Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Требования к формату усиленного сертификата открытого ключа

Минюст, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ от 05.06.2014 № 873/5/269
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2014

м. Київ

N 873/5/269

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2014 р. за N 603/25380

Про внесення зміни до Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України,
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 20 серпня 2012 року N 1236/5/453
згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 18 листопада 2019 року N 3563/5/610)

Відповідно до підпунктів 65 та 66 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, підпунктів 7 та 11 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, та з метою удосконалення законодавства у сфері електронного цифрового підпису

НАКАЗУЄМО:

1. Пункт 4.12 розділу IV Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа, затверджених наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року N 1236/5/453, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1398/21710, викласти в такій редакції:

"4.12. Розширення "Персональні дані підписувача" ("subjectDirectoryAttributes") повинно містити додаткові персональні дані підписувача та бути визначено як некритичне. Поле не повинно використовуватися для зберігання даних про підписувача, що визначені в полі "subject".

Об'єктний ідентифікатор цього розширення має такий вигляд:

id-ce-subjectDirectoryAttributes OBJECT IDENTIFIER::= {id-ce 9}

SubjectDirectoryAttributes::= SEQUENCE SIZE (1.. MAX) OF Attribute

Attribute ::= SEQUENCE {

Type

Attributetype,

Values

 

SET OF Attribute Value}

Кодування національних реквізитів у розширенні "Персональні дані підписувана" ("subjectDirectoryAttributes") виконуються за такими правилами:

1) реквізит коду за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця) використовується для сертифікатів електронних печаток юридичних осіб та для сертифікатів ключів їх посадових осіб. Для сертифікатів ключів посадових осіб у цьому реквізиті вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця), представником якої (в межах своїх повноважень) є посадова особа.

Для кодування цього реквізиту використовується об'єктний ідентифікатор 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.2.1. Формат реквізиту - "PrintableString", що містить 8, 9 або 10 цифр;

2) реквізит реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи використовується для сертифікатів ключів, підписувачами у яких є фізичні особи, у тому числі посадові особи. У цьому реквізиті вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підписувача.

Для кодування цього реквізиту використовується об'єктний ідентифікатор 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.1.1. Формат реквізиту - "PrintableString", що містить 10 цифр;

3) для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, до реквізитів, яким відповідають об'єктні ідентифікатори 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.1.1 та 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.2.1, вносяться серія та номер паспорта громадянина України. Формат реквізиту - "PrintableString", що містить від 2 до 8 літер серії паспорта та 6 цифр номера паспорта.

Кодування літерної частини реквізиту здійснюється відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55.".

2. Управлінню функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України:

1) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

2) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Бондарчука І. В. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Корнейка О. В.

 

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

П. Яцук

Опрос