Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов при предоставлении социальной услуги паллиативного ухода на дому неизлечимо больным

Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 23.05.2014 № 317/353
действует с 04.07.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2014

м. Київ

N 317/353

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2014 р. за N 625/25402

Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" та з метою взаємодії органів виконавчої влади та інших суб'єктів, які здійснюють надання соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра соціальної політики України та Міністра охорони здоров'я України згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр соціальної
політики України

Л. Денісова

Міністр охорони
здоров'я України

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Порядок
взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії суб'єктів, що надають соціальну послугу паліативного догляду невиліковно хворим особам похилого віку, інвалідам, які досягли 18-річного віку (далі - особа), а також центральних та місцевих органів виконавчої влади під час організації надання соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим.

2. Дія цього Порядку поширюється на:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення);

місцеві органи виконавчої влади;

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальні центри);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі - органи охорони здоров'я);

заклади охорони здоров'я державної і комунальної форми власності.

3. Соціальну послугу паліативного догляду вдома отримують особи, які мають медичні показання для надання паліативної допомоги відповідно до Переліку медичних показань для надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2013 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за N 230/22762.

4. У цьому Порядку термін "соціальна послуга паліативного догляду" (далі - паліативний догляд) вживається у такому значенні - це допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийому ліків, годування); спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім'ї догляду; представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів її сім'ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про соціальні послуги", Основах законодавства України про охорону здоров'я, постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".

II. Механізм взаємодії

1. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

координують роботу з питань надання соціальної послуги паліативного догляду вдома місцевих органів виконавчої влади, територіальних центрів;

сприяють залученню до співпраці інших суб'єктів, що надають соціальну послугу паліативного догляду вдома, інститутів громадянського суспільства, релігійних організацій (за їх згодою).

2. Територіальний центр:

1) веде облік осіб, які потребують соціальної послуги паліативного догляду вдома, на підставі:

заяви особи або члена її сім'ї / законного представника за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 2010 року N 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2010 року за N 466/17761, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

звернення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щодо взяття на облік особи;

медичного висновку про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома за формою, що додається;

2) враховує потребу особи у технічних засобах реабілітації, додатковому обладнанні / допоміжних засобах, що можна використовувати у домашніх умовах (протипролежневі матраци, сидіння для ванн, унітазу, ходунки, каталки, крісла-стільці тощо), зазначену в карті визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 2010 року N 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2010 року за N 466/17761;

3) здійснює комплексну оцінку соціально-побутового, емоційно-психологічного стану та релігійних поглядів (віросповідання, дотримання обрядів, релігійних традицій тощо) особи із залученням у разі потреби лікаря, психолога;

4) визначає індивідуальні потреби особи шляхом заповнення фахівцем із соціальної допомоги вдома / фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

5) укладає після заповнення карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) з особою або членом її сім'ї / законним представником договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 2010 року N 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2010 року за N 466/17761, із зазначенням заходів соціальної послуги паліативного догляду, їх періодичності тощо;

6) забезпечує надання соціальної послуги паліативного догляду вдома мультидисциплінарною командою, до складу якої входять працівники територіального центру: фахівець із соціальної допомоги вдома / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник, психолог, соціальний робітник, із залученням медичних працівників закладу охорони здоров'я (за потреби) та представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою);

7) організовує, координує та контролює роботу мультидисциплінарної команди фахівець із соціальної допомоги вдома / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник територіального центру;

8) взаємодіє із закладами охорони здоров'я щодо надання паліативної допомоги і соціальної послуги паліативного догляду вдома;

9) взаємодіє з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу паліативного догляду та паліативну допомогу, інститутами громадянського суспільства, релігійними організаціями;

10) представляє у разі необхідності інтереси особи у відповідних органах державної влади в межах повноважень, визначених Законом України "Про соціальні послуги";

11) звертається з клопотаннями до відповідних органів державної влади, підприємств, установ, організацій з метою сприяння у наданні необхідної підтримки для здійснення заходів соціальної послуги паліативного догляду вдома;

12) отримує гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, зазначеним у пункті 3 розділу I цього Порядку, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру;

13) вживає заходів з інформування та консультування населення з питань організації надання соціальної послуги паліативного догляду вдома.

3. Місцеві органи виконавчої влади:

1) приймають рішення про:

утворення (за потреби) у складі територіального центру структурного підрозділу з організації надання соціальної послуги паліативного догляду вдома;

2) залучають на конкурсних засадах до надання соціальної послуги паліативного догляду вдома суб'єктів недержавної форми власності шляхом укладення з ними договорів про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

3) організовують підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальну послугу паліативного догляду вдома.

4. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у межах компетенції координують роботу з питань надання паліативної допомоги.

5. Заклади охорони здоров'я:

1) співпрацюють з територіальними центрами з питань організації надання паліативної допомоги вдома;

2) визначають осіб, які мають високий ступінь втрати здоров'я внаслідок прогресуючого захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, та спричиняє нездатність до самообслуговування, і потребують надання соціальної послуги паліативного догляду вдома;

3) організовують надання паліативної допомоги невиліковно хворим відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2013 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за N 229/22761;

4) сприяють проведенню соціально-просвітницької роботи (соціальна реклама, випуск соціальних бюлетенів тощо) з питань розвитку паліативної допомоги;

5) здійснюють заходи щодо співпраці з громадськими організаціями з питань розвитку паліативної допомоги.

 

Директор Департаменту соціальних
послуг Міністерства соціальної
політики України

І. Тарабукіна

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я України

М. Хобзей

 

Штамп закладу охорони здоров'я

Медичний висновок
про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома

______________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров'я)

За рівнем обмеження життєдіяльності

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(дата, місяць, рік народження)

______________________________________________________________________________________
(місце проживання або перебування)

має високий ступінь втрати здоров'я внаслідок прогресуючого захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, та спричиняє нездатність до самообслуговування, і потребує надання соціальної послуги паліативного догляду вдома.

Лікуючий лікар ________________________________________________________________________
(П. І. Б., підпис)

М. П.                                                                            Виданий _________________ 20___ року
                                                                                                                                                (число, місяць)

____________

Опрос