за N 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року N 1151).

Зарахування учнів до відповідних класів проводиться наказом директора ЗОНЗ та начальника установи.

9. ЗОНЗ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року N 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за N 9/7330. Навчання екстерном організовується відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за N 498/15189.

10. Робочі навчальні плани та індивідуальні робочі навчальні плани ЗОНЗ при установах розробляються керівництвом ЗОНЗ на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті базової та повної загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються відповідним органом управління освітою.

11. Навчально-виховний процес у ЗОНЗ при установі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

12. Контингент учнів у ЗОНЗ при установі визначається на початку кожного семестру і затверджується наказом директора ЗОНЗ та начальника установи. У разі потреби зміни до наказу можуть вноситися протягом семестру.

13. Мова навчання у ЗОНЗ при установі визначається відповідно до Конституції України і законодавства України про мови.

14. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри)) та режим роботи встановлюються директором ЗОНЗ у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

15. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором ЗОНЗ за погодженням з начальником установи.

16. Відповідно до частини другої статті 126 Кримінально-виконавчого кодексу України на період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які навчаються, звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається безоплатно.

17. У випадках вибуття з установ учнів, зокрема через звільнення від відбування покарання, переведення до іншої установи тощо, дозволяється достроково проводити підсумкову державну атестацію. У таких випадках ЗОНЗ та місцеві органи управління освітою в межах компетенції готують відповідні матеріали (завдання) і можуть встановлювати конкретні строки (дати) проведення підсумкової державної атестації, інші, ніж визначені Міністерством освіти і науки України, але в будь-якому випадку вона може бути проведена не раніше ніж за 3 місяці до кінця поточного навчального року.

Адміністрація установи створює умови для дострокового проведення підсумкової державної атестації.

18. Засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація установи створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час.

19. Адміністрація установи:

веде облік осіб, які не мають базової або повної загальної середньої освіти, та здійснює контроль за охопленням загальною середньою освітою осіб, засуджених до позбавлення волі, і неповнолітніх ув'язнених;

забезпечує умови для проведення навчально-виховного процесу, надає та утримує в належному стані приміщення ЗОНЗ при установі, здійснює їх ремонт, забезпечує меблями, організовує надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників тощо;

виділяє для ЗОНЗ при установі обслуговуючий персонал та утримує його за рахунок установи;

забезпечує долучення документів про освіту до особових справ учнів та/або їх особисте отримання учнем у встановленому порядку;

доводить до відома працівників ЗОНЗ особливості встановленого в установах режиму та попереджає їх про відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог поводження з ув'язненими та засудженими;

забезпечує безпеку працівників ЗОНЗ під час їх перебування на території установи;

у разі вибуття учнів із установ (переведення, звільнення тощо) негайно повідомляє про це директора ЗОНЗ та місцеві органи управління освітою.

20. Керівництво ЗОНЗ здійснює його директор. Керівником ЗОНЗ може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки та успішно пройшов атестацію у встановленому порядку.

21. Директор ЗОНЗ:

проводить спільно з адміністрацією установи необхідну роботу щодо забезпечення отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув'язненими;

організовує навчальний процес відповідно до робочих навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки;

створює умови для проведення навчального процесу, надає навчальні та наочні посібники, технічні засоби, підручники;

забезпечує замовлення та видачу документів про базову або повну загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання";

надає особам, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітнім ув'язненим допомогу в підготовці до занять;

порушує клопотання перед адміністрацією установи щодо заохочення осіб, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніх ув'язнених за зразкову поведінку та успіхи в навчанні;

забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог поводження з особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув'язненими.

22. Працівники ЗОНЗ при установі у разі порушення ними встановлених законодавством правил поводження з особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув'язненими не допускаються на територію установи, про що адміністрація установи повідомляє керівництво ЗОНЗ та відповідний орган управління освітою.

23. Представники адміністрації установи за погодженням з керівництвом ЗОНЗ можуть бути присутніми на заняттях та інших заходах, що пов'язані з навчальним процесом, брати участь у роботі педагогічної ради, конференціях, нарадах та інших заходах, що організовуються і проводяться навчальним закладом.

24. Педагогічні працівники ЗОНЗ при установі можуть входити, за їхньою згодою, до складу методично-виховної ради установи та спільно з адміністрацією установи брати участь у виховній роботі з особами, які засуджені до позбавлення волі.

 

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

Ю. Г. Кононенко

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України

С. В. Мартиненко

Опрос