Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы запроса о выделении средств из Государственного фонда охраны окружающей природной среды

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Форма, Приказ от 11.04.2014 № 112
действует с 04.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2014

м. Київ

N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 627/25404

Про затвердження форми запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року N 756,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. В. Мохник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

 

ЗАПИТ
про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Назва проекту ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Відомості про заявника:

1) найменування підприємства __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________;

2) місцезнаходження підприємства _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

3) телефон, факс ______________________________________________________________________;

4) форма власності ____________________________________________________________________;

5) місце реалізації цільового проекту ______________________________________________________.

3. Мета проекту _______________________________________________________________________.

4. Природоохоронний ефект (зазначити вид забруднюючих речовин, назви відходів, навести кількісні та якісні характеристики їх утворення, розміщення, зменшення небезпечності тощо) _____________________________________________________________________________________.

5. Відомості про проектну документацію __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Експертиза проекту (найменування експертної організації, дата і номер позитивного висновку) _____________________________________________________________________________________.

7. Інформація щодо сплати екологічного податку:

1) нарахована та сплачена сума екологічного податку за два попередні роки (тис. грн):

нарахована за ________ рік _________, фактично сплачена __________________________________,
у тому числі в частині екологічної модернізації ____________________________________________*;

нарахована за ________ рік _________, фактично сплачена __________________________________,
у тому числі в частині екологічної модернізації ____________________________________________*;

2) нарахована та сплачена сума екологічного податку за останній звітний період (тис. грн):

нарахована за ___ квартал _____ року _______, фактично сплачена ___________________________,
у тому числі в частині екологічної модернізації ____________________________________________*;

3) прогнозні надходження екологічного податку на період реалізації проекту по роках (тис. грн) ___________________________________________________________________________________**;

4) сума відшкодувань за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу через порушення заявником природоохоронного законодавства за два попередні роки:

нарахована за _______ рік __________, фактично сплачена _______________________________ грн;

нарахована за _______ рік __________, фактично сплачена _______________________________ грн.

8. Фінансування заходу (у цінах на дату подання запиту):

1) загальна вартість (тис. грн) ___________________________________________________________;

2) видатки з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств (тис. грн):

усього _______________________________________________________________________________,
у тому числі у ________ році (рік, на який подається запит) __________________________________,
за кодом економічної класифікації видатків бюджету ________________________________________;

фактичні видатки за попередній період ___________________________________________________,
за кодом економічної класифікації видатків бюджету ________________________________________;

3) фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн):

усього _______________________________________________________________________________,
у тому числі у __________ році (рік, на який подається запит) ________________________________;

4) інші джерела фінансування (тис. грн):

усього _______________________________________________________________________________,
джерело _____________________ обсяг фінансування _______________________________________,
у тому числі в ________________ році (рік, на який подається запит) __________________________,
джерело ____________________ обсяг фінансування _______________________________________.

9. Дата (період) введення в експлуатацію _________________________________________________.

М. П.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Розрахунок здійснюється за той звітний період, до якого він відноситься, виходячи з фактично сплаченого податку.

** Можливість вірогідного визначення обсягу, пов'язаного з даною операцією на дату складання запиту.

 

Департамент стратегічного
планування, економіки та фінансів

Л. М. Король

Опрос