Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отделе мониторинга и оценки мер противодействия заболеванию туберкулезом в противотуберкулезных заведениях

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 15.05.2014 № 326
действует с 08.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2014

м. Київ

N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 589/25366

Про відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах

На виконання підпункту 1 пункту 2 додатка 2 до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5451-VI,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах, що додається.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови Державної
служби України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. Єщенко

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах

I. Загальні положення

1. Відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, міських міст Києва та Севастополя протитуберкульозних закладів (далі - Відділ) утворюється у складі зазначених закладів згідно з наказом керівника закладу.

2. Відділ має на меті здійснювати моніторинг та оцінку виконання заходів протидії захворюванню на туберкульоз відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (далі - МіО ТБ).

3. Відділ включає такі кабінети: медичної статистики (організаційно-методичний/інформаційно-аналітичний), програмного моніторингу, обробки інформації та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

II. Основні завдання Відділу

1. Здійснення МіО ТБ (обробка та аналіз інформації щодо стану здоров'я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров'я та їх використання).

2. Розбудова та забезпечення належного функціонування системи МіО ТБ.

3. Постійне вдосконалення системи МіО ТБ відповідно до міжнародних стандартів.

4. Підготовка та проведення навчання працівників протитуберкульозних закладів, надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров'я з питань МіО ТБ.

5. Автоматизація методів обліку, узагальнення та аналізу інформації стосовно хворих на туберкульоз.

III. Основні функції Відділу

1. Забезпечення ведення електронного реєстру осіб, хворих на туберкульоз, зокрема створення можливостей для оперативного доступу медичного персоналу до необхідної інформації щодо захворювання та лікування хворих на туберкульоз.

2. Систематичний аналіз інформації щодо епідеміологічної ситуації з туберкульозу, у тому числі з використанням даних електронного реєстру хворих на туберкульоз, та аналіз отриманих даних.

3. Надання узагальненої інформації про стан епідемії туберкульозу керівництву закладу для прийняття управлінських рішень.

4. Прогнозування динаміки захворюваності на туберкульоз та медико-соціальних наслідків.

5. Відстеження ефективності заходів та підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії туберкульозу (виявлення проблем для їх своєчасного вирішення), подання таких пропозицій на розгляд керівництву закладу.

6. Участь у розробці регіональних програм з протидії захворюванню на туберкульоз.

7. Підготовка звітів з виконання регіональної програми протидії туберкульозу, оцінка виконання результативних показників останньої та подання їх на розгляд керівництву.

8. Оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МіО ТБ, включаючи потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань туберкульозу.

9. Організаційно-методичне забезпечення проведення МіО ТБ, участь у розробці показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу й оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню туберкульозу.

10. Координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МіО ТБ відповідно до затверджених регіональних показників виконання регіональної програми протидії туберкульозу та методології їх збору.

11. Створення та ведення баз даних МіО ТБ.

12. Організація семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій з питань здійснення МіО ТБ.

13. Систематичне поширення інформації щодо результатів МіО ТБ шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет.

14. Співпраця з центрами моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо збирання, зберігання, оновлення та обробки статистичної інформації з питань ко-інфекції (туберкульоз та ВІЛ-інфекція/СНІД).

15. Співпраця щодо здійснення МіО ТБ з місцевими органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними.

16. Аналіз витрат і результатів економічної ефективності впровадження програми та проектів технічної допомоги.

IV. Права Відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати в межах своїх повноважень від місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних, довідково-інформаційні матеріали (за згодою);

здійснювати аналітичну, науково-практичну, інформаційно-освітню, консультативну та іншу діяльність, пов'язану з виконанням завдань Відділу;

клопотати перед Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про скликання нарад за участю працівників місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій щодо здійснення МіО ТБ;

готувати та видавати матеріали з питань організації та проведення МіО ТБ;

визначати перспективи свого розвитку, виходячи з потреб, епідемічної ситуації з туберкульозу та покладених на Відділ завдань.

V. Штатний розпис та управління Відділом

1. Штатна чисельність працівників Відділу визначається керівником закладу охорони здоров'я залежно від обсягу виконуваної роботи та епідеміологічної ситуації з туберкульозу відповідної адміністративно-територіальної одиниці. При визначенні штатної чисельності працівників Відділу рекомендується включити такі посади:

1) у кабінеті медичної статистики (організаційно-методичний/інформаційно-аналітичний) встановлюються за штатними нормативами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" (додаток 18);

2) у кабінеті програмного моніторингу - не менше 4 посад, з них:

лікар-методист - 1 посада;

лікар-фтизіатр або лікар-епідеміолог - 1 посада;

економіст - 1 посада;

сестра медична - 1 посада;

3) у кабінеті обробки інформації та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз - не менше 5 посад, з них:

лікар-статистик - 1 посада;

медичні реєстратори - 3 посади;

інженер-програміст - 1 посада.

2. Управління Відділом здійснює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником закладу, у складі якого створений Відділ.

3. Керівник Відділу:

здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу;

є відповідальним за виконання Відділом покладених на нього завдань;

організовує роботу з підвищення професійного рівня працівників Відділу;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4. Фінансування Відділу здійснюється в межах коштів, виділених закладу, відповідно до законодавства.

 

Заступник директора Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос